แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Arctic Monkeys แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Arctic Monkeys แสดงบทความทั้งหมด

7 กุมภาพันธ์ 2563

คอร์ด เนื้อเพลง Stop The World I Wanna Get Off With You Arctic Monkeys Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Stop The World I Wanna Get Off With You Arctic Monkeys Chordza
คอร์ด Stop The World I Wanna Get Off With You Arctic Monkeys | เนื้อเพลง Stop The World I Wanna Get Off With You Arctic Monkeys | Chord Stop The World I Wanna Get Off With You Arctic Monkeys

23 มกราคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง I Wanna Be Yours Arctic Monkeys Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง I Wanna Be Yours Arctic Monkeys Chordza
คอร์ด I Wanna Be Yours Arctic Monkeys | เนื้อเพลง I Wanna Be Yours Arctic Monkeys | Chord I Wanna Be Yours Arctic Monkeys

30 ธันวาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Why'd You Only Call Me When You're High Arctic Monkeys Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Why'd You Only Call Me When You're High Arctic Monkeys Chordza
คอร์ด Why'd You Only Call Me When You're High Arctic Monkeys | เนื้อเพลง Why'd You Only Call Me When You're High Arctic Monkeys | Chord Why'd You Only Call Me When You're High Arctic Monkeys

คอร์ด เนื้อเพลง Knee Socks Arctic Monkeys Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Knee Socks Arctic Monkeys Chordza
คอร์ด Knee Socks Arctic Monkeys | เนื้อเพลง Knee Socks Arctic Monkeys | Chord Knee Socks Arctic Monkeys

29 ธันวาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Fluorescent Adolescent Arctic Monkeys Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Fluorescent Adolescent Arctic Monkeys Chordza
คอร์ด Fluorescent Adolescent Arctic Monkeys | เนื้อเพลง Fluorescent Adolescent Arctic Monkeys | Chord Fluorescent Adolescent Arctic Monkeys

1 กรกฎาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Do I Wanna Know Arctic Monkeys Chordza

คอร์ด Do I Wanna Know Arctic Monkeys | คอร์ดกีต้าร์ Do I Wanna Know Arctic Monkeys | คอร์ดเพลง Do I Wanna Know Arctic Monkeys | เพลง Do I Wanna Know Arctic Monkeys | เนื้อเพลง Do I Wanna Know Arctic Monkeys | Chord Do I Wanna Know Arctic Monkeys
คอร์ด เนื้อเพลง Do I Wanna Know Arctic Monkeys Chordza

Have you got colour in your cheeks? Do you ever get that fear that you can't shift The type that sticks around like something in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week How many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow and I play it on repeat Until I fall asleep Spilling drinks on my settee (Do I wanna know) If this feeling flows both ways? (Sad to see you go) Was sort of hoping that you'd stay (Baby we both know) That the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day Crawling back to you Ever thought of calling when you've had a few? 'Cause I always do Maybe I'm too busy being yours to fall for somebody new Now I've thought it through Crawling back to you So have you got the guts? Been wondering if your heart's still open and if so I wanna know what time it shuts Simmer down and pucker up I'm sorry to interrupt. It's just I'm constantly on the cusp of trying to kiss you I don't know if you feel the same as I do But we could be together if you wanted to (Do I wanna know?) If this feeling flows both ways? (Sad to see you go) Was sort of hoping that you'd stay (Baby we both know) That the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day Crawling back to you (crawling back to you) Ever thought of calling when you've had a few? (you've had a few) 'Cause I always do ('cause I always do) Maybe I'm too (maybe I'm too busy) busy being yours to fall for somebody new Now I've thought it through Crawling back to you (Do I wanna know?) If this feeling flows both ways? (Sad to see you go) Was sort of hoping that you'd stay (Baby we both know) That the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day (Do I wanna know?) Too busy being yours to fall (Sad to see you go) Ever thought of calling darling? (Do I wanna know?) Do you want me crawling back to you?