แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Glen Campbell แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Glen Campbell แสดงบทความทั้งหมด

19 กันยายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Wichita Lineman Glen Campbell Chordza

คอร์ด Wichita Lineman Glen Campbell | คอร์ดกีต้าร์ Wichita Lineman Glen Campbell | คอร์ดเพลง Wichita Lineman Glen Campbell | เพลง Wichita Lineman Glen Campbell | เนื้อเพลง Wichita Lineman Glen Campbell | Chord Wichita Lineman Glen Campbell
คอร์ด เนื้อเพลง Wichita Lineman Glen Campbell Chordza

I am a lineman for the county and I drive the main road Searchin' in the sun for another
overload
I hear you singing in the wires I can hear you through the whine And the Wichita lineman is
still on the line
I know I need a small vacation but it don't look like rain And if it snows that that stretch

down south won't ever stand the strain
* And I need you more than want you and I want you for all time And the Wichita
lineman is still on the line ( * )
คอร์ด เนื้อเพลง Ty A Little Kindness Glen Campbell Chordza

คอร์ด Ty A Little Kindness Glen Campbell | คอร์ดกีต้าร์ Ty A Little Kindness Glen Campbell | คอร์ดเพลง Ty A Little Kindness Glen Campbell | เพลง Ty A Little Kindness Glen Campbell | เนื้อเพลง Ty A Little Kindness Glen Campbell | Chord Ty A Little Kindness Glen Campbell
คอร์ด เนื้อเพลง Ty A Little Kindness Glen Campbell Chordza

If you see your brother standing by the road With a heavy load from the seeds he's sowed
And if you see your sister falling by the way Just stop and stay you're going the wrong way
You got to try a little kindness Yes show a little kindness Just shine your light for everyone
to see And if you try a little kindness Then you'll overlook the blindness Of narrow-minded
people on the narrow-minded streets
Don't walk around the down and out Lend a helping hand instead of doubt And the kindness
that you show every day Will help someone along their way
You got to try a little kindness Yes show a little kindness Just shine your light for everyone
to see And if you try a little kindness Then you'll overlook the blindness Of narrow-minded
people on the narrow-minded streets
You got to try a little kindness Yes show a little kindness Just shine your light for everyone
to see And if you try a little kindness Then you'll overlook the blindness Of narrow-minded
people on the narrow-minded streetsคอร์ด เนื้อเพลง Southern Nghts Glen Campbell Chordza

คอร์ด Southern Nghts Glen Campbell | คอร์ดกีต้าร์ Southern Nghts Glen Campbell | คอร์ดเพลง Southern Nghts Glen Campbell | เพลง Southern Nghts Glen Campbell | เนื้อเพลง Southern Nghts Glen Campbell | Chord Southern Nghts Glen Campbell
คอร์ด เนื้อเพลง Southern Nghts Glen Campbell Chordza

Southern Nights Have You Ever Felt A Southern Night Free As A Breeze Not To Mention The
Trees Whistling Tunes That You Know And Love So
Southern Nights Just As Good Even When Closed Your Eyes I Apologize To Any One Who
Can Truly Say He Has Found A Better Way
Southern Skies Have You Ever Noticed Southern Skies It's Precious Beauty Lies Just Beyond
The Eye It Goes Running Thru Your Soul Like The Stories Of Old
Old Man He And His Dog They Walk The Old Land Every Flower Touched His Cold Hand
As He Slowly Walked By Weeping Willows Would Cry For Joy
Feel So Good Feel So Good It's Frightening Wish I Could Stop This World From Fighting
La Da Da Da Da Da La Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Daคอร์ด เนื้อเพลง Rhinestone Cowboy Glen Campbell Chordza

คอร์ด Rhinestone Cowboy Glen Campbell | คอร์ดกีต้าร์ Rhinestone Cowboy Glen Campbell | คอร์ดเพลง Rhinestone Cowboy Glen Campbell | เพลง Rhinestone Cowboy Glen Campbell | เนื้อเพลง Rhinestone Cowboy Glen Campbell | Chord Rhinestone Cowboy Glen Campbell
คอร์ด เนื้อเพลง Rhinestone Cowboy Glen Campbell ChordzaI’ve been walkin’ these streets so long, Singin’ the same old song I know every crack in
these dirty sidewalks of Broadway, Where hustle’s the name of the game,And nice guys
get washed away like the snow and the rain

* There’s been a load of compromisin’,On the road to my horizon, But I’m gonna be
where the lights are shinin’ on me
** Like a rhinestone cowboy, Riding out on a horse in a star-spangled rodeo.
Like a rhinestone cowboy, Getting cards and letters from people I don’t even
know, And offers comin’ over the phone
Well, I really don’t mind the rain, And a smile can hide all the pain But you’re down when
you’re ridin’ the train that’s takin’ the long way And I dream of the things I’ll do,
With a subway token and a dollar tucked inside my shoe
( * / ** / ** )
คอร์ด เนื้อเพลง Honey Come Back Glen Campbell Chordza

คอร์ด Honey Come Back Glen Campbell | คอร์ดกีต้าร์ Honey Come Back Glen Campbell | คอร์ดเพลง Honey Come Back Glen Campbell | เพลง Honey Come Back Glen Campbell | เนื้อเพลง Honey Come Back Glen Campbell | Chord Honey Come Back Glen Campbell
คอร์ด เนื้อเพลง Honey Come Back Glen Campbell Chordza

Honey, I know I've said it too many times before I said I'd never say it again
I guess I shouldn't say anything at all since you're supposed to belong to him But I just can't
let you go without telling you just how much I love you So that is why I'm gonna say it one
more time
* Honey, come back I just can't stand Each lonely day's a little bit longer Than the last
time I held you Seems like a hundred years ago
Back to his arms and never know The joy of love that used to taste like Honey, come back
where you belong to only me
Well, I guess that's about all I gotta say So I'm just gonna take my bags and I'm gonna
walk I know those bright lights are callin' ya, honey Big fine cars and fancy clothes.
But if you ever want somebody to just love ya, and some day you just may, just give me a
call-you know where I am And here is what I'll say( * )
Honey, come back where you belong to only me Honey, come back where you belong to
only me Honey, come back where you belong to only me
คอร์ด เนื้อเพลง Gentle On My Mind Glen Campbell Chordza

คอร์ด Gentle On My Mind Glen Campbell | คอร์ดกีต้าร์ Gentle On My Mind Glen Campbell | คอร์ดเพลง Gentle On My Mind Glen Campbell | เพลง Gentle On My Mind Glen Campbell | เนื้อเพลง Gentle On My Mind Glen Campbell | Chord Gentle On My Mind Glen Campbell
คอร์ด เนื้อเพลง Gentle On My Mind Glen Campbell Chordza

It's knowing that your door is always open And your path is free to walk That makes me
tend to leave my sleeping bag Rolled up and stashed behind your couch
And it's knowing I'm not shackled By forgotten words and bonds And the ink stains that
have dried upon some line That keeps you in the backroads By the rivers of my mem'ry
That keeps you ever gentle on my mind
It's not clinging to the rocks and ivy Planted on their columns now that binds me
Or something that somebody said Because they thought we fit together walking
It's just knowing that the world will not be cursing Or forgiving when I walk along some
railroad track and find That you are moving on the backroads By the rivers of my mem'ry
And for hours you're just gentle on my mind
Though the wheat fields and the clothes lines And the junkyards and the highways come
between us And some other woman crying to her mother 'Cause she turned and I was gone
I still might run in silence tears of joy might stain my face And the summer sun might burn
me 'til I'm blind But not to where I cannot see you walkin' on the backroads By the rivers
flowing gentle on my mind
I dip my cup of soup back from the gurglin' Cracklin' caldron in some train yard
My beard a roughning coal pile and A dirty hat pulled low across my face Through cupped
hands 'round a tin can I pretend I hold you to my breast and find

That you're waving from the backroads By the rivers of my mem'ry Ever smilin' ever gentle
on my mind
คอร์ด เนื้อเพลง Galveston Glen Campbell Chordza

คอร์ด Galveston Glen Campbell | คอร์ดกีต้าร์ Galveston Glen Campbell | คอร์ดเพลง Galveston Glen Campbell | เพลง Galveston Glen Campbell | เนื้อเพลง Galveston Glen Campbell | Chord Galveston Glen Campbell
คอร์ด เนื้อเพลง Galveston Glen Campbell ChordzaGalveston, oh Galveston, I still hear your sea winds blowin' I still see her dark eyes glowin'
She was 21 when I left Galveston
Galveston, oh Galveston, I still hear your sea waves crashing While I watch the cannons
flashing I clean my gun and dream of Galveston
I still see her standing by the water Standing there lookin' out to sea And is she waiting
there for me On the beach where we used to runGalveston, oh Galveston, I am so afraid of dying Before I dry the tears she's crying
Before I watch your sea birds flying in the sun At Galveston, at Galvestona
คอร์ด เนื้อเพลง By The Time I Get To Phoenix Glen Campbell Chordza

คอร์ด By The Time I Get To Phoenix Glen Campbell | คอร์ดกีต้าร์ By The Time I Get To Phoenix Glen Campbell | คอร์ดเพลง By The Time I Get To Phoenix Glen Campbell | เพลง By The Time I Get To Phoenix Glen Campbell | เนื้อเพลง By The Time I Get To Phoenix Glen Campbell | Chord By The Time I Get To Phoenix Glen Campbell
คอร์ด เนื้อเพลง By The Time I Get To Phoenix Glen Campbell Chordza

By the time I get to Phoenix she'll be rising She'll find the note I left hangin' on her door
She'll laugh when she reads the part that says I'm leavin' 'Cause I've left that girl so many
times before
By the time I make Albuquerque she'll be working She'll prob'ly stop at lunch and give me a
call But she'll just hear that phone keep on ringin' Off the wall that's all
By the time I make Oklahoma she'll be sleepin' She'll turn softly and call my name out loud
And she'll cry just to think I'd really leave her Tho' time and time I try to tell her so
She just didn't know I would really go