แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ DAVID GUETTA แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ DAVID GUETTA แสดงบทความทั้งหมด

27 มิถุนายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง She Wolf (Falling To Pieces) DAVID GUETTA Feat.Sia Chordza

คอร์ด She Wolf (Falling To Pieces) DAVID GUETTA Feat.Sia | คอร์ดกีต้าร์ She Wolf (Falling To Pieces) DAVID GUETTA Feat.Sia | คอร์ดเพลง She Wolf (Falling To Pieces) DAVID GUETTA Feat.Sia | เพลง She Wolf (Falling To Pieces) DAVID GUETTA Feat.Sia | เนื้อเพลง She Wolf (Falling To Pieces) DAVID GUETTA Feat.Sia | Chord She Wolf (Falling To Pieces) DAVID GUETTA Feat.Sia
คอร์ด เนื้อเพลง She Wolf (Falling To Pieces) DAVID GUETTA Feat.Sia Chordza

10 กรกฎาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Hey Mama DAVID GUETTA Chordza

คอร์ด Hey Mama DAVID GUETTA | คอร์ดกีต้าร์ Hey Mama DAVID GUETTA | คอร์ดเพลง Hey Mama DAVID GUETTA | เพลง Hey Mama DAVID GUETTA | เนื้อเพลง Hey Mama DAVID GUETTA | Chord Hey Mama DAVID GUETTA
คอร์ด เนื้อเพลง Hey Mama DAVID GUETTA Chordza

Be my woman girl, and I'll be your man Be my woman girl, and I'll be your man Yes I'll be your woman Yes I'll be your baby Yes I'll be whatever that you tell me when you're ready Yes I'll be your girl, forever your lady You ain't ever gotta worry, I'm down for you baby Best believe that, when you need that I'll provide that, you will always have it I'll be on deck, keep it in check When you need that, I'ma let you have it Beating my drum like dum di-di-day I like the dirty rhythm you play I wanna hear you callin' my name Like, hey ma ma, mama, hey ma, mama Banging the drum like dum di-di-day I know you want it in the worst way I wanna hear you callin' my name Like, hey ma ma, mama, hey ma, mama Be my woman girl, and I'll be your man Be my woman girl, and I'll be your man Yes I do the cooking Yes I do the cleaning Plus I keep the na-na real sweet for your eating Yes you be the boss and yes I be respecting Whatever that you tell me cause it's game you be spitting Best believe that, when you need that I'll provide that, you will always have it I'll be on deck, keep it in check When you need that, I'ma let you have it Beating my drum like dum di-di-day I like the dirty rhythm you play I wanna hear you callin' my name Like, hey ma ma, mama, hey ma, mama Banging the drum like dum di-di-day I know you want it in the worst way I wanna hear you callin' my name Like, hey ma ma, mama, hey ma, mama Be my woman girl, and I'll be your man Be my woman girl, and I'll be your man Whole crew got the juice Your dick came the truth My screams is the proof Them other dudes get the deuce When I speed in the coupe Leavin' this interview It ain't nothing new I been fucking with you None of them bitches ain't taking you Just tell 'em to make a U That's how it be I come first like debut So baby when you need that Gimme the word, I'm no good I'll be bad for my baby Make sure that he's getting his share Make sure that his baby take care Make sure I'm on my toes, on my knees Keep him pleased, rub him down Be a lady and a freak Beating my drum like dum di-di-day I like the dirty rhythm you play I wanna hear you callin' my name Like, hey ma ma, mama, hey ma, mama Banging the drum like dum di-di-day I know you want it in the worst way I wanna hear you callin' my name Like, hey ma ma, mama, hey ma, mama Be my woman girl, and I'll be your man Be my woman girl, and I'll be your man