แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Boney M แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Boney M แสดงบทความทั้งหมด

19 สิงหาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Sunny Boney M Chordza

คอร์ด Sunny Boney M | คอร์ดกีต้าร์ Sunny Boney M | คอร์ดเพลง Sunny Boney M | เพลง Sunny Boney M | เนื้อเพลง Sunny Boney M | Chord Sunny Boney M
คอร์ด เนื้อเพลง Sunny Boney M Chordza

Sunny, yesterday my life was filled with rain Sunny, you smiled at me and really eased the pain The dark days are gone, and the bright days are here, My Sunny one shines so sincere Sunny one so true, I love you Sunny, thank you for the sunshine bouquet Sunny, thank you for the love you brought my way You gave to me your all and all Now I feel ten feet tall Sunny one so true, I love you Sunny, thank you for the truth you let me see Sunny, thank you for the facts from A to Z My life was torn like a windblown sand And the rock was formed when you held my hand Sunny one so true, I love you Sunny Sunny, thank you for the smile upon your face Sunny, thank you for the gleam that shows its grace You're my spark of nature's fire You're my sweet complete desire

คอร์ด เนื้อเพลง Rivers Of Babylon Boney M Chordza

คอร์ด Rivers Of Babylon Boney M | คอร์ดกีต้าร์ Rivers Of Babylon Boney M | คอร์ดเพลง Rivers Of Babylon Boney M | เพลง Rivers Of Babylon Boney M | เนื้อเพลง Rivers Of Babylon Boney M | Chord Rivers Of Babylon Boney M
คอร์ด เนื้อเพลง Rivers Of Babylon Boney M Chordza

* By the rivers of Babylon, there we sat down ye-eah we wept, when we remembered Zion By the rivers of Babylon, there we sat down ye-eah we wept, when we remembered Zion When the wicked Carried us away in captivity Required from us a song Now how shall we sing the lord's song in a strange land When the wicked Carried us away in captivity Requiering of us a song Now how shall we sing the lord's song in a strange land Let the words of our mouth and the meditations of our heart be acceptable in thy sight here tonight Let the words of our mouth and the meditation of our hearts be acceptable in thy sight here tonight ( * ) By the rivers of Babylon, there we sat down ye-eah we wept, when we remembered Zion By the rivers of Babylon, there we sat down ye-eah we wept, when we remembered Zion By the rivers of Babylon (dark tears of Babylon) there we sat down (You got to sing a song) ye-eah we wept, (Sing a song of love) when we remember Zion (Yeah yeah yeah yeah yeah) ( * )

18 สิงหาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Rasputin Boney M Chordza

คอร์ด Rasputin Boney M | คอร์ดกีต้าร์ Rasputin Boney M | คอร์ดเพลง Rasputin Boney M | เพลง Rasputin Boney M | เนื้อเพลง Rasputin Boney M | Chord Rasputin Boney M
คอร์ด เนื้อเพลง Rasputin Boney M Chordza

There lived a certain man in Russia long ago He was big and strong, in his eyes a flaming glow Most people looked at him with terror and with fear But to Moscow chicks he was such a lovely dear He could preach the bible like a preacher Full of ecstacy and fire But he also was the kind of teacher Women would desire * RA RA RASPUTIN Lover of the Russian queen There was a cat that really was gone RA RA RASPUTIN Russia's greatest love machine It was a shame how he carried on He ruled the Russian land and never mind the czar But the kasachok he danced really wunderbar In all affairs of state he was the man to please But he was real great when he had a girl to squeeze For the queen he was no wheeler dealer Though she'd heard the things he'd done She believed he was a holy healer Who would heal her son ( * ) But when his drinking and lusting and his hunger for power became known to more and more people, the demands to do something about this outrageous man became louder and louder. "This man's just got to go!" declared his enemies But the ladies begged "Don't you try to do it, please" No doubt this Rasputin had lots of hidden charms Though he was a brute they just fell into his arms Then one night some men of higher standing Set a trap, they're not to blame "Come to visit us" they kept demanding And he really cameRA RA RASPUTIN Lover of the Russian queen There was a cat that really was gone RA RA RASPUTIN Russia's greatest love machine It was a shame how he carried on

คอร์ด เนื้อเพลง I See ABoat In The River Boney M Chordza

คอร์ด I See ABoat In The River Boney M | คอร์ดกีต้าร์ I See ABoat In The River Boney M | คอร์ดเพลง I See ABoat In The River Boney M | เพลง I See ABoat In The River Boney M | เนื้อเพลง I See ABoat In The River Boney M | Chord I See ABoat In The River Boney M
คอร์ด เนื้อเพลง I See ABoat In The River Boney M Chordza

He left on a boat Just to follow a dream He had to find You can't hold a man When he follows a dream That's on his mind * I see a boat on the river, It's sailing away Down to the ocean, Where to i can't say Boat on the river, It's sailing away Down to the ocean, Where to i can't say I waited for him Such a very long time, Don't know what for 'cause i should have known When he left on the boat We'll meet no more ( * ) Boat on the river, It's sailing away Down to the ocean, Where to i can't say Boat on the river, You're bound for the sea, If you should find him Please greet him from me Boat on the river, It's sailing away Down to The Ocean

คอร์ด เนื้อเพลง Gotta Go Home Boney M Chordza

คอร์ด Gotta Go Home Boney M | คอร์ดกีต้าร์ Gotta Go Home Boney M | คอร์ดเพลง Gotta Go Home Boney M | เพลง Gotta Go Home Boney M | เนื้อเพลง Gotta Go Home Boney M | Chord Gotta Go Home Boney M
คอร์ด เนื้อเพลง Gotta Go Home Boney M Chordza

Headin' for the islands We're ready man and packed to go When we hit those islands There's gonna be a big hello Diggin' all the sunshine It's easy not to say goodbye Bye Bye Bye Headin' for the islands Heyeah, We're really flyin' high * Gotta go home, home, home Gotta go home, home, home Gotta go home, home, home Gotta go home, home, home Gotta go home Walkin' down the beaches Tomorrow mornin' we'll be there Golden sandy beaches Say, I can smell the breezy air One more celebration And then we're ready for goodbyes Bye, Bye,Bye Walkin' down the beaches Heyeah, We're really flyin' high ( * ) Gotta go home, Gotta go home, home, home ( * )

คอร์ด เนื้อเพลง Daddy Cool Boney M Chordza

คอร์ด Daddy Cool Boney M | คอร์ดกีต้าร์ Daddy Cool Boney M | คอร์ดเพลง Daddy Cool Boney M | เพลง Daddy Cool Boney M | เนื้อเพลง Daddy Cool Boney M | Chord Daddy Cool Boney M
คอร์ด เนื้อเพลง Daddy Cool Boney M Chordza

* She's crazy like a fool What about it Daddy Cool I'm crazy like a fool What about it Daddy Cool Daddy, Daddy Cool Daddy, Daddy Cool Daddy, Daddy Cool Daddy, Daddy Cool ( * ) She's crazy about her daddy Oh she believes in him She loves her daddy ( * ) Daddy, Daddy Cool Daddy, Daddy Cool

คอร์ด เนื้อเพลง Brown Girl In The Ring Boney M Chordza

คอร์ด Brown Girl In The Ring Boney M | คอร์ดกีต้าร์ Brown Girl In The Ring Boney M | คอร์ดเพลง Brown Girl In The Ring Boney M | เพลง Brown Girl In The Ring Boney M | เนื้อเพลง Brown Girl In The Ring Boney M | Chord Brown Girl In The Ring Boney M
คอร์ด เนื้อเพลง Brown Girl In The Ring Boney M Chordza

* a brown girl in the ring Tra la la la la la la Brown girl in the ring Tra la la la la She looks like a sugar in a plum Plum plum ** Show me your motion Tra la la la la Come on show me your motion Tra la la la la la la Show me your motion Tra la la la la She looks like a sugar in a plum Plum plum All had water run dry Got no way to wash my cloths All had water run dry Got no way to wash my cloths *** I remember one Saturday night We had fried fish and Johnny-cakes I remember one Saturday night We had fried fish and Johnny-cakes Beng-a-leng Beng-a-leng ( * / ** ) All had water run dry Got no way to wash my cloths All had water run dry Got no way to wash my cloths ( *** / * ) Brown girl in the ring Tra la la la la There's a brown girl in the ring Tra la la la la la la Brown girl in the ring Tra la la la la She looks like a sugar in a plum Plum plum

คอร์ด เนื้อเพลง BellFast Boney M Chordza

คอร์ด BellFast Boney M | คอร์ดกีต้าร์ BellFast Boney M | คอร์ดเพลง BellFast Boney M | เพลง BellFast Boney M | เนื้อเพลง BellFast Boney M | Chord BellFast Boney M
คอร์ด เนื้อเพลง BellFast Boney M Chordza

Got to have a believe in Got to have a believe in Got to have a believe in All the people 'cause the people are leavin' When the people believe in When the people believe in When the people believe in All the children 'cause the children are leavin' * Belfast, Belfast When the country rings the leaving bell you're lost Belfast, Belfast When the hate you have for one another's past You can try (You can try) You can try (You can try) You can try to tell the world the reason why Belfast Belfast Belfast It's the country that's changin' Oh, it's the country that's changin' It's the country that's changin' All the people 'cause the people are leavin' It's the world that's deceivin' Oh, it's the world that's deceivin' It's the world that's deceivin' All the people 'cause the people believe in you ( * ) When the children believin' When the children believin' When the children believin' All the people 'cause the people are leavin' When the people are leavin' you When the people are leavin' When the people are leavin' All the children 'cause the children believin' ( * ) Belfast, BelfastBelfast, Belfast

คอร์ด เนื้อเพลง Bahama Mama Boney M Chordza

คอร์ด Bahama Mama Boney M | คอร์ดกีต้าร์ Bahama Mama Boney M | คอร์ดเพลง Bahama Mama Boney M | เพลง Bahama Mama Boney M | เนื้อเพลง Bahama Mama Boney M | Chord Bahama Mama Boney M
คอร์ด เนื้อเพลง Bahama Mama Boney M Chordza

* Bahama, Bahama mama Got the biggest house in town Bahama mama Bahama, Bahama mama She has six daughters And none of them is married yet And she's looking high and low And none of them plays ever hard to get So if you're lonesome go there go Bahama, Bahama mama You should all be looking for Bahama mama Bahama, Bahama mama And I'm sure you will adore Bahama mama ( * ) You'll meet her daughters They 'll be treatin' you to honeycake They'll be sweet and nice to you And maybe there is one you'd like to take Well then you'll know just what to do Bahama, Bahama mama She is really in a fix Bahama mama Bahama, Bahama mama Being stuck with all them six Bahama mama