แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Kelly Clarkson แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Kelly Clarkson แสดงบทความทั้งหมด

9 กุมภาพันธ์ 2563

คอร์ด เนื้อเพลง Piece By Piece Kelly Clarkson Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Piece By Piece Kelly Clarkson Chordza
คอร์ด Piece By Piece Kelly Clarkson | เนื้อเพลง Piece By Piece Kelly Clarkson | Chord Piece By Piece Kelly Clarkson

26 พฤษภาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Meaning of Life Kelly Clarkson Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Meaning of Life Kelly Clarkson Chordza
คอร์ด Meaning of Life Kelly Clarkson | เนื้อเพลง Meaning of Life Kelly Clarkson | Chord Meaning of Life Kelly Clarkson

คอร์ด เนื้อเพลง Love So Soft Kelly Clarkson Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Love So Soft Kelly Clarkson Chordza
คอร์ด Love So Soft Kelly Clarkson | เนื้อเพลง Love So Soft Kelly Clarkson | Chord Love So Soft Kelly Clarkson

30 ธันวาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Stronger (What Doesn't Kill You) Kelly Clarkson Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Stronger (What Doesn't Kill You) Kelly Clarkson Chordza
คอร์ด Stronger (What Doesn't Kill You) Kelly Clarkson | เนื้อเพลง Stronger (What Doesn't Kill You) Kelly Clarkson | Chord Stronger (What Doesn't Kill You) Kelly Clarkson

คอร์ด เนื้อเพลง Please Come Home For Christmas Kelly Clarkson Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Please Come Home For Christmas Kelly Clarkson Chordza
คอร์ด Please Come Home For Christmas Kelly Clarkson | เนื้อเพลง Please Come Home For Christmas Kelly Clarkson | Chord Please Come Home For Christmas Kelly Clarkson

1 มิถุนายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Invincible Kelly Clarkson Chordza

คอร์ด Invincible Kelly Clarkson | คอร์ดกีต้าร์ Invincible Kelly Clarkson | คอร์ดเพลง Invincible Kelly Clarkson | เพลง Invincible Kelly Clarkson | เนื้อเพลง Invincible Kelly Clarkson
คอร์ด เนื้อเพลง Invincible Kelly Clarkson ChordzaYou know I was broke down, I had hit the ground I was crying out, I couldn't make no sound No one hears the silent tears collecting You know I had lost hope, I was all alone Never been so long till you came along Teacher, I feel the dots connecting Beat down on me, beat down like a waterfall Cause I can take on so much more than I had ever dreamed So beat down on me, beat down like a waterfall Cause baby, I am ready to be free Now I am invincible No, I ain't a scared little girl no more Yeah, I am invincible What was I running for I was hiding from the world I was so afraid, I felt so unsure Now I am invincible Another perfect storm Now I am a warrior, a shooting star Know I got this far, had a broken heart No one hears the silent tears collecting Cause it's being weak, but strong in the truth I found I have courage now, gonna shout it out Teacher, I feel the dots connecting Beat down on me, beat down like a waterfall Cause I can take on so much more than I had ever dreamed So beat down on me, beat down like a waterfall Cause baby, I am ready to be free Now I am invincible No, I ain't a scared little girl no more Yeah, I am invincible What was I running for I was hiding from the world I was so afraid, I felt so unsure Now I am invincible Another perfect storm I was running from an empty threat Of emptiness I was running from an empty threat That didn't exist I was running from an empty threat Of abandonment I was running from an empty threat That didn't exist Now I am invincible No, I ain't a scared little girl no more Yeah, I am invincible What was I running for I was hiding from the world I was so afraid, I felt so unsure Now I am invincible Another perfect storm Now I am invincible No, I ain't a scared little girl no more Yeah, I am invincible What was I running for I was hiding from the world I was so afraid, I felt so unsure Now I am invincible Another perfect storm


30 มกราคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Heartbeat Song Kelly Clarkson Chordza

คอร์ด Heartbeat Song Kelly Clarkson | คอร์ดกีต้าร์ Heartbeat Song Kelly Clarkson | คอร์ดเพลง Heartbeat Song Kelly Clarkson | เพลง Heartbeat Song Kelly Clarkson | เนื้อเพลง Heartbeat Song Kelly Clarkson
คอร์ด เนื้อเพลง Heartbeat Song Kelly Clarkson Chordza


Chorus] This is my heartbeat song and I'm gonna play it Been so long I forgot how to turn it up up up up all night Oh up up all night long [Verse 1] You, where the hell did you come from? You're a different, different kind of fun And I'm so used to feeling numb Now, I got pins and needles on my tongue Anticipating what's to come Like a finger on a loaded gun I can feel it rising Temperature inside me Haven't felt it for a long time [Chorus] This is my heartbeat song and I'm gonna play it Been so long I forgot how to turn it up up up up all night long Oh up up all night long This is my heartbeat song and I'm gonna play it Turned it on But I know you can take it up up up up all night long Oh up up all night long [Verse 2] I, I wasn't even gonna go out But I never would have had a doubt If I didn't know where I'd be now Your hands on my hips And my kiss on your lips So I could do this for a long time [Chorus] This is my heartbeat song and I'm gonna play it Been so long I forgot how to turn it up up up up all night long Oh up up all night long This is my heartbeat song and I'm gonna play it Turned it on But I know you can take it up up up up all night long Oh up up all night long [Bridge] Until tonight I only dreamed about you I can't believe I'll ever breathe without you Baby you make me feel alive and brand new Bring it one more time, one more time [Chorus] This is my heartbeat song and I'm gonna play it Been so long I forgot how to turn it up up up up all night long Oh up up all night long This is my heartbeat song and I'm gonna play it Turned it on But I know you can take it up up up up all night long Oh up up all night long This is my heartbeat song and I'm gonna play it Been so long I forgot how to turn it up up up up all night long Oh up up all night long This is my heartbeat song and I'm gonna play it Turned it on But I know you can take it up up up up all night long Oh up up all night long