แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ไท ธนาวุฒิ แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ไท ธนาวุฒิ แสดงบทความทั้งหมด

9 ธันวาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง ยืดเยื้อ ไท ธนาวุฒิ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ยืดเยื้อ ไท ธนาวุฒิ Chordza
คอร์ด ยืดเยื้อ ไท ธนาวุฒิ | เนื้อเพลง ยืดเยื้อ ไท ธนาวุฒิ | Chord ยืดเยื้อ ไท ธนาวุฒิ

19 กันยายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง ฟ้าส่งมาฆ่า ไท ธนาวุฒิ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ฟ้าส่งมาฆ่า ไท ธนาวุฒิ Chordza
คอร์ด ฟ้าส่งมาฆ่า ไท ธนาวุฒิ | เนื้อเพลง ฟ้าส่งมาฆ่า ไท ธนาวุฒิ | Chord ฟ้าส่งมาฆ่า ไท ธนาวุฒิ

28 สิงหาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง อยากขอร้อง ไท ธนาวุฒิ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อยากขอร้อง ไท ธนาวุฒิ Chordza
คอร์ด อยากขอร้อง ไท ธนาวุฒิ | เนื้อเพลง อยากขอร้อง ไท ธนาวุฒิ | Chord อยากขอร้อง ไท ธนาวุฒิ

6 สิงหาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง เบื่อคนแถวนี้ ไท ธนาวุฒิ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เบื่อคนแถวนี้ ไท ธนาวุฒิ Chordza
คอร์ด เบื่อคนแถวนี้ ไท ธนาวุฒิ | เนื้อเพลง เบื่อคนแถวนี้ ไท ธนาวุฒิ | Chord เบื่อคนแถวนี้ ไท ธนาวุฒิ

21 มิถุนายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง ลูกผู้ชาย ไท ธนาวุฒิ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ลูกผู้ชาย ไท ธนาวุฒิ Chordza
คอร์ด ลูกผู้ชาย ไท ธนาวุฒิ | เนื้อเพลง ลูกผู้ชาย ไท ธนาวุฒิ | Chord ลูกผู้ชาย ไท ธนาวุฒิ

4 กุมภาพันธ์ 2562

คอร์ด เนื้อเพลง คนตีเหล็ก ไท ธนาวุฒิ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คนตีเหล็ก ไท ธนาวุฒิ Chordza
คอร์ด คนตีเหล็ก ไท ธนาวุฒิ | เนื้อเพลง คนตีเหล็ก ไท ธนาวุฒิ | Chord คนตีเหล็ก ไท ธนาวุฒิ

23 สิงหาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง เธอผู้ห่างไกล ไท ธนาวุฒิ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เธอผู้ห่างไกล ไท ธนาวุฒิ Chordza
คอร์ด เธอผู้ห่างไกล ไท ธนาวุฒิ | เนื้อเพลง เธอผู้ห่างไกล ไท ธนาวุฒิ | Chord เธอผู้ห่างไกล ไท ธนาวุฒิ

15 กันยายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง ขบวนสุดท้าย ไท ธนาวุฒิ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ขบวนสุดท้าย ไท ธนาวุฒิ Chordza
คอร์ด ขบวนสุดท้าย ไท ธนาวุฒิ | เนื้อเพลง ขบวนสุดท้าย ไท ธนาวุฒิ | Chord ขบวนสุดท้าย ไท ธนาวุฒิ

5 สิงหาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง ตายก็ไม่ตาย ไท ธนาวุฒิ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ตายก็ไม่ตาย ไท ธนาวุฒิ Chordza
คอร์ด ตายก็ไม่ตาย ไท ธนาวุฒิ | เนื้อเพลง ตายก็ไม่ตาย ไท ธนาวุฒิ | Chord ตายก็ไม่ตาย ไท ธนาวุฒิ

12 กรกฎาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง รักแล้งเดือนห้า ไท ธนาวุฒิ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รักแล้งเดือนห้า ไท ธนาวุฒิ Chordza
คอร์ด รักแล้งเดือนห้า ไท ธนาวุฒิ | เนื้อเพลง รักแล้งเดือนห้า ไท ธนาวุฒิ | Chord รักแล้งเดือนห้า ไท ธนาวุฒิ

28 มิถุนายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง ยิ่งรักยิ่งแค้น ไท ธนาวุฒิ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ยิ่งรักยิ่งแค้น ไท ธนาวุฒิ Chordza
คอร์ด ยิ่งรักยิ่งแค้น ไท ธนาวุฒิ | เนื้อเพลง ยิ่งรักยิ่งแค้น ไท ธนาวุฒิ | Chord ยิ่งรักยิ่งแค้น ไท ธนาวุฒิ

8 ธันวาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง พงพนา ไท ธนาวุฒิ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง พงพนา ไท ธนาวุฒิ Chordza
คอร์ด พงพนา ไท ธนาวุฒิ | เนื้อเพลง พงพนา ไท ธนาวุฒิ | Chord พงพนา ไท ธนาวุฒิ

19 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ยอมแพ้ ไท ธนาวุฒิ Chordza

คอร์ด ยอมแพ้ ไท ธนาวุฒิ | คอร์ดกีต้าร์ ยอมแพ้ ไท ธนาวุฒิ | คอร์ดเพลง ยอมแพ้ ไท ธนาวุฒิ | เพลง ยอมแพ้ ไท ธนาวุฒิ | เนื้อเพลง ยอมแพ้ ไท ธนาวุฒิ | Chord ยอมแพ้ ไท ธนาวุฒิ
คอร์ด เนื้อเพลง ยอมแพ้ ไท ธนาวุฒิ Chordza

12 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง คนใต้ไม่หวาน ไท ธนาวุฒิ Chordza

คอร์ด คนใต้ไม่หวาน ไท ธนาวุฒิ | คอร์ดกีต้าร์ คนใต้ไม่หวาน ไท ธนาวุฒิ | คอร์ดเพลง คนใต้ไม่หวาน ไท ธนาวุฒิ | เพลง คนใต้ไม่หวาน ไท ธนาวุฒิ | เนื้อเพลง คนใต้ไม่หวาน ไท ธนาวุฒิ | Chord คนใต้ไม่หวาน ไท ธนาวุฒิ
คอร์ด เนื้อเพลง คนใต้ไม่หวาน ไท ธนาวุฒิ Chordza

2 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง งาม ไท ธนาวุฒิ Chordza

คอร์ด งาม ไท ธนาวุฒิ | คอร์ดกีต้าร์ งาม ไท ธนาวุฒิ | คอร์ดเพลง งาม ไท ธนาวุฒิ | เพลง งาม ไท ธนาวุฒิ | เนื้อเพลง งาม ไท ธนาวุฒิ | Chord งาม ไท ธนาวุฒิ
คอร์ด เนื้อเพลง งาม ไท ธนาวุฒิ Chordza

23 มกราคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ไก่จ๋า ไท ธนาวุฒิ Chordza

คอร์ด ไก่จ๋า ไท ธนาวุฒิ | คอร์ดกีต้าร์ ไก่จ๋า ไท ธนาวุฒิ | คอร์ดเพลง ไก่จ๋า ไท ธนาวุฒิ | เพลง ไก่จ๋า ไท ธนาวุฒิ | เนื้อเพลง ไก่จ๋า ไท ธนาวุฒิ | Chord ไก่จ๋า ไท ธนาวุฒิ
คอร์ด เนื้อเพลง ไก่จ๋า ไท ธนาวุฒิ Chordza

13 กรกฎาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง ฉันโต๊ะเธอ ไท ธนาวุฒิ Chordza

คอร์ด ฉันโต๊ะเธอ ไท ธนาวุฒิ | คอร์ดกีต้าร์ ฉันโต๊ะเธอ ไท ธนาวุฒิ | คอร์ดเพลง ฉันโต๊ะเธอ ไท ธนาวุฒิ | เพลง ฉันโต๊ะเธอ ไท ธนาวุฒิ | เนื้อเพลง ฉันโต๊ะเธอ ไท ธนาวุฒิ | Chord ฉันโต๊ะเธอ ไท ธนาวุฒิ
คอร์ด เนื้อเพลง ฉันโต๊ะเธอ ไท ธนาวุฒิ Chordza


กี่ครั้งกี่หนก็บอกว่ารักเธอ จะเช้าจะสายจะบ่ายก็รักเธอ

เธอบอกว่าพอได้ไหม เธอเบื่อกับคำคำนี้ แล้วอย่างงี้ต้องทำยังไง

ถ้างั้นวันนี้จะเปลี่ยนเป็นรถยนต์ เป็นไม้บรรทัด เป็นเสื่อ เป็นตู้เย็น

หรืออาจจะเป็นดอกไม้ หรืออยากให้ง่ายกว่านี้ เปลี่ยนเป็นโต๊ะจะดีไหมเธอ

     * คนอื่นอย่างไงไม่รู้ แต่อยู่ที่เราสองคน เข้าใจกัน

         ** ฉันโต๊ะเธอ ฉันโต๊ะเธอ นอกจากเธอ ฉันไม่โต๊ะใคร

จะรักจะโต๊ะก็ต่างกันแค่คำ แต่ฉันยังย้ำทุกอย่างยังเหมือนเดิม

จะเปลี่ยนแต่คำเท่านั้น แต่ใจไม่เคยเปลี่ยนผัน เพราะว่าฉันก็ยังโต๊ะเธอ

( * , ** , ** )

ที่มันสำคัญมันคงไม่ใช่คำไหนทั้งนั้น แต่มันสำคัญก็ตรงที่ความในใจ ไม่ใช่เหรอ

ก็เพราะว่าฉันโต๊ะเธอ ฉันโต๊ะเธอ นอกจากเธอ ฉันไม่โต๊ะใคร

ก็เพราะว่าฉันโต๊ะเธอ ฉันโต๊ะเธอ นอกจากเธอ ฉันไม่โต๊ะใคร

นอกจากเธอ ฉันไม่โต๊ะใคร ถ้าไม่ใช่เธอ ฉันก็ไม่โต๊ะใครคอร์ด เนื้อเพลง ผิดแผน ไท ธนาวุฒิ Chordza

คอร์ด ผิดแผน ไท ธนาวุฒิ | คอร์ดกีต้าร์ ผิดแผน ไท ธนาวุฒิ | คอร์ดเพลง ผิดแผน ไท ธนาวุฒิ | เพลง ผิดแผน ไท ธนาวุฒิ | เนื้อเพลง ผิดแผน ไท ธนาวุฒิ | Chord ผิดแผน ไท ธนาวุฒิ
คอร์ด เนื้อเพลง ผิดแผน ไท ธนาวุฒิ Chordza


เดิม ทีเดียวอยู่คนเดียวดีๆ ไม่เคยคิดมีฟง มีแฟน ทำ อะไรแบบว่าตามสบาย ไม่เคยคิด วางปลงวางแปลน

แต่วันนี้ ถึงรู้ว่า น่าจะต้องมีแผน เมื่อได้เจอแม่เนื้อ แน่น และคิดเป็นแฟนกับเธอ

วางโครงการ ผูกและพันไมตรี แต่งตัวดี ดูมีสไตล์ เตรียม คารมแบบว่าคมจริงๆ อยากสปี๊คให้เธอพอใจ

     * ดักรอเธอที่เคยเจอะ อยากให้เธอเซอไพรส์ แต่พอเธอเข้ามาใกล้ เป็นฉัน เซอไพรส์ซะเอง

         ** ผิดแผน เธอเดินมากับแฟนเธอ จูงมือกันให้ฉันรู้

         ว่าฉันต้องผิดหวัง ตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลย ( ยังไม่เริ่มก็ )

กำลังใจหมดลงไปทันที ไม่มีเหลือ ไม่มีเรี่ยวแรง เดินโซเซไม่มีเฮมีฮา วาสนามีคนมาแซง

แค่เพียงคิด จะลองเสี่ยง ก็เจ็บจนเดี้ยงจนแหยง ไม่มีเบอร์ให้ลงแข่ง มันแฮ๊งค์หัวใจจริงๆ

( * , ** , ** )

ยังไม่ทันได้เริ่มเลย ตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลย

ยังไม่ทันได้เริ่มเลย ตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลย

ยังไม่ทันได้เริ่มเลยคอร์ด เนื้อเพลง คนทั้งคน ไท ธนาวุฒิ Chordza

คอร์ด คนทั้งคน ไท ธนาวุฒิ | คอร์ดกีต้าร์ คนทั้งคน ไท ธนาวุฒิ | คอร์ดเพลง คนทั้งคน ไท ธนาวุฒิ | เพลง คนทั้งคน ไท ธนาวุฒิ | เนื้อเพลง คนทั้งคน ไท ธนาวุฒิ | Chord คนทั้งคน ไท ธนาวุฒิ
คอร์ด เนื้อเพลง คนทั้งคน ไท ธนาวุฒิ Chordza


ไม่จำเป็นต้องเสียใจ ไม่ต้องพร่ำต้องเพ้อ คนที่มันต้องเสียเธอ อยากจะเจ็บไวๆ

รักไม่จริงก็ทิ้งไป ไม่ต้องห่วงต้องหา พอประมาณเถอะน้ำตา ไม่ได้มีใครตาย

     * ( แต่ )เรื่องอะไรฉันจะต้องลืม ลืมว่าเรารักกันเท่าไหร่

     ทำง่ายมากเลยใช่มั้ย . . ลืมหน้าคนที่มันรัก

     คนทั้งคน. . .ลืมได้ไง ไม่มีใครเขาทำอย่างนั้น

     คนรักกัน. .ทำได้ไง ไม่มีวันฉันลืมไม่ลง. . ( คนทั้งคน )

ไปเถอะไป. .เธอรีบไป ไม่ต้องพร่ำต้องเพ้อ มันไม่ใช่เรื่องของเธอ ใครจะเป็นจะตาย

( * )

( * )

คนทั้งคน ลืมได้ไง ไม่มีใครเขาทำอย่างนั้น คนรักกันมาแทบตายไม่มีวันฉันลืมไม่ลง จำไว้เลยคอร์ด เนื้อเพลง ใช่เลย ไท ธนาวุฒิ Chordza

คอร์ด ใช่เลย ไท ธนาวุฒิ | คอร์ดกีต้าร์ ใช่เลย ไท ธนาวุฒิ | คอร์ดเพลง ใช่เลย ไท ธนาวุฒิ | เพลง ใช่เลย ไท ธนาวุฒิ | เนื้อเพลง ใช่เลย ไท ธนาวุฒิ | Chord ใช่เลย ไท ธนาวุฒิ
คอร์ด เนื้อเพลง ใช่เลย ไท ธนาวุฒิ Chordza


ใช่เลย โดนใจฉันเลย ไม่มีมากไปไม่มีน้อยไป ถูกใจทุกอย่าง

ใช่เลย คือเธอแน่นอน บอกกันได้เลย ที่เคยต้องการ ประมาณนี้เลย....ใช่เลย

     * ต้องสวยขนาดนั้น ต้องหวานขนาดนี้ ทุกอย่างกำลังดี คนนี้ใช่เลย

     อย่าสวยไปกว่านั้น อย่าหวานไปกว่านี้ เอาแค่ที่เธอมี แค่นี้ได้เลย

ใช่เลย คือคนนี้เลย ที่รอตั้งนาน ที่ใจต้องการ ประมาณนี้เลย...ใช่เลย

         ** ต้องสวยขนาดนั้น ต้องหวานขนาดนี้ ทุกอย่างกำลังดี คนนี้ใช่เลย

         อย่าสวยไปกว่านั้น อย่าหวานไปกว่านี้ สรุปว่าพอดี กับใจฉันเลย...ใช่เลย

นึกไม่ถึงมีคนอย่างเธอด้วยซ้ำไป นึกไม่ถึงว่าเธอจะมีตัวตน

จะพูดไงดี อย่างนี้ต้องบอกใช่เลย ใช่เลย...ใช่เลย

( * , ** )