12 มิถุนายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง If Bread Chordza

คอร์ด If Bread | คอร์ดกีต้าร์ If Bread | คอร์ดเพลง If Bread | เพลง If Bread | เนื้อเพลง If Bread | Chord If Bread
คอร์ด เนื้อเพลง If Bread Chordza

If a picture paints a thousand words, then why can't I paint you?
The words will never show, the you I've come to know.

If a face could launch a thousand ships, then where am I to go?
There's no one home but you, you're all that's left me too.

And when my love for life is running dry,
you come and pour yourself on me.

If a man could be two places, at one time, I'd be with you.
Tomorrow and today, beside you all the way.

If the world should stop revolving, spinning slowly down to die
I'd spend the end with you, and when the world was through

Then one by one, the stars would all go out,
then you and I would simply fly a way
EmoticonEmoticon