แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ MILEY CYRUS แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ MILEY CYRUS แสดงบทความทั้งหมด

11 มิถุนายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง 7 Things miley cyrus Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง 7 Things miley cyrus Chordza
คอร์ด 7 Things miley cyrus | เนื้อเพลง 7 Things miley cyrus | Chord 7 Things miley cyrus

8 ตุลาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Week Without You MILEY CYRUS Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Week Without You MILEY CYRUS Chordza
คอร์ด Week Without You MILEY CYRUS | เนื้อเพลง Week Without You MILEY CYRUS | Chord Week Without You MILEY CYRUS

20 กันยายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Younger Now MILEY CYRUS Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Younger Now MILEY CYRUS Chordza
คอร์ด Younger Now MILEY CYRUS | เนื้อเพลง Younger Now MILEY CYRUS | Chord Younger Now MILEY CYRUS

19 พฤษภาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Malibu MILEY CYRUS Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Malibu MILEY CYRUS Chordza
คอร์ด Malibu MILEY CYRUS | เนื้อเพลง Malibu MILEY CYRUS | Chord Malibu MILEY CYRUS

11 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง The Climb MILEY CYRUS Chordza

คอร์ด The Climb MILEY CYRUS | คอร์ดกีต้าร์ The Climb MILEY CYRUS | คอร์ดเพลง The Climb MILEY CYRUS | เพลง The Climb MILEY CYRUS | เนื้อเพลง The Climb MILEY CYRUS | Chord The Climb MILEY CYRUS
คอร์ด เนื้อเพลง The Climb MILEY CYRUS Chordza

29 ธันวาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง BB Talk MILEY CYRUS Chordza

คอร์ด BB Talk MILEY CYRUS | คอร์ดกีต้าร์ BB Talk MILEY CYRUS | คอร์ดเพลง BB Talk MILEY CYRUS | เพลง BB Talk MILEY CYRUS | เนื้อเพลง BB Talk MILEY CYRUS | Chord BB Talk MILEY CYRUS
คอร์ด เนื้อเพลง BB Talk MILEY CYRUS Chordza

13 มีนาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง When I Look At You MILEY CYRUS Chordza

คอร์ด When I Look At You MILEY CYRUS | คอร์ดกีต้าร์ When I Look At You MILEY CYRUS | คอร์ดเพลง When I Look At You MILEY CYRUS | เพลง When I Look At You MILEY CYRUS | เนื้อเพลง When I Look At You MILEY CYRUS
คอร์ด เนื้อเพลง When I Look At You MILEY CYRUS Chordza


Everybody needs inspiration
Everybody needs a song
A beautiful melody
When the nights are long
'cause there is no guarantee
That this life is easy
Yeah when my world is falling apart
When there's no light
To break up the dark
That's when I, I
I look at you
When the waves are flooding the shore
And I can't find my way home any more
That's when I, I
I look at you
When I look at you
I see forgiveness
I see the truth
You love me for who I am
Like the stars hold the moon
Right there where they belong
And I know I'm not alone
Yeah when my world is falling apart
When there's no light
To break up the dark
That's when I, I
I look at you
When the waves are flooding the shore
And I can't find my way home any more
That's when I, I
I look at you
You appear just like a dream to me
Just like kaleidoscope colors that cover me
All I need
Every breath that I breathe
Don't you know you're beautiful
Yeah, yeah, yeah
When the waves are flooding the shore
And I can't find my way home any more
That's when I, I
I look at you
I look at you
Yeah,
Whoa-oh,
You appear just like a dream to me