29 มิถุนายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Can't Help Falling In Love Elvis Presley Chordza

คอร์ด Can't Help Falling In Love Elvis Presley | คอร์ดกีต้าร์ Can't Help Falling In Love Elvis Presley | คอร์ดเพลง Can't Help Falling In Love Elvis Presley | เพลง Can't Help Falling In Love Elvis Presley | เนื้อเพลง Can't Help Falling In Love Elvis Presley | Chord Can't Help Falling In Love Elvis Presley
คอร์ด เนื้อเพลง Can't Help Falling In Love Elvis Presley Chordza

Wise men say only fools rush in
But I can't help falling in love with you
Shall I stay would it be a sin
If I can't help falling in love with you
Like a river flows
Surely to the sea
Darling, so it goes
Some things are meant to be
Take my hand
Take my whole life too
For I can't help falling in love with you
Like a river flows
Surely to the sea
Darling, so it goes
Some things are meant to be
Take my hand
Take my whole life too
For I can't help falling in love with you
For I can't help falling in love with you

EmoticonEmoticon