29 มิถุนายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง เพลง สดุดีมหาราชา เพลง สดุดีมหาราชา Chordza

คอร์ด เพลง สดุดีมหาราชา เพลง สดุดีมหาราชา | คอร์ดกีต้าร์ เพลง สดุดีมหาราชา เพลง สดุดีมหาราชา | คอร์ดเพลง เพลง สดุดีมหาราชา เพลง สดุดีมหาราชา | เพลง เพลง สดุดีมหาราชา เพลง สดุดีมหาราชา | เนื้อเพลง เพลง สดุดีมหาราชา เพลง สดุดีมหาราชา | Chord เพลง สดุดีมหาราชา เพลง สดุดีมหาราชา
คอร์ด เนื้อเพลง เพลง สดุดีมหาราชา เพลง สดุดีมหาราชา Chordza

ขอเดชะองค์พระประมุขภูมิพล
มิ่งขวัญ
ปวงชน ประชาชาติไทย
มหาราช ขัตติยะ ภูวไนย
ดุจร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชา
ขอเดชะองค์สมเด็จพระราชินี
คู่บุญ บารมี จักรีเกริกฟ้า
องค์สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว มหาราชา
ข้าพระพุทธเจ้าขอสดุดี
...อ่า องค์พระสยม
บรมราชันย์ขวัญหล้า
เปล่งบุญญาสมสง่าบารมี
ผองข้าพระพุทธเจ้า
น้อมเกล้าขออัญชุลี
สดุดี มหาราชา
สดุดี มหาราชินี

ขอเดชะองค์พระประมุขภูมิพล
มิ่งขวัญ
ปวงชน ประชาชาติไทย
มหาราช ขัตติยะ ภูวไนย
ดุจร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชา
ขอเดชะองค์สมเด็จพระราชินี
คู่บุญบารมี จักรี เกริกฟ้า
องค์สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว มหาราชา
ข้าพระพุทธเจ้าขอสดุดี
...อ่า องค์พระสยม
บรมราชันย์ขวัญหล้า
เปล่งบุญญาสมสง่าบารมี
ผองข้าพระพุทธเจ้า
น้อมเกล้าขออัญชุลี
สดุดี มหาราชา
สดุดี มหาราชินี.

EmoticonEmoticon