แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ นาตาลี แจ๊สกี้ แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ นาตาลี แจ๊สกี้ แสดงบทความทั้งหมด

30 มิถุนายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Bye Bye นาตาลี แจ๊สกี้ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Bye Bye นาตาลี แจ๊สกี้ Chordza
คอร์ด Bye Bye นาตาลี แจ๊สกี้ | เนื้อเพลง Bye Bye นาตาลี แจ๊สกี้ | Chord Bye Bye นาตาลี แจ๊สกี้

11 มีนาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง ยิ่งทุ่มยิ่งเจ็บ นาตาลี แจ๊สกี้ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ยิ่งทุ่มยิ่งเจ็บ นาตาลี แจ๊สกี้ Chordza
คอร์ด ยิ่งทุ่มยิ่งเจ็บ นาตาลี แจ๊สกี้ | เนื้อเพลง ยิ่งทุ่มยิ่งเจ็บ นาตาลี แจ๊สกี้ | Chord ยิ่งทุ่มยิ่งเจ็บ นาตาลี แจ๊สกี้

คอร์ด เนื้อเพลง ช่วยทำให้เสียใจ นาตาลี แจ๊สกี้ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ช่วยทำให้เสียใจ นาตาลี แจ๊สกี้ Chordza
คอร์ด ช่วยทำให้เสียใจ นาตาลี แจ๊สกี้ | เนื้อเพลง ช่วยทำให้เสียใจ นาตาลี แจ๊สกี้ | Chord ช่วยทำให้เสียใจ นาตาลี แจ๊สกี้