แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Bullet For My Valentine แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Bullet For My Valentine แสดงบทความทั้งหมด

28 มิถุนายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Bittersweet Memories Bullet For My Valentine Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Bittersweet Memories Bullet For My Valentine Chordza
คอร์ด Bittersweet Memories Bullet For My Valentine | เนื้อเพลง Bittersweet Memories Bullet For My Valentine | Chord Bittersweet Memories Bullet For My Valentine

8 กรกฎาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Letting You Go Bullet For My Valentine Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Letting You Go Bullet For My Valentine Chordza
คอร์ด Letting You Go Bullet For My Valentine | เนื้อเพลง Letting You Go Bullet For My Valentine | Chord Letting You Go Bullet For My Valentine

10 สิงหาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง You Want a Battle (Here’s a War) Bullet For My Valentine Chordza

คอร์ด You Want a Battle (Here’s a War) Bullet For My Valentine | คอร์ดกีต้าร์ You Want a Battle (Here’s a War) Bullet For My Valentine | คอร์ดเพลง You Want a Battle (Here’s a War) Bullet For My Valentine | เพลง You Want a Battle (Here’s a War) Bullet For My Valentine | เนื้อเพลง You Want a Battle (Here’s a War) Bullet For My Valentine | Chord You Want a Battle (Here’s a War) Bullet For My Valentine
คอร์ด เนื้อเพลง You Want a Battle (Here’s a War) Bullet For My Valentine Chordza

We will not take this anymore These words will never be ignored You want a battle Here's a war Down eyes of shame Made to feel dead again Your words cut deep Your lies are fueled by your need for deceit Too scared to speak You're only alive when you torture the weak Now hear me roar I will not take this anymore These words will never be ignored You want a battle Here's a war [x2] Don't be afraid No remorse, no restraint These scars won't heal Now you're the victim I'm making you feel Like you are me I need you to know what you've done can you hear? Can you hear me roar? I will not take this anymore These words will never be ignored You want a battle Here's a war [x2] Don't suffer in your silence Know you are never alone Don't suffer in your silence Know you are never alone We will not take this anymore These words will never be ignored You want a battle Here's a war [x3] Here's a war! Here's a war!