แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Chris Janson แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Chris Janson แสดงบทความทั้งหมด

29 พฤษภาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Good Vibes Chris Janson Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Good Vibes Chris Janson Chordza
คอร์ด Good Vibes Chris Janson | เนื้อเพลง Good Vibes Chris Janson | Chord Good Vibes Chris Janson

5 เมษายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Power Of Positive Drinkin Chris Janson Chordza

คอร์ด Power Of Positive Drinkin Chris Janson | คอร์ดกีต้าร์ Power Of Positive Drinkin Chris Janson | คอร์ดเพลง Power Of Positive Drinkin Chris Janson | เพลง Power Of Positive Drinkin Chris Janson | เนื้อเพลง Power Of Positive Drinkin Chris Janson | Chord Power Of Positive Drinkin Chris Janson
คอร์ด เนื้อเพลง Power Of Positive Drinkin Chris Janson Chordza

19 กรกฎาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Buy Me A Boat Chris Janson Chordza

คอร์ด Buy Me A Boat Chris Janson | คอร์ดกีต้าร์ Buy Me A Boat Chris Janson | คอร์ดเพลง Buy Me A Boat Chris Janson | เพลง Buy Me A Boat Chris Janson | เนื้อเพลง Buy Me A Boat Chris Janson | Chord Buy Me A Boat Chris Janson
คอร์ด เนื้อเพลง Buy Me A Boat Chris Janson Chordza

I ain’t rich, but I damn sure wanna be Working like a dog all day, ain’t working for me I wish I had a rich uncle that’d kick the bucket And that I was sitting on a pile like Warren Buffett I know everybody says Money can’t buy happiness But it could buy me a boat, it could buy me a truck to pull it It could buy me a Yeti 110 iced down with some silver bullets Yeah, and I know what they say, Money can’t buy everything Well, maybe so, But it could buy me a boat They call me redneck, white trash and blue collar But I could change all that if I had a couple million dollars I keep hearing that money is the root of all evil And you can’t fit a camel through the eye of a needle I’m sure that’s probably true, But it still sounds pretty cool ‘Cause it could buy me a boat, it could buy me a truck to pull it It could buy me a Yeti 110 iced down with some silver bullets Yeah, and I know what they say, Money can’t buy everything Well, maybe so, But it could buy me a boat To float down on the water with a beer… I hear the Powerball Lotto is a-sitting’ on a hundred mill… Well, that would buy me a brand new rod and reel… And it could buy me a boat, it could buy me a truck to pull it It could buy me a Yeti 110 iced down with some Silver Bullets Yeah, and I know what they say, Money can’t buy everything Well, maybe so, But it could buy me a boat Yeah, and I know what they say, Money can’t buy everything Well, maybe so, But it could buy me a boat It could buy me a boat.