แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Bread แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Bread แสดงบทความทั้งหมด

12 มิถุนายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง If Bread Chordza

คอร์ด If Bread | คอร์ดกีต้าร์ If Bread | คอร์ดเพลง If Bread | เพลง If Bread | เนื้อเพลง If Bread | Chord If Bread
คอร์ด เนื้อเพลง If Bread Chordza

20 สิงหาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง The Guitar Man Bread Chordza

คอร์ด The Guitar Man Bread | คอร์ดกีต้าร์ The Guitar Man Bread | คอร์ดเพลง The Guitar Man Bread | เพลง The Guitar Man Bread | เนื้อเพลง The Guitar Man Bread | Chord The Guitar Man Bread
คอร์ด เนื้อเพลง The Guitar Man Bread Chordza

Who draws the crowd and plays so loud, Baby it's the guitar man Who's gonna steal the show, You know baby it's the guitar man He can make you love, he can make you cry He will bring you down then he'll get you high Somethin' keeps him goin' miles and miles a day To find another place to play Night after night who treats you right, Baby it's the guitar man Who's on the radio, You go listen to the guitar man Then he comes to town and you see his face And you think you might like to take his place Somethin' keeps him driftin' miles and miles away Searchin' for the songs to play Then you listen to the music And you like to stay along You want to get the meaning Out of each and every song Then you find yourself a message and some words To call your own and take them home He can make you love, he can get you high He will bring you down then he'll make you cry Somethin' keeps him movin' but no one seems to know What it is that makes him go Then the lights begin to flicker And the sound is getting dim The voice begins to falter And the crowds are getting thin But he never seems to notice he's just got to find Another place to play, Anyway Got to play, Anyway Got to play.

19 สิงหาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Baby I’m – A Wany You Bread Chordza

คอร์ด Baby I’m – A Wany You Bread | คอร์ดกีต้าร์ Baby I’m – A Wany You Bread | คอร์ดเพลง Baby I’m – A Wany You Bread | เพลง Baby I’m – A Wany You Bread | เนื้อเพลง Baby I’m – A Wany You Bread | Chord Baby I’m – A Wany You Bread
คอร์ด เนื้อเพลง Baby I’m – A Wany You Bread Chordza

Baby, I'm-a want you Baby, I'm-a need you You the only one I care enough to hurt about Maybe I'm-a crazy But I just can't live without Your lovin' and affection Givin' me direction Like a guiding light to help me through a darkest hour Lately I'm a-prayin' That you'll always be a-stayin' beside me Used to be my life was just emotions passing by Feeling all the while and never really knowing why Lately I'm a-prayin' That you'll always be a-stayin' beside me Used to be my life was just emotions passing by Then you came along and made me laugh And made me cry... You taught me why... Baby, I'm-a want you Baby, I'm-a need you Oh, it took so long to find you, baby Baby, I'm-a want you Baby, I'm-a need you

คอร์ด เนื้อเพลง Aubrey Bread Chordza

คอร์ด Aubrey Bread | คอร์ดกีต้าร์ Aubrey Bread | คอร์ดเพลง Aubrey Bread | เพลง Aubrey Bread | เนื้อเพลง Aubrey Bread | Chord Aubrey Bread
คอร์ด เนื้อเพลง Aubrey Bread Chordza

And Aubrey was her name, A not so very ordinary girl or name But who's to blame For a love that wouldn't bloom For the hearts that never played in tune Like a lovely melody that everyone can sing, Take away the words that rhyme it doesn't mean a thing And Aubrey was her name We tripped the light and danced together to the moon, But where was June No it never came around If it did it never made a sound, Maybe I was absent or was listening to fast,Catching all the words, but then the meaning going past, But God I miss the girl, And I'd go a thousand times around the world just to be Closer to her than to me And Aubrey was her name, I never knew her, but I loved her just the same, I loved her name Wish that I had found the way And the reasons that would make her stay I have learned to lead a life apart from all the rest If I can't have the one I want, I'll do without the best But how I miss the girl And I'd go a million times around the world just to say She had been mine for a day