แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Young Man And The Sea แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Young Man And The Sea แสดงบทความทั้งหมด

16 พฤศจิกายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง จบบริบูรณ์ (Fine) YOUNG MAN AND THE SEA Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง จบบริบูรณ์ (Fine) YOUNG MAN AND THE SEA Chordza
คอร์ด จบบริบูรณ์ (Fine) YOUNG MAN AND THE SEA | เนื้อเพลง จบบริบูรณ์ (Fine) YOUNG MAN AND THE SEA | Chord จบบริบูรณ์ (Fine) YOUNG MAN AND THE SEA

25 กุมภาพันธ์ 2562

คอร์ด เนื้อเพลง แสงในแมลง (Firefly) YOUNG MAN AND THE SEA Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แสงในแมลง (Firefly) YOUNG MAN AND THE SEA Chordza
คอร์ด แสงในแมลง (Firefly) YOUNG MAN AND THE SEA | เนื้อเพลง แสงในแมลง (Firefly) YOUNG MAN AND THE SEA | Chord แสงในแมลง (Firefly) YOUNG MAN AND THE SEA

27 กรกฎาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง ลมฝน Young Man And The Sea Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ลมฝน Young Man And The Sea Chordza
คอร์ด ลมฝน Young Man And The Sea | เนื้อเพลง ลมฝน Young Man And The Sea | Chord ลมฝน Young Man And The Sea

17 ตุลาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง จ้องพระอาทิตย์ Young Man And The Sea Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง จ้องพระอาทิตย์ Young Man And The Sea Chordza
คอร์ด จ้องพระอาทิตย์ Young Man And The Sea | เนื้อเพลง จ้องพระอาทิตย์ Young Man And The Sea | Chord จ้องพระอาทิตย์ Young Man And The Sea

5 ธันวาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง อาทิตย์ตกที่เดิม Young Man And The Sea Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อาทิตย์ตกที่เดิม Young Man And The Sea Chordza
คอร์ด อาทิตย์ตกที่เดิม Young Man And The Sea | เนื้อเพลง อาทิตย์ตกที่เดิม Young Man And The Sea | Chord อาทิตย์ตกที่เดิม Young Man And The Sea

17 พฤษภาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ยั้ง (Hey) Young Man And The Sea Chordza

คอร์ด ยั้ง (Hey) Young Man And The Sea | คอร์ดกีต้าร์ ยั้ง (Hey) Young Man And The Sea | คอร์ดเพลง ยั้ง (Hey) Young Man And The Sea | เพลง ยั้ง (Hey) Young Man And The Sea | เนื้อเพลง ยั้ง (Hey) Young Man And The Sea | Chord ยั้ง (Hey) Young Man And The Sea
คอร์ด เนื้อเพลง ยั้ง (Hey) Young Man And The Sea Chordza

22 มิถุนายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง คนสวน Young Man And The Sea Chordza

คอร์ด คนสวน Young Man And The Sea | คอร์ดกีต้าร์ คนสวน Young Man And The Sea | คอร์ดเพลง คนสวน Young Man And The Sea | เพลง คนสวน Young Man And The Sea | เนื้อเพลง คนสวน Young Man And The Sea | Chord คนสวน Young Man And The Sea
คอร์ด เนื้อเพลง คนสวน Young Man And The Sea Chordzaแผ่นดินแตกระแหง ฤดูแล้งแสนนาน จนลืมกลิ่นหอมหวาน ลมเหนือเมื่อวาน แต่ฉันก็ยังจะทำ สวนของฉันต่อไป จะไม่รอท้องฟ้า ให้มีฝนโปรยปราย ออกไปปลูกต้นไม้ รดด้วยน้ำตา ฉันขอแค่ฉันได้ทำ สวนของฉันต่อไป สวน ที่งดงาม ยามนกร้อง ฉัน อยากแค่นั่งมอง โลกเกิดมาจากละออง ให้เราได้ครอบครอง จะไม่อยู่ด้วยหวัง อ้อนวอนเขาเฝ้ารอ อดออมแรงร้องขอ ไปเย้ยท้าทาย ตอนฉันยืนยันจะทำ สวนของฉันต่อไป สวน ที่แสงดาว ส่องถึงเช้า ฉัน อยากนั่งใต้เงา โลกเกิดมาจากละออง ให้เราได้ครอบครอง ไม่มีใครอยู่เบื้องบน มีเพียงดินและคน สวน ที่สร้างเอง เป็นของฉัน ฉัน อยากแค่สร้างมัน โลกเกิดมาจากละออง ให้เราได้ครอบครอง ไม่มีใครอยู่เบื้องบน มีเพียงดินและคน โลกเกิดมาจากละออง ให้เราได้ครอบครอง ไม่มีใครอยู่เบื้องบน มีเพียงดินและคน หากยังคงรกร้าง พร้อมเอาร่างทอดไป ปล่อยกายกร่อนสลาย เป็นปุ๋ยให้ดิน เพราะฉันนั้นแค่อยากทำ สวนของฉันตลอดไป