แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ นิโคล เทริโอ แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ นิโคล เทริโอ แสดงบทความทั้งหมด

17 ธันวาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง ฉันก็สู้คน นิโคล เทริโอ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ฉันก็สู้คน นิโคล เทริโอ Chordza
คอร์ด ฉันก็สู้คน นิโคล เทริโอ | เนื้อเพลง ฉันก็สู้คน นิโคล เทริโอ | Chord ฉันก็สู้คน นิโคล เทริโอ

10 กันยายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง เหตุนี้จึงรักเธอ นิโคล เทริโอ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เหตุนี้จึงรักเธอ นิโคล เทริโอ Chordza
คอร์ด เหตุนี้จึงรักเธอ นิโคล เทริโอ | เนื้อเพลง เหตุนี้จึงรักเธอ นิโคล เทริโอ | Chord เหตุนี้จึงรักเธอ นิโคล เทริโอ

21 กุมภาพันธ์ 2562

คอร์ด เนื้อเพลง คนที่ไม่มีใครต้องการ นิโคล เทริโอ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คนที่ไม่มีใครต้องการ นิโคล เทริโอ Chordza
คอร์ด คนที่ไม่มีใครต้องการ นิโคล เทริโอ | เนื้อเพลง คนที่ไม่มีใครต้องการ นิโคล เทริโอ | Chord คนที่ไม่มีใครต้องการ นิโคล เทริโอ

12 ตุลาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง ให้โอกาสฉัน นิโคล เทริโอ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ให้โอกาสฉัน นิโคล เทริโอ Chordza
คอร์ด ให้โอกาสฉัน นิโคล เทริโอ | เนื้อเพลง ให้โอกาสฉัน นิโคล เทริโอ | Chord ให้โอกาสฉัน นิโคล เทริโอ

23 กรกฎาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง อีกครั้งนึง นิโคล เทริโอ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อีกครั้งนึง นิโคล เทริโอ Chordza
คอร์ด อีกครั้งนึง นิโคล เทริโอ | เนื้อเพลง อีกครั้งนึง นิโคล เทริโอ | Chord อีกครั้งนึง นิโคล เทริโอ

11 มีนาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง ดอกไม้ที่ทำตก นิโคล เทริโอ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ดอกไม้ที่ทำตก นิโคล เทริโอ Chordza
คอร์ด ดอกไม้ที่ทำตก นิโคล เทริโอ | เนื้อเพลง ดอกไม้ที่ทำตก นิโคล เทริโอ | Chord ดอกไม้ที่ทำตก นิโคล เทริโอ

23 ตุลาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่ใช่ตัวฉัน นิโคล เทริโอ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่ใช่ตัวฉัน นิโคล เทริโอ Chordza
คอร์ด ไม่ใช่ตัวฉัน นิโคล เทริโอ | เนื้อเพลง ไม่ใช่ตัวฉัน นิโคล เทริโอ | Chord ไม่ใช่ตัวฉัน นิโคล เทริโอ

คอร์ด เนื้อเพลง กะโปโล นิโคล เทริโอ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง กะโปโล นิโคล เทริโอ Chordza
คอร์ด กะโปโล นิโคล เทริโอ | เนื้อเพลง กะโปโล นิโคล เทริโอ | Chord กะโปโล นิโคล เทริโอ

คอร์ด เนื้อเพลง OH OH นิโคล เทริโอ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง OH OH นิโคล เทริโอ Chordza
คอร์ด OH OH นิโคล เทริโอ | เนื้อเพลง OH OH นิโคล เทริโอ | Chord OH OH นิโคล เทริโอ

30 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ฉันโกหกเธอ นิโคล เทริโอ Chordza

คอร์ด ฉันโกหกเธอ นิโคล เทริโอ | คอร์ดกีต้าร์ ฉันโกหกเธอ นิโคล เทริโอ | คอร์ดเพลง ฉันโกหกเธอ นิโคล เทริโอ | เพลง ฉันโกหกเธอ นิโคล เทริโอ | เนื้อเพลง ฉันโกหกเธอ นิโคล เทริโอ | Chord ฉันโกหกเธอ นิโคล เทริโอ
คอร์ด เนื้อเพลง ฉันโกหกเธอ นิโคล เทริโอ Chordza

9 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่ใช่ ไม่ใช่ นิโคล เทริโอ Chordza

คอร์ด ไม่ใช่ ไม่ใช่ นิโคล เทริโอ | คอร์ดกีต้าร์ ไม่ใช่ ไม่ใช่ นิโคล เทริโอ | คอร์ดเพลง ไม่ใช่ ไม่ใช่ นิโคล เทริโอ | เพลง ไม่ใช่ ไม่ใช่ นิโคล เทริโอ | เนื้อเพลง ไม่ใช่ ไม่ใช่ นิโคล เทริโอ | Chord ไม่ใช่ ไม่ใช่ นิโคล เทริโอ
คอร์ด เนื้อเพลง ไม่ใช่ ไม่ใช่ นิโคล เทริโอ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ร้านขายยา นิโคล เทริโอ Chordza

คอร์ด ร้านขายยา นิโคล เทริโอ | คอร์ดกีต้าร์ ร้านขายยา นิโคล เทริโอ | คอร์ดเพลง ร้านขายยา นิโคล เทริโอ | เพลง ร้านขายยา นิโคล เทริโอ | เนื้อเพลง ร้านขายยา นิโคล เทริโอ | Chord ร้านขายยา นิโคล เทริโอ
คอร์ด เนื้อเพลง ร้านขายยา นิโคล เทริโอ Chordza

2 เมษายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่มาก ไม่บ่อย แต่ไม่หาย นิโคล เทริโอ Chordza

คอร์ด ไม่มาก ไม่บ่อย แต่ไม่หาย นิโคล เทริโอ | คอร์ดกีต้าร์ ไม่มาก ไม่บ่อย แต่ไม่หาย นิโคล เทริโอ | คอร์ดเพลง ไม่มาก ไม่บ่อย แต่ไม่หาย นิโคล เทริโอ | เพลง ไม่มาก ไม่บ่อย แต่ไม่หาย นิโคล เทริโอ | เนื้อเพลง ไม่มาก ไม่บ่อย แต่ไม่หาย นิโคล เทริโอ | Chord ไม่มาก ไม่บ่อย แต่ไม่หาย นิโคล เทริโอ
คอร์ด เนื้อเพลง ไม่มาก ไม่บ่อย แต่ไม่หาย นิโคล เทริโอ Chordza

17 กุมภาพันธ์ 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ฉันจะอยู่กับเธอ นิโคล เทริโอ Chordza

คอร์ด ฉันจะอยู่กับเธอ นิโคล เทริโอ | คอร์ดกีต้าร์ ฉันจะอยู่กับเธอ นิโคล เทริโอ | คอร์ดเพลง ฉันจะอยู่กับเธอ นิโคล เทริโอ | เพลง ฉันจะอยู่กับเธอ นิโคล เทริโอ | เนื้อเพลง ฉันจะอยู่กับเธอ นิโคล เทริโอ | Chord ฉันจะอยู่กับเธอ นิโคล เทริโอ
คอร์ด เนื้อเพลง ฉันจะอยู่กับเธอ นิโคล เทริโอ Chordza

23 มกราคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง วันที่อ่อนไหว นิโคล เทริโอ Chordza

คอร์ด วันที่อ่อนไหว นิโคล เทริโอ | คอร์ดกีต้าร์ วันที่อ่อนไหว นิโคล เทริโอ | คอร์ดเพลง วันที่อ่อนไหว นิโคล เทริโอ | เพลง วันที่อ่อนไหว นิโคล เทริโอ | เนื้อเพลง วันที่อ่อนไหว นิโคล เทริโอ | Chord วันที่อ่อนไหว นิโคล เทริโอ
คอร์ด เนื้อเพลง วันที่อ่อนไหว นิโคล เทริโอ Chordza

21 มกราคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง เปรี้ยวใจ นิโคล เทริโอ Chordza

คอร์ด เปรี้ยวใจ นิโคล เทริโอ | คอร์ดกีต้าร์ เปรี้ยวใจ นิโคล เทริโอ | คอร์ดเพลง เปรี้ยวใจ นิโคล เทริโอ | เพลง เปรี้ยวใจ นิโคล เทริโอ | เนื้อเพลง เปรี้ยวใจ นิโคล เทริโอ | Chord เปรี้ยวใจ นิโคล เทริโอ
คอร์ด เนื้อเพลง เปรี้ยวใจ นิโคล เทริโอ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ต่อไปนี้นะ นิโคล เทริโอ Chordza

คอร์ด ต่อไปนี้นะ นิโคล เทริโอ | คอร์ดกีต้าร์ ต่อไปนี้นะ นิโคล เทริโอ | คอร์ดเพลง ต่อไปนี้นะ นิโคล เทริโอ | เพลง ต่อไปนี้นะ นิโคล เทริโอ | เนื้อเพลง ต่อไปนี้นะ นิโคล เทริโอ | Chord ต่อไปนี้นะ นิโคล เทริโอ
คอร์ด เนื้อเพลง ต่อไปนี้นะ นิโคล เทริโอ Chordza

13 สิงหาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง เหมือนใจจะขาด นิโคล เทริโอ Chordza

คอร์ด เหมือนใจจะขาด นิโคล เทริโอ | คอร์ดกีต้าร์ เหมือนใจจะขาด นิโคล เทริโอ | คอร์ดเพลง เหมือนใจจะขาด นิโคล เทริโอ | เพลง เหมือนใจจะขาด นิโคล เทริโอ | เนื้อเพลง เหมือนใจจะขาด นิโคล เทริโอ | Chord เหมือนใจจะขาด นิโคล เทริโอ
คอร์ด เนื้อเพลง เหมือนใจจะขาด นิโคล เทริโอ Chordza

เหมือนใจมันจะขาด จะขาดลงไปช้า ๆ แล้วคนที่จำจาก ก็จากมาด้วยน้ำตา ต่อไปนี้ชีวิตที่เหลือจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้เลย กว่าจะคุ้นจะเคยต้องใช้เวลาเท่าไหร่ บอกตัวเอง โลกนี้ยังมีคนอื่น เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่น ผ่านเข้ามา ชีวิตต้องเดินต่อไป ก็ยินดี หากแม้เธอมีคนใหม่ แต่ฉันไม่มีที่เหลือในหัวใจ หัวใจที่มีแต่คน คนเดิม ฟ้าดินคงกำหนด กำหนดให้เธอและฉัน รักกันเป็นที่สุด แต่กลับไม่เป็นนิรันดร์ แค่ความฝันสวย ๆ งาม ๆ ที่มันกลับกลายในเพียงข้ามคืน ตื่นมาพบความจริง จากนี้และตลอดไป บอกตัวเอง โลกนี้ยังมีคนอื่น เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่น ผ่านเข้ามา ชีวิตต้องเดินต่อไป ก็ยินดี หากแม้เธอมีคนใหม่ แต่ฉันไม่มีที่เหลือในหัวใจ หัวใจที่มีแต่คน คนเดิม แค่ความฝันสวย ๆ งาม ๆ ที่มันกลับกลายในเพียงข้ามคืน ตื่นมาพบความจริง จากนี้และตลอดไป บอกตัวเอง โลกนี้ยังมีคนอื่น เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่น ผ่านเข้ามา ชีวิตต้องเดินต่อไป ก็ยินดี หากแม้เธอมีคนใหม่ แต่ฉันไม่มีที่เหลือในหัวใจ หัวใจที่มีแต่คน คนเดิม

3 มิถุนายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง ใจร้าย นิโคล เทริโอ Chordza

คอร์ด ใจร้าย นิโคล เทริโอ | คอร์ดกีต้าร์ ใจร้าย นิโคล เทริโอ | คอร์ดเพลง ใจร้าย นิโคล เทริโอ | เพลง ใจร้าย นิโคล เทริโอ | เนื้อเพลง ใจร้าย นิโคล เทริโอ
คอร์ด เนื้อเพลง ใจร้าย นิโคล เทริโอ Chordza


ใจร้ายเธอน่ะใจร้ายรู้ไหม คิดถึงเธอแทบขาดใจไม่โทรมาบ้างเลย อยากได้ยินเสียงเธอเพียงแค่วันละครั้ง เหมือนอย่างเคยได้ไหมใจร้ายเธอไม่รอก็ไม่รู้ คนที่ต้องเป็นฝ่ายรอเค้าคิดไปมากมาย แค่เวลานิดเดียวเธอไม่มีให้ฉันเลยใช่ไหม ...ปล่อยให้ฉันเฝ้าแต่รอจนไม่ต้องทำอะไร ได้ยินเสียงเรียกเข้ามาก็หวังแค่เพียงใช่เธอไหม เปล่าไม่ใช่เธอรู้ไหมฉันผิดหวังเท่าไร ยังจำได้ไหมว่าใครคิดถึงเธอ ใจร้ายเธออย่าใจร้ายได้ไหม คนรักคนที่ห่วงกันให้รอนานได้ไง หากได้ยินเสียงเธอสักนาทีเท่านั้นก็ชื่นใจ ...ปล่อยให้ฉันเฝ้าแต่รอจนไม่ต้องทำอะไร ได้ยินเสียงเรียกเข้ามาก็หวังแค่เพียงใช่เธอไหม เปล่าไม่ใช่เธอรู้ไหมฉันผิดหวังเท่าไร ยังจำได้ไหมว่าใครคิดถึงเธอ คิดถึงที่สุดคิดถึงจนอยากโทรไปหา แต่กลัวจะไปรบกวนเวลาของเธอ ฮ่าฮาฮ้าฮ้าฮ้าฮ้าวปล่อยให้ฉันเฝ้าแต่รอ จนไม่ต้องทำอะไรได้ยินเสียงเรียกเข้ามา ก็หวังแค่เพียงใช่เธอไหมเปล่าไม่ใช่เธอ รู้ไหมฉันผิดหวังเท่าไรยังจำได้ไหมว่าใคร คิดถึงเธอ...คิดถึงเธอ ...คิดถึงเธอ


คอร์ด เนื้อเพลง พอแล้ว นิโคล เทริโอ Chordza

คอร์ด พอแล้ว นิโคล เทริโอ | คอร์ดกีต้าร์ พอแล้ว นิโคล เทริโอ | คอร์ดเพลง พอแล้ว นิโคล เทริโอ | เพลง พอแล้ว นิโคล เทริโอ | เนื้อเพลง พอแล้ว นิโคล เทริโอ
คอร์ด เนื้อเพลง พอแล้ว นิโคล เทริโอ Chordzaฮ้า ฮ้าฮ้าฮาฮา พอแล้ว เพียงพอแล้ว ตัดใจเสียดีกว่า อย่ามัวเปลืองเวลา กับคนไม่มีใจ กับคน ไม่รักจริง กับคนที่ใจร้าย ไม่มีทางใด ต้องห้ามใจอย่างเดียว ลืมเขา จงลืมเขา สั่งใจให้ทำตาม อย่ามีความทรงจำ กับคนไม่จริงใจ สิ่งเดียว ที่ต้องทำ ก็คือจากนี้ไป อย่าไปเหลือ หัวใจ ให้เขาอีกเลย อย่าไปมองดู เวลาที่เขามา อย่าไปรับฟัง ที่คนเขาพูดกัน อย่าไปนึก อย่าคิดเอง ว่าเขายังสำคัญ อย่าไปฝัน ว่าเขาจะคืนมา พอแล้ว เพียงพอแล้ว อย่ามัวเสียน้ำตา อย่ามัวเปลืองเวลา กับการต้องเสียใจ ที่เคย ได้ทุ่มเท ให้ชีวิตเขาไป อย่าไปนึก เสียดาย ก็ถือเป็นบทเรียน อย่าไปมองดู เวลาที่เขามา อย่าไปรับฟัง ที่คนเขาพูดกัน อย่าไปนึก อย่าคิดเอง ว่าเขายังสำคัญ อย่าไปฝัน ว่าเขาจะคืนมา มันทรมาน มันเหนื่อยมันท้อ กับการที่ต้องง้อ ต้องรออย่างนี้ เรื่อยไป คนเราเมื่อไร้ค่า ต้องหาต้องเลือก ทางเดินใหม่ อย่าเท หัวใจให้คนใจร้ายเลย อย่าไปมองดู เวลาที่เขามา อย่าไปรับฟัง ที่คนเขาพูดกัน อย่าไปนึก อย่าคิดเอง ว่าเขายังสำคัญ อย่าไปฝัน ว่าเขาจะคืนมา อย่าไปมองดู เวลาที่เขามา อย่าไปรับฟัง ที่คนเขาพูดกัน อย่าไปนึก อย่าคิดเอง ว่าเขายังสำคัญ อย่าไปฝัน ว่าเขาจะคืนมา