แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Lynyrd Skynyrd แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Lynyrd Skynyrd แสดงบทความทั้งหมด

20 เมษายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Sweet Home Alabama Lynyrd Skynyrd Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Sweet Home Alabama Lynyrd Skynyrd Chordza
คอร์ด Sweet Home Alabama Lynyrd Skynyrd | เนื้อเพลง Sweet Home Alabama Lynyrd Skynyrd | Chord Sweet Home Alabama Lynyrd Skynyrd

3 ตุลาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Free Bird Lynyrd Skynyrd Chordza

คอร์ด Free Bird Lynyrd Skynyrd | คอร์ดกีต้าร์ Free Bird Lynyrd Skynyrd | คอร์ดเพลง Free Bird Lynyrd Skynyrd | เพลง Free Bird Lynyrd Skynyrd | เนื้อเพลง Free Bird Lynyrd Skynyrd | Chord Free Bird Lynyrd Skynyrd
คอร์ด เนื้อเพลง Free Bird Lynyrd Skynyrd Chordza

If I leave here tomorrow
Would you still remember me?
For I must be traveling on now
'Cause there's too many places I've got to see.

But if I stayed here with you, girl,
Things just couldn't be the same.
'Cause I'm as free as a bird now,
And this bird you can not change, oh, oh, oh, oh.
And this bird you can not change.
And this bird you can not change.
Lord knows I can't change.

Bye, bye, baby, it's been a sweet love, yeah,
Though this feeling I can't change.
But please don't take it so badly,
'Cause Lord knows I'm to blame.

But if I stayed here with you, girl,
Things just couldn't be the same.
'Cause I'm as free as a bird now,
And this bird you'll never change, oh, oh, oh, oh.
And this bird you cannot change.
And this bird you cannot change.
Lord knows, I can't change.
Lord, help me, I can't change.

Lord, I can't change.
Won't you fly high, free bird, yeah?