แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Gun N' Roses แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Gun N' Roses แสดงบทความทั้งหมด

19 มกราคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Welcome To The Jungle Gun N' Roses Chordza

คอร์ด Welcome To The Jungle Gun N' Roses | คอร์ดกีต้าร์ Welcome To The Jungle Gun N' Roses | คอร์ดเพลง Welcome To The Jungle Gun N' Roses | เพลง Welcome To The Jungle Gun N' Roses | เนื้อเพลง Welcome To The Jungle Gun N' Roses
คอร์ด เนื้อเพลง Welcome To The Jungle Gun N' Roses Chordza


Welcome to the jungle We've got fun 'n' games We got everything you want Honey, we know the names We are the people that can find Whatever you may need If you got the money, honey We got your disease [CHORUS:] In the jungle Welcome to the jungle Watch it bring you to your knees, knees I wanna watch you bleed Welcome to the jungle We take it day by day If you want it you're gonna bleed But it's the price you pay And you're a very sexy girl That's very hard to please You can taste the bright lights But you won't get them for free In the jungle Welcome to the jungle Feel my, my, my serpentine I, I wanna hear you scream Welcome to the jungle It gets worse here everyday Ya learn ta live like an animal In the jungle where we play If you got a hunger for what you see You'll take it eventually You can have anything you want But you better not take it from me [CHORUS] And when you're high you never Ever want to come down, YEAH! You know where you are You're in the jungle baby You're gonna die In the jungle Welcome to the jungle Watch it bring you to your knees, knees In the jungle Welcome to the jungle Feel my, my, my serpentine In the jungle Welcome to the jungle Watch it bring you to your knees, knees In the jungle Welcome to the jungle Watch it bring you to your It' gonna bring you down-HA!

คอร์ด เนื้อเพลง Sweet Child O' Mine Gun N' Roses Chordza

คอร์ด Sweet Child O' Mine Gun N' Roses | คอร์ดกีต้าร์ Sweet Child O' Mine Gun N' Roses | คอร์ดเพลง Sweet Child O' Mine Gun N' Roses | เพลง Sweet Child O' Mine Gun N' Roses | เนื้อเพลง Sweet Child O' Mine Gun N' Roses
คอร์ด เนื้อเพลง Sweet Child O' Mine Gun N' Roses Chordza


She's got a smile that it seems to me Reminds me of childhood memories Where everything was as fresh as the bright blue sky Now and then when I see her face She takes me away to that special place And if I'd stare too long I'd probably break down and cry * Wo Wo Sweet child o' mine. Wo Wo Sweet love of mine She's got eyes of the bluest skies As if they thought of rain I hate to look into those eyes And see an ounce of pain Her hair reminds me of a warm safe place Where as a child I'd hide And pray for the thunder And the rain To quietly pass me by ( * ) ( * , * ) Where do we go Where do we go now Where do we go Where do we go Where do we go now Where do we go now Where do we go Where do we go now I……..Where do we go now Where do we go Where do we go now Where do we go Where do we go now Where do we go Where do we go now na na na na na na na Sweet child Sweet child of mine


คอร์ด เนื้อเพลง Patience Gun N' Roses Chordza

คอร์ด Patience Gun N' Roses | คอร์ดกีต้าร์ Patience Gun N' Roses | คอร์ดเพลง Patience Gun N' Roses | เพลง Patience Gun N' Roses | เนื้อเพลง Patience Gun N' Roses
คอร์ด เนื้อเพลง Patience Gun N' Roses Chordza


1,2,1,2,3,4 [whistle] Shed a tear 'cause I'm missin' you I'm still alright to smile Girl, I think about you every day now Was a time when I wasn't sure But you set my mind at ease There is no doubt You're in my heart now Said, woman, take it slow It'll work itself out fine All we need is just a little patience Said, sugar, make it slow And we come together fine All we need is just a little patience (patience) Mm, yeah I sit here on the stairs 'Cause I'd rather be alone If I can't have you right now I'll wait, dear Sometimes I get so tense But I can't speed up the time But you know, love There's one more thing to consider Said, woman, take it slow And things will be just fine You and I'll just use a little patience Said, sugar, take the time 'Cause the lights are shining bright You and I've got what it takes To make it, We won't fake it, I'll never break it 'cause I can't take it [whistle] ...little patience, mm yeah, mm yeah need a little patience, yeah just a little patience, yeah some more patience, yeah need some patience, yeah could use some patience, yeah gotta have some patience, yeah all it takes is patience, just a little patience is all you need * I BEEN WALKIN' THE STREETS AT NIGHT JUST TRYIN' TO GET IT RIGHT HARD TO SEE WITH SO MANY AROUND YOU KNOW I DON'T LIKE BEING STUCK IN THE CROWD AND THE STREETS DON'T CHANGE BUT BABY THE NAME I AIN'T GOT TIME FOR THE GAME 'CAUSE I NEED YOU YEAH, YEAH, BUT I NEED YOU OO, I NEED YOU WHOA, I NEED YOU OO, ALL THIS TIME ** (ah) [()-whispered] [*Background Vocals] [**Main Vocals]


คอร์ด เนื้อเพลง Paradise City Gun N' Roses Chordza

คอร์ด Paradise City Gun N' Roses | คอร์ดกีต้าร์ Paradise City Gun N' Roses | คอร์ดเพลง Paradise City Gun N' Roses | เพลง Paradise City Gun N' Roses | เนื้อเพลง Paradise City Gun N' Roses
คอร์ด เนื้อเพลง Paradise City Gun N' Roses Chordza


Take me down To the paradise city Where the grass is green And the girls are pretty Take me home Just a' urchin livin' under the street I'm a hard case that's tough to beat I'm your charity case So buy me somethin' to eat I'll pay you at another time Take it to the end of the line Ragz to richez or so they say Ya gotta-keep pushin' for the fortune and fame It's all a gamble When it's just a game Ya treat it like a capital crime Everybody's doin' their time [Chorus:] Strapped in the chair of the city's gas chamber Why I'm here I can't quite remember The surgeon general says it's hazardous to breathe I'd have another cigarette but I can't see Tell me who you're gonna believe [Chorus] So far away So far away So far away So far away Captain America's been torn apart Now he's a court jester with a broken heart He said- Turn me around and take me back to the start I must be losin' my mind- "Are you blind?" I've seen it all a million times [Chorus]


คอร์ด เนื้อเพลง November Rain Gun N' Roses Chordza

คอร์ด November Rain Gun N' Roses | คอร์ดกีต้าร์ November Rain Gun N' Roses | คอร์ดเพลง November Rain Gun N' Roses | เพลง November Rain Gun N' Roses | เนื้อเพลง November Rain Gun N' Roses
คอร์ด เนื้อเพลง November Rain Gun N' Roses Chordza


When I look into your eyes I can see a love restrained But darlin' when I hold you Don't you know I feel the same 'Cause nothin' lasts forever And we both know hearts can change And it's hard to hold a candle In the cold November rain We've been through this such a long long time Just tryin' to kill the pain But lovers always come and lovers always go An no one's really sure who's lettin' go today Walking away If we could take the time to lay it on the line I could rest my head Just knowin' that you were mine All mine So if you want to love me then darlin' don't refrain Or I'll just end up walkin' In the cold November rain Do you need some time...on your own Do you need some time...all alone Everybody needs some time... on their own Don't you know you need some time...all alone I know it's hard to keep an open heart When even friends seem out to harm you But if you could heal a broken heart Wouldn't time be out to charm you Sometimes I need some time...on my own Sometimes I need some time...all alone Everybody needs some time... on their own Don't you know you need some time...all alone And when your fears subside And shadows still remain I know that you can love me When there's no one left to blame So never mind the darkness We still can find a way 'Cause nothin' lasts forever Even cold November rain Don't ya think that you need somebody Don't ya think that you need someone Everybody needs somebody You're not the only one You're not the only one


คอร์ด เนื้อเพลง Knocking On Heaven's Door Gun N' Roses Chordza

คอร์ด Knocking On Heaven's Door Gun N' Roses | คอร์ดกีต้าร์ Knocking On Heaven's Door Gun N' Roses | คอร์ดเพลง Knocking On Heaven's Door Gun N' Roses | เพลง Knocking On Heaven's Door Gun N' Roses | เนื้อเพลง Knocking On Heaven's Door Gun N' Roses
คอร์ด เนื้อเพลง Knocking On Heaven's Door Gun N' Roses Chordza


Mama take this badge from me I can't use it anymore It's getting dark too dark to see Feels like I'm knockin' on heaven's door Knock-knock-knockin' on heaven's door Knock-knock-knockin' on heaven's door Knock-knock-knockin' on heaven's door Knock-knock-knockin' on heaven's door Mama put my guns in the ground I can't shoot them anymore That cold black cloud is comin' down Feels like I'm knockin' on heaven's door Knock-knock-knockin' on heaven's door Knock-knock-knockin' on heaven's door Knock-knock-knockin' on heaven's door Knock-knock-knockin' on heaven's door "YOU JUST BETTER START SNIFFIN' YOUR OWN RANK SUBJUGATION JACK 'CAUSE IT'S JUST YOU AGAINST YOUR TATTERED LIBIDO, THE BANK AND THE MORTICIAN, FOREVER MAN AND IT WOULDN'T BE LUCK IF YOU COULD GET OUT OF LIFE ALIVE" Knock-knock-knockin' on heaven's door


คอร์ด เนื้อเพลง Don't Cry Gun N' Roses Chordza

คอร์ด Don't Cry Gun N' Roses | คอร์ดกีต้าร์ Don't Cry Gun N' Roses | คอร์ดเพลง Don't Cry Gun N' Roses | เพลง Don't Cry Gun N' Roses | เนื้อเพลง Don't Cry Gun N' Roses
คอร์ด เนื้อเพลง Don't Cry Gun N' Roses Chordza


Talk to me softly There's something in your eyes Don't hang your head in sorrow And please don't cry I know how you feel inside I've I've been there before Somethin's changin' inside you And don't you know Don't you cry tonight I still love you baby Don't you cry tonight Don't you cry tonight There's a heaven above you baby And don't you cry tonight Give me a whisper And give me a sigh Give me a kiss before you tell me goodbye Don't you take it so hard now And please don't take it so bad I'll still be thinkin' of you And the times we had...baby And don't you cry tonight Don't you cry tonight Don't you cry tonight There's a heaven above you baby And don't you cry tonight And please remember that I never lied And please remember how I felt inside now honey You gotta make it your own way But you'll be alright now sugar You'll feel better tomorrow Come the morning light now baby And don't you cry tonight An don't you cry tonight An don't you cry tonight There's a heaven above you baby And don't you cry Don't you ever cry Don't you cry tonight Baby maybe someday Don't you cry Don't you ever cry Don't you cry Tonight