31 ธันวาคม 2556

คอร์ด เนื้อเพลง Beautiful War Kings Of Leon Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Beautiful War Kings Of Leon ChordzaBite your tongue
Don't make a scene, dear
Everybody's been here least once before
We've been here more

Your heart breaks
Rolls down the window
I've seen it all go, come back around
And I've heard the sound

The tip of your tongue
The top of your lungs is doing my head in
I say, "Love, love don't mean nothing
Unless there's something worth fighting for."
It's a beautiful war

When I hold
The warmth of your body
There is nobody that I'd rather hold
Shattered and cold

The tip of your tongue
The top of your lungs is making me crazy
I say, "Love, love don't mean nothing
Unless there's something worth fighting for."
It's a beautiful war

I say, "Love, love – it don't mean nothing
Unless there's something worth fighting for."
It's a beautiful war

It's a beautiful war
It's a beautiful war

I say, "Love, love..."
I say, "Love, love don't mean nothing
Unless there's something worth fighting for."

I say, "Love, love don't mean nothing
Unless there's something worth fighting for."

It's a beautiful war
It's a beautiful war
It's a beautiful war
It's a beautiful war

คอร์ด เนื้อเพลง Forgive me Austra Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Forgive me Austra ChordzaWhat do I have to do to make you forgive me?
I wouldn't even tell the world if you could hear "I'm sorry"
What do I say to make it so you stayed around me?
What do I have to do, what will release me?

You won't abandon where you aim
Someday I hope you'll change your hand
Hiding into the bed, below your sight
It was in your sight, I was another.

What do I have to do to make you forgive me?
I wouldn't even dare the words if you could hear "I'm sorry"
What do I say to make it so you stayed around me?
What do I have to do, what will release me?

How can I make you believe me?
I want you come mind me when I call out for
Please understand.

What do I have? What do I have?
What do I have? What do I have?
What do I have? What do I have to do?

What do I have to do to make you forgive me?
I wouldn't even tell the world if you could hear "I'm sorry"

What do I have? What do I have?
What do I have? What do I have?
What do I have? What do I have?
What do I have? What do I have?
What do I have? What do I have?
What do I have? What do I have?
What do I have? What do I have to do?

คอร์ด เนื้อเพลง Drunk in love Beyonce feat. JAY Z Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Drunk in love Beyonce feat. JAY Z Chordza

[Intro: Beyoncé]
I've been drinking, I've been drinking
I get filthy when that liquor gets into me
I've been thinking, I've been thinking
Why can't I keep my fingers off you, baby?
I want you, na na
Why can't I keep my fingers off you, baby?
I want you, na na

[Verse 1: Beyoncé]
Cigars on ice, cigars on ice
Feeling like an animal with these cameras all in my grill
Flashing lights, flashing lights
You got me faded, faded, faded
Baby, I want you, na na
Can't keep your eyes off my fatty
Daddy, I want you, na na
Drunk in love, I want you

[Hook: Beyoncé]
We walk up in the kitchen saying
"How in hell did this shit happen?"
Oh baby, drunk in love we be all night
Last thing I remember is our
Beautiful bodies grinding off in that club
Drunk in love

[Bridge: Beyoncé]
We be all night, love, love
We be all night, love, love

[Verse 2: Beyoncé]
We be all night, and everything alright
No complaints for my body, so fluorescent under these lights
Boy, I'm drinking, walking in my l'assemblage
I'm grubbing on the rope, grubbing if you scared, call that ribbon
Boy, I'm drinking, get my brain right
I'm on the Cognac, gangster wife
Newer sheets, he'd swear that I like washed rags, he wet up
Boy, I'm drinking, I'm sinking on the mic 'til my boy toys
Then I fill the tub up halfway then riding with my surfboard
Surfboard, surfboard
Graining on that wood, graining, graining on that wood
I'm swerving on that, swerving, swerving on that big body Benz
Serving all this, swerv, surfing all of this good, good

[Hook]

[Bridge]

[Verse 3: Jay-Z]
Hold up
That D'USSÉ is the shit if I do say so myself
If I do say so myself, if I do say so myself
Hold up, stumble all in the house tryna backup all that mouth
That you had all in the car, talking 'bout you the baddest bitch thus far
Talking 'bout you be repping that verb, wanna see all that shit I heard
Know I sling Clint Eastwood, hope you can handle this curve
Foreplay in the foyer, fucked up my Warhol
Slid the panties right to the side
Ain't got the time to take draws off, on site
Catch a charge I might, beat the box up like Mike
In '97 I bite, I'm Ike, Turner, turn up
Baby no I don't play, now eat the cake, Annie Mae
Said, "Eat the cake, Annie Mae!"
I'm nice, for y'all to reach these heights we gon' need G3
4, 5, 6 flights, sleep tight
We sex again in the morning, your breasteses is my breakfast
We going in, we be all night

[Bridge]

[Verse 4: Beyoncé]
Never tired, never tired
I been sippin, that's the only thing keeping me on fire, me on fire
To me it's feeling like all of my entire life I've been drinking
Boy, I'm Marilyn
I want your body right here, daddy I want you, right now
C-can't keep ya eyes off my fatty
Daddy I want you

[Bridge]

คอร์ด เนื้อเพลง High Hopes Bruce Springsteen Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง High Hopes Bruce Springsteen  Chordza

 เพลงไทย, 


Monday morning runs to Sunday night
Screaming slow me down before the new year dies
Well it won't take much to kill a loving smile
And every mother with a baby crying in her arms, singing
Give me help, give me strength
Give a soul a night of fearless sleep
Give me love, give me peace
Don't you know these days you pay for everything
Got high hopes
I got high hopes
Got high hopes
I got high hopes

Coming from the city, coming from the wild
I see a breathless army breaking like a cloud
They're gonna smother love, they're gonna shoot your hopes
Before the meek inherit they'll learn to hate themselves
Give me help, give me strength
Give a soul a night of fearless sleep
Give me love, give me peace
Don't you know these days you pay for everything
Got high hopes
I got high hopes
I got high hopes
I got high hopes

Give me help, give me strength
Give a soul a night of fearless sleep
Give me love, give me peace
Don't you know these days you pay for everything
Got high hopes
Got high hopes
I got high hopes
Got high hopes

Tell me someone now, what's the price
I wanna buy some time and maybe live my life
I wanna have a wife, I wanna have some kids
I wanna look in their eyes and know they'll stand a chance

Give me help, give me strength
Give a soul a night of fearless sleep
Give me love, give me peace
Don't you know these days you pay for everything
Got high hopes
Got high hopes
I got high hopes
Got high hopes

Got high hopes
I got high hopes
I got high hopes
I got high hopes

คอร์ด เนื้อเพลง Instant crush Daft Punk feat. Julian Casablancas Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง   Instant crush Daft Punk feat. Julian Casablancas Chordza

I didn't want to be the one to forget
I thought of everything I'd never regret
A little time with you is all that I get
That's all we need because it's all we can take
One thing I never see the same when you're 'round
I don’t believe in him — his lips on the ground
I wanna take you to that place in the “Roche”
But no one gives us any time anymore
He ask me once if I’d look in on his dog
You made an offer for it, then you ran off
I got this picture of us kids in my head
And all I hear is the last thing that you said

[Pre Chorus]
'I listened to your problems
Now listen to mine'
I didn't want to anymore, oh oh ohh

[Chorus]
And we will never be alone again
Cause it doesn't happen every day
Kinda counted on you being a friend
Can I give it up or give it away

Now I thought about what I wanna say
But I never really know where to go
So I chained myself to a friend
Cause I know it unlocks like a door

And we will never be alone again
Cause it doesn't happen every day
Kinda counted on you being a friend
Can I give it up or give it away

Now I thought about what I wanna say
But I never really know where to go
So I chained myself to a friend
Some more again

[Verse 2]
It didn't matter what they wanted to see
He thought he saw someone that looked just like me
The summer memory that just never dies
We worked too long and hard to give it no time
He sees right through me, it's so easy with lies
Cracks in the road that I would try and disguise
He runs his scissor at the seam in the wall
He cannot break it down or else he would fall

1,000 lonely stars
Hiding in the cold
Take it, oh I don't wanna sing anymore

[Pre Chorus]
[Chorus]

Cause I don't know what else I...
I don't understand, don't get upset I'm not with you...
We’re swimming around, it's all I do
When I'm with you

[Chorus]

Cause I don't know what else I can do

คอร์ด เนื้อเพลง Christmas in l.a. The Killers feat. Dawes Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง  Christmas in l.a. The Killers feat. Dawes Chordza

Woke up, the sun streaming in my room
Warm beach from palm December afternoon
You close your eyes
Another year blows by
Somewhere in the wind
Just another life

My parents sent a Christmas card and then it's true
We understand you're staying
And we're proud of you
There's a well-rehearsed disinterest in the atmosphere
I don't know if that's what this time gave me
Or if it lead me here

And I played so many parts
I don't know which one's really me
Don't know if I can take

Another Christmas in L.A.
Another pitcher of Sangria
In an empty beach café
Another Christmas in L.A.
Hold me tighter Carmelita
I don't know how long I can stay

Left a girl behind in my old man's truck
Sometimes I wonder where she ended up
Maybe she got married, had a couple of kids
Who do you think you're fooling man?
Of course she did

I'm walking in that tennis bar
Try and talk with Harry Bean
I don't know if I can take

Another Christmas in L.A.
Another casting call on Thursday
For a job that doesn't pay
Another Christmas in L.A.
Another burnout in a tank top
It seems your basket is the case
A fat protagonist in flip flops
With an extensive resume
From Echo Park to Catalina

Dreaming of a white Christmas
The one I used to know
Tree tops glisten, children listen
To sleigh bells in the snow

Another Christmas in L.A.

30 ธันวาคม 2556

คอร์ด เนื้อเพลง Feeling myself Will.I.Am feat. Miley Cyrus, French Montana, Wiz Khalifa, DJ Mustard Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Feeling myself Will.I.Am feat. Miley Cyrus, French Montana, Wiz Khalifa,
DJ Mustard Chordza[Hook: Will.I.Am]
I be everywhere everybody know me
Super, super fresh with a dope styling
Hunny on my wrist, couple karats on my neck
Givenchy keep the chickens in check
All these car keys drive them chickens to my crib
Dru Hill? Got somebody sleeping on my bed
She give me IQ, that mean she get ahead
I just give her beats, I don't give her bread
Cus we be in the club
Bottles on deck and god dammit, god dammit I'm feelin' myself
Cus I'm gon' get it all
And I'm a throw it up like god dammit, god dammit I'm feelin' myself
Look up in the mirror, the mirror look at me
The mirror be like baby you the shit god dammit
You the shit, you the shit, you the shit god dammit
You the shit god dammit, you the shit, you the shit

[Verse 1: French Montana]
I be everywhere, everybody know me
Catch me in the club hundred bottles on me
I get busy like a one liner
In the drop getting head baby never mind
We gettin' money why you playing with it
Pool in the crib you could land a water plane in it
Slick Rick looking at the mirror
Big Daddy Kane bitch Like Shakira
1.5 custom made car
Me and will table looking like the bar
I love bad bitches that's my fuckin' problem
And I don't give a fuck that's my fuckin' problem

[Verse 2: Will.I.Am]
And I don't give a fuck that's my whole M.O
I rock the whole globe with no problemo
Been rocking coats since my first demo
And now I'm banging hoes in the continental
And I done seen me slidin' out my dope ride
I open up the doors, suicide
I came from the bottom, the sewer side
I made it to the top cus I do it fly
Feelin' fuckin' lucky like the fuckin' Irish
I see the whole game
From my third Iris
I tour the whole word like a dirty pirate
To give the whole club some Miley Cyrus

[Verse 3: Miley Cyrus]
Now everybody trippin' like they poppin' molly
Up in the club, is where you can find me
I do it real big never do it tiny
If you about that bullshit please don't remind me
I step in this motherfucker just to make it work


I get on the floor just to make that booty twerk
Shake, shake that ass like a, like an expert
Shake, shake that ass like a, like an expert

[Hook]

[Verse 4: Wiz Khalifa]
Doobie in my hand, Rollie on my wrist
Got a bottle of that thousand dollar champagne in my fist
Women of in your dreams sleep in my bed
So I don't need your brains I need my ass kissed
But all my homies like give me some head
Smoke joints till our eyes turn Indian red
Takes shots till our chests burn
We got papers, bottles, mollies, all this let's get it started
The bigger the bill, the bigger you ball
The bigger the watch, the bigger the car, the bigger the star
The bigger the chain, the farther you go, you already know
The bigger the bank That's more hoes, nigga
And I done spent a quarter milli on clothes
Coppin' them oldschools and puttin' foriegns on the road
Real talk and if my fuel get low
I roll up another joint take a shot and reload, pow

คอร์ด เนื้อเพลง Alive Dami Im Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Alive Dami Im Chordza


I'm coming out from the shadows
Shooting straight like an arrow
Ain't nothing gonna slow me down, slow me down, yeah
I'm gonna flow like a cool breeze
Stand taller than a palm tree
Ain't nothing gonna cut me down, cut me down, yeah

I remember all the words you said
That a crazy heart can never rest
And when your light starts fading out, fading out

Don't keep waiting for an open door
Break the lock and get something more
Make a move 'cause you're alive, alive
We ain't gonna get a second chance
Life ain't nothing but a crazy dance
Let the moves 'cause you're alive

Never had to go at all low
'Cause you love read me head to toe
All I wanted was to make you proud, make you proud, yeah
I just wanna hold you so close
In return be your rain coat
When the rain wants you drown you out, drown you out, yeah

I remember all the words you said
That a crazy heart can never rest
And when your light starts fading out, fading out

Don't keep waiting for an open door
Break the lock and get something more
Make a move 'cause you're alive, alive
We ain't gonna get a second chance
Life ain't nothing but a crazy dance
Let the moves 'cause you're alive, alive

We're alive, we're alive, we're alive, live
We're alive, we're alive, we're alive, live
We're alive, we're alive, oh we're alive, alive

You can always break the rules
You can always dare to dance
But you gotta take a chance, a chance
You can always break the rules
You can always dare to dance
But you gotta take a chance, a chance

Don't keep waiting for an open door
Break the lock and get something more
Make a move 'cause you're alive, alive
We ain't gonna get a second chance
Life ain't nothing but a crazy dance
Let the moves 'cause you're alive, alive

We're alive, we're alive, we're alive, live
We're alive, we're alive, we're alive, live
We're alive, we're alive, oh we're alive, alive

We're alive, we're alive, we're alive, live
We're alive, we're alive, we're alive, live
We're alive, we're alive, oh we're alive, alive

คอร์ด เนื้อเพลง Stay the night Zedd feat. Heyley Williams Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Stay the night Zedd feat. Heyley Williams Chordza

[Hayley Williams]
I know that we are upside down
So hold your tongue and hear me out
I know that we were made to break
So what? I don't mind

You kill the lights, I'll draw the blinds
Don't dull the sparkle in your eyes
I know that we were made to break
So what? I don't mind

Are you gonna stay the night?
Are you gonna stay the night?
Oh oh oh, are you gonna stay the night?

Are you gonna stay the night?
Doesn't mean we're bound for life
So oh oh oh, are you gonna stay the night?

[Beat break]

Are you gonna stay the night
Doesn't mean we're bound for life
So oh oh, are you gonna stay the night

I am a fire, you're gasoline,
Come pour yourself all over me
We'll let this place go down in flames only one more time

You kill the lights, I'll draw the blinds
Don't dull the sparkle in your eyes
I know that we were made to break
So what? I don't mind

Are you gonna stay the night?
Are you gonna stay the night?
Oh oh oh, are you gonna stay the night?

Are you gonna stay the night? (we get burned!)
Doesn't mean we're bound for life (we never learn!)
So oh oh, are you gonna stay the night?
Night night night night night...

[Beat break]

ARE YOU GONNA STAY THE NIGHT?!

[Beat break]

Are you gonna stay the night?
Doesn't mean we're bound for life
So oh oh, are you gonna stay the night?

[Zedd:]
Are you gonna stay the night?
Are you gonna stay the night?
Oh oh oh oh.
Are you gonna stay the night?

คอร์ด เนื้อเพลง santa baby Ariana Grande feat. Liz Gillies Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง santa baby Ariana Grande feat. Liz Gillies  ChordzaSanta baby, slip a sable under the tree, for me I've been an awful good girl
Santa baby, and hurry down the chimney tonight

Santa Baby, a fifty-four convertible too, light blue
I'll wait up for you dear
Santa baby, and hurry down the chimney tonight

Think of all the fun I've missed
Think of all the fellas that I haven't kissed
Next year I could be just as good
If you'd check off my Christmas list

Santa baby, I wanna yacht and really that's
Not a lie
I've been an angel all year
Santa Baby, and hurry down the chimney tonight

Santa honey, the one thing that I really do need, the deed
To a platinum mine
Santa honey, so hurry down the chimney tonight

Come and trim my Christmas tree
With some decorations bought at Tiffany's
I really do believe in you
Let's see if you believe in me

Santa baby, forgot to mention one little thing, a ring
but I don't mean a phone
Santa baby, and hurry down the chimney tonight

So hurry down the chimney tonight
(Waiting,hurry)
(Tonight)
Hurry down the chimney tonight

คอร์ด เนื้อเพลง Paperdoll John Mayer Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Paperdoll John Mayer Chordza

Paper doll come try it on
step out of that black chiffon
here's a dress of gold and blue
sure was fun being good to you...
This one we made just for fall
and winter runs a bit too small
this mint green is new for spring
my love didn't cost a thing...
You're like 22 girls in 1
and none of them know what they're running from
was it just too far to fall
for a little paper doll
Fold a scarf Moroccan red
tie your hair behind your head
strap into some heels that hurt
your should have kept my undershirt...
You're like 22 girls in 1
And none of them know what they're running from
Was it just too far to fall
For a little paper doll
Cut the cord and pull some strings
make yourself some angel wings
and if those angel wings don't fly
someone's gonna paint you another sky...
You're like 22 girls in 1
And none of them know what they're running from
Was it just too far to fall
Was it just too far to fall

คอร์ด เนื้อเพลง Counting Stars OneRepublic Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Counting Stars OneRepublic Chordza


[Chorus]
Lately I been, I been losing sleep
Dreaming about the things that we could be
But baby I been, I been prayin' hard
Said no more counting dollars
We'll be counting stars
Yeah, we'll be counting stars

[Verse 1]
I see this life
Like a swinging vine
Swing my heart across the line
In my faces flashing suns
Seek it out and ye shall find
Old, but I'm not that old
Young, but I'm not that bold
And I don't think the world is sold
I'm just doing what we're told

I feel something so right
At doing the wrong thing
I feel something so wrong
At doing the right thing
I could lie, could lie, could lie
Everything that kills me makes me feel alive

[Chorus]
Lately I been, I been losing sleep
Dreaming about the things that we could be
But baby I been, I been prayin' hard
Said no more counting dollars
We'll be counting stars
Lately I been, I been losing sleep
Dreaming about the things that we could be
But baby I been, I been prayin' hard
Said no more counting dollars
We'll be, we'll be counting stars

[Verse 2]
I feel the love
And I feel it burn
Down this river every turn
Hope is a four letter word
Make that money
Watch it burn
Old, but I'm not that old
Young, but I'm not that bold
And I don't think the world is sold
I'm just doing what we're told

And I feel something so wrong
At doing the right thing
I could lie, could lie, could lie
Everything that drowns me makes me wanna fly

[Chorus]
Lately I been, I been losing sleep
Dreaming about the things that we could be
But baby I been, I been prayin' hard
Said no more counting dollars
We'll be counting stars
Lately I been, I been losing sleep
Dreaming about the things that we could be
But baby I been, I been prayin' hard
Said no more counting dollars
We'll be, we'll be counting stars

[Bridge 4x:]
Take that money
And watch it burn
Sink in the river
The lessons I learned

Everything that kills me makes me feel alive

[Chorus]
Lately I been, I been losing sleep
Dreaming about the things that we could be
But baby I been, I been prayin' hard
Said no more counting dollars
We'll be counting stars
Lately I been, I been losing sleep
Dreaming about the things that we could be
But baby I been, I been prayin' hard
Said no more counting dollars
We'll be, we'll be counting stars

[Outro 4x:]
Take that money
And watch it burn
Sink in the river
The lessons I learned

คอร์ด เนื้อเพลง Wild Fire John Mayer Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Wild Fire John Mayer ChordzaRiver's strong you can't swim inside it
We could string some lights up the hill beside it
Tonight the moon's so bright
You could drive with your headlights out
'Cause a little bit of summer's what the whole year's all about

You look fine, fine, fine
Put your feet up next to mine
We can watch that water line
Get higher and higher
Say, say, say
Ain't it been some kind of day
You and me been catching on
Like a wildfire

Don't get up just to get another
You can drink from mine
We can't leave each other
We can dance with the dead
You can rest your head
On my shoulder if you want to
Get older with me
'Cause a little bit of summer makes a lot of history

And you look fine, fine, fine
Put your feet up next to mine
We can watch that water line
Get higher and higher
Say, say, say
Ain't it been some kind of day
You and me been catchin' on
Like a wildfire

I got a rock from the river in my medicine bag
Magpie feather in his medicine bag

Say, say, say
Ain't it been some kind of day
You and me been catchin' on
Like a wildfire

29 ธันวาคม 2556

คอร์ด เนื้อเพลง ฮักน้องส้ม ปอยฝ้าย มาลัยพร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ฮักน้องส้ม ปอยฝ้าย มาลัยพร Chordza

จักเป็นหยัง แต่เก่าแต่กี้
บ่เคยมี ใจมักสีส้ม
พอมาเจอผู้สาวตาคม
ชื่อส้มถ่อนแหลว
.ข้อยก็เลย
มักแต่แนวส้มๆ
ย้อนว่าข้อยมักผู้สาวชื่อส้ม
เฮ็ดอีหยังกะมีแต่สีส้ม
อยากให้ส้มเห็นใจ
กางเกงนอกกางเกงใน
อ้ายกะใส่สีส้ม
.โทรทัศน์พัดลม
ตู้เย็นวีซีดี
ซื้อแต่สีส้มเหมิ๊ดเลย
ผลหมอกผลไม้
อ้ายกะมักแต่ส้ม
ส้มโองส้มเสี้ยว
และเคียส้มลม
ขอให้ส้มเป็นพอ
.เทิงวัวควายเป็ดไก่ในเล้า
แต่ก่อนเก่าชื่อเขียวชื่อแดง
พอได้ฮักน้องส้มแฮงๆ
เปลี่ยนชื่อให้ใหม่
.ควายบักตู้
เปลี่ยนเป็นควายบักส้ม
อันงัวน้อยก็กลายเป็นงัวส้ม
เป็ดและไก่
เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นส้ม
อยากให้ส้มเห็นใจ
ว่าหยังแต่เป็ดไก่
งัวและควายชื่อส้ม
ตอนนี้ใช้คารม
กล่อมแม่ใหญ่นก
เปลี่ยนชื่อเป็นแม่ใหญ่ส้ม
วงเสียงอีสาน
เป็นวงเสียงอีส้ม
ลูกแพรไหมไทย
เปลี่ยนเป็นลูกส้ม
ไหมส้มแฮงดี
....ดนตรี....
ย้อนว่าฮักหลายสาวชื่อส้ม
เลยชอบกินอาหารส้มๆ
ส้มบักหุ่งแกงหน่อไม้ส้ม
ส้มงัวส้มหมู
ส้มปลาน้อยกินกับบักส้มมอ
ต้มปลาค่อ
ต้องใส่ส้มมดแดง
ส้มบักบั่วส้มผักเสี้ยนมักแฮง
ส้มผักแป้นกะมัก
ย้อนข้อยมักอีหลี
กะเลยมีแต่ส้ม
.นับประสาส่ำนี้
ยังมีอีกหลาย
มากมายอีกหลายๆส้ม
.ข้อยอาการหนัก
ย้อนมักน้องส้ม
อยากให้โลกนี้มีแต่สีส้ม
ฮักส้มจนป่วง
อยากให้โลกนี้มีแต่สีส้ม
ฮักส้มจนป่วง.

คอร์ด เนื้อเพลง สวยเด้งดึ้ง เมย์ เฟื่องอารมย์ Chordzaคะแนนเต็มร้อย อย่างน้อยต้องได้เก้าสิบเก้า
สวยระดับห้าดาว จึงมั่นใจ ไม่มีใครกล้าประชัน
ฉันสวย เริ่ด เชิด หรู ทั้งหน้าเอ็นดู น่าผลักดัน
ใครอยากส่งอยากเสริม คอนเฟิร์มกับฉัน
ขอรับประกัน ความพึงพอใจ
คนสวยดูดี เด้งดึ๋ง เด้งดึ๋ง เด้งดึ๋ง เด้งดึ๋ง เด้งดึ๋ง
ตาไม่ถึง ก็อย่ามาวุ่นวาย
ไม่เคยเสีย self ก็คนมันสวยเลือกได้
สวยไม่เกรงใจใคร เพอร์เฟกต์อะไรขนาดนี้
ฉันไฮโซโก้เก๋ นางเอกลิเกยังตกเก้าอี้
อ่ะสวยแจ่มสวยจัง แฟนก็ยังไม่มี
สวยออกอย่างงี้ พี่โอเค หรือเปล่า
คนสวยดูดี เด้งดึ๋ง เด้งดึ๋ง เด้งดึ๋ง เด้งดึ๋ง เด้งดึ๋ง
ตาไม่ถึง ก็อย่ามาวุ่นวาย
ไม่เคยเสีย self ก็คนมันสวยเลือกได้
สวยไม่เกรงใจใคร เพอร์เฟกต์อะไรขนาดนี้

คอร์ด เนื้อเพลง Mouth to Mouth เฟย์ ฟาง แก้ว ChordzaYeah FFK
รู้หรือเปล่า เรื่องที่เธอกำลังคิด
สังสัยจะผิด มันไม่จริง
เห็นหรือเปล่า คนที่เธอเก็บไปคิด
ว่าฉันสนิท ไม่ใช่เลย
ไม่อยากให้เธอเข้าใจฉันผิดไป
เพราะว่าทั้งหัวใจ ฉันมีแต่เธอ
เม้ากันไปเถอะ ก็ไม่ชอบจะตอบคำถาม
แต่เธอจะเป็นกับเขาด้วยหรือไง
ถ้าอยากจะเม้าก็มาสิ มาเม้าทูเม้า
ว่าฉันรักใคร ไม่อยากจะพูดเลย
ถ้าอยากจะเม้าก็มาสิ มาเม้าทูเม้า
อยากรู้ใช่ไหมว่าเรื่องจริงเป็นยังไง เม้าทูเม้าเลยดีกว่า
รู้หรือยัง เรื่องที่เธอไม่ควรคิด
ว่าฉันมีใคร มันไม่จริง
ซึ้งหรือเปล่า เธอนั่นแหละที่ฉันคิด
ว่าฉันสนิทกว่าทุกคน บนโลกนี้
ไม่อยากให้เธอเข้าใจฉันผิดไป
เพราะว่าทั้งหัวใจ ฉันมีแต่เธอ
เม้ากันไปเถอะ ก็ไม่ชอบจะตอบคำถาม
แต่เธอจะเป็นกับเขาด้วยหรือไง
ถ้าอยากจะเม้าก็มาสิ มาเม้าทูเม้า
ว่าฉันรักใคร ไม่อยากจะพูดเลย
ถ้าอยากจะเม้าก็มาสิ มาเม้าทูเม้า
อยากรู้ใช่ไหมว่าเรื่องจริงจะเป็นยังไง เม้าทูเม้าเลยดีกว่า
[Rap]
ที่เขาพูดกันมามันก็มากเกินไป ใช่ที่ไหน ไม่ใช่ ไม่ใช่
ที่ฉันคุยกับใคร ถ้าไม่ใช่เรื่องงานก็ที่บ้าน อาฮะ อาฮะ
นั่นก็เม้ากันจริง นี่ก็บริฟกันจัง ช่วยมาถามฉันก่อนได้ม้า
อยากให้รู้จริง อยากให้เม้าจริงว่าฉันน่ะชอบใคร
ไม่อยากให้เธอเข้าใจฉันผิดไป
เพราะว่าทั้งหัวใจ ฉันมีแต่เธอ
เม้ากันไปเถอะ ก็ไม่ชอบจะตอบคำถาม
แต่เธอจะเป็นกับเขาด้วยหรือไง
ถ้าอยากจะเม้าก็มาสิ มาเม้าทูเม้า
ว่าฉันรักใคร ไม่อยากจะพูดเลย
ถ้าอยากจะเม้าก็มาสิ มาเม้าทูเม้า
อยากรู้ใช่ไหมว่าเรื่องจริงจะเป็นยังไง
ถ้าอยากจะเม้าก็มาสิ มาเม้าทูเม้า
ว่าฉันรักใคร ไม่อยากจะพูดเลย
ถ้าอยากจะเม้าก็มาสิ มาเม้าทูเม้า
อยากรู้ใช่ไหมว่าเรื่องจริงจะเป็นยังไง เม้าทูเม้าเลยดีกว่า
ถ้าอยากจะเม้าก็มาสิ มาเม้าทูเม้า
ว่าฉันรักใคร ไม่อยากจะพูดเลย
ถ้าอยากจะเม้าก็มาสิ มาเม้าทูเม้า
อยากรู้ใช่ไหมว่าเรื่องจริงจะเป็นยังไง เม้าทูเม้าเลยดีกว่า

คอร์ด เนื้อเพลง ฝากฟ้าไปผ่าน้อง ปอยฝ้าย มาลัยพร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ฝากฟ้าไปผ่าน้อง ปอยฝ้าย มาลัยพร Chordza


.ฟ้าร้องคำรณ
เสียงฝนคำราม
ป่านนี้คนงามเจ้าอยู่หนใด
อยู่ใต้เถียงนา
หรือใต้กกไม้
หลบอยู่แกใด
เมื่อฟ้าคะนอง.
เจ้าทิ้งอ้ายไปโดยไม่สั่งลา
ฝนยังสั่งฟ้า
ปลายังสั่งหนอง โฮ
เมื่อฝนหล่นมา
น้ำตาข้านอง
ทุกข์ตรมหม่นหมอง
เมื่อน้องจากลา
.อ้ายอยากฝากฟ้า
ไปผ่าหัวน้อง
เฮ็ดให้อ้ายหมอง
ต้องเสียน้ำตา
อยู่ใต้กกไม้
หรือใต้เถียงนา
อ้ายอยากฝากฟ้า
ไปผ่าหัวเธอ
อ้ายอยากฝากฟ้า
ไปผ่าหัวน้อง
จากใจคนหมอง
ฮักเธอเสมอ
อ้ายอยากฝากฟ้า
ไปผ่าหัวเธอ
โทษฐานที่เธอทำให้ช้ำใจ
.ฟ้าฮ้องคำรณ
ฝนเทลงมา
ฝนเทลงมา น้ำตาข้าไหล
แฮงฮักแฮงซัง
คนบ่จริงใจ
อ้ายอยากฝากฟ้า
ไปผ่าหัวเธอ
....ดนตรี.....
.ฟ้าฮ้องคำรณ
ฝนเทลงมา
ฝนเทลงมา น้ำตาข้าไหล
แฮงฮักแฮงซัง
คนบ่จริงใจ
อ้ายอยากฝากฟ้า
ไปผ่าหัวเธอ
.อ้ายอยากฝากฟ้า
ไปผ่าหัวน้อง
เฮ็ดให้อ้ายหมอง
ต้องเสียน้ำตา
อยู่ใต้กกไม้
หรือใต้เถียงนา
อ้ายอยากฝากฟ้า
ไปผ่าหัวเธอ
.อ้ายอยากฝากฟ้า
ไปผ่าหัวน้อง
จากใจคนหมอง
ฮักเธอเสมอ
อ้ายอยากฝากฟ้า
ไปผ่าหัวเธอ
โทษฐานที่เธอ ทำให้ช้ำใจ
โอ้ ละนอ

คอร์ด เนื้อเพลง Loveaholic เฟย์ ฟาง แก้ว Chordza


คิดใช่ไหมที่ยอมให้เธอรับส่ง
คิดว่าฉันนะหลงเธอมากนักสิ
ที่เธอคิดอย่างงี้เธอมั่นใจมากไป
รู้ไหมที่เธอทำไม่ได้พิเศษ
ถ้าเธอยังไม่ยอม Up grade ซะที
มีคนคอยจะทำแทนเธอตั้งมากมาย
ข้องใจ อะไร อะไร อะไร Why
เธอ ทำไม ทำไม ทำไม โลกมันเปลี่ยนไปแล้ว
ถ้าไม่แคร์ ไม่แคร์ ฉันก็มีคนอื่น
เรื่องของเธอ ของเธอ ถ้าไม่จำก็ลืม
แค่ติดความรัก เสพย์ติดความรัก แต่ไม่ได้ติดเธอ
ถ้าไม่แคร์ ไม่แคร์ เดี๋ยวก็มีคนอื่น
เรื่องของเธอ ของเธอ เดี๋ยวมันก็ลืม
ชอบมีความรัก แค่มีความรัก ไม่จำเป็นต้องรักเธอ
Just Love Aholic
ก็แค่ฉันนะ Need คนคอย Take care
ต้องการคนดูแลเอาใจทุกวัน
และไม่ชอบทีต้องคอยนั่งคิดถึงใคร
รู้ไหมที่เธอทำไม่ได้พิเศษ
ถ้าเธอยังไม่ยอม Up grade ซะที
มีคนคอยจะทำแทนเธอตั้งมากมาย
ข้องใจ อะไร อะไร อะไร Why
เธอ ทำไม ทำไม ทำไม โลกมันเปลี่ยนไปแล้ว
ถ้าไม่แคร์ ไม่แคร์ ฉันก็มีคนอื่น
เรื่องของเธอ ของเธอ ถ้าไม่จำก็ลืม
แค่ติดความรัก เสพย์ติดความรัก แต่ไม่ได้ติดเธอ
ถ้าไม่แคร์ ไม่แคร์ เดี๋ยวก็มีคนอื่น
เรื่องของเธอ ของเธอ เดี๋ยวมันก็ลืม
ชอบมีความรัก แค่มีความรัก ไม่จำเป็นต้องรักเธอ
Just Love Aholic
ไม่ใช่ไม่สน ฉันแค่ไม่ทนฉันแค่ไม่ทน
ไม่ใช่ไม่รัก ฉันแค่ไม่ยอมฉันแค่ไม่ยอมเธอ
So What? So What? ไม่ได้ขู่แค่บอกกล่าว
กลัวเธอชะล่าใจเลยบอกข่าว
Oh Oh จะเอาไงถ้ามัน Enough
ถ้าไม่ได้ดั่งใจก็ Move on สิครับ
Baby come on, come on
ฉันก็ไม่ได้คิดว่าเธอผิด แต่รักของเธอยังไม่พอ
I want it more. You’re get it?
Straight forward to you Faye อาจดูใจร้ายไปนิดๆ
So sorry. I’m just love Aholic
ถ้าไม่แคร์ ไม่แคร์ ฉันก็มีคนอื่น
เรื่องของเธอ ของเธอ ถ้าไม่จำก็ลืม
แค่ติดความรัก เสพย์ติดความรัก แต่ไม่ได้ติดเธอ
ถ้าไม่แคร์ ไม่แคร์ เดี๋ยวก็มีคนอื่น
เรื่องของเธอ ของเธอ เดี๋ยวมันก็ลืม
ชอบมีความรัก แค่มีความรัก ไม่จำเป็นต้องรักเธอ
ถ้าไม่แคร์ ไม่แคร์ ฉันก็มีคนอื่น
เรื่องของเธอ ของเธอ ถ้าไม่จำก็ลืม
ถ้าไม่แคร์ ไม่แคร์ เดี๋ยวก็มีคนอื่น
เรื่องของเธอ ของเธอ เดี๋ยวมันก็ลืม
ชอบมีความรัก แค่มีความรัก ไม่จำเป็นต้องรักเธอ
Just Love Aholic

คอร์ด เนื้อเพลง เสียงครวญจากหลุมศพ ปอยฝ้าย มาลัยพร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เสียงครวญจากหลุมศพ ปอยฝ้าย มาลัยพร Chordza


จากพุ่มไม้ ใบบังที่วังเวง
มีเสียงบรรเลง
กุดจี่และแมงจิซอน
มาหม่นขี่ดิน
ดึกดื่นอยู่ข้างกองฟอน
มีสายน้ำจร
แทรกซ้อนกับเสียงเรไร.
.เสียงโหยหวน
ครวญครางกลางป่าช้า
บ่มีไผหัวซา
ผ่านมาแล้วผ่านไป
ปัญหาทุกอย่าง
ยังค้างคาป่นไป
อยากฟื้นคืนไป
บอกลูกหลานซุมยาดกันกิน
....ดนตรี.....
บัดนี่...อือ อือ อื้อ
.....
หน้าที่โพมีห้า หน้าที่สกุณา
อาศัยซ่นมีห้าอย่าง
เว้ากันอย่างบางๆ
พ่อแม่ห้าลูกเต้าห้า
เจ้าทันฮู้ล่ะไปน้อ
.....
บัดเพิ่นเวียนคืนโค้ง
มรณังคืนบ้านเก่า
ให้แก่มวลลูกเต้า
ทำบูญสร้างล่ะแต่งหา
.....
ค่าเงินนาเพิ่นปันให้
ค่ามูลมังขึ้นปันแบ่ง
บ่ได้ทวงพอแดง
อย่าลืมคำเพิ่นเอื้อน เตือนเจ้า
...ให้จื่อเอานั่นล่ะน้า เด้ น้อ
โอ้ โอ๊ะโอ โอ...ละนา
. มรดก
ทรัพย์สินสร้อยแหวนเงินทอง
ยามเสร็จก้องด้อง
เอาไปบ่ได้จักซิ้น
เบิ่งแต่ข้าวแจก
จนป่านนี่ยังบ่ได้กิน
กระดูกที่ฝังอยู่ดิน
บ่แม่นก้อนหินได้ยินบ่สู
.....
จากพุ่มไม้ ใบบังที่วังเวง
บ่มีเสียงเพลง แสงสีบ่มีให้ดู
ดงผีป่าช้า บ่มีไผอยากมาอยู่
คั่นบ่เซื่อ
ลองไปเบิ่งเด้ออยากฮู้
ช่วยบอกลูกหลานมาดู
เร็วๆ แน่สู ฮู้บ่กูย้านผี
โอ๊ย ย่านแท้น้อ
....ดนตรี......
มรดก
ทรัพย์สินสร้อยแหวนเงินทอง
ยามเสร็จก้องด้อง
เอาไปบ่ได้จักซิ้น
เบิ่งแต่ข้าวแจก
จนป่านนี่ยังบ่ได้กิน
กระดูกที่ฝังอยู่ดิน
บ่แม่นก้อนหินได้ยินบ่สู
....
จากพุ่มไม้ ใบบังที่วังเวง
บ่มีเสียงเพลง แสงสีบ่มีให้ดู
ดงผีป่าช้า บ่มีไผอยากมาอยู่
คั่นบ่เซื่อ
ลองไปเบิ่งเด้ออยากฮู้
ช่วยบอกลูกหลานมาดู
เร็วๆ แน่สู ฮู้บ่กูย้านผี
โอ๊ย ย่านแท้น้อ

คอร์ด เนื้อเพลง Super แฟน Super Man ทาทา ยัง Chordza


มาเลยพี่ มาเต้นกันหน่อยดีกว่า
เช็คแวบเดียว ก็รู้ว่าเธอไม่ใช่กระจอก
ช็อคแทบใจ Stop
เธอคือ Super Sub ที่ทำให้ใจสยบ
ซับน้ำตา Stop
เป็นยอดมนุษย์สุด Hot มีดีที่ใจ คนไหนไม่ดีเท่าเธอ
เป็นยอดมนุษย์สุดรักซึ้งประทับใจ
ก็เลยจัดให้ที่นึง เอามั้ย เอามั้ย เอามั้ย เอามั้ย
เธอยอมเป็นไหมเป็น Super แฟน ให้เธอเป็น Superman
ขอเป็นแฟนของเธอไม่เป็นของใคร
ตกลงละนะเป็น Super แฟน จะรักกับ Superman
มาให้ใจหนักแน่นแฟ้นรักกัน รักกัน หมดใจ
แมนแถมไม่เจ้าชู้ ยิ่งดูยิ่งดีไปหมด ฉันก็เลยอยากคบ
รับทั้งใจว่าพบ ผู้ชายที่ควรสยบ พบแล้วเลยแฟนจ๋า
เป็นยอดมนุษย์สุด Hot มีดีที่ใจ คนไหนไม่ดีเท่าเธอ
เป็นยอดมนุษย์สุดรักซึ้งประทับใจ
ก็เลยจัดให้ที่นึง เอามั้ย เอามั้ย เอามั้ย เอามั้ย
เธอยอมเป็นไหมเป็น Super แฟน ให้เธอเป็น Superman
ขอเป็นแฟนของเธอไม่เป็นของใคร
ตกลงละนะเป็น Super แฟน จะรักกับ Superman
มาให้ใจหนักแน่นแฟ้นรักกัน รักกัน หมดใจ
เป็นยอดมนุษย์สุด Hot มีดีที่ใจ คนไหนไม่ดีเท่าเธอ
เป็นยอดมนุษย์สุดรักซึ้งประทับใจ
ก็เลยจัดให้ที่นึง เอามั้ย เอามั้ย เอามั้ย เอามั้ย
เธอยอมเป็นไหมเป็น Super แฟน ให้เธอเป็น Superman
ขอเป็นแฟนของเธอไม่เป็นของใคร
ตกลงละนะเป็น Super แฟน จะรักกับ Superman
มาให้ใจหนักแน่นแฟ้นรักกัน รักกัน หมดใจ
เธอยอมเป็นไหมเป็น Super แฟน ให้เธอเป็น Superman
ขอเป็นแฟนของเธอไม่เป็นของใคร
ตกลงละนะเป็น Super แฟน จะรักกับ Superman
มาให้ใจหนักแน่นแฟ้นรักกัน รักกัน หมดใจ

คอร์ด เนื้อเพลง แววตา เจ เจตริน Chordza


แววตาของเธอเปลี่ยน ดูแล้วมันช่างเย็นชา
ใจเธอก็คงเปลี่ยน วันที่ใครอีกคนเข้ามา
เปลี่ยนไปไม่เหมือนคนเก่า ที่ฉันเคยเป็นเงาในแววตา
ได้เห็น ก็ได้แต่เรียนรู้ว่า ฉันเหลือเวลา ไม่มากเท่าไร
เธอมองที่ฉัน ไม่เหมือนเวลาที่มองเขา
เธอมองดูเขาเหมือนรู้ใจกันมานาน
ตาเธอมันฟ้อง ว่าเขาเป็นคนที่เธอฝัน
และฉันก็เป็นทางผ่าน เป็นวันวานให้ชีวิตเธอ
เธอคงไม่ต้องบอก ความต้องการจากใจเธอ
เพียงมองก็เข้าใจ ยอมฉันยอมหลีกทางให้เธอ
เมื่อเธอไม่เหมือนคนเก่า ที่ฉันเคยเป็นเงาในแววตา
ได้เห็น ก็ได้แต่เรียนรู้ว่า ฉันเหลือเวลา ไม่มากเท่าไร
เธอมองที่ฉัน ไม่เหมือนเวลาที่มองเขา
เธอมองดูเขาเหมือนรู้ใจกันมานาน
ตาเธอมันฟ้อง ว่าเขาเป็นคนที่เธอฝัน
และฉันก็เป็นทางผ่าน เป็นวันวานให้ชีวิตเธอ
เธอมองที่ฉัน ไม่เหมือนเวลาที่มองเขา
เธอมองดูเขาเหมือนรู้ใจกันมานาน
ตาเธอมันฟ้อง ว่าเขาเป็นคนที่เธอฝัน
และฉันก็เป็นทางผ่าน เป็นวันวานให้ชีวิตเธอ
และฉันก็เป็นทางผ่าน เป็นวันวานให้ชีวิตเธอ

คอร์ด เนื้อเพลง สองคนบนเถียงนา ปอยฝ้าย มาลัยพร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สองคนบนเถียงนา ปอยฝ้าย มาลัยพร Chordza

ล่ะสายลมโยนโตนโพนตึง
ฮอยหวานยังตราตรึง
คิดถึงเจ้าผู้สาวซา.
คุยสองคนบนเถียงนา
หลบสายตาไทหมู่บ้าน
ในปีนั้นได้พักเซา
คำว่าข้อยมักเจ้า
เว้าค่อยๆแต่ฟังหวาน
ข้าวในนาเป็นพยาน
เว้ากล่อมกัน เอย
จนแลงคล้อย
....ดนตรี......
เถียงนาน้อย
สายลมวอยฮอยความหลัง
ปลูกอยู่ข้าง
โพนหัวโอกกกกระโดน
อ้ายกับน้อง
เคยไปนั่งฟังลมโตน
เมื่อปลายฝน
คุยสองคนบนเถียงนา
.สิ้นกันยา
ฝนเริ่มซาปลาเริ่มข่อน
สายลมอ่อน
นอนแจ้งข่าวหนาวจะมา
ข้าวอุ้มท้อง
เตรียมออกรวงตามเวลา
อ้ายสบตา
กุมมือน้องมองทุ่ง งาม
....ดนตรี......
ปลาในน้ำ
บ้อนสั่งหนองสระ
กะดังต้ามยามบ่าย
ปลาในน้ำ
บ้อนสั่งหนองสระ
กะดังต้ามยามบ่าย
กะโหล่งควาย
เล็มหญ้าเลาะโคก
กะดังโปกป๊กมา
เหลียวเบิ่งฟ้า
ขี้ฟ้าเปลี่ยนเวียนกาย
เป็นความหมาย
ว่าฝนสิเซา แล้ว
.เสียงนกแซว
โพระดกนกแจนแวน
ร้องสั่งแฟน
จากแนวป่ามาไกลๆ
อ้ายถามน้อง
สิ้นฝนแล้วสิไปไส
เจ้าตอบอ้าย
ว่าคงไปเหมือนผ่านมา
.คือทิ้งนา
ไปรับจ้างที่บางกอก
อ้ายก็บอก
ว่าคือกันนั่นแหละหนา
ก่อนกลับเฮือน
อ้ายฝากฮอยหลอยจูบลา
เจ้าต่อว่า
แต่ไม่หลบซบแก้มอิง
. จริงคือเว้า
จากนั้นสองเฮา
ได้หนีไกลจากท่ง
จริงคือเว้า
จากนั้นสองเฮา
ได้หนีไกลจากท่ง
จุดประสงค์ได้เงินต่าวบ้าน
แต่งานนั้นบ่ว่านำ
แนวเว้าย้ำว่าสิอ่วยมาหา
งอยเถียงนาบ่อนที่สัญญาไว้
กะเลยได้เพียงฝันลอยล่อง
งานจ่องอ้ายจ่องน้อง
ให้จำต้องอยู่ทน
.ถึงยามฝนสั่งฟ้าน้ำตาซึม
ย่านน้องลืม
คำเว้าเฮาสัญญา
ฝากลมโยน
ถามใจคนบนเถียงนา
ฮอยจูบลา
มีใครลบขบหรือ ยัง.
.ความหวังในใจของอ้าย
ความหวังในใจของอ้าย
ว่างยามได๋สิกลับทุ่งนาเก่า
โทรนัดกันไปนั่งเคียงข้างเจ้า
ออยเว้าดั่งผ่านมา
อยู่เถียงนาเมื่อฟ้าคลายหม่น
คุยสองคนทบทวนอดีต
ฮืออ้ายหมดสิทธิ์แล้วบ้อน้อง
ฮืออ้ายหมดสิทธิ์
แล้วบ้อ น้อง

คอร์ด เนื้อเพลง รักแท้มีแค่ครั้งเดียว อินคา Inca Chordzaขอบคุณนะที่เธอยังทักทาย
ถึงแม้ว่าเราจะกลายเป็นแค่คนอื่น
ขอบคุณนะที่เธอยังไม่ลืม
ในทุกๆ คำยังคงห่วงใยฉันเหมือนเคย
ฉันก็เดิมๆ ไม่ได้เจอะ ไม่ได้รักใคร
มีเสียงเพลง ปลอบหัวใจ ให้พ้นวันต่อวัน
เพราะรักแท้ฉันมีได้แค่ครั้งเดียว
เธอเท่านั้นที่ฉันยังคงจดจำไว้ในใจ
หนึ่งใจที่ตัวฉันมี เธอเป็นคนได้ไป
ไม่ต้องการใคร ไม่เหลือให้ใคร
ลมหายใจยังมีแต่เธอ
แค่ได้เห็นเขาเดินข้างๆ เธอ
คนหน้าเดิมอย่างฉันก็เริ่มเข้าใจ
ว่าความรักต้องการกว่าหัวใจ
แต่ไม่โทษใครก็ได้ยิ้มและยินดี
ฉันก็เดิมๆ ไม่ได้เจอะ ไม่ได้รักใคร
มีเสียงเพลง ปลอบหัวใจ ให้พ้นวันต่อวัน
เพราะรักแท้ฉันมีได้แค่ครั้งเดียว
เธอเท่านั้นที่ฉันยังคงจดจำไว้ในใจ
หนึ่งใจที่ตัวฉันมี เธอเป็นคนได้ไป
ไม่ต้องการใคร ไม่เหลือให้ใคร
ลมหายใจยังมีแต่เธอ
เพราะรักแท้ฉันมีได้แค่ครั้งเดียว
ให้เธอแล้ว ก็ให้เธอเลย ไม่เหลือไว้ให้ใคร
เจ็บดีที่ยังรักเธอ ยังคงจำฝังใจ
แล้วจะมีใคร จะรักใครลง
และฉันก็คงเจ็บต่อไป
เธอเท่านั้นที่ฉันยังคงจดจำไว้ในใจ
หนึ่งใจที่ตัวฉันมี เธอเป็นคนได้ไป
ไม่ต้องการใคร ไม่เหลือให้ใคร
ลมหายใจยังมีแต่เธอ

คอร์ด เนื้อเพลง ห้องแห่งความลับ ILLSLICK Chordzaเอาหน่ะไม่ต้องเขิน มันก็แค่คืนเดียว
บอกกันหน่อยได้ไหม แค่นาที
Who You let me town you how a feel
จะบอกความลับให้กับเธอคนเดียว
ในห้องแห่งความลับ ห้องแห่งความลับ ห้องแห่งความลับ
Come to
a get you everything ได้เธอทุกสิ่ง ได้เธอของจริง
ในห้องแห่งความลับ Baby
ไม่ใช่พื้น ๆ แต่พี่อิลแม่ง พี่สัมผัสเดะ เขาบอกผมติดยาไหนคุณข่วยมาบำบัดสิ
ก็ไม่ใช่คนโหดร้าย แต่ขอร้องอย่าบีบกู และกูไม่ค่อยได้จีบสาว เพราะมีแต่สาวมาจีบกู
เอาหน่ะไม่ต้องเขิน มันก็แค่คืนเดียว
บอกกันหน่อยได้ไหม แค่นาที
Who You let me town you how a feel
จะบอกความลับให้กับเธอคนเดียว
ในห้องแห่งความลับ ห้องแห่งความลับ ห้องแห่งความลับ
Come to
a get you everything ได้เธอทุกสิ่ง ได้เธอของจริง
ในห้องแห่งความลับ baby
แค่อยากจะชวนเธอมาในห้องแห่งความลับให้เธอมั่นใจได้เลยว่านี่คือห้องแห่งความรัก
ไม่ต้องเขินไม่ต้องอายเพราะคืนนี้โดนแน่ ๆ ถ้าเธอไม่แก้กรรมรับรองคืนนี้เธอคงแย่
ตั้งสติ ตั้งใจ ก่อนที่จะเข้าห้อง และเธอจะกลัวไปทำไม พี่อิลแค่คว้าบ่อง
พี่รับรองเลยว่าแก้กรรมแค่คืนเดียว ไม่ต้องกังวลไปเพราะคืนนี้ต้องมีต้องเสี่ยว
เอาหน่ะไม่ต้องเขิน มันก็แค่คืนเดียว
บอกกันหน่อยได้ไหม แค่นาที
Who You let me town you how a feel
จะบอกความลับให้กับเธอคนเดียว
ในห้องแห่งความลับ ห้องแห่งความลับ ห้องแห่งความลับ
Come to
a get you everything ได้เธอทุกสิ่ง ได้เธอของจริง
ในห้องแห่งความลับ Baby

คอร์ด เนื้อเพลง พรปู่นาค ปอยฝ้าย มาลัยพร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง พรปู่นาค ปอยฝ้าย มาลัยพร Chordza


ละเป็นธูปเทียนดอกไม้
เครื่องบูซาทั้งหลาย
ลูกหา มาไหว้ปู่
พาชีวิตที่อดสู
น้ำตาพรูบ่เหือดหน้า
มาหาเจ้าให้เบิ่งแยง.
เกิดมาจนคนกลั่นแกล้ง
มวลญาติมิตรกะบิดเบือน
ซู้หรือแฟนยิ่งลางเลือน
แต่ย่างกายเพิ่นยังเว้น.
โอ้ว่าเวรหรือกรรมที่ตามพราก
คนลำบาก
ต้องเป็นลูกด้วยหรือ
แบกแต่ความทุกข์ทนให้คนลือ
ว่านี่หรือความจน คนดูแคลน
วอนพ่อแถนเทิงฟ้า
จงลงมาหลิงหล่ำ
อยู่ไสความเป็นธรรม
หลานมาวอนปู่นาคเจ้า
ให้นำยู้ สู่ที่หมาย
อย่าไลลา น้อปู่เอ๊ย
ก้มกราบ ขอพรวอนวาน
บันดาล ฟ้าจงดลช่วย
ให้ได้ อยู่ดีกินดี
สุขขี ร่ำรวยร่ำรวย
วอนปู่นาค ให้มาดลช่วย
ให้ร่ำให้รวย เด้อปู่เด้อปู่
.ขอ พรเจ้า
ปู่นาควัดอารามหลวง
ที่ หมู่เฮาทั้งปวง
กราบไหว้ ให้มาแลดู
.มิ่งเมืองอุดร
นครคนดีเชิดชู
กราบกราน วานพ่อรับรู้
ลูกเข้ามาสู่ ร่มบารมี
.สถิตย์วัด มัชฌิมาวาส
ที่ไม่เคยขาด ฝ่ายเถรเณรชี
เจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟู
คู่อุดร นครคนดี
อยู่กลางเมือง อุดรธานี
เป็นศักดิ์เป็นศรี
ผู้มาเยี่ยมเยือน
หลาย ปีเคลื่อน
ชีวิตลางเลือน
ทุกข์ยากหลายปู่
ลี้ อยู่ฮูส่ำกบเข้าเบ้า
แลงเช้าบ่บาน
.วานพ่อเจ้ามาหล่ำมาเหลียว
มีหนึ่งเดียว
เขาลือแต่โดนคนย่อง
ไล่ความหมองมืดมนบ่สิ้น
กับรอยมลทิน
ที่มันเปื้อนมันเก่า
ความอับเฉาชีวิตฮ้างๆ
ให้ไกลร้างห่างคีง
ให้ยิ่งๆยิ่งๆยอๆ
พ่อเอ๊ยพ่อ
ลูกมาขออีกจั๊กคน
พ่อจงดลช่วย
พรใดสวยพรใดประเสริฐ
เลิศยิ่งโลกา
โปรดประทานนี่ล่ะแม่นลงมา
ถึงหม่องถึงที่
เอาเด้อปู่
ให้เห็นกันเร็วๆมื้อนี่
ไปหน้าอย่าดน
ให้หลุดพ้น
ความทุกข์ความเข็ญ
จงเหมิ๊ดกรรมเหมิ๊ดเวร
มั่งมีคือเพื่อน
.ปีเดือนมันหมุนไปหน้า
ปีเดือนมันหมุนไปหน้า
ปัญญาคือแสงสว่าง
แสงนำทางที่ประเสริฐแล้ว
เหนือยิ่งกว่าสิ่งได๋
แสนภูมิใจในหลวงปู่นาค
ลูกหลานขอฝากชีวิตไว้ด้วย
ขอโชคอำนวยได้นำอยู่
มาซ่อยเอ็นดู ค้ำชู เด้อ

คอร์ด เนื้อเพลง เป็นฉันหรือใคร 7thscene Chordza


เมื่อไรที่เธอได้ลองหลับตา
ภาพใครคนหนึ่งที่ลอยเข้ามา
คนนั้นเป็นใคร ยังใช่ฉันหรือเปล่า
กลัวว่ามีอะไรในใจเปลี่ยนแปลง
เพราะที่เธอแสดงนั้นไม่เหมือนคนเก่า
เธออยู่กับฉัน แต่ดูเหงาๆ
แค่อยากรู้ที่เธอเปลี่ยนไปอย่างนี้
ภาพของฉันคงไม่มีแล้วใช่ไหม
* (บอกกับฉันสักหน่อยให้รู้) อะไรก็ตามที่เธอคิด
(หากฉันต้องเปลี่ยนชีวิต) ที่มีแต่เธออย่างนี้ไป
เป็นไม่มีใครเลย ยังจะดีกว่า
** (ฉันไม่เคยได้รู้) ไม่รู้สึกอย่างที่เธอคิด
(และฉันต้องมีชีวิต)ที่มีคำถามอยู่ทุกวัน ว่
าคนที่เธอฝันเป็นฉันหรือใคร (เป็นฉันหรือใคร)
เมื่อไรก็ตามที่ฉันหลับตา ภาพคนๆเดียวที่ลอยเข้ามา
ยังเป็นเธอเท่านั้น ไม่ว่ายังไง
แต่ไม่รู้ที่เธอเปลี่ยนไปอย่างนี้ ภาพเหล่านั้น เป็นของฉันหรือใคร
( * , ** )
ฉันจะยอมเข้าใจเธอในทุกๆอย่าง
แม้ว่าไม่มีทางที่จะฉุดรั้งไว้
แม้ความจริงที่เจอจะทรมาน ปวดร้าวเลวร้าย
ฉันจะทนให้ จะเข้าใจ
คำตอบจะเป็นเช่นไร ฉันจะยอมให้เธอ
(ได้โปรดบอกฉันสักหน่อยให้รู้)
อะไรก็ตามที่เธอคิด (หากฉันต้องเปลี่ยนชีวิต)
จะมีแต่เธออย่างนี้ไป เป็นไม่มีใครเลย ยังจะดีกว่า
(ฉันไม่เคยได้รู้) ไม่รู้สักอย่างที่เธอคิด
(และฉันต้องมีชีวิต) ที่มีคำถามอยู่ทุกวัน
คนที่เธอฝัน ไม่ใช่ฉันแล้วใช่ไหม

คอร์ด เนื้อเพลง รองเท้ากัด ดำเนินสะดวก Chordza
เช้าขึ้นมาก็ใส่รองเท้าคู่เดิมซ้ำๆ ย่ำไม่ค่อยระวังบางวันก็ดันไปเหยียบหญ้ามา
เท้าฉันก็เปื้อนดิน มันเป็นอะไรกันนักหนา เช่อไม่เลือกเวลา วันนี้เป็น...อะไรกัน
แม้จะเน่า จะเก่า จะกัดเก่งอย่างกะหมา ฉันก็ยังจะบ้าทนใส่คู่เดิมมันทุกวัน
ทั้งวันเล่น วันเรียน หรือแม้จะเป็นวันไปดูหนัง ใส่จนเท้าจะพังก็ยังไม่ยอมซื้อคู่ใหม่

ฝืนทนไปอย่างนั้นก็รังแต่ทำให้ฉันน่ะ ช้ำ ซ้ำลงไปที่เดิม
ก็คงจะได้เวลาต้องทิ้งมันไป แล้วหาคู่ใหม่มาใส่แทน คิดว่าคงจะดีกว่า ที่ต้องทนมาอย่างนี้

ทิ้งไป รองเท้าคู่ไหนมันกัดก็ทิ้งมันไป จะเก็บเอาไว้มันก็ไม่ได้อะไร ทิ้งมันดีกว่ามั๊ย ทิ้งไปให้ไกลๆ

แล้ววันหนึ่งเมื่อตื่นขึ้นมาช่วงสายๆ ของก็วงเรียงรายอยู่ตรงปลายที่นอน
เห็นรองเท้าคู่เดิมที่วางบนชั้นสอง ได้แต่นั่งมองแล้วถอนหายใจไปหลายที

ทิ้งมันไว้อย่างนั้นก็รังแต่ทำให้ฉันน่ะเผลอ เผลอมาใส่อีกครั้ง
ต้องเตือนตัวเองให้ทิ้งมันไป แล้วหาคู่ใหม่มาใส่แทน คิดว่าคงจะดีกว่า ที่ต้องทนมาอย่างนี้

ทิ้งไป รองเท้าคู่ไหนมันกัดก็ทิ้งมันไป จะเก็บเอาไว้มันก็ไม่ได้อะไร ทิ้งมันดีกว่า
ทิ้งไป จะเก็บเอาไว้มันก็ไม่ได้อะไร ทิ้งมันดีกว่า
ทิ้งไป จะเก็บเอาไว้มันก็จะเน่า เฉา เก่า ก็ลองยกให้ใครไป เผื่อเค้าจะใสสบาย กว่าฉัน
ก็ลองยกให้เค้าไป ทิ้งไปให้ไกลๆ ทิ้งมันดีกว่ามั๊ย ทิ้งไปให้ไกลๆ
(รองเท้าเก่าๆ กัดๆ จะเก็บเอาไว้ก็คงเกะกะ รองเท้าเก่าๆ กัดๆ จะเก็บเอาไว้ก็คงเกะกะ)

คอร์ด เนื้อเพลง มุ่นอุ้ยปุ้ยบันเทิงศิลป์ ปอยฝ้าย มาลัยพร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง มุ่นอุ้ยปุ้ยบันเทิงศิลป์ ปอยฝ้าย มาลัยพร Chordza


..พอแต่เปิดผ้ากั้ง
มาแล้วหมอลำน้องใหม่
อย่าพากันฟ้าวสั่นสาดไล่
ซ่อยเป็นแรงใจ
ให้ลูกให้หลาน
ตั้งวงมาสามปี
หัวแต่มื้อนี้ที่ได้รับงาน
ชื่อคณะแฮงเป็นตาย่าน
มุ่นอุ้ยปุ้ยบันเทิงศิลป์พัฒนา
....ดนตรี.....
เล่นมื้อนี้
หัวก็ซ้อมกันมื้อวาน
เรื่องผลงาน
บ่รับประกันดอกหนา
นักดนตรี
กะมีแต่ซุมขี้ยา
หางเครื่องเก็บจากทุ่งนา
ส่วนท่าเต้น
ล่ะตามเวรตามกรรม
.ซุมคอนวอย
มีแต่เด็กน้อยนักเลง
ผู้ได๋เก่ง มะ
พ้อกันหละหน้าฮ้านหมอลำ
ฝ่ายพระเอก
เมาเหล้าตั้งแต่หัวค่ำ
นางเอกเอาลูกมานำ
นอนไกวอู่อยู่หลังเวที
....ดนตรี.....
โอย หนอนาง หนอนาง
หมอลำนี้หมอลำตั้งใหม่
หมอลำนี่หมอลำตั้งใหม่
เป็นจังได๋อดทนเอาเด้อท่าน
อย่าเมือบ้านก่อนเด้อ
ซุมแดนเซอร์
ที่ขึ้นมาโชว์วง
ซุมแดนเซอร์
ที่ขึ้นมาโชว์วง
หุ่นคือโอ่งต่อขา
กะมีผัวเบิ๊ดแล้ว.
.ด้านเครื่องเสียง
พอปานรถขายน้ำปลา
เร่งจนว่า
แอมป์พังดังพออุ่มๆ
ส่วนแสงสี
ยิบยับคือศาลพระภูมิ
สายไฟพันกันลุ่มปุ้ม
ช็อตนักฮ้องดิ้นล้มดิ้นตาย
.เบสกีตาร์
สายขาดกะบ่มีเปลี่ยน
แคนกะเพี้ยน
พิณยังบ่ทันตั้งสาย
กลองกะแตก
หางเครื่องกะตกบันได
หัวหน้ายากนำเมียใหญ่
กับเมียน้อยต่อยกันหลังฮ้าน
.ซุมคอนวอย
ตีกับเด็กน้อยวัยรุ่น
เห็นแต่ฝุ่น
ผู้เฒ่าหอบเอาลูกหลาน
เหลือหมาน้อย
เห่าหอนด้วยความรำคาญ
เจ้าภาพสุดจะทนทาน
เอาเงินมาให้ไล่ขนของเมือ
เอ้าเมือหมอลำเฮาเมือ
เอาไว้งานหน้าค่อยมาแก้ตัว
.....
สุดสิมั่วหมอลำตั้งใหม่
สุดสิมั่วหมอลำตั้งใหม่
งานต่อไปมีคนหาว่าจ้าง
พวกเฮานั่นค่อยลุย
มุ่นอุ้ยปุ้ยบันเทิงศิลป์พัฒนา
มุ่นอุ้ยปุ้ยบันเทิงศิลป์พัฒนา
ปันเงินมาบ่คู่กัน
ตีกันน้ออุ้ยปุ้ย น้ออุ้ยปุ้ย