แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Kodaline แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Kodaline แสดงบทความทั้งหมด

11 มิถุนายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง All I Want Kodaline Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง All I Want Kodaline Chordza
คอร์ด All I Want Kodaline | เนื้อเพลง All I Want Kodaline | Chord All I Want Kodaline

28 มิถุนายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Shed a Tear Kodaline Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Shed a Tear Kodaline Chordza
คอร์ด Shed a Tear Kodaline | เนื้อเพลง Shed a Tear Kodaline | Chord Shed a Tear Kodaline

10 เมษายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Follow Your Fire Kodaline Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Follow Your Fire Kodaline Chordza
คอร์ด Follow Your Fire Kodaline | เนื้อเพลง Follow Your Fire Kodaline | Chord Follow Your Fire Kodaline

31 ธันวาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง All I Want Kodaline Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง All I Want Kodaline Chordza
คอร์ด All I Want Kodaline | เนื้อเพลง All I Want Kodaline | Chord All I Want Kodaline

22 กันยายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Ready Kodaline Chordza

คอร์ด Ready Kodaline | คอร์ดกีต้าร์ Ready Kodaline | คอร์ดเพลง Ready Kodaline | เพลง Ready Kodaline | เนื้อเพลง Ready Kodaline | Chord Ready Kodaline
คอร์ด เนื้อเพลง Ready Kodaline ChordzaYou tell me that you're ready but you just don’t know
My eyes are getting heavy and it’s starting to show
I’d never seen it coming, never seen a thing
Maybe I’ll get through it if it’s coming to me

‘Cause I’ve been so unlucky I don't know what to say
I’m running out of money, I’ve been wasting away
I’d never seen it coming, never seen a thing
Maybe I’ll get through it if it’s coming to me

We fall (We fall down)
If you fall (We fall down)
If you fall down hard I’ll be ready to crawl

And

I’m ready
I’m ready for it [x3]
All

Look me in the eye when I am talking to you
It’s easy to get nervous I’ve been feeling it too
Yeah it’s kinda crazy
Yeah it’s kinda dumb
Never let the pressure overpower the fun

Yeah I’m sure your parents might be saying it to you
Follow what you love and you will love what you do
Never let the pressure tell you that you’re not
Capable of being everything that you want

We fall (We fall down)
If you fall (We fall down)
If you fall down hard I’ll be ready to crawl

And

I’m ready
I’m ready for it [x3]
All
[repeat]

I’m ready
I’m ready for it [x3]
All
[repeat]

Look me in the eye when I am talking to you
It’s easy to get nervous I’ve been feeling it too
Yeah it’s kinda crazy
Yeah it’s kinda dumb
Never let the pressure overpower the fun

‘Cause

I’m ready
I’m ready for it [x3]
All
คอร์ด เนื้อเพลง Love Will Set You Free Kodaline Chordza

คอร์ด Love Will Set You Free Kodaline | คอร์ดกีต้าร์ Love Will Set You Free Kodaline | คอร์ดเพลง Love Will Set You Free Kodaline | เพลง Love Will Set You Free Kodaline | เนื้อเพลง Love Will Set You Free Kodaline | Chord Love Will Set You Free Kodaline
คอร์ด เนื้อเพลง Love Will Set You Free Kodaline ChordzaI’m sure you’re probably busy getting on with your new life
So far away from
So far away from

When everything we used to say was wrong is now alright
Where has the time gone
Where has the time gone

If you’re ever feeling lonely
If you’re ever feeling down
You should know you’re not the only one ‘cause I feel it with you now
When the world is on your shoulders and you’re falling to your knees
Oh please
You know love will set you free

I took a long and lonely walk up to an empty house
That’s where I’ve come from
Where have you come from

The more I live, the more I know, I’ve got to live without
This ain’t no sad song
Life has to go on

If you’re ever feeling lonely
If you’re ever feeling down
You should know you’re not the only one ‘cause I feel it with you now
When the world is on your shoulders and you’re falling to your knees
Oh please
You know love will set you free

Ooh
You know love will set you free [x6]

Love will set you free
Ooh
Love will set you free

If you’re ever feeling lonely
If you’re ever feeling down
You should know you’re not the only one ‘cause I feel it with you now
When the world is on your shoulders and you’re falling to your knees
Oh please
You know love will set you free
Love will set you free
8 พฤษภาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง The One Kodaline Chordza

คอร์ด The One Kodaline | คอร์ดกีต้าร์ The One Kodaline | คอร์ดเพลง The One Kodaline | เพลง The One Kodaline | เนื้อเพลง The One Kodaline
คอร์ด เนื้อเพลง The One Kodaline Chordza