แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Andy Gibb แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Andy Gibb แสดงบทความทั้งหมด

4 มิถุนายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Shadow Dancing Andy Gibb Chordza

คอร์ด Shadow Dancing Andy Gibb | คอร์ดกีต้าร์ Shadow Dancing Andy Gibb | คอร์ดเพลง Shadow Dancing Andy Gibb | เพลง Shadow Dancing Andy Gibb | เนื้อเพลง Shadow Dancing Andy Gibb
คอร์ด เนื้อเพลง Shadow Dancing Andy Gibb ChordzaYou got me looking at that heaven in your eyes I was chasing your direction I was telling you no lies And I was loving you When the words are said ,baby , I lose my head And in a world of people , there's only you and I There ain't nothing come between us in the end How can I hold you when you ain't even mine Only you can see me through I leave it up to you * Do it light , taking me through the night Shadow dancing , baby you do it right Give me more , drag me across the floor Shadow dancing , all this and nothing more All that I need is just one moment in your arms I was chasing your affection I was doing you no harm And I was loving you Make it shine, make it rain , baby I know my way I need that sweet sensation of living in your love I can't breath when you're away , it pulls me down You are the question and the answer am I Only you can see me through I leave it up to you( * ) And in this world of people there's only you and I There ain't nothing come between us in the end Ah, how can I hold you when you ain't even mine Only you can see me through I leave it up to you ( * / * / * / * / * )


2 มิถุนายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง (Love Is) Thickyer Than Water Andy Gibb Chordza

คอร์ด (Love Is) Thickyer Than Water Andy Gibb | คอร์ดกีต้าร์ (Love Is) Thickyer Than Water Andy Gibb | คอร์ดเพลง (Love Is) Thickyer Than Water Andy Gibb | เพลง (Love Is) Thickyer Than Water Andy Gibb | เนื้อเพลง (Love Is) Thickyer Than Water Andy Gibb
คอร์ด เนื้อเพลง (Love Is) Thickyer Than Water Andy Gibb Chordza

* Love is higher than a mountain Love is thicker than water You are this dreamers only dream Heaven's angel , devil's daughter Say, my mind , should I go with her on silent nights She'll drive me crazy in the end And I should leave this paradise But I can't leave her while I need her more then she needs you That's what I'm living for( * ) Say my thought, should I find out she don't care at all She'll leave me crying in the end Wandering through the afterglow But I can't leave her While I need her more then she needs you That's what I'm praying for( * / * )


คอร์ด เนื้อเพลง Words And Music Andy Gibb Chordza

คอร์ด Words And Music Andy Gibb | คอร์ดกีต้าร์ Words And Music Andy Gibb | คอร์ดเพลง Words And Music Andy Gibb | เพลง Words And Music Andy Gibb | เนื้อเพลง Words And Music Andy Gibb
คอร์ด เนื้อเพลง Words And Music Andy Gibb Chordza

Words and music makes a song For a love to sing along Like a choir within the air There'll be music everywhere A bitter tear across your cheek A smile for you is all I need You give me cause to breath the air There'll be lovers everywhere * I'll be your singer and your song For all the love you brought along I'll be your day I'll be your night I'll see that everything's alright I'll turn the ocean into sand Like my heart at your command I'll make the raindrops turn to snow And then ev'ryone will know that we're in love Yeah, yeah , yeah And when the morning brings it's light And Mister Moonlight says goodbye My hand is shaking when you smile You make me feel just like a child My mind is searching for a way so that you won't have to say You've got to go and can't come back But I can't think you'd make me sad ( * / * ) I'll be your singer and your song for all the love you've brought along I'll be your day , I'll be your night I'll see that ev'rything's all right I'll turn the ocean into sand Like my heart at your command I'll make the raindrops turn to snow And then ev'ryone will know that we're in love


1 มิถุนายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง I Just Want To Be Your Every Thing Andy Gibb Chordza

คอร์ด I Just Want To Be Your Every Thing Andy Gibb | คอร์ดกีต้าร์ I Just Want To Be Your Every Thing Andy Gibb | คอร์ดเพลง I Just Want To Be Your Every Thing Andy Gibb | เพลง I Just Want To Be Your Every Thing Andy Gibb | เนื้อเพลง I Just Want To Be Your Every Thing Andy Gibb
คอร์ด เนื้อเพลง I Just Want To Be Your Every Thing Andy Gibb ChordzaFor so long You and me been finding each other for so long And the feeling that I feel for you is more than strong , girl Take it from me If you give a little more than you're asking for your love will turn the key Darling mine I would wait forever for those lips of wine Build my world around you , darling This love will shine girl Watch it and see If you give a little more than you're asking for your love will turn the key * I , I just want to be your ev'rything Open up the heaven in your heart and let me be the things you are to me and not some puppet on a string Oh , if I stay here without you , darling , I will die I want you laying in the love I have to bring I'd do anything to be your ev'rything Darling for so long You and me been finding each other for so long And the feeling that I feel for you is more than strong girl Take it from me If you give a little more than you're asking for your love will turn the key(*) (*)


คอร์ด เนื้อเพลง Flowing Rivers Andy Gibb Chordza

คอร์ด Flowing Rivers Andy Gibb | คอร์ดกีต้าร์ Flowing Rivers Andy Gibb | คอร์ดเพลง Flowing Rivers Andy Gibb | เพลง Flowing Rivers Andy Gibb | เนื้อเพลง Flowing Rivers Andy Gibb
คอร์ด เนื้อเพลง Flowing Rivers Andy Gibb Chordza


The stage is set another show must go on The spotlight's burning down into my face The drummer sits up high upon his rostrum Guitarists play each other face to face And when it's over , I'll stop and wonder And never understand 'cause leaving this was never in my plans And when I'm playing all I see is things you'll never find Flowing rivers passing through my mind Deceiving and receiving was my pastime to every girl who liked my written lines They'd think that any moment I'd be their guy But crying never justified my lies , oh no And next time 'round will be the same They never understand that hurting them was never in my plans My songs will slow like passing clouds Something in each line Flowing rivers passing through my mind I've got to go , I've finished what I came for Playing every city , state to state Singing every town that learned to like me Modest payments paid for what I ate Ah, you're standing there , tears in your eyes You once called me a man And loving you was never in my plans We'll go together , you and I , till we both find Flowing rivers passing through my mind We'll go together, you and I , till we both find Flowing rivers passing through my mind


คอร์ด เนื้อเพลง (Our Love)Don’tThrow It All Away Andy Gibb Chordza

คอร์ด (Our Love)Don’tThrow It All Away Andy Gibb | คอร์ดกีต้าร์ (Our Love)Don’tThrow It All Away Andy Gibb | คอร์ดเพลง (Our Love)Don’tThrow It All Away Andy Gibb | เพลง (Our Love)Don’tThrow It All Away Andy Gibb | เนื้อเพลง (Our Love)Don’tThrow It All Away Andy Gibb
คอร์ด เนื้อเพลง (Our Love)Don’tThrow It All Away Andy Gibb ChordzaMaybe I don't wanna know the reason why But lately you don't talk to me Darling I can't see me in your eyes I hold you near but you're so far away And it's losing you I can't believe To watch you leave and let this feeling dieYou alone are the living thing that keeps me alive And tomorrow if I'm here without your love You know I can't survive Only my love can raise you high above it all * Don't throw it all away , our love , our love Don't throw it all away , our love Don't throw it all away , our love , our love Don't throw it all away , our love We can take the darkness and make if full of light But let your love flow back to me How can you leave and let this feeling die This happy room will be a lonely place when you are gone And I won't even have your shoulders for the crying on No other women's love could be as true , I'm begging you( * ) We changed the world we made it ours to hold But dreams are made for those who really try This losing you is real But I still feel you here inside ( * / * / * / * / * )


31 พฤษภาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง An Everlasting Love Andy Gibb Chordza

คอร์ด An Everlasting Love Andy Gibb | คอร์ดกีต้าร์ An Everlasting Love Andy Gibb | คอร์ดเพลง An Everlasting Love Andy Gibb | เพลง An Everlasting Love Andy Gibb | เนื้อเพลง An Everlasting Love Andy Gibb
คอร์ด เนื้อเพลง An Everlasting Love Andy Gibb Chordza

I've been here all your life Watching your crying game You were the heaven in my lonely world And he was your sun and your rain I was losing you before I ever held you tight Before you ever held me in your arms And I won't make you blue And maybe an everlasting love will do * Ah, we got an everlasting love So tall, so wide, so high above The rumble of thunder down below It's your love I need, it's the only show And it's you want an everlasting dream Can take us anywhere are the tears Of yesterday, we killed the pain, we blew away The memories of the tears we cried And an everlasting love will never die Take me out of the cold Give me what I've hungered for If it's the pleasure of taking my heart that you need Then it only makes me love you more I was yours before the stars were born and you were mine I could have saved you all the pain you knew And I won't make you cry And maybe an everlasting love can try ( * ) ( * / * )


คอร์ด เนื้อเพลง After Dark Andy Gibb Chordza

คอร์ด After Dark Andy Gibb | คอร์ดกีต้าร์ After Dark Andy Gibb | คอร์ดเพลง After Dark Andy Gibb | เพลง After Dark Andy Gibb | เนื้อเพลง After Dark Andy Gibb
คอร์ด เนื้อเพลง After Dark Andy Gibb Chordza

There not anything I would not do to ease your troubled mind Where you are , there is a different feeling I wake up , I'm on the ceilin' , opens up your eyes What a shape ! Someone you can't forget for any time Oh , let me show you mine , immediately * After dark where the lights start fading sweet and low I wanna be there , I wanna be there We leave immediately After dark where the lights start fading sweet and low I wanna be there , I wanna be there We leave immediately After dark There is no limit that I would not go if I could lie beside Where you are , there is a different out there Love in the jungle can be hard to realize What a shape ! Someone you can't forget for any time Oh , let me show you mine immediately( * ) There is not anything I would not do to ease your troubled mind Where you are , there is a different feeling I wake up , I'm on the ceilin' ,opens up your eyes What a shape ! Someone you can't forget for any time Oh , let me show you mine immediately( * ) ( * / * )