แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Durian Records แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Durian Records แสดงบทความทั้งหมด

16 กรกฎาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง เสือป่า Saliva Bastards Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เสือป่า Saliva Bastards Chordza
คอร์ด เสือป่า Saliva Bastards | เนื้อเพลง เสือป่า Saliva Bastards | Chord เสือป่า Saliva Bastards

6 กรกฎาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง เพื่อนร่วมทาง Saliva Bastards Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เพื่อนร่วมทาง Saliva Bastards Chordza
คอร์ด เพื่อนร่วมทาง Saliva Bastards | เนื้อเพลง เพื่อนร่วมทาง Saliva Bastards | Chord เพื่อนร่วมทาง Saliva Bastards

คอร์ด เนื้อเพลง Clouds Saliva Bastards Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Clouds Saliva Bastards Chordza
คอร์ด Clouds Saliva Bastards | เนื้อเพลง Clouds Saliva Bastards | Chord Clouds Saliva Bastards

5 กรกฎาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Chicken Saliva Bastards Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Chicken Saliva Bastards Chordza
คอร์ด Chicken Saliva Bastards | เนื้อเพลง Chicken Saliva Bastards | Chord Chicken Saliva Bastards