16 กรกฎาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง One Day In Your Life MICHAEL JACKSON Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง One Day In Your Life MICHAEL JACKSON Chordza
คอร์ด One Day In Your Life MICHAEL JACKSON | เนื้อเพลง One Day In Your Life MICHAEL JACKSON | Chord One Day In Your Life MICHAEL JACKSON

เนื้อเพลง One Day In Your Life MICHAEL JACKSON
คอร์ด One Day In Your Life MICHAEL JACKSON | เนื้อเพลง One Day In Your Life MICHAEL JACKSON | Chord One Day In Your Life MICHAEL JACKSON
One day in your life
You'll remember a place
Someone touching your face
You'll come back and you'll look around, you'll . . .

One day in your life
You'll remember the love you found here
You'll remember me somehow
Though you don't need me now
I will stay in your heart
And when things fall apart
You'll remember one day . . .

One day in your life
When you find that you're always waiting
For a love we used to share
Just call my name, and I'll be there

You'll remember me somehow
Though you don't need me now
I will stay in your heart
And when things fall apart
You'll remember one day . . .

One day in your life
When you find that you're always lonely
For a love we used to share
Just call my name, and I'll be there
EmoticonEmoticon