แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Chuck Berry แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Chuck Berry แสดงบทความทั้งหมด

17 เมษายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง No Particular Place To Go Chuck Berry Chordza

คอร์ด No Particular Place To Go Chuck Berry | คอร์ดกีต้าร์ No Particular Place To Go Chuck Berry | คอร์ดเพลง No Particular Place To Go Chuck Berry | เพลง No Particular Place To Go Chuck Berry | เนื้อเพลง No Particular Place To Go Chuck Berry
คอร์ด เนื้อเพลง No Particular Place To Go Chuck Berry Chordza


Ridin' along in my automobile
My baby beside me at the wheel
I stole a kiss at the turn of a mile
My curiosity runnin' wild
Cruisin' and playin' the radio
With no particular place to go
Ridin' along in my automobile
I'm anxious to tell her the way I feel
So I told her softly and sincere
And she leaned and whispered in my ear
Cuddlin' more and drivin' slow
With no particular place to go
No particular place to go
So we parked way out on the Kokomo
The night was young and the moon was bold
So we both decided to take a stroll
Can you imagine the way I felt
I couldn't unfasten her safety belt
Ridin' along in my calaboose
Still tryin' to get her belt unloose
All the way home I held a grudge
But the safety belt, it wouldn't budge
Cruisin' and playin' the radio
With no particular place to go
27 มีนาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง My Ding A Ling Chuck Berry Chordza

คอร์ด My Ding A Ling Chuck Berry | คอร์ดกีต้าร์ My Ding A Ling Chuck Berry | คอร์ดเพลง My Ding A Ling Chuck Berry | เพลง My Ding A Ling Chuck Berry | เนื้อเพลง My Ding A Ling Chuck Berry
คอร์ด เนื้อเพลง My Ding A Ling Chuck Berry Chordza


When I was a little bitty boy
my grandmother bought me a cute little toy
Silver bells hangin' on a string
she told me it was my ding a ling
My ding a ling, my ding a ling
I want to play with my ding a ling
My ding a ling, my ding a ling
I want to play with my ding a ling
And then mother took me to Grammer School
But I stopped all in the vestibule
Every time that bell would ring
catched me playin' with my ding a ling
Once I was climbing the garden wall
I slipped and had a terrible fall
I fell so hard I heard bells ring
but held on to my ding a ling
Once I was swimming cross Turtle creek
many snappers all around my feet
Shure was hard swimming cross that thing
with both hands holdin' my ding a ling
This here song it ain't so sad
the cutest little song you ever had
those of you who will not sing
You must be playin' with your own ding a ling
My ding a ling Your ding a ling, your ding a ling
We saw you playin' with your ding a ling
My ding a ling everybody sing
I want to play with my ding a ling26 มีนาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง You Never Can Tell Chuck Berry Chordza

คอร์ด You Never Can Tell Chuck Berry | คอร์ดกีต้าร์ You Never Can Tell Chuck Berry | คอร์ดเพลง You Never Can Tell Chuck Berry | เพลง You Never Can Tell Chuck Berry | เนื้อเพลง You Never Can Tell Chuck Berry
คอร์ด เนื้อเพลง You Never Can Tell Chuck Berry Chordza


It was a teenage wedding and the old folks wished them well
You could see that Pierre did truly love the Madamoiselle
And now the young Monsieur and Madame have rung the chapel bell
C'est la vie say the old folks
It goes to show you never can tell
hey furnished off an apartment with a two room roebuck sale
The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale
But when Pierre found work, the little money comin' worked out well
C'est la vie say the old folks
It goes to show you never can tell
hey had a hi-fi phono boy did they let it blast?
Seven hundred little records all rock, rhythm and jazz
But when the sun went down the rapid tempo of the music fell
C'est la vie say the old folks
It goes to show you never can tell
They bought a souped-up jitney was a cherry red '53
And drove it down New Orleans to celebrate their anniversary
It was there where Pierre was wedded to the lovely Madamoiselle
C'est la vie say the old folks
It goes to show you never can tell
They had a teenage wedding and the old folks wished them well
You could see that Pierre did truly love the Madamoiselle
And now the young Monsieur and Madame have rung the chapel bell
C'est la vie say the old folks
It goes to show you never can tellคอร์ด เนื้อเพลง Too Much Monkey Business Chuck Berry Chordza

คอร์ด Too Much Monkey Business Chuck Berry | คอร์ดกีต้าร์ Too Much Monkey Business Chuck Berry | คอร์ดเพลง Too Much Monkey Business Chuck Berry | เพลง Too Much Monkey Business Chuck Berry | เนื้อเพลง Too Much Monkey Business Chuck Berry
คอร์ด เนื้อเพลง Too Much Monkey Business Chuck Berry Chordza


Runnin' to-and-fro - hard workin' at the mill
Never fail in the mail - yeah, come a rotten bill!
Too much monkey business. Too much monkey business
Too much monkey business for me to be involved in
Salesman talkin' to me - tryin' to run me up a creek
Says you can buy now, go on try it - you can pay me next week, ahh!
Too much monkey business. Too much monkey business
Too much monkey business for me to be involved in
Blonde haired, good lookin' - tryin' to get me hooked
Want me to marry - get a home - settle down - write a book!
Too much monkey business. Too much monkey business
Too much monkey business for me to be involved in
Same thing every day - gettin' up, goin' to school
No need for me complainin' - my objection's overruled, ahh!
Too much monkey business. Too much monkey business
Too much monkey business for me to be involved in
Pay phone - something wrong - dime gone - will mail
Ought to sue the operator for telling me a tale, ahh!
Too much monkey business. Too much monkey business
Too much monkey business for me to be involved in!
Been to Yokohama - been fightin' in the war
Army bunk - Army chow - Army clothes - Army car, ahh!
Too much monkey business. Too much monkey business
Too much monkey business for me to be involved in
Workin' in the fillin' station - too many tasks.
Wipe the windows - check the tires - check the oil - dollar gas, ahh!
Too much monkey business. Too much monkey business
I don't want your botheration, get away, leave me beคอร์ด เนื้อเพลง Sweet Little Sixteen Chuck Berry Chordza

คอร์ด Sweet Little Sixteen Chuck Berry | คอร์ดกีต้าร์ Sweet Little Sixteen Chuck Berry | คอร์ดเพลง Sweet Little Sixteen Chuck Berry | เพลง Sweet Little Sixteen Chuck Berry | เนื้อเพลง Sweet Little Sixteen Chuck Berry
คอร์ด เนื้อเพลง Sweet Little Sixteen Chuck Berry Chordza


They're really rockin' in Boston
In Pittsburgh, Pa.Deep in the heart of Texas
And round the 'Frisco Bay
All over St.LouisAnd down in New Orleans
All the cats wanna dance with
Sweet Little Sixteen
Sweet Little Sixteen
She's just got to have
About half a million
Famed autographs
Her wallet filled with pictures
She gets them one by one
Becomes so excited
Watch her, look at her run.
Oh Mommy, Mommy
Please may I go
It's such a sight to see
Somebody steal the show"
"Oh Daddy, Daddy
I beg of you
Whisper to Mommy
It's alright with you
'Cause they'll be rockin' on Bandstand
In Philadelphia, Pa.Deep in the heart of Texas
And round the 'Frisco Bay
All over St.LouisWay down in New Orleans
All the cats wanna dance with
Sweet Little Sixteen
'Cause they'll be rockin' on Bandstand
In Philadelphia, Pa.Deep in the heart of Texas
And round the 'Frisco Bay
All over St.LouisWay down in New Orleans
All the cats wanna dance with
Sweet Little Sixteen
Sweet Little Sixteen
She's got the grown - up blues
Tight dresses and lipstick
She's sportin' high - heel shoes
Oh but tomorrow morning
She'll have to change her trend
And be sweet sixteen
And back in class again
Well the'll be rockin' in Boston
Pittsburgh, Pa.Deep in the heart of Texas
And round the 'Frisco Bay
Way out in St.LouisWay down in New Orleans
All the cats wanna dance with
Sweet Little Sixteen  
 


คอร์ด เนื้อเพลง Sweet Little Rock'n'Roller Chuck Berry Chordza

คอร์ด Sweet Little Rock'n'Roller Chuck Berry | คอร์ดกีต้าร์ Sweet Little Rock'n'Roller Chuck Berry | คอร์ดเพลง Sweet Little Rock'n'Roller Chuck Berry | เพลง Sweet Little Rock'n'Roller Chuck Berry | เนื้อเพลง Sweet Little Rock'n'Roller Chuck Berry
คอร์ด เนื้อเพลง Sweet Little Rock'n'Roller Chuck Berry Chordza


Yeah, nine years old and sweet as she can be
All dressed up like a downtown Christmas tree
Dancing and humming a rockoll melody
She the daughter of a well-respected man
Who taught her to judge and understand
Since she became a rockoll music fan
Sweet little rock'n'roller
Sweet little rock'n'roller
Her daddy don have to scold her
Her partner can hardly hold her
Her partner can hardly hold her
She never gets any older
Sweet little rockoller
Should have seen her eyes when the band began to play
And the famous singer sang and bowed away
When the star performed she screamed and yelled "Hooray!
Ten thousand eyes were watching him leave the floor
Five thousand tongues were screaming ore and More  
And about fifteen hundred people waiting outside the door
Sweet little rock'n'roller
Sweet little rock'n'roller
Sweet little rock'n'roller
Sweet little rock'n'roller
Sweet little rock'n'roller
Sweet little rock'n'roller
Sweet little rock'n'rollerคอร์ด เนื้อเพลง School Days Chuck Berry Chordza

คอร์ด School Days Chuck Berry | คอร์ดกีต้าร์ School Days Chuck Berry | คอร์ดเพลง School Days Chuck Berry | เพลง School Days Chuck Berry | เนื้อเพลง School Days Chuck Berry
คอร์ด เนื้อเพลง School Days Chuck Berry Chordza


Up in the mornin' and out to school
The teacher is teachin' the Golden Rule
American history and practical math
You study' em hard and hopin' to pass
Workin' your fingers right down to the bone
And the guy behind you won't leave you alone
Ring ring goes the bell
The cook in the lunchroom's ready to sell
You're lucky if you can find a seat
You're fortunate if you have time to eat
Back in the classroom open you books
Gee but the teacher don't know
How mean she looks
Soon as three o'clock rolls around
You finally lay your burden down
Close up your books, get out of your seat
Down the halls and into the street
Up to the corner and 'round the bend
Right to the juke joint you go in
Drop the coin right into the slot
You gotta hear something that's really hot
With the one you love you're makin' romance
All day long you been
Wantin' to dance
Feelin' the music from head to toe
'Round and 'round and 'round you go
Drop the coin right into the slot
You gotta hear something that's really hot
Hail, hail rock'n'roll
Deliver me from the days of old
Long live rock'n'roll
The beat of the drum is loud and bold
Rock rock rock'n'roll
The feelin' is there body and soulคอร์ด เนื้อเพลง Roll Over Beethoven Chuck Berry Chordza

คอร์ด Roll Over Beethoven Chuck Berry | คอร์ดกีต้าร์ Roll Over Beethoven Chuck Berry | คอร์ดเพลง Roll Over Beethoven Chuck Berry | เพลง Roll Over Beethoven Chuck Berry | เนื้อเพลง Roll Over Beethoven Chuck Berry
คอร์ด เนื้อเพลง Roll Over Beethoven Chuck Berry Chordza


I'm gonna write a little letter
gonna mail it to my local DJ
It's a rockin' rhythm record
I want my jockey to play
Roll Over Beethoven, I gotta hear it again today
You know, my temperature's rising
And the jukebox blows a fuse
My heart's beatin' rhythm
And my soul keeps on singin' the blues
Roll Over Beethoven and tell Tchaikovsky the news
I got the rockin' pneumonia,
I need a shot of rhythm and blues
I think I'm rollin' arthritis
sittin' down by the rhythm review
Roll Over Beethoven rockin' in two by two
Well, if you feel you like it
Go get your lover, then reel and rock it
Roll it over and move on up just
a trifle further and reel and rock it
Roll it over
Roll Over Beethoven rockin' in two by two
Well, early in the mornin' I'm a givin' you a warning
Don’t you step on my blue suede shoes
Hey diddle diddle, I am playin' my fiddle
ain't got nothin' to lose
Roll Over Beethoven and tell Tchaikovsky the news
You know she wiggles like a glow worm
Dance like a spinnin' top
She got a crazy partner
oughta see 'em reel and rock
Long as she got a dime the music will never stop
Roll Over Beethoven,
Roll Over Beethoven,
Roll Over Beethoven,
Roll Over Beethoven,
Roll Over Beethoven and dig these rhythm and blues  คอร์ด เนื้อเพลง Promised Land Chuck Berry Chordza

คอร์ด Promised Land Chuck Berry | คอร์ดกีต้าร์ Promised Land Chuck Berry | คอร์ดเพลง Promised Land Chuck Berry | เพลง Promised Land Chuck Berry | เนื้อเพลง Promised Land Chuck Berry
คอร์ด เนื้อเพลง Promised Land Chuck Berry Chordza


I left my home in Norfolk Virginia
California on my mind
Straddled that greyhound, rode him past Raleigh
On across Caroline
Stopped in Charlotte and bypassed rock hill
And we never was a minute late
We was ninety miles out of Atlanta by sundown
Rollin' 'cross the Georgia state
We had motor trouble it turned into a struggle
Half way 'cross Alabama
And that 'hound broke down and left us all stranded
In downtown Birmingham
Straight off, I bought me a through train ticket
Ridin' 'cross Mississippi clean
And I was on that midnight flier out of Birmingham
Smoking into New Orleans
Somebody help me get out of Louisiana
Just help me get to Houston Town
There's people there who care a little 'bout me
And they won't let the poor boy down
Sure as you're born, they bought me a silk suit
Put luggage in my hands
And I woke up high over Albuquerque
On a jet to the promised land
Workin' on a T-bone steak a la carte
Flying over to the golden state
Oh, when the pilot told me us in thirteen minutes
He was headin' at the terminal gate
Swing low sweet chariot, come down easy
Taxi to the terminal zone
Cut your engines and cool your wings
And let me make it to the telephone
Los Angeles give me Norfolk Virginia
Tidewater four ten o nine
Tell the folks back home this is the promised land callin'
And the poor boy's on the lineคอร์ด เนื้อเพลง Oh, Baby Doll Chuck Berry Chordza

คอร์ด Oh, Baby Doll Chuck Berry | คอร์ดกีต้าร์ Oh, Baby Doll Chuck Berry | คอร์ดเพลง Oh, Baby Doll Chuck Berry | เพลง Oh, Baby Doll Chuck Berry | เนื้อเพลง Oh, Baby Doll Chuck Berry
คอร์ด เนื้อเพลง Oh, Baby Doll Chuck Berry Chordza


Oh, baby doll
Oh, baby doll
Will it end for you and me
We'll sing our old Alma Mater
And think of things that used to be
I remember it so well
Back when the weather was cool
We used to have so much fun
When we were walking to school
If we stopped off to hear
The latest songs they sing
And we just make it in
Before the bells would ring
Oh, Baby Doll
When bells ring out the summer free
Oh, baby doll
Will it end for you and me
We'll sing our old Alma Mater
And think of things that used to be
When the teacher was gone
That's when we'd have a ball
We use to dance and play
All up and down the hall
We had a portable radio
We was ballin' the jack
We'd be all back in order
When the teacher got back
Oh, Baby Doll
When bells ring out the summer free
Oh, baby doll
Will it end for you and me
We'll sing our old Alma Mater
And think of things that used to beคอร์ด เนื้อเพลง Nadine Chuck Berry Chordza

คอร์ด Nadine Chuck Berry | คอร์ดกีต้าร์ Nadine Chuck Berry | คอร์ดเพลง Nadine Chuck Berry | เพลง Nadine Chuck Berry | เนื้อเพลง Nadine Chuck Berry
คอร์ด เนื้อเพลง Nadine Chuck Berry Chordza


As I got on a city bus and found a vacant seat
I thought I saw my future bride walking up the street
I shouted to the driver, Hey conductor, you must slow down
I think I see her, please let me off the bus
Nadine, honey is that you
Oh, Nadine, honey is that you
Seems like every time I see you
Darling, you got something else to do
I saw her from the corner when she turned and doubled back
And started walkin' toward a coffee colored Cadillac
I was pushin' through the crowd tryna get to where she's at
And I was campaign shouting like a southern diplomat
Nadine, honey is that you
Oh, Nadine, honey where are you
Seems like every time I catch you
But you're up to something new
Downtown searching for her, looking all around
Saw her getting in a yellow cab heading uptown
I caught a loaded taxi, paid up everybody's tab
Flip the twenty dollar bill and told him catch that yellow cab
Nadine, honey is that you
Oh, Nadine, honey is that you
Seems like every time I catch you
But you're up to something new
She moved around like a wayward summer breeze
Go, driver, go, go on, catch her for me please
Moving through the traffic like a mounted cavalier
Leaning out the taxi window trying to make her hear
Nadine, honey is that you
Oh, Nadine, honey is that you
Seems like every time I see you
Darling, you're up to something newคอร์ด เนื้อเพลง Maybellene Chuck Berry Chordza

คอร์ด Maybellene Chuck Berry | คอร์ดกีต้าร์ Maybellene Chuck Berry | คอร์ดเพลง Maybellene Chuck Berry | เพลง Maybellene Chuck Berry | เนื้อเพลง Maybellene Chuck Berry
คอร์ด เนื้อเพลง Maybellene Chuck Berry Chordza


Maybellene, why can't you be true
Oh Maybellene , why can't you be true
You've started back doin' the things you used to do
As I was motivatin' over the hill
I saw Mabellene in a Coup de Ville
A Cadillac arollin' on the open road
Nothin' will outrun my V8 Ford
The Cadillac doin' about ninety-five
She's bumper to bumper, rollin' side by side
Maybellene, why can't you be true
Oh Maybellene , why can't you be true
You've started back doin' the things you used to do
The Cadillac pulled up ahead of the Ford
The Ford got hot and wouldn't do no more
It then got cloudy and started to rain
I tooted my horn for a passin' lane
The rainwater blowin' all under my hood
I know that I was doin' my motor good
Maybellene, why can't you be true
Oh Maybellene , why can't you be true
You've started back doin' the things you used to do
Maybellene, why can't you be true
Oh Maybellene , why can't you be true
You've started back doin' the things you used to do
The motor cooled down the heat went down
And that's when I heard that highway sound
The Cadillac asittin' like a ton of lead
A hundred and ten half a mile aheadv The Cadillac lookin' like it's sittin' still
And I caught Mabellene at the top of the hill
Maybellene, why can't you be true
Oh Maybellene , why can't you be true
You've started back doin' the things you used to doคอร์ด เนื้อเพลง Johnny B. Goode Chuck Berry Chordza

คอร์ด Johnny B. Goode Chuck Berry | คอร์ดกีต้าร์ Johnny B. Goode Chuck Berry | คอร์ดเพลง Johnny B. Goode Chuck Berry | เพลง Johnny B. Goode Chuck Berry | เนื้อเพลง Johnny B. Goode Chuck Berry
คอร์ด เนื้อเพลง Johnny B. Goode Chuck Berry Chordza


Deep down Louisiana close to New Orleans
Way back up in the woods among the evergreens
There stood a log cabin made of earth and wood
Where lived a country boy named of Johnny B. Goode
Who never ever learned to read or write so well
But he could play the guitar like ringing a bell
Go Go, Go Johnny Go, Go  
Go, Go Johnny Go, Go, Go Johnny Go
Go Johnny Go, Go Go Johnny B. Goode
He use to carry his guitar in a gunny sack
Or sit beneath the trees by the railroad track
Oh, the engineers used to see him sitting in the shade
Strumming with the rhythm that the drivers made
The People passing by, they would stop and say
Oh my that little country boy could play
Go Go, Go Johnny Go, Go  
Go, Go Johnny Go, Go, Go Johnny Go
Go Johnny Go, Go Go Johnny B. Goode
His mother told him someday you will be a man
And you would be the leader of a big old band
Many people coming from miles around
To hear you play your music when the sun go down
Maybe someday your name will be in lights
Saying Johnny B. Goode tonight
Go Go, Go Johnny Go, Go  
Go, Go Johnny Go, Go, Go Johnny Go
Go Johnny Go, Go Go Johnny B. Goodeคอร์ด เนื้อเพลง Brown Eyed Handsome Man Chuck Berry Chordza

คอร์ด Brown Eyed Handsome Man Chuck Berry | คอร์ดกีต้าร์ Brown Eyed Handsome Man Chuck Berry | คอร์ดเพลง Brown Eyed Handsome Man Chuck Berry | เพลง Brown Eyed Handsome Man Chuck Berry | เนื้อเพลง Brown Eyed Handsome Man Chuck Berry
คอร์ด เนื้อเพลง Brown Eyed Handsome Man Chuck Berry Chordza


Arrested on charges of unemployment,
he was sitting in the witness stand
The judge's wife called up the district attorney
Said you free that brown eyed man
You want your job you better free that brown eyed man
Flying across the desert in a TWA,
I saw a woman walking across the sand
She been a walkin' thirty miles en route to Bombay
To get a brown eyed handsome man
Her destination was a brown eyed handsome man
Way back in history three thousand years
In fact every since the world began
There's been a whole lot of good women sheddin' tears
For a brown eyed handsome man
It's a lot of trouble was brown eyed handsome man
Beautiful daughter couldn't make up her mind
Between a doctor and a lawyer man
Her mother told her darlin' go out and find yourself
A brown eyed handsome man
Just like your daddy, he's a brown eyed handsome man
Milo Venus was a beautiful lass
She had the world in the palm of her hand
But she lost both her arms in a wrestling match
To get brown eyed handsome man
She fought and won herself a brown eyed handsome man
Two, three count with nobody on
He hit a high fly into the stand
Rounding third he was headed for home
It was a brown eyed handsome man
That won the game; it was a brown eyed handsome man
 


คอร์ด เนื้อเพลง Back In The USA Chuck Berry Chordza

คอร์ด Back In The USA Chuck Berry | คอร์ดกีต้าร์ Back In The USA Chuck Berry | คอร์ดเพลง Back In The USA Chuck Berry | เพลง Back In The USA Chuck Berry | เนื้อเพลง Back In The USA Chuck Berry
คอร์ด เนื้อเพลง Back In The USA Chuck Berry Chordza


Oh well, oh well, I feel so good today
We just touched ground on an international runway
Jet propelled back home, from over the seas to the U.S.A.
New York, Los Angeles, oh how I yearned for you
Detroit, Chicago, Chattanooga, Baton Rouge
Let alone just to be at my home back in old St. Lou
Did I miss the skyscrapers, did I miss the long freeway 
From the coast of California to the shores of The Delaware Bay
You can bet your life I did, till I got back in the U.S.A.
Looking hard for a drive-in, searching for a corner caffe
Where hamburgers sizzle on an open grill night and day
Yeah, and a jukebox jumping the records like in the U.S.A.
Well, I'm so glad I'm livin' in the U.S.A.
Yes I'm so glad I'm livin' in the U.S.A.
Anything you want, we got it right here in the U.S.A.
I'm so glad I'm livin' in the U.S.A.
Yes I'm so glad I'm livin' in the U.S.A.
 


คอร์ด เนื้อเพลง Almost Grown Chuck Berry Chordza

คอร์ด Almost Grown Chuck Berry | คอร์ดกีต้าร์ Almost Grown Chuck Berry | คอร์ดเพลง Almost Grown Chuck Berry | เพลง Almost Grown Chuck Berry | เนื้อเพลง Almost Grown Chuck Berry
คอร์ด เนื้อเพลง Almost Grown Chuck Berry Chordza


Yeah 'n' I'm doin' all right in school
They ain't said I broke no rule
I ain't never been in Dutch
I don't browse around too much
Don't bother me, leave me alone
Anyway I'm almost grown
I don't run around with no mob
Got myself a little job
I'm gonna buy me a little car
Drive my girl in the park
Don't bother me, leave me alone
Anyway I'm almost grown
Got my eye on a little girl.
Ah, she's really out of this world
When I take her to the dance
She's got to talk about romance
Don't bother me, leave me alone
Anyway I'm almost grown
You know I'm still livin' in town
But I done married and settled down
Now I really have a ball
So I don't browse around at all
Don't bother me, leave me alone
Anyway I'm almost grown25 มีนาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Memphis Chuck Berry Chordza

คอร์ด Memphis Chuck Berry | คอร์ดกีต้าร์ Memphis Chuck Berry | คอร์ดเพลง Memphis Chuck Berry | เพลง Memphis Chuck Berry | เนื้อเพลง Memphis Chuck Berry
คอร์ด เนื้อเพลง Memphis Chuck Berry Chordza


Long distance information, give me Memphis Tennessee
Help me find the party trying to get in touch with me
She could not leave her number, but I know who placed the call
'Cause my uncle took the message and he wrote it on the wall
Help me, information, get in touch with my Marie
She's the only one who'd phone me here from Memphis Tennessee
Her home is on the south side, high up on a ridge
Just a half a mile from the Mississippi Bridge
Help me, information, more than that I cannot add
Only that I miss her and all the fun we had
But we were pulled apart because her mom did not agree
And tore apart our happy home in Memphis Tennessee
Last time I saw Marie she's waving me good-bye
With hurry home drops on her cheek that trickled from her eye
Marie is only six years old, information please
Try to put me through to her in Memphis Tennessee  คอร์ด เนื้อเพลง Rock And Roll Music Chuck Berry Chordza

คอร์ด Rock And Roll Music Chuck Berry | คอร์ดกีต้าร์ Rock And Roll Music Chuck Berry | คอร์ดเพลง Rock And Roll Music Chuck Berry | เพลง Rock And Roll Music Chuck Berry | เนื้อเพลง Rock And Roll Music Chuck Berry
คอร์ด เนื้อเพลง Rock And Roll Music Chuck Berry Chordza


Just let me hear some of that
Rock And Roll Music, Any old way you choose it
It's got a back beat, you can't lose it
Any old time you use it
It's gotta be Rock And Roll Music
If you want to dance with me
If you want to dance with me
I've got no kick against modern jazz
Unless they try to play it too darn fast
And change the beauty of the melody
Until they sounded like a symphony
That's why I go for that
Rock And Roll Music, Any old way you choose it
It's got a back beat, you can't lose it
Any old time you use it
It's gotta be Rock And Roll Music
If you want to dance with me
If you want to dance with me
I took my loved one over cross the tracks
So she can hear my man a wailin' sax
I must admit the have a rockin' band
Man they were blowin' like a hurricane
That's why I go for that
Rock And Roll Music, Any old way you choose it
It's got a back beat, you can't lose it
Any old time you use it
It's gotta be Rock And Roll Music
If you want to dance with me
If you want to dance with me
Way down South they gave a jubilee
The jockey folks they had a jamboree
They're drinkin' homebrew from a wooden cup
The folks dancin' they all got shook up
And started playin' that
Rock And Roll Music, Any old way you choose it
It's got a back beat, you can't lose it
Any old time you use it
It's gotta be Rock And Roll Music
If you want to dance with me
If you want to dance with me
Don't care to hear 'em play a tango
I'm in the mood to dig a mambo
It's way to early for a congo
So keep a rockin' that piano
So I can hear some of that
Rock And Roll Music, Any old way you choose it
It's got a back beat, you can't lose it
Any old time you use it
It's gotta be Rock And Roll Music
If you want to dance with me
If you want to dance with me