แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ฌามา แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ฌามา แสดงบทความทั้งหมด

18 กรกฎาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง หนุ่มคอนศรีสาวคอนฐม ฌามา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หนุ่มคอนศรีสาวคอนฐม ฌามา Chordza
คอร์ด หนุ่มคอนศรีสาวคอนฐม ฌามา | เนื้อเพลง หนุ่มคอนศรีสาวคอนฐม ฌามา | Chord หนุ่มคอนศรีสาวคอนฐม ฌามา

11 มิถุนายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง หัวใจจั๊กจะจี๊ ฌามา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หัวใจจั๊กจะจี๊ ฌามา Chordza
คอร์ด หัวใจจั๊กจะจี๊ ฌามา | เนื้อเพลง หัวใจจั๊กจะจี๊ ฌามา | Chord หัวใจจั๊กจะจี๊ ฌามา

5 มิถุนายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง เพราะรัก ฌามา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เพราะรัก ฌามา Chordza
คอร์ด เพราะรัก ฌามา | เนื้อเพลง เพราะรัก ฌามา | Chord เพราะรัก ฌามา

คอร์ด เนื้อเพลง ถาม ฌามา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ถาม ฌามา Chordza
คอร์ด ถาม ฌามา | เนื้อเพลง ถาม ฌามา | Chord ถาม ฌามา

คอร์ด เนื้อเพลง คนใต้ไกลบ้าน ฌามา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คนใต้ไกลบ้าน ฌามา Chordza
คอร์ด คนใต้ไกลบ้าน ฌามา | เนื้อเพลง คนใต้ไกลบ้าน ฌามา | Chord คนใต้ไกลบ้าน ฌามา

29 มิถุนายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ใจพี่เณรคนเดิม ฌามา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ใจพี่เณรคนเดิม ฌามา Chordza
คอร์ด ใจพี่เณรคนเดิม ฌามา | คอร์ดกีต้าร์ ใจพี่เณรคนเดิม ฌามา | คอร์ดเพลง ใจพี่เณรคนเดิม ฌามา | เพลง ใจพี่เณรคนเดิม ฌามา

29 เมษายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่รัก ไม่หลบ ฌามา Chordza

คอร์ด ไม่รัก ไม่หลบ ฌามา | คอร์ดกีต้าร์ ไม่รัก ไม่หลบ ฌามา | คอร์ดเพลง ไม่รัก ไม่หลบ ฌามา | เพลง ไม่รัก ไม่หลบ ฌามา | เนื้อเพลง ไม่รัก ไม่หลบ ฌามา
คอร์ด เนื้อเพลง ไม่รัก ไม่หลบ ฌามา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สาวเทคนิค ฌามา Chordza

คอร์ด สาวเทคนิค ฌามา | คอร์ดกีต้าร์ สาวเทคนิค ฌามา | คอร์ดเพลง สาวเทคนิค ฌามา | เพลง สาวเทคนิค ฌามา | เนื้อเพลง สาวเทคนิค ฌามา
คอร์ด เนื้อเพลง สาวเทคนิค ฌามา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ฟ้าหลังฝน ฌามา Chordza

คอร์ด ฟ้าหลังฝน ฌามา | คอร์ดกีต้าร์ ฟ้าหลังฝน ฌามา | คอร์ดเพลง ฟ้าหลังฝน ฌามา | เพลง ฟ้าหลังฝน ฌามา | เนื้อเพลง ฟ้าหลังฝน ฌามา
คอร์ด เนื้อเพลง ฟ้าหลังฝน ฌามา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ถาม ฌามา Chordza

คอร์ด ถาม ฌามา | คอร์ดกีต้าร์ ถาม ฌามา | คอร์ดเพลง ถาม ฌามา | เพลง ถาม ฌามา | เนื้อเพลง ถาม ฌามา
คอร์ด เนื้อเพลง ถาม ฌามา Chordza

11 กุมภาพันธ์ 2558

คอร์ด เนื้อเพลง หวังเหวิดจังเลย ฌามา Chordza

คอร์ด หวังเหวิดจังเลย ฌามา | คอร์ดกีต้าร์ หวังเหวิดจังเลย ฌามา | คอร์ดเพลง หวังเหวิดจังเลย ฌามา | เพลง หวังเหวิดจังเลย ฌามา | เนื้อเพลง หวังเหวิดจังเลย ฌามา
คอร์ด เนื้อเพลง หวังเหวิดจังเลย ฌามา Chordza


ต่อหรือตี๋เจอกันเล่า ต่อไดที่รักสองเรา จะสม ดั่ง ปราถนา คิดถึงคิดถึง จริงเหวอ อยากพบอยากเจอ เห็นหน้า อยากสบตาเมื่อเธอเอียงอาย ต่อหรือตี๋เจออีกครั้ง มาพบพูดคุย กันมั่ง อย่าปล่อยให้ นั่งเดียวดาย คิดถึงคิดถึง จังเสีย อยากพบคลอเคลียชิดใกล้ ยามรักห่างกายคิดถึงจังเลย ด้วย รัก หวังเหวิดกลับเถิด คนดี มาพบกับพี่ ที่ใต้แสงหวัน หรือ ใต้ เงา ดาว เมื่อคราวสิ้นแสงตะวัน หรือใต้เงาจันทร์ยามตะวันลับตา ฟ้าค่ำคืนนี้ พี่นั่งมองฟ้า เป็นห่วงหนักหนา หวังเหวิดจังเลย ซ้ำทั้งหมด