แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Dr. Hook แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Dr. Hook แสดงบทความทั้งหมด

5 กันยายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Sylvia ‘s Mother Dr. Hook Chordza

คอร์ด Sylvia ‘s Mother Dr. Hook | คอร์ดกีต้าร์ Sylvia ‘s Mother Dr. Hook | คอร์ดเพลง Sylvia ‘s Mother Dr. Hook | เพลง Sylvia ‘s Mother Dr. Hook | เนื้อเพลง Sylvia ‘s Mother Dr. Hook | Chord Sylvia ‘s Mother Dr. Hook
คอร์ด เนื้อเพลง Sylvia ‘s Mother Dr. Hook Chordza

Sylvia's mother says Sylvia's busy, Too busy to come to the phone Sylvia's mother says Sylvia's tryin' To start a new life of her own Sylvia's mother says Sylvia's happy, So why don't you leave her alone And the operator says "Fourty cents more For the next three minutes" * Please, Missus Avery, I just gotta talk to her, I only keep her a while Please, Missus Avery, I just want to tell her goodbye Sylvia's mother says Sylvia's packin', She's gonna be leavin' today Sylvia's mother says Sylvia's marryin' A fellow down Galveston way Sylvia's mother says "Please don't say nothin' To make her start cryin' and stay And the operator says "Fourty cents more... ( * ) Sylvia's mother says Sylvia's hurryin', She's catchin' the nine o'clock train Sylvia's mother says: "Take your umbrella, 'cause Sylvie, it's startin' to rain And Sylvia's mother says "Thank you for callin', And Sir, won't you call back again?" And the operator says "Fourty cents more..." ( * )

4 กันยายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง When You’re In Love With A Beautiful Women Dr. Hook Chordza

คอร์ด When You’re In Love With A Beautiful Women Dr. Hook | คอร์ดกีต้าร์ When You’re In Love With A Beautiful Women Dr. Hook | คอร์ดเพลง When You’re In Love With A Beautiful Women Dr. Hook | เพลง When You’re In Love With A Beautiful Women Dr. Hook | เนื้อเพลง When You’re In Love With A Beautiful Women Dr. Hook | Chord When You’re In Love With A Beautiful Women Dr. Hook
คอร์ด เนื้อเพลง When You’re In Love With A Beautiful Women Dr. Hook Chordza

When you're in love with a beautiful woman It's hard When you're in love with a beautiful woman You know it's hard Everybody wants her Everybody loves her Everybody wants to take your baby home When you're in love with a beautiful woman You watch your friends When you're in love with a beautiful woman It never ends You know that it's crazy You want to trust her Then somebody hangs up when you answer the phone When you're in love with a beautiful woman You go it alone .Maybe it's just an ego problem Problem is, Iv'e been fooled before By fair weathered friends and faint hearted lovers.. And everytime it happens It just convinces me more When you're in love with a beautiful woman You watch her eyes When you're in love with a beautiful woman You look for lies Everybody tempts her Everybody tells her She's the most beautiful woman they know When you're in love with a beautiful woman You go it alone When you're in love with a beautiful woman You watch your friendsWhen you're in love with a beautiful woman You go it alone When you're in love with a beautiful woman You watch your friends When you're in love with a beautiful woman You go it alone When you're in love with a beautiful woman You watch your friends


คอร์ด เนื้อเพลง Walk Right In Dr. Hook Chordza

คอร์ด Walk Right In Dr. Hook | คอร์ดกีต้าร์ Walk Right In Dr. Hook | คอร์ดเพลง Walk Right In Dr. Hook | เพลง Walk Right In Dr. Hook | เนื้อเพลง Walk Right In Dr. Hook | Chord Walk Right In Dr. Hook
คอร์ด เนื้อเพลง Walk Right In Dr. Hook Chordza

Walk right in, sit right down Daddy, let your mind roll on Walk right in, sit right down Daddy, let your mind roll on Everybodys talkin bout a new way of walkin Do you want to lose your mind? Walk right in, sit right down Daddy, let your mind roll on Walk right in, sit right down Baby, let your hair hang down Walk right in, sit right down Baby, let your hair hang down Everybodys talkin bout a new way of walkin Do you want to lose your mind? Walk right in, sit right down Baby, let your hair hang down Walk right in, sit right down Baby, let your hair hang down Walk right in, sit right down Baby, let your hair hang down Everybodys talkin bout a new way of walkin Do you want to lose your mind? Walk right in, sit right down Baby, let your hair hang down


3 กันยายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Sharing The Night Together Dr. Hook Chordza

คอร์ด Sharing The Night Together Dr. Hook | คอร์ดกีต้าร์ Sharing The Night Together Dr. Hook | คอร์ดเพลง Sharing The Night Together Dr. Hook | เพลง Sharing The Night Together Dr. Hook | เนื้อเพลง Sharing The Night Together Dr. Hook | Chord Sharing The Night Together Dr. Hook
คอร์ด เนื้อเพลง Sharing The Night Together Dr. Hook Chordza

You're looking kinda lonely girl Would you like someone new to talk to Ah-yeah, alright I'm feeling kinda lonely too If you don't mind can I sit down here beside you Ah-yeah, alright If I seem to come on too strong I hope that you will understand I say these things 'cause I'd like to know If you're as lonely as I am and if you mind * Sharing the night together Oh-yeah, sharing the night together Oh-yeah, sharing the night We could bring in the morning girl If you want to go that far And if tomorrow find us together Right here the way we are would you mind ( * ) Would you like to dance with me and hold me You know I want to be holding you Ah-yeah, alright 'Cause I like feeling like I do And I see in your eyes that you're liking it too Ah yeah, alright Like to get to know you better Is there a place where we can go Where we can be alone together And turn the lights down low And start sharing the night together Oh-yeah, sharing the night together


คอร์ด เนื้อเพลง Sexy Eyes Dr. Hook Chordza

คอร์ด Sexy Eyes Dr. Hook | คอร์ดกีต้าร์ Sexy Eyes Dr. Hook | คอร์ดเพลง Sexy Eyes Dr. Hook | เพลง Sexy Eyes Dr. Hook | เนื้อเพลง Sexy Eyes Dr. Hook | Chord Sexy Eyes Dr. Hook
คอร์ด เนื้อเพลง Sexy Eyes Dr. Hook Chordza

I was sitting all alone Watching people get it on With each other They were dancing cross the floor Turning, moving back and forth They were lovers One more lonely night for me I looked up, what did I see? * Sexy eyes, moving cross the floor Got me wanting more, sexy eyes (sexy) Sexy eyes, getting down with you I want to move with you, sexy eyes I got up and took your hand And we both began to dance to the music Ooh, your magic cast a spell It didn't take long till we fell And we knew it No more lonely nights for me This is how it's gonna be ( * ) No more lonely nights for me This is how it's gonna be ( * / * )


คอร์ด เนื้อเพลง Only Sixteen Dr. Hook Chordza

คอร์ด Only Sixteen Dr. Hook | คอร์ดกีต้าร์ Only Sixteen Dr. Hook | คอร์ดเพลง Only Sixteen Dr. Hook | เพลง Only Sixteen Dr. Hook | เนื้อเพลง Only Sixteen Dr. Hook | Chord Only Sixteen Dr. Hook
คอร์ด เนื้อเพลง Only Sixteen Dr. Hook Chordza

She was only sixteen, only sixteen But I loved her so But she was too young to fall in love And I was too young to know We'd laugh and we'd sing and do funny things And it made our hearts glow But she was too young to fall in love And I was too young to know * So why did I give my heart so fast It never will happen again But I was a mere child of sixteen I've aged a year since then She was only sixteen, only sixteen Ooh, with eyes that would glow But she was too young to fall in love And I was too young to know ( * ) Now she was only sixteen, only sixteen Ooh, but I loved that girl so But she was too young to fall in love And I was too young to know Yes, she was too young to fall in love And I, I was too young


คอร์ด เนื้อเพลง A Little Bit More Dr. Hook Chordza

คอร์ด A Little Bit More Dr. Hook | คอร์ดกีต้าร์ A Little Bit More Dr. Hook | คอร์ดเพลง A Little Bit More Dr. Hook | เพลง A Little Bit More Dr. Hook | เนื้อเพลง A Little Bit More Dr. Hook | Chord A Little Bit More Dr. Hook
คอร์ด เนื้อเพลง A Little Bit More Dr. Hook Chordza

And when you're body's had enough of me And I'm laying flat out on the floor When you think I've loved you all I can I'm gonna love you a little bit more Come on over here and lay by my side I've got to be touching you Let me rub your tired shoulders The way I used to do Look into my eyes and give me that smile The one that always turns me on And let me take your hair down 'Cause we're staying up to greet the sun Got to say a few things that have been on my mind You know where my mind has been I guess I've learned my lessons And now's the time to begin So if you're feelin' alright and you're ready for me I know that I'm ready for you We better get it on now 'Cause we got our whole life to live through ( * / * )