แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ MICHAEL JACKSON แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ MICHAEL JACKSON แสดงบทความทั้งหมด

3 ตุลาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง I Wanna Be Where You Are Michael Jackson Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง I Wanna Be Where You Are Michael Jackson Chordza
คอร์ด I Wanna Be Where You Are Michael Jackson | เนื้อเพลง I Wanna Be Where You Are Michael Jackson | Chord I Wanna Be Where You Are Michael Jackson

คอร์ด เนื้อเพลง Ain't No Sunshine Michael Jackson Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Ain't No Sunshine Chordza
คอร์ด Ain't No Sunshine | เนื้อเพลง Ain't No Sunshine | Chord Ain't No Sunshine

16 กรกฎาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง One Day In Your Life MICHAEL JACKSON Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง One Day In Your Life MICHAEL JACKSON Chordza
คอร์ด One Day In Your Life MICHAEL JACKSON | เนื้อเพลง One Day In Your Life MICHAEL JACKSON | Chord One Day In Your Life MICHAEL JACKSON

คอร์ด เนื้อเพลง I Want You Back MICHAEL JACKSON Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง I Want You Back MICHAEL JACKSON Chordza
คอร์ด I Want You Back MICHAEL JACKSON | เนื้อเพลง I Want You Back MICHAEL JACKSON | Chord I Want You Back MICHAEL JACKSON

คอร์ด เนื้อเพลง Got To Be There MICHAEL JACKSON Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Got To Be There MICHAEL JACKSON Chordza
คอร์ด Got To Be There MICHAEL JACKSON | เนื้อเพลง Got To Be There MICHAEL JACKSON | Chord Got To Be There MICHAEL JACKSON

คอร์ด เนื้อเพลง Ben MICHAEL JACKSON Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Ben MICHAEL JACKSON Chordza
คอร์ด Ben MICHAEL JACKSON | เนื้อเพลง Ben MICHAEL JACKSON | Chord Ben MICHAEL JACKSON

13 กรกฎาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง One Day In Your Life MICHAEL JACKSON Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง One Day In Your Life MICHAEL JACKSON Chordza
คอร์ด One Day In Your Life MICHAEL JACKSON | เนื้อเพลง One Day In Your Life MICHAEL JACKSON | Chord One Day In Your Life MICHAEL JACKSON

คอร์ด เนื้อเพลง I Want You Back MICHAEL JACKSON Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง I Want You Back MICHAEL JACKSON Chordza
คอร์ด I Want You Back MICHAEL JACKSON | เนื้อเพลง I Want You Back MICHAEL JACKSON | Chord I Want You Back MICHAEL JACKSON

คอร์ด เนื้อเพลง Got To Be There MICHAEL JACKSON Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Got To Be There MICHAEL JACKSON Chordza
คอร์ด Got To Be There MICHAEL JACKSON | เนื้อเพลง Got To Be There MICHAEL JACKSON | Chord Got To Be There MICHAEL JACKSON

คอร์ด เนื้อเพลง Ben MICHAEL JACKSON Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Ben MICHAEL JACKSON Chordza
คอร์ด Ben MICHAEL JACKSON | เนื้อเพลง Ben MICHAEL JACKSON | Chord Ben MICHAEL JACKSON

9 กรกฎาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Ain't No Sunshine MICHAEL JACKSON Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Ain't No Sunshine MICHAEL JACKSON Chordza
คอร์ด Ain't No Sunshine MICHAEL JACKSON | เนื้อเพลง Ain't No Sunshine MICHAEL JACKSON | Chord Ain't No Sunshine MICHAEL JACKSON

13 มกราคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Thriller MICHAEL JACKSON Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Thriller MICHAEL JACKSON Chordza
คอร์ด Thriller MICHAEL JACKSON | เนื้อเพลง Thriller MICHAEL JACKSON | Chord Thriller MICHAEL JACKSON

คอร์ด เนื้อเพลง Off the wall MICHAEL JACKSON Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Off the wall MICHAEL JACKSON Chordza
คอร์ด Off the wall MICHAEL JACKSON | เนื้อเพลง Off the wall MICHAEL JACKSON | Chord Off the wall MICHAEL JACKSON

17 มีนาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Smooth Criminal MICHAEL JACKSON Chordza

คอร์ด Smooth Criminal MICHAEL JACKSON | คอร์ดกีต้าร์ Smooth Criminal MICHAEL JACKSON | คอร์ดเพลง Smooth Criminal MICHAEL JACKSON | เพลง Smooth Criminal MICHAEL JACKSON | เนื้อเพลง Smooth Criminal MICHAEL JACKSON | Chord Smooth Criminal MICHAEL JACKSON
คอร์ด เนื้อเพลง Smooth Criminal MICHAEL JACKSON Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Black or white MICHAEL JACKSON Chordza

คอร์ด Black or white MICHAEL JACKSON | คอร์ดกีต้าร์ Black or white MICHAEL JACKSON | คอร์ดเพลง Black or white MICHAEL JACKSON | เพลง Black or white MICHAEL JACKSON | เนื้อเพลง Black or white MICHAEL JACKSON | Chord Black or white MICHAEL JACKSON
คอร์ด เนื้อเพลง Black or white MICHAEL JACKSON Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Beat it MICHAEL JACKSON Chordza

คอร์ด Beat it MICHAEL JACKSON | คอร์ดกีต้าร์ Beat it MICHAEL JACKSON | คอร์ดเพลง Beat it MICHAEL JACKSON | เพลง Beat it MICHAEL JACKSON | เนื้อเพลง Beat it MICHAEL JACKSON | Chord Beat it MICHAEL JACKSON
คอร์ด เนื้อเพลง Beat it MICHAEL JACKSON Chordza

19 กุมภาพันธ์ 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Man in the mirror MICHAEL JACKSON Chordza

คอร์ด Man in the mirror MICHAEL JACKSON | คอร์ดกีต้าร์ Man in the mirror MICHAEL JACKSON | คอร์ดเพลง Man in the mirror MICHAEL JACKSON | เพลง Man in the mirror MICHAEL JACKSON | เนื้อเพลง Man in the mirror MICHAEL JACKSON
คอร์ด เนื้อเพลง Man in the mirror MICHAEL JACKSON Chordza


I'm gonna make a change,
for once in my life
It's gonna feel real good,
gonna make a difference
Gonna make it right...
As I, turn up the collar on
my favorite winter coat
This wind is blowing my mind
I see the kids in the streets,
with not enough to eat
Who am I to be blind?
Pretending not to see their needs
A summer disregard, a broken bottle top
And a one man soul
They follow each other on the wind ya' know
'Cause they got nowhere to go
That's why I want you to know
I'm starting with the man in the mirror
I'm asking him to change his ways
And no message could have been any clearer
If you wanna make the world a better place
Take a look at yourself, and then make a change
(Na na na, na na na, na na, na nah)
I've been a victim of a selfish kind of love
It's time that I realize
That there are some with no home, not a nickel to loan
Could it be really me, pretending that they're not alone
A willow deeply scarred, somebody's broken heart
And a washed-out dream
(Washed-out dream)
They follow the pattern of the wind ya' see
'Cause they got no place to be
That's why I'm starting with me
I'm starting with the man in the mirror
(Ooh!)
I'm asking him to change his ways
(Ooh!)
And no message could have been any clearer
If you wanna make the world a better place
Take a look at yourself, and then make a change
I'm starting with the man in the mirror
(Ooh!)
I'm asking him to change his ways
(Change his ways - ooh!)
And no message could have been any clearer
If you wanna make the world a better place
Take a look at yourself and then make that..
CHANGE!
I'm starting with the man in the mirror
(Man in the mirror - Oh yeah!)
I'm asking him to change his ways
(Better change!)
No message could have been any clearer
(If you wanna make the world a better place)
(Take a look at yourself and then make the change)
(You gotta get it right, while you got the time)
('Cause when you close your heart)
You can't close your... your mind!
(Then you close your... mind!)
That man, that man, that man, that man
With the man in the mirror
(Man in the mirror, oh yeah!)
That man, that man, that man,
I'm asking him to change his ways
(Better change!)
You know... that man
No message could have been any clearer
If you wanna make the world a better place
Take a look at yourself and then make the change
Hoo! Hoo! Hoo! Hoo! Hoo!
Na na na, na na na, na na, na nah
(Ooooh...)
Oh no, no no...
I'm gonna make a change
It's gonna feel real good!
Come on!
(Change...)
Just lift yourself
You know
You've got to stop it,
Yourself!
(Yeah! - Make that change!)
I've got to make that change, today!
Hoo!
(Man in the mirror)
You got to
You got to not let yourself...
brother
Hoo!
(Yeah! - Make that change!)
You know - I've got to get
that man, that man...
(Man in the mirror)
You've got to
You've got to move! Come on!
Come on!
You got to...
Stand up! Stand up! Stand up!
(Yeah! - Make that change)
Stand up and lift yourself, now!
(Man in the mirror)
Hoo! Hoo! Hoo!
Aaow!
(Yeah! - Make that change!)
Gonna make that change...
come on!
You know it!
You know it!
You know it!
You know it...
(Change...)
Make that change. คอร์ด เนื้อเพลง Heal The World MICHAEL JACKSON Chordza

คอร์ด Heal The World MICHAEL JACKSON | คอร์ดกีต้าร์ Heal The World MICHAEL JACKSON | คอร์ดเพลง Heal The World MICHAEL JACKSON | เพลง Heal The World MICHAEL JACKSON | เนื้อเพลง Heal The World MICHAEL JACKSON
คอร์ด เนื้อเพลง Heal The World MICHAEL JACKSON Chordza


There's A Place In
Your Heart
And I Know That It Is Love
And This Place Could
Be Much
Brighter Than Tomorrow
And If You Really Try
You'll Find There's No Need
To Cry
In This Place You'll Feel
There's No Hurt Or Sorrow
There Are Ways
To Get There
If You Care Enough
For The Living
Make A Little Space
Make A Better Place...
Heal The World
Make It A Better Place
For You And For Me
And The Entire Human Race
There Are People Dying
If You Care Enough
For The Living
Make A Better Place
For You And For Me
If You Want To Know Why
There's A Love That
Cannot Lie
Love Is Strong
It Only Cares For
Joyful Giving
If We Try
We Shall See
In This Bliss
We Cannot Feel
Fear Or Dread
We Stop Existing And
Start Living
Then It Feels That Always
Love's Enough For
Us Growing
So Make A Better World
Make A Better World...
Heal The World
Make It A Better Place
For You And For Me
And The Entire Human Race
There Are People Dying
If You Care Enough
For The Living
Make A Better Place
For You And For Me
And The Dream We Were
Conceived In
Will Reveal A Joyful Face
And The World We
Once Believed In
Will Shine Again In Grace
Then Why Do We Keep
Strangling Life
Wound This Earth
Crucify Its Soul
Though It's Plain To See
This World Is Heavenly
Be God's Glow
We Could Fly So High
Let Our Spirits Never Die
In My Heart
I Feel You Are All
My Brothers
Create A World With
No Fear
Together We'll Cry
Happy Tears
See The Nations Turn
Their Swords
Into Plowshares
We Could Really Get There
If You Cared Enough
For The Living
Make A Little Space
To Make A Better Place...
Heal The World
Make It A Better Place
For You And For Me
And The Entire Human Race
There Are People Dying
If You Care Enough
For The Living
Make A Better Place
For You And For Me
Heal The World
Make It A Better Place
For You And For Me
And The Entire Human Race
There Are People Dying
If You Care Enough
For The Living
Make A Better Place
For You And For Me
Heal The World
Make It A Better Place
For You And For Me
And The Entire Human Race
There Are People Dying
If You Care Enough
For The Living
Make A Better Place
For You And For Me
There Are People Dying
If You Care Enough
For The Living
Make A Better Place
For You And For Me
There Are People Dying
If You Care Enough
For The Living
Make A Better Place
For You And For Me
You And For Me
You And For Me
You And For Me
You And For Me
You And For Me
You And For Me
You And For Me
You And For Me
You And For Me
You And For Me
You And For Me
Heal the world we live in, save it for our children
Heal the world we live in, save it for our children
Heal the world we live in, save it for our children
Heal the world we live in, save it for our childrenคอร์ด เนื้อเพลง Love Never Felt So Good MICHAEL JACKSON Chordza

คอร์ด Love Never Felt So Good MICHAEL JACKSON | คอร์ดกีต้าร์ Love Never Felt So Good MICHAEL JACKSON | คอร์ดเพลง Love Never Felt So Good MICHAEL JACKSON | เพลง Love Never Felt So Good MICHAEL JACKSON | เนื้อเพลง Love Never Felt So Good MICHAEL JACKSON
คอร์ด เนื้อเพลง Love Never Felt So Good MICHAEL JACKSON Chordza


One, two, three
Baby, love never felt so good
And i doubt if it ever could
Not like you hold me, hold me 
Oh baby 
Love never felt so fine
And I doubt if it's ever mine 
Not like you hold me, hold me 
And the night's gonna be just fine
Gotta fly, Gotta sing, Got the way 
I can't take it cause
Baby,
Every time I love you 
In and out my life
In and out baby 
Show me 
If you really love me 
It's in and out my life 
In and out baby
So baby 
Love never felt so good
Oh baby 
Love never felt so fine (so fine) 
And I doubt if it's ever mine
Not like you hold me, hold me 
Oh baby 
Love never felt so good 
And I doubt if it ever could 
Not like you hold me, hold me 
And the night through the 
Gotta fly, gotta sing, can't believe
I can't take it cause 
Baby 
Every time I love you 
It's in and out my life 
In and out baby 
Tell me 
if you really love
It's in and out my life 
Driving me crazy 
Baby 
Love never felt so good 
Oh baby 
Love never felt so fine 
And I doubt if it's mine all mine 
Not like you hold me, hold me 
Oh baby 
Love never felt so good (so good) 
An I doubt if it ever could 
Not like you hold me, hold me 
And the nights, that feels good (feel so good) 
Gotta fly, gotta sing, can't believe
I can't take it cause
Baby 
Everytime I love you 
It's in and out my life
In and out baby 
Tell me 
If you really love me
It's in and out my life 
Driving me crazy 
Cause baby 
Love never felt so good 
Never felt so good (oh) 
It never felt so good 
Never felt so good 
It never felt so good (Never felt so good) 
It never felt so good 
Never felt so good 
Alright that's fineคอร์ด เนื้อเพลง Billie Jean MICHAEL JACKSON Chordza

คอร์ด Billie Jean MICHAEL JACKSON | คอร์ดกีต้าร์ Billie Jean MICHAEL JACKSON | คอร์ดเพลง Billie Jean MICHAEL JACKSON | เพลง Billie Jean MICHAEL JACKSON | เนื้อเพลง Billie Jean MICHAEL JACKSON
คอร์ด เนื้อเพลง Billie Jean MICHAEL JACKSON Chordza


She Was More Like A Beauty Queen From A Movie Scene
I Said Don't Mind, But What Do You Mean I Am The One
Who Will Dance On The Floor In The Round
She Said I Am The One Who Will Dance On The Floor In The Round
[2nd Verse]
She Told Me Her Name Was Billie Jean, As She Caused A Scene
Then Every Head Turned With Eyes That Dreamed Of Being The One
Who Will Dance On The Floor In The Round
[Bridge]
People Always Told Me Be Careful Of What You Do
And Don't Go Around Breaking Young Girls' Hearts
And Mother Always Told Me Be Careful Of Who You Love
And Be Careful Of What You Do 'Cause The Lie Becomes The Truth
[Chorus]
Billie Jean Is Not My Lover
She's Just A Girl Who Claims That I Am The One
But The Kid Is Not My Son
She Says I Am The One, But The Kid Is Not My Son
[3rd Verse]
For Forty Days And for Forty Nights
The Law was on her Side
But Who Can Stand When She's In Demand
Her Schemes And Plans
'Cause We Danced On The Floor In The Round
So Take My Strong Advice, Just Remember To Always Think Twice
Do think Twice
[4th Verse]
She Told My Baby We'd Danced 'Til Three
Then She Looked At Me
She Showed A Photo Of A Baby Crying
His Eyes Looked Like Mine
Go On Dance On The Floor In The Round, Baby
[Bridge]
People Always Told Me Be Careful Of What You Do
And Don't Go Around Breaking Young Girls' Hearts
She Came And Stood Right By Me
Then The Smell Of Sweet Perfume
This Happened Much Too Soon
She Called Me To Her Room
[Chorus]
Billie Jean Is Not My Lover
She's Just A Girl Who Claims That I Am The One
But The Kid Is Not My Son
Billie Jean Is Not My Lover
She's Just A Girl Who Claims That I Am The One
But The Kid Is Not My Son
She Says I Am The One, But The Kid Is Not My Son
She Says I Am The One, But The Kid Is Not My Son
Billie Jean Is Not My Lover
She's Just A Girl Who Claims That I Am The One
But The Kid Is Not My Son
She Says I Am The One, But The Kid Is Not My Son
She Says I Am The One, She Says He Is My Son
She Says I Am The One
Billie Jean Is Not My Lover
Billie Jean Is Not My Lover
Billie Jean Is Not My Lover
Billie Jean Is Not My Lover
Billie Jean Is Not My Lover
Billie Jean Is Not My Lover