แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Gordin Lightfoot แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Gordin Lightfoot แสดงบทความทั้งหมด

20 กันยายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Sundown Gordin Lightfoot Chordza

คอร์ด Sundown Gordin Lightfoot | คอร์ดกีต้าร์ Sundown Gordin Lightfoot | คอร์ดเพลง Sundown Gordin Lightfoot | เพลง Sundown Gordin Lightfoot | เนื้อเพลง Sundown Gordin Lightfoot | Chord Sundown Gordin Lightfoot
คอร์ด เนื้อเพลง Sundown Gordin Lightfoot Chordza

I can see her lyin' back in a satin dress in a room where you do what you don't confess

Sundown you better take care if I find you've been creepin' round my back stairs Sundown you better take care if I find you've been creepin' round my back stairs
She's been lookin' like a Queen In a salor's dream and she don't always say what she really
means Sometimes I think it's a shame when I get feelin' better when I'm feelin' no pain
Sometimes I think it's a shame when I get feelin' betterI can picture ev'ry move that a man could make Gettin' lost in her lovin' Is your first mistake
Sundown you better take care If I find you've been creepin' round my back stairs
Sometimes I think it's a sin when I feel like I'm winnin' when I'm losin' again
I can see her lookin'fast in her faded jeans she's a hard lovin' woman Got me feelin' mean
Sometimes I think it's a shame when I get feelin' better when I'm feelin' no pain
Sundown you better take care If I find You've been creepin' round my back stairs
Sundown you better take care if I find You've been creepin' round my back stairs Sometimes
I think it's a sin when I feel like I'm winnin' when I'm losin' again
คอร์ด เนื้อเพลง If You Could Read My Mind Gordin Lightfoot Chordza

คอร์ด If You Could Read My Mind Gordin Lightfoot | คอร์ดกีต้าร์ If You Could Read My Mind Gordin Lightfoot | คอร์ดเพลง If You Could Read My Mind Gordin Lightfoot | เพลง If You Could Read My Mind Gordin Lightfoot | เนื้อเพลง If You Could Read My Mind Gordin Lightfoot | Chord If You Could Read My Mind Gordin Lightfoot
คอร์ด เนื้อเพลง If You Could Read My Mind Gordin Lightfoot Chordza

If You Could Read My Mind Gordon Lightfoot If you could read my mind love, What a tale my thoughts could tell Just like an old time movie About a ghost from a wishing well
In a castle dark or a fortress strong With chains upon my feet You know that ghost is me
And I will never be set free As long as I'm a ghost that you can see
If I could read your mind love, What a tale your thoughts could tell Just like a paperback
novel, The kind the drugstore sells When you reach the part where the heartaches Come the
hero would be me Heroes often fail And you won't read that book again Because the
endings just to hard to take

I walk away like a movie star Who gets burned in a three way script Enter number two, a
movie queen To play the scene of bringing all the good things out in me, But for now love
lets be real
I never thought I could act this way And I've got to say that I just don't get it
If I could read your mind love, What a tale your thoughts could tell Just like a paperback
novel, The kind the drugstore sells When you reach the part where the heartaches Come the

hero would be me Heroes often fail And you won't read that book again Because the
endings just to hard to take