แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ บัวชมพู ฟอร์ด แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ บัวชมพู ฟอร์ด แสดงบทความทั้งหมด

11 กันยายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Love Message บัวชมพู ฟอร์ด Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Love Message บัวชมพู ฟอร์ด Chordza
คอร์ด Love Message บัวชมพู ฟอร์ด | เนื้อเพลง Love Message บัวชมพู ฟอร์ด | Chord Love Message บัวชมพู ฟอร์ด

คอร์ด เนื้อเพลง Sunshine Day บัวชมพู ฟอร์ด Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Sunshine Day บัวชมพู ฟอร์ด Chordza
คอร์ด Sunshine Day บัวชมพู ฟอร์ด | เนื้อเพลง Sunshine Day บัวชมพู ฟอร์ด | Chord Sunshine Day บัวชมพู ฟอร์ด

คอร์ด เนื้อเพลง มองด้วยหัวใจ บัวชมพู ฟอร์ด Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง มองด้วยหัวใจ บัวชมพู ฟอร์ด Chordza
คอร์ด มองด้วยหัวใจ บัวชมพู ฟอร์ด | เนื้อเพลง มองด้วยหัวใจ บัวชมพู ฟอร์ด | Chord มองด้วยหัวใจ บัวชมพู ฟอร์ด

10 กันยายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง อยากฟังเพลงรัก บัวชมพู ฟอร์ด Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อยากฟังเพลงรัก บัวชมพู ฟอร์ด Chordza
คอร์ด อยากฟังเพลงรัก บัวชมพู ฟอร์ด | เนื้อเพลง อยากฟังเพลงรัก บัวชมพู ฟอร์ด | Chord อยากฟังเพลงรัก บัวชมพู ฟอร์ด

8 เมษายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง วงกลม บัวชมพู ฟอร์ด Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง วงกลม บัวชมพู ฟอร์ด Chordza
คอร์ด วงกลม บัวชมพู ฟอร์ด | เนื้อเพลง วงกลม บัวชมพู ฟอร์ด | Chord วงกลม บัวชมพู ฟอร์ด

8 มีนาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง แค่อยากจะบอก บัวชมพู ฟอร์ด Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แค่อยากจะบอก บัวชมพู ฟอร์ด Chordza
คอร์ด แค่อยากจะบอก บัวชมพู ฟอร์ด | เนื้อเพลง แค่อยากจะบอก บัวชมพู ฟอร์ด | Chord แค่อยากจะบอก บัวชมพู ฟอร์ด

6 พฤศจิกายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Beautyful boy บัวชมพู ฟอร์ด Chordza

คอร์ด Beautyful boy บัวชมพู ฟอร์ด | คอร์ดกีต้าร์ Beautyful boy บัวชมพู ฟอร์ด | คอร์ดเพลง Beautyful boy บัวชมพู ฟอร์ด | เพลง Beautyful boy บัวชมพู ฟอร์ด | เนื้อเพลง Beautyful boy บัวชมพู ฟอร์ด | Chord Beautyful boy บัวชมพู ฟอร์ด 
คอร์ด เนื้อเพลง Beautyful boy บัวชมพู ฟอร์ด Chordza

30 เมษายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ลม บัวชมพู ฟอร์ด Chordza

คอร์ด ลม บัวชมพู ฟอร์ด | คอร์ดกีต้าร์ ลม บัวชมพู ฟอร์ด | คอร์ดเพลง ลม บัวชมพู ฟอร์ด | เพลง ลม บัวชมพู ฟอร์ด | เนื้อเพลง ลม บัวชมพู ฟอร์ด | Chord ลม บัวชมพู ฟอร์ด
คอร์ด เนื้อเพลง ลม บัวชมพู ฟอร์ด Chordza

4 กุมภาพันธ์ 2559

คอร์ด เนื้อเพลง In Love บัวชมพู ฟอร์ด Chordza

คอร์ด In Love บัวชมพู ฟอร์ด | คอร์ดกีต้าร์ In Love บัวชมพู ฟอร์ด | คอร์ดเพลง In Love บัวชมพู ฟอร์ด | เพลง In Love บัวชมพู ฟอร์ด | เนื้อเพลง In Love บัวชมพู ฟอร์ด | Chord In Love บัวชมพู ฟอร์ด
คอร์ด เนื้อเพลง In Love บัวชมพู ฟอร์ด Chordza

16 ตุลาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง เส้นทางหัวใจ บัวชมพู ฟอร์ด Chordza

คอร์ด เส้นทางหัวใจ บัวชมพู ฟอร์ด | คอร์ดกีต้าร์ เส้นทางหัวใจ บัวชมพู ฟอร์ด | คอร์ดเพลง เส้นทางหัวใจ บัวชมพู ฟอร์ด | เพลง เส้นทางหัวใจ บัวชมพู ฟอร์ด | เนื้อเพลง เส้นทางหัวใจ บัวชมพู ฟอร์ด | Chord เส้นทางหัวใจ บัวชมพู ฟอร์ด
คอร์ด เนื้อเพลง เส้นทางหัวใจ บัวชมพู ฟอร์ด Chordzaอาจจะดูว่าเราแตกต่างกัน อาจจะดูว่าเป็นเส้นขนาน
ไม่มีทางบรรจบ คบกันไปก็เจ็บ สองเราควรอยู่ห่างกันไว้

แต่ยิ่งห่างยิ่งห่วงยิ่งผูกพัน ความรู้สึกทำไมเป็นแบบนั้น
หรือว่าฟ้าบันดาล โชคชะตาเป็นใจ ให้สองเราไม่อาจจะไกล แยกจากกัน

* พรหมลิขิตขีดเอาไว้ให้เป็นแบบนี้ จริงหรือนี่ ที่จริงแล้วเราเป็นคู่กัน

** บนเส้นทางหัวใจและความรัก มันยากเย็นเหลือเกินจะทานไหว
หัวใจมันดึงดัน ให้รักกันทันใด แม้สองเราแตกต่างแค่ไหน ก็จะรัก
(แม้สองเราแตกต่างแค่ไหน ก็จะรัก)

(ซ้ำ */ **)