25 มิถุนายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Better Love Hozier Chordza

คอร์ด Better Love Hozier | คอร์ดกีต้าร์ Better Love Hozier | คอร์ดเพลง Better Love Hozier | เพลง Better Love Hozier | เนื้อเพลง Better Love Hozier | Chord Better Love Hozier
คอร์ด เนื้อเพลง Better Love Hozier ChordzaI once kneeled in shaking thrill
I chase the memory of it still, of every chill
Chided by that silence of a hush sublime
Blind to the purpose of the brute divine
But you were mine
Staring in the blackness at some distant star
The thrill of knowing how alone we are, unknown we are
To the wild and to the both of us
I confessed the longing I was dreaming of

Some better love, but there's no better love
Beckons above me and there's no better love
That ever has loved me, there's no better love
Darling, feel better love
Feel better love

And I've never loved a darker blue
Than the darkness I have known in you, own from you
You, whose heart would sing of anarchy
You would laugh at meanings, guarantees, so beautifully
When our truth is burned from history
By those who figured justice in fond memory, witness me
Like fire weeping from a cedar tree
Know that my love would burn with me
We'll live eternally

Cause there's no better love
That beckons above me, there's no better love
That ever has loved me, there's no better love
So darling, feel better love
Cause there's no better love
That's laid beside me, there's no better love
That justifies me, there's no better love
So darling, darling, feel better love
Feel better love

Feel better love
Feel better love
Feel better love

Cause there's no better love
That beckons above me, there's no better love
That ever has loved me, there's no better love
So darling, feel better love
Cause there's no better love
That's laid beside me, there's no better love
That justifies me, there's no better love
So darling, darling, feel better love
Feel better love

EmoticonEmoticon