แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Michael Ray แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Michael Ray แสดงบทความทั้งหมด

1 มีนาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Real Men Love Jesus Michael Ray Chordza

คอร์ด Real Men Love Jesus Michael Ray | คอร์ดกีต้าร์ Real Men Love Jesus Michael Ray | คอร์ดเพลง Real Men Love Jesus Michael Ray | เพลง Real Men Love Jesus Michael Ray | เนื้อเพลง Real Men Love Jesus Michael Ray | Chord Real Men Love Jesus Michael Ray
คอร์ด เนื้อเพลง Real Men Love Jesus Michael Ray Chordza

21 กรกฎาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Kiss You In The Morning Michael Ray Chordza

คอร์ด Kiss You In The Morning Michael Ray | คอร์ดกีต้าร์ Kiss You In The Morning Michael Ray | คอร์ดเพลง Kiss You In The Morning Michael Ray | เพลง Kiss You In The Morning Michael Ray | เนื้อเพลง Kiss You In The Morning Michael Ray | Chord Kiss You In The Morning Michael Ray
คอร์ด เนื้อเพลง Kiss You In The Morning Michael Ray Chordza

Them jeans are faded In all the right places You got me hanging on tight to your curves like little E Races Girl your funky little back beat's got me Feel like I'm tipsy and I ain't even had a drink I wanna kiss you in the parking lot Under the moonlight Kiss you running red lights Baby set the mood right, just like Everything you're doing to me right now is making me crazy I wanna kiss you on the dance floor Kiss you like a lets go, come on Baby let me hear you say oh, oh I wanna kiss you with the neon light in your eyes glowing Then I wanna kiss you in the morning (Yeah) Yeah I wanna kiss you in the morning Oh you little outlaw Stealing my heart and all When you drop it down low, touch your toes Girl you know you just showin' off That little tattoo on your tan line, oh my Pretty little butterfly What else have you got to hide I wanna kiss you in the parking lot Under the moonlight Kiss you running red lights Baby set the mood right, just like Everything you're doing to me right now is making me crazy I wanna kiss you on the dance floor Kiss you like a let's go, come on Baby let me hear you say oh, oh I wanna kiss you with the neon light in your eyes glowing Then I wanna kiss you in the morning Yeah I wanna kiss you in the morning I wanna kiss you in the parking lot Under the moonlight Kiss you running red lights Baby set the mood right, just like Everything you're doing to me right now is making me crazy I wanna kiss you on the dance floor Kiss you like a let's go, come on Baby let me hear you say oh, oh I wanna kiss you with the neon light in your eyes glowing Then I wanna kiss you in the morning I wanna kiss you in the morning, morning Yeah I wanna kiss you in the morning

19 กรกฎาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Kiss You In The Morning Michael Ray Chordza

คอร์ด Kiss You In The Morning Michael Ray | คอร์ดกีต้าร์ Kiss You In The Morning Michael Ray | คอร์ดเพลง Kiss You In The Morning Michael Ray | เพลง Kiss You In The Morning Michael Ray | เนื้อเพลง Kiss You In The Morning Michael Ray | Chord Kiss You In The Morning Michael Ray
คอร์ด เนื้อเพลง Kiss You In The Morning Michael Ray Chordza

Them jeans are faded In all the right places You got me hanging on tight to your curves like little E Races Girl your funky little back beat's got me Feel like I'm tipsy and I ain't even had a drink I wanna kiss you in the parking lot Under the moonlight Kiss you running red lights Baby set the mood right, just like Everything you're doing to me right now is making me crazy I wanna kiss you on the dance floor Kiss you like a lets go, come on Baby let me hear you say oh, oh I wanna kiss you with the neon light in your eyes glowing Then I wanna kiss you in the morning (Yeah) Yeah I wanna kiss you in the morning Oh you little outlaw Stealing my heart and all When you drop it down low, touch your toes Girl you know you just showin' off That little tattoo on your tan line, oh my Pretty little butterfly What else have you got to hide I wanna kiss you in the parking lot Under the moonlight Kiss you running red lights Baby set the mood right, just like Everything you're doing to me right now is making me crazy I wanna kiss you on the dance floor Kiss you like a let's go, come on Baby let me hear you say oh, oh I wanna kiss you with the neon light in your eyes glowing Then I wanna kiss you in the morning Yeah I wanna kiss you in the morning I wanna kiss you in the parking lot Under the moonlight Kiss you running red lights Baby set the mood right, just like Everything you're doing to me right now is making me crazy I wanna kiss you on the dance floor Kiss you like a let's go, come on Baby let me hear you say oh, oh I wanna kiss you with the neon light in your eyes glowing Then I wanna kiss you in the morning I wanna kiss you in the morning, morning Yeah I wanna kiss you in the morning