แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Bee Gees แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Bee Gees แสดงบทความทั้งหมด

2 กรกฎาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง You Should Be Dancing Bee Gees Chordza

คอร์ด You Should Be Dancing Bee Gees | คอร์ดกีต้าร์ You Should Be Dancing Bee Gees | คอร์ดเพลง You Should Be Dancing Bee Gees | เพลง You Should Be Dancing Bee Gees | เนื้อเพลง You Should Be Dancing Bee Gees
คอร์ด เนื้อเพลง You Should Be Dancing Bee Gees Chordza


My baby moves at midnight goes right on till the dawn My woman takes me higher my woman keeps me warm * What you doin' on your back aah What you doin'on your back aah You should be dancing, yeah dancing, yeah She's juicy and she's trouble She gets it to me good My woman gives me power Goes right down to my blood ( * / * ) My baby moves at midnight goes right on till the dawn My woman takes me higher my woman keeps me warm ( * / * ) You should be dancing, yeah ( 11 times )


คอร์ด เนื้อเพลง In The Morning Bee Gees Chordza

คอร์ด In The Morning Bee Gees | คอร์ดกีต้าร์ In The Morning Bee Gees | คอร์ดเพลง In The Morning Bee Gees | เพลง In The Morning Bee Gees | เนื้อเพลง In The Morning Bee Gees
คอร์ด เนื้อเพลง In The Morning Bee Gees Chordza


In the morning when the moon is at it's rest, you will find me at the time I love the best watching rainbows play on sunlight; pools of water iced from cold nights, in the morning This the morning of my life In the daytime I will meet you as before You will find me waiting by the ocean floor, building castles in the shifting sands in a world that no one understands In the morning 'This the morning of my life, In the morning of my life the minutes take so long to drift away Please be patient with your life It's only morning and you've still to live your day In the ev'ning I will fly you to the moon To the top right hand corner of the ceiling in my room Where we'll stay until the sun shines Another day to swing on clothes lines May I be yawning T'is the morning of my life T'is the morning of my life In the morningIn the morning In the morning

1 กรกฎาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง World Bee Gees Chordza

คอร์ด World Bee Gees | คอร์ดกีต้าร์ World Bee Gees | คอร์ดเพลง World Bee Gees | เพลง World Bee Gees | เนื้อเพลง World Bee Gees | Chord World Bee Gees
คอร์ด เนื้อเพลง World Bee Gees Chordza

* Now, I found that the world is round And of course it rains everydayLiving tomorrow, where in the world will I be tomorrow How far am I able to see Or am I needed here ( * ) If I remember all of the things I have done I'd remember all of the times I've gone wrong Why do they keep me here ( * ) ** And now, I've found that the world is round And of course it rains everyday( ** )


คอร์ด เนื้อเพลง Words Bee Gees Chordza

คอร์ด Words Bee Gees | คอร์ดกีต้าร์ Words Bee Gees | คอร์ดเพลง Words Bee Gees | เพลง Words Bee Gees | เนื้อเพลง Words Bee Gees | Chord Words Bee Gees
คอร์ด เนื้อเพลง Words Bee Gees Chordza

Smile an everlasting smile, a smile can bring you near to me Don't ever let me find you down, cause that would bring a tear to me This world has lost its glory, let's start a brand new story now, my love Right now, there'll be no other time and I can show you how, my love Talk in everlasting words, and dedicate them all to me And I will give you all my life, I'm here if you should call to me You think that I don't even mean a single word I say It's only words, and words are all I have, to take your heart away.


30 มิถุนายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Tragedy Bee Gees Chordza

คอร์ด Tragedy Bee Gees | คอร์ดกีต้าร์ Tragedy Bee Gees | คอร์ดเพลง Tragedy Bee Gees | เพลง Tragedy Bee Gees | เนื้อเพลง Tragedy Bee Gees | Chord Tragedy Bee Gees
คอร์ด เนื้อเพลง Tragedy Bee Gees Chordza

Here I lie in a lost and lonely part of town Held in time In a world of tears I slowly drown Goin'home I just can't make it all alone I really should be holding you Holding you Loving you loving you * Tragedy When the feeling's gone and you can't go on It's tragedy When the morning cries and you don't know why It's hard to bear With no-one to love you you're goin' nowhere Tragedy When you lose control and you got no soul It's tragedy When the morning cries and you don't know why It's hard to bear With no-one beside you you're goin' nowhere ( * ) ( * ) Ahhh ( * ) When the feeling's gone and you can't go on It's tragedy When the morning cries and you don't know why It's hard to bear With no-one to love you you're goin' nowhere


คอร์ด เนื้อเพลง Too Much Heaven Bee Gees Chordza

คอร์ด Too Much Heaven Bee Gees | คอร์ดกีต้าร์ Too Much Heaven Bee Gees | คอร์ดเพลง Too Much Heaven Bee Gees | เพลง Too Much Heaven Bee Gees | เนื้อเพลง Too Much Heaven Bee Gees | Chord Too Much Heaven Bee Gees
คอร์ด เนื้อเพลง Too Much Heaven Bee Gees Chordza

* Nobody gets too much heaven no more It's much harder to come by I'm waiting in line Nobody gets too much love anymore It's as high as a mountain And harder to climb Oh you and me girl Got a lot of love in store And it flows through you And it flows through me And I love you so much more Then my life..I can see beyond forever Ev'rything we are will never die Loving's such a beautiful thing Oh you make my world.. a summer day Are you just a dream to fade away ( * ) You and me girl got a highway to the sky We can turn away from the night and day And the tears you had to cry You're my life.. I can see a new tomorrow Ev'rything we are will never die Loving's such a beautiful thing When you are to me, the light above Made for all to see our presious love ( * ) Love is such a beautiful thing You make my world a summer day Are you just a dream to fade away Nobody gets too much heaven no more It's much harder to come by I'm waiting in line Nobody gets too much love anymore It's as high as a mountain And harder to climb ** Nobody gets too much heaven no more It's much harder to come by I'm waiting in line Nobody gets too much love anymore It's as high as a mountain And harder to climb


คอร์ด เนื้อเพลง To Love Some Body Bee Gees Chordza

คอร์ด To Love Some Body Bee Gees | คอร์ดกีต้าร์ To Love Some Body Bee Gees | คอร์ดเพลง To Love Some Body Bee Gees | เพลง To Love Some Body Bee Gees | เนื้อเพลง To Love Some Body Bee Gees | Chord To Love Some Body Bee Gees
คอร์ด เนื้อเพลง To Love Some Body Bee Gees Chordza

There's a light A certain kind of light That never shone on me I want my life to lived with you Lived with you There's a way everybody say To do each and every little thing But what does it bring If I ain't got you, ain't got * You don't know what it's like, baby You don't know what it's like To love somebody To love somebody To love somebody The way I love you There's brain I see your face again I know my frame of mind You ain't got to be so blind And I'm blind, so very blind I'm a man, can't you see What I am I live and breathe for you But what good does it do If I ain't got you, ain't got


29 มิถุนายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Stayin ‘ Alive Bee Gees Chordza

คอร์ด Stayin ‘ Alive Bee Gees | คอร์ดกีต้าร์ Stayin ‘ Alive Bee Gees | คอร์ดเพลง Stayin ‘ Alive Bee Gees | เพลง Stayin ‘ Alive Bee Gees | เนื้อเพลง Stayin ‘ Alive Bee Gees | Chord Stayin ‘ Alive Bee Gees
คอร์ด เนื้อเพลง Stayin ‘ Alive Bee Gees Chordza


* Well, you can tell by the way I use my walk, I'm a woman's man no time to talk Music loud and women warm, I've been kicked around since I was born And now it's all right. It's OK And you may look the other way We can try to understand the New York Time's effect on man ** Whether you're a brother or whether you're a mother, you're stayin' alive, stayin' alive Feel the city breakin' and everybody shakin', and we're stayin' alive, stayin' alive Well now, I get low and I get high, and if I can't get either, I really try Got the wings of heaven on my shoes I'm a dancin' man and I just can't lose You know it's all right. It's OK. I'll live to see another day We can try to understand the New York Time's effect on man. ( ** ) *** Life goin' nowhere. Somebody help me. Somebody help me, yeah Life goin' nowhere. Somebody help me Somebody help me yeah Stayin' alive ( * / ** ) Yeah ( *** / *** / *** )


27 มิถุนายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Spicks And Specks Bee Gees Chordza

คอร์ด Spicks And Specks Bee Gees | คอร์ดกีต้าร์ Spicks And Specks Bee Gees | คอร์ดเพลง Spicks And Specks Bee Gees | เพลง Spicks And Specks Bee Gees | เนื้อเพลง Spicks And Specks Bee Gees | Chord Spicks And Specks Bee Gees
คอร์ด เนื้อเพลง Spicks And Specks Bee Gees Chordza

Where is the sun That shone on my head The sun in my life It is dead it is dead Where is the light That would play In my streets And where are the friends I could meet I could meet Where are the girls I left all behind The spicks and the specks Of the girls on my mind Where is the sun That shone on my head The sun in my life It is dead it is dead Where are the girls I left all behind The spicks and the specks Of the girls on my mind Where is the sun That shone on my head The sun in my life It is dead it is dead Where are the girls I left all behind The spicks and the specks Of the girls on my mind Where is the girl I loved all along The girl that I loved she's gone she's gone All of my life I call yesterday The spicks and the specks of my life 've gone away All of my life I call yesterday The spicks and the specks of my life 've gone away Spicks and Specks


คอร์ด เนื้อเพลง Run to Me Bee Gees Chordza

คอร์ด Run to Me Bee Gees | คอร์ดกีต้าร์ Run to Me Bee Gees | คอร์ดเพลง Run to Me Bee Gees | เพลง Run to Me Bee Gees | เนื้อเพลง Run to Me Bee Gees | Chord Run to Me Bee Gees
คอร์ด เนื้อเพลง Run to Me Bee Gees Chordza

If ever you got rain in your heart, someone has hurt you, and torn you apart, am I unwise to open up your eyes to love me And let it be like they said it would be me loving you girl, and you loving me Am I unwise to open up your eyes to love me * Run to me whenever you're lonely Run to me if you need a shoulder Now and then, you need someone older, so dar-ling, you run to me And when you're out in the cold, no one beside you, and no one to hold, am I unwise to open up your eyes to love me And when you've got nothing to lose, nothing to pay for, and nothing to choose, am I unwise to open up your eyes to love me


คอร์ด เนื้อเพลง Night On Boadway Bee Gees Chordza

คอร์ด Night On Boadway Bee Gees | คอร์ดกีต้าร์ Night On Boadway Bee Gees | คอร์ดเพลง Night On Boadway Bee Gees | เพลง Night On Boadway Bee Gees | เนื้อเพลง Night On Boadway Bee Gees | Chord Night On Boadway Bee Gees
คอร์ด เนื้อเพลง Night On Boadway Bee Gees Chordza

Here we are in the room full of strangers, Standing in the dark where your eyes couldn't see me Well, I have to follow you Though you didn't want me to But that won't stop my lovin' you I can't stay away * Blaming it all on the nights on Broadway Singin' them love songs, Singin' them straight to the heart songs Blamin' it all on the nights on Broadway Singin' them sweet sounds To that crazy, crazy town Now in my place There are so many others Standin' in the line How long will they stand between us Well, I have to follow you Though you didn't want me to But that won't stop my lovin' you I can't stay away I will wait, even if it takes forever; I will wait, even if it takes a life time Somehow I feel inside You never ever left my side Make it like it was before Even if it takes a life time, takes a life time ( * / * )


คอร์ด เนื้อเพลง Night Fever Bee Gees Chordza

คอร์ด Night Fever Bee Gees | คอร์ดกีต้าร์ Night Fever Bee Gees | คอร์ดเพลง Night Fever Bee Gees | เพลง Night Fever Bee Gees | เนื้อเพลง Night Fever Bee Gees | Chord Night Fever Bee Gees
คอร์ด เนื้อเพลง Night Fever Bee Gees Chordza

Listen to the ground there is movement all around There is something goin' down and I can feel it On the waves of the air, there is dancin' out there If it's somethin' we can share, we can steal it * And that sweet city woman, She moves through the light, Controlling my mind and my soul When you reach out for me Yeah, and the feelin' is bright, ** Night fever, night fever We know how to do it Gimme that night fever, night fever We know how to show it Here I am, Prayin' for this moment to last, Livin' on the music so fine, Borne on the wind, Makin' it mine ( ** ) In the heat of our love, Don't need no help for us to make it Gimme just enough to take us to the mornin' I got fire in my mind I got higher in my walkin' And I'm glowin' in the dark I give you warnin ( * / ** ) Here I am, Prayin' for this moment to last, Livin' on the music so fine, Borne on the wind, Makin' it mine


24 มิถุนายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง New York Mining Disaster 1941 Bee Gees Chordza

คอร์ด New York Mining Disaster 1941 Bee Gees | คอร์ดกีต้าร์ New York Mining Disaster 1941 Bee Gees | คอร์ดเพลง New York Mining Disaster 1941 Bee Gees | เพลง New York Mining Disaster 1941 Bee Gees | เนื้อเพลง New York Mining Disaster 1941 Bee Gees | Chord New York Mining Disaster 1941 Bee Gees
คอร์ด เนื้อเพลง New York Mining Disaster 1941 Bee Gees Chordza

In the event of something happening to me, there is something I would like you all to see It's just a photograph of someone that I new * Have you seen my wife, Mr. Jones Do you know what it's like on the outside Don't go talking too loud, you'll cause a landslide, Mr. Jones I keep straining my ears to hear a sound Maybe someone is digging underground, or have they given up and all gone home to bed, thinking those who once existed must be dead ( * ) In the event of something happening to me, there is something I would like you all to see It's just a photograph of someone that I knew ( * )


คอร์ด เนื้อเพลง My World Bee Gees Chordza

คอร์ด My World Bee Gees | คอร์ดกีต้าร์ My World Bee Gees | คอร์ดเพลง My World Bee Gees | เพลง My World Bee Gees | เนื้อเพลง My World Bee Gees | Chord My World Bee Gees
คอร์ด เนื้อเพลง My World Bee Gees Chordza

Don't shed a tear for me No, it's not your style If you're not here by me Then it's not worth while * My world is our world And this world is your world and your world is my world and my world is your world is mine Don't shed a tear for me No, it's not your style If you're not here by me Then it's not worth while ( * ) My world is our world And this world is your world and your world is my world and my world is your world is mine


คอร์ด เนื้อเพลง More Than A Women Bee Gees Chordza

คอร์ด More Than A Women Bee Gees | คอร์ดกีต้าร์ More Than A Women Bee Gees | คอร์ดเพลง More Than A Women Bee Gees | เพลง More Than A Women Bee Gees | เนื้อเพลง More Than A Women Bee Gees | Chord More Than A Women Bee Gees
คอร์ด เนื้อเพลง More Than A Women Bee Gees Chordza

Oh, girl I've known you very well I've seen you growing everyday I never really looked before but now you take my breath away Suddenly you're in my life part of everything I do you got me working day and night just trying to keep a hold on you Here in your arms I found my paradise my only chance for happiness and if I lose you now I think I would die Oh say you'll always be my baby we can make it shine, we can take forever just a minute at a time More than a woman, more than a woman to me more than a woman, more than a woman to me There are stories old and true of people so in love like you and me and I can see myself let history repeat itself Reflecting how I feel for you thinking about those people then I know that in a thousand years I'd fall in love with you again This is the only way that we should fly this is the only way to go and if I lose you I know I would die Oh say you'll always be my baby we can make it shine, we can take forever just a minute at a time More than a woman, more than a woman to me more than a woman, more than a woman to me more than a woman, oh, oh, oh.


คอร์ด เนื้อเพลง Melody Fair Bee Gees Chordza

คอร์ด Melody Fair Bee Gees | คอร์ดกีต้าร์ Melody Fair Bee Gees | คอร์ดเพลง Melody Fair Bee Gees | เพลง Melody Fair Bee Gees | เนื้อเพลง Melody Fair Bee Gees | Chord Melody Fair Bee Gees
คอร์ด เนื้อเพลง Melody Fair Bee Gees Chordza

Who is the girl with the crying face looking at millions of signs She knows that life is a running race, Her face shouldn't show any line * Melody Fair won't you comb your hair You can be beautiful too Melody Fair , remember you're only a woman Melody Fair, remember you're only a girl Ah... Who is the girl at the window pane, watching the rain falling down Melody, life isn't like the rain ; its just like a merry go round ( * ) Who is the girl with the crying face, looking at millions of signs She knows that life is a running race Her face shouldn't show any lines ( * )


23 มิถุนายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Love So Right Bee Gees Chordza

คอร์ด Love So Right Bee Gees | คอร์ดกีต้าร์ Love So Right Bee Gees | คอร์ดเพลง Love So Right Bee Gees | เพลง Love So Right Bee Gees | เนื้อเพลง Love So Right Bee Gees | Chord Love So Right Bee Gees
คอร์ด เนื้อเพลง Love So Right Bee Gees ChordzaShe came on like the night and she held on tight And the world was right when she made love to me We were free She moved in like a friend , started loving me And I thought I’d found my heaven in her arms But the morning when I woke up I was here and she was gone Now I’m hanging on Maybe you can tell me * how a love so right can turn out to be so wrong Where did she go when I need her close to me And the perfect story ended at the start I thought you came forever and you came to break my heart Now I’m hanging on , on the chance that you’ll come back to me ( * ) I could take it in my stride Start living for the moment Maybe half the things we sought were never there Simply open up our eyes and break It isn’t really fair ( * 3 times )


คอร์ด เนื้อเพลง Jive Talkin Bee Gees Chordza

คอร์ด Jive Talkin Bee Gees | คอร์ดกีต้าร์ Jive Talkin Bee Gees | คอร์ดเพลง Jive Talkin Bee Gees | เพลง Jive Talkin Bee Gees | เนื้อเพลง Jive Talkin Bee Gees | Chord Jive Talkin Bee Gees
คอร์ด เนื้อเพลง Jive Talkin Bee Gees Chordza

It's just your jive talkin' you're telling me lies, yeah Jive talkin' you wear a disguise Jive talkin' so misunderstood, yeah Jive talkin' You really no good Oh, my child You'll never know Just what you mean to me Oh, my child You got so much You're gonna take away my energy With all your jive talkin' You're telling me lies, yeah Good lovin' Still gets in my eyes Nobody believes what you say It's just your jive talkin' That gets in the way Oh my love You're so good Treating me so cruel There you go with your fancy lies Leavin' me lookin' like a dumbstruck fool with all your Jive talkin' You're telling me lies, yeah Jive talkin' You wear a disguise Jive talkin' so misunderstood, yeah Jive talkin' * you just ain't no good Love talkin' is all very fine, yeah Jive talkin' Just isn't a crime And if there's somebody You'll love till you die then all that jive talkin' just gets in your eye Jive talkin' You're telling me lies,yeah Good lovin' Still gets in my eyes Nobody believes what you say It's just your jive talkin' That gets in the way ( * )


22 มิถุนายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Massachusettsa Bee Gees Chordza

คอร์ด Massachusettsa Bee Gees | คอร์ดกีต้าร์ Massachusettsa Bee Gees | คอร์ดเพลง Massachusettsa Bee Gees | เพลง Massachusettsa Bee Gees | เนื้อเพลง Massachusettsa Bee Gees | Chord Massachusettsa Bee Gees
คอร์ด เนื้อเพลง Massachusettsa Bee Gees ChordzaFeel I'm goin' back to Massachusetts, Something's telling me I must go home And the lights all went out in Massachusetts The day I left her standing on her own Tried to hitch a ride to San Francisco, Gotta do the things I wanna do And the lights all went out in Massachusetts They brought me back to see my way with you Talk about the life in Massachusetts, Speak about the people I have seen, And the lights all went out in Massachusetts And Massachusetts is one place I have seen I will remember Massachusetts...


คอร์ด เนื้อเพลง I’ve Gotta Get A Message To You Bee Gees Chordza

คอร์ด I’ve Gotta Get A Message To You Bee Gees | คอร์ดกีต้าร์ I’ve Gotta Get A Message To You Bee Gees | คอร์ดเพลง I’ve Gotta Get A Message To You Bee Gees | เพลง I’ve Gotta Get A Message To You Bee Gees | เนื้อเพลง I’ve Gotta Get A Message To You Bee Gees | Chord I’ve Gotta Get A Message To You Bee Gees
คอร์ด เนื้อเพลง I’ve Gotta Get A Message To You Bee Gees Chordza

The preacher taunted me and he smiled, Said, "Come and walk with me, come and walk one more mile Now for once in your life you're alone, now you ain't got a dime, there's no time for the phone I've just got to get a message to you, oh la, oh la One more hour and my life will be through, oh la, oh la I told him I'm in no hurry, but if I broke her heart, won't you tell her I'm sorry And for once in my life I'm alone, and I've got to let her know just in time before I go( * ) Well I laughed but that didn't work, and it's only her love that keeps me wearing this hurt. Now I'm crying but deep down inside, well I did it to him, now it's my turn to die ( * ) I've just got to get a message to you, oh la, oh la One more hour and my life will be through, oh la, oh la