แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Electric Light Orchestra แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Electric Light Orchestra แสดงบทความทั้งหมด

7 กันยายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Evil Women Electric Light Orchestra Chordza

คอร์ด Evil Women Electric Light Orchestra | คอร์ดกีต้าร์ Evil Women Electric Light Orchestra | คอร์ดเพลง Evil Women Electric Light Orchestra | เพลง Evil Women Electric Light Orchestra | เนื้อเพลง Evil Women Electric Light Orchestra | Chord Evil Women Electric Light Orchestra
คอร์ด เนื้อเพลง Evil Women Electric Light Orchestra Chordza

You made a fool of me But them broken dreams have got to end
Hey woman, you got the blues 'Cause you ain't got no one else to use There's an open road
that leads nowhere So just make some miles between here and there There's a hole in my
head where the rain comes in You took my body and played to win Ha ha woman, it's a
crying shame But you ain't got nobody else to blame
Evil woman, evil woman Evil woman, evil woman
Rolled in from another town Hit some gold too hot to settle down 'Cause a fool and his
money soon go separate ways You found a fool lyin' in a daze
Ha ha woman what you gonna do You destroyed all the virtues that the Lord gave you
It's so good that you're feeling pain But you better get your face on board the very next train
Evil woman, evil woman Evil woman, evil woman
Evil woman, evil woman Evil woman, evil woman
Evil woman, evil woman Evil woman, evil woman
Now you're tryin' to wail a different song Ha ha, funny how you broke me up You made the
wine, now you drink the cup I came runnin' every time you cried Thought I saw love smilin'
in your eyes Ha ha, very nice to know That you ain't got no place left to go
Evil woman, evil woman Evil woman, evil woman5 กันยายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Telephone Line Electric Light Orchestra Chordza

คอร์ด Telephone Line Electric Light Orchestra | คอร์ดกีต้าร์ Telephone Line Electric Light Orchestra | คอร์ดเพลง Telephone Line Electric Light Orchestra | เพลง Telephone Line Electric Light Orchestra | เนื้อเพลง Telephone Line Electric Light Orchestra | Chord Telephone Line Electric Light Orchestra
คอร์ด เนื้อเพลง Telephone Line Electric Light Orchestra Chordza

Hello-how are you Have you been all right through all these lonely nights That's what I'd say, I'd tell you everything If you'd pick up that telephone Hey-how you feelin' Are you still the same Don't you realize the things we did were all for real, not a dream I just can't believe They've all faded out of view * Doowop Dooby doo doowop doowah doolang Blue days black night doowah doolang I look into the sky (The love you need ain't gonna see you through) And i wonder why (The little things are finally comimg true) ** Oh, oh telephone line, give me some time, i'm living in twilight Oh, oh telephone line, give me some time, i'm living in twilight Ok, so no one's answering, well, can't you just let it ring a little longer Oh,oh ,oh i'll just sit tight ,through the shadows of the night Let it ring for evermore a


คอร์ด เนื้อเพลง Roll Over Beethoven Electric Light Orchestra Chordza

คอร์ด Roll Over Beethoven Electric Light Orchestra | คอร์ดกีต้าร์ Roll Over Beethoven Electric Light Orchestra | คอร์ดเพลง Roll Over Beethoven Electric Light Orchestra | เพลง Roll Over Beethoven Electric Light Orchestra | เนื้อเพลง Roll Over Beethoven Electric Light Orchestra | Chord Roll Over Beethoven Electric Light Orchestra
คอร์ด เนื้อเพลง Roll Over Beethoven Electric Light Orchestra Chordza

Gonna write a little letter, mail it to my local dj It's a rockin' little record I want my jockey to play Roll over beethoven, I hear it again today You know my temperature's rising and the juke-box blows a fuse My heart's beatin' rhythm and my soul is a-singing the blues Roll over beethoven and tell tchaikowsky the news I got a rockin' Well, if you feel you like it Well get your lover and reel and rock it Roll it over and move on up just A little bit further and reel and rock it, roll it over Roll over beethoven, and dig these rhythm and blues Early in the morning I'm a-givin' you the warnin' Don't you step on my blue suede shoes Hey little little gonna play my fiddle, ain't got nothin' to lose Roll over beethoven and tell tchaikowsky the news You know she winks like a glow worm and dance like a spinnin' top She's got a crazy partner, oughta see 'em reel and rock Long as she's got a dime, the music will never stop Roll over beethoven, roll over Beethoven Roll over beethoven, roll over Beethoven Roll over beethoven,


คอร์ด เนื้อเพลง Mr.Blue Sky Electric Light Orchestra Chordza

คอร์ด Mr.Blue Sky Electric Light Orchestra | คอร์ดกีต้าร์ Mr.Blue Sky Electric Light Orchestra | คอร์ดเพลง Mr.Blue Sky Electric Light Orchestra | เพลง Mr.Blue Sky Electric Light Orchestra | เนื้อเพลง Mr.Blue Sky Electric Light Orchestra | Chord Mr.Blue Sky Electric Light Orchestra
คอร์ด เนื้อเพลง Mr.Blue Sky Electric Light Orchestra Chordza

Sun is shinin' in the sky There ain't a cloud in sight It's stopped rainin', everybody's in a play And don't you know, it's a beautiful new day, hey Runnin' down the Avenue See how the sun shines brightly In the city on the streets where once was pity Mr. Blue Sky is living here today, hey * Mr. Blue Sky, please tell us why You had to hide away for so long Where did we go wrong? ( * ) Hey, you with the pretty face Welcome to the human race A celebration Mr. Blue Sky's up there waitin' And today is the day we've waited for ( * ) Hey there Mr. Blue, we're so pleased to be with you Look around see what you do Everybody smiles at you Mr. Blue you did it right But soon comes Mr. Night Creepin' over, now his hand is on your shoulder Never mind, I'll remember you this, I'll remember you this way ( * ) Hey there Mr. Blue, we're so pleased to be with you Look around see what you do Everybody smiles at you


คอร์ด เนื้อเพลง Last Train To London Electric Light Orchestra Chordza

คอร์ด Last Train To London Electric Light Orchestra | คอร์ดกีต้าร์ Last Train To London Electric Light Orchestra | คอร์ดเพลง Last Train To London Electric Light Orchestra | เพลง Last Train To London Electric Light Orchestra | เนื้อเพลง Last Train To London Electric Light Orchestra | Chord Last Train To London Electric Light Orchestra
คอร์ด เนื้อเพลง Last Train To London Electric Light Orchestra Chordza

It was 9-29,9-29 back street big city The sun was going' down,there was music all around It felt so right It was one of those nights,one of those nights when You feel the world stop turnin', you were standing There,there was music in the air.i should have been Away,but i knew i'd have to stay * Last train to london,just headin' out, Last train to london,just leavin' town But i really want tonight to last forever I really wanna be wi

27 สิงหาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Showdown Electric Light Orchestra Chordza

คอร์ด Showdown Electric Light Orchestra | คอร์ดกีต้าร์ Showdown Electric Light Orchestra | คอร์ดเพลง Showdown Electric Light Orchestra | เพลง Showdown Electric Light Orchestra | เนื้อเพลง Showdown Electric Light Orchestra | Chord Showdown Electric Light Orchestra
คอร์ด เนื้อเพลง Showdown Electric Light Orchestra Chordza

You gotta save me girl, when I am ready to save I am a fool for you, you know I am ready, yeah Come on save me, can you feel what [Incomprehensible] now She cried to the southern wind About a love that was sure to end Every dream in her heart was gone Headin' for a Showdown Bad dreamer, what's your name Looks like we're ridin' on the same trainLooks as through there'll be more pain There's gonna be a Showdown * And it's rainin' all over the world It's raining allover the world Tonight, the longest night She came to me like a friend She blew in on a southern wind Now my heart is turned to stone again There's gonna be a Showdown Save me, oh save me It's unreal, the suffering There's gonna be a Showdown ( * ) Rainin', rainin' Rainin', rainin' Rainin' all over the world Rainin' all over the world The longest night And it's rainin' all over the world Raining all over the world Tonight, the longest night You gotta save me girl, when I am ready to save I am a fool for you, you know I am ready, yeah Come on save me, can you feel what [Incomprehensible] now


คอร์ด เนื้อเพลง Midnight Blue Electric Light Orchestra Chordza

คอร์ด Midnight Blue Electric Light Orchestra | คอร์ดกีต้าร์ Midnight Blue Electric Light Orchestra | คอร์ดเพลง Midnight Blue Electric Light Orchestra | เพลง Midnight Blue Electric Light Orchestra | เนื้อเพลง Midnight Blue Electric Light Orchestra | Chord Midnight Blue Electric Light Orchestra
คอร์ด เนื้อเพลง Midnight Blue Electric Light Orchestra Chordza

I see the lonely road that leads so far away I see the distant lights that left behind the day But what I see is so much more than I can say And I see you in midnight blue I see you cryin' now, you've found a lot of pain And what you're searchin' for can never be the same But what's the difference 'cos they say what's in a name And I see you in midnight blue * I will love you tonight And I will stay by your side Lovin' you, I'm feelin' midnight blue I see you standing there, far out along the way I want to touch you but the night becomes the day I count the words that I am never gonna say And I see you in midnight blue ( * ) Can't you feel the love that I'm offering you? Can't you see how it's meant to be? Can't you hear the words that I'm saying to you? Can't you believe like I believe? It's only one and one it's true, still I see you in midnight blue I see beautiful days And I feel beautiful ways of loving you Everything's midnight blue ( * / * )


คอร์ด เนื้อเพลง All Over The World Electric Light Orchestra Chordza

คอร์ด All Over The World Electric Light Orchestra | คอร์ดกีต้าร์ All Over The World Electric Light Orchestra | คอร์ดเพลง All Over The World Electric Light Orchestra | เพลง All Over The World Electric Light Orchestra | เนื้อเพลง All Over The World Electric Light Orchestra | Chord All Over The World Electric Light Orchestra
คอร์ด เนื้อเพลง All Over The World Electric Light Orchestra Chordza

Everybody all around the world, gotta tell you what I just heard There's gonna be a party all over the world * All over the world, everybody got the word Everybody everywhere is gonna feel tonight Everybody walkin' down the street, everybody movin' to the beat They're gonna get hot down in the U.S.A. (New York, Detroit, L.A.) We're gonna take a trip across the sea, everybody come along with me We're gonna hit the night down in gay Pareee ( * ) London, Hamburg, Paris, Rome, Rio, Hong Kong, Tokyo L.A., New York, Amsterdam, Monte Carlo, Shard End and ( * ) Everybody all around the world, gotta tell you what I just heard Everybody walkin' down the street, I know a place where we all can meet Everybody gonna have a good time, everybody will shine till the daylight ( * ) All over the world, everybody got the word