แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Colbie Caillat แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Colbie Caillat แสดงบทความทั้งหมด

23 มีนาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Kiss The Girl Colbie Caillat Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Kiss The Girl Colbie Caillat Chordza
คอร์ด Kiss The Girl Colbie Caillat | เนื้อเพลง Kiss The Girl Colbie Caillat | Chord Kiss The Girl Colbie Caillat

21 มีนาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Realize Colbie Caillat Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Realize Colbie Caillat Chordza
คอร์ด Realize Colbie Caillat | เนื้อเพลง Realize Colbie Caillat | Chord Realize Colbie Caillat

20 มีนาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง The Little Things Colbie Caillat Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง The Little Things Colbie Caillat Chordza
คอร์ด The Little Things Colbie Caillat | เนื้อเพลง The Little Things Colbie Caillat | Chord The Little Things Colbie Caillat

28 กุมภาพันธ์ 2558

คอร์ด เนื้อเพลง I Never Told You Colbie Caillat Chordza

คอร์ด I Never Told You Colbie Caillat | คอร์ดกีต้าร์ I Never Told You Colbie Caillat | คอร์ดเพลง I Never Told You Colbie Caillat | เพลง I Never Told You Colbie Caillat | เนื้อเพลง I Never Told You Colbie Caillat
คอร์ด เนื้อเพลง I Never Told You Colbie Caillat Chordza


I miss those blue eyes
How you kiss me at night
I miss the way we sleep
Like there's no sunrise
Like the taste of your smile
I miss the way we breathe
But I never told you
What I should have said
No, I never told you
I just held it in
And now I miss everything about you
I can't believe it, I still want you
After all the things we've been through
I miss everything about you
Without you, whoa...
I see your blue eyes
Every time I close mine
You make it hard to see
Where I belong to
When I'm not around you
It's like I'm not with me
But I never told you
What I should have said
No, I never told you
I just held it in