แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Getsunova แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Getsunova แสดงบทความทั้งหมด

23 ธันวาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง ทำ มะ ดา Getsunova Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ทำ มะ ดา Getsunova Chordza
คอร์ด ทำ มะ ดา Getsunova | เนื้อเพลง ทำ มะ ดา Getsunova | Chord ทำ มะ ดา Getsunova

2 พฤษภาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง ปลาบนฟ้า Getsunova Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ปลาบนฟ้า Getsunova Chordza
คอร์ด ปลาบนฟ้า Getsunova | เนื้อเพลง ปลาบนฟ้า Getsunova | Chord ปลาบนฟ้า Getsunova

9 เมษายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง วันหมดอายุ Getsunova Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง วันหมดอายุ Getsunova Chordza
คอร์ด วันหมดอายุ Getsunova | เนื้อเพลง วันหมดอายุ Getsunova | Chord วันหมดอายุ Getsunova

5 เมษายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง วันหมดอายุ Getsunova Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง วันหมดอายุ Getsunova Chordza
คอร์ด วันหมดอายุ Getsunova | เนื้อเพลง วันหมดอายุ Getsunova | Chord วันหมดอายุ Getsunova

9 ธันวาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง ความรู้สึกที่ไม่เคยรู้สึก Getsunova Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ความรู้สึกที่ไม่เคยรู้สึก Getsunova Chordza
คอร์ด ความรู้สึกที่ไม่เคยรู้สึก Getsunova | เนื้อเพลง ความรู้สึกที่ไม่เคยรู้สึก Getsunova | Chord ความรู้สึกที่ไม่เคยรู้สึก Getsunova

5 สิงหาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง ความเงียบดังที่สุด Getsunova Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ความเงียบดังที่สุด Getsunova Chordza
คอร์ด ความเงียบดังที่สุด Getsunova | เนื้อเพลง ความเงียบดังที่สุด Getsunova | Chord ความเงียบดังที่สุด Getsunova

8 เมษายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง ชีวิตที่มีชีวิต Getsunova Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ชีวิตที่มีชีวิต Getsunova Chordza
คอร์ด ชีวิตที่มีชีวิต Getsunova | เนื้อเพลง ชีวิตที่มีชีวิต Getsunova | Chord ชีวิตที่มีชีวิต Getsunova

23 มีนาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง แทนคำนั้น Getsunova Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แทนคำนั้น Getsunova Chordza
คอร์ด แทนคำนั้น Getsunova | เนื้อเพลง แทนคำนั้น Getsunova | Chord แทนคำนั้น Getsunova

20 มีนาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง แทนคำนั้น Getsunova Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แทนคำนั้น Getsunova Chordza
คอร์ด แทนคำนั้น Getsunova | เนื้อเพลง แทนคำนั้น Getsunova | Chord แทนคำนั้น Getsunova

5 มีนาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง นักเดินทาง Getsunova Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง นักเดินทาง Getsunova Chordza
คอร์ด นักเดินทาง Getsunova | เนื้อเพลง นักเดินทาง Getsunova | Chord นักเดินทาง Getsunova

24 ธันวาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ความลับในใจ (นั่งเล่น Version) Getsunova Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ความลับในใจ (นั่งเล่น Version) Getsunova Chordza
คอร์ด ความลับในใจ (นั่งเล่น Version) Getsunova | เนื้อเพลง ความลับในใจ (นั่งเล่น Version) Getsunova | Chord ความลับในใจ (นั่งเล่น Version) Getsunova

คอร์ด เนื้อเพลง กุมภาพันธ์ (นั่งเล่น Version) Getsunova Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง กุมภาพันธ์ (นั่งเล่น Version) Getsunova Chordza
คอร์ด กุมภาพันธ์ (นั่งเล่น Version) Getsunova | เนื้อเพลง กุมภาพันธ์ (นั่งเล่น Version) Getsunova | Chord กุมภาพันธ์ (นั่งเล่น Version) Getsunova

26 ตุลาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง เพลงพระราชนิพนธ์ ยิ้มสู้ Getsunova Chordza

คอร์ด เพลงพระราชนิพนธ์ ยิ้มสู้ Getsunova| คอร์ดกีต้าร์ เพลงพระราชนิพนธ์ ยิ้มสู้ Getsunova| คอร์ดเพลง เพลงพระราชนิพนธ์ ยิ้มสู้ Getsunova| เพลง เพลงพระราชนิพนธ์ ยิ้มสู้ Getsunova| เนื้อเพลง เพลงพระราชนิพนธ์ ยิ้มสู้ Getsunova| Chord เพลงพระราชนิพนธ์ ยิ้มสู้ Getsunova
คอร์ด เนื้อเพลง เพลงพระราชนิพนธ์ ยิ้มสู้ Getsunova Chordza

19 มิถุนายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง กาลครั้งหนึ่ง ตลอดกาล Getsunova Chordza

คอร์ด กาลครั้งหนึ่ง ตลอดกาล Getsunova | คอร์ดกีต้าร์ กาลครั้งหนึ่ง ตลอดกาล Getsunova | คอร์ดเพลง กาลครั้งหนึ่ง ตลอดกาล Getsunova | เพลง กาลครั้งหนึ่ง ตลอดกาล Getsunova | เนื้อเพลง กาลครั้งหนึ่ง ตลอดกาล Getsunova | Chord กาลครั้งหนึ่ง ตลอดกาล Getsunova
คอร์ด เนื้อเพลง กาลครั้งหนึ่ง ตลอดกาล Getsunova Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เหตุผลที่ไม่มีเหตุผล Getsunova Chordza

คอร์ด เหตุผลที่ไม่มีเหตุผล Getsunova | คอร์ดกีต้าร์ เหตุผลที่ไม่มีเหตุผล Getsunova | คอร์ดเพลง เหตุผลที่ไม่มีเหตุผล Getsunova | เพลง เหตุผลที่ไม่มีเหตุผล Getsunova | เนื้อเพลง เหตุผลที่ไม่มีเหตุผล Getsunova | Chord เหตุผลที่ไม่มีเหตุผล Getsunova
คอร์ด เนื้อเพลง เหตุผลที่ไม่มีเหตุผล Getsunova Chordza

21 มกราคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง คนไม่จำเป็น Getsunova Chordza

คอร์ด คนไม่จำเป็น Getsunova | คอร์ดกีต้าร์ คนไม่จำเป็น Getsunova | คอร์ดเพลง คนไม่จำเป็น Getsunova | เพลง คนไม่จำเป็น Getsunova | เนื้อเพลง คนไม่จำเป็น Getsunova | Chord คนไม่จำเป็น Getsunova
คอร์ด เนื้อเพลง คนไม่จำเป็น Getsunova Chordza

13 ธันวาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง ยิ้มสู้ Getsunova Chordza

คอร์ด ยิ้มสู้ Getsunova | คอร์ดกีต้าร์ ยิ้มสู้ Getsunova | คอร์ดเพลง ยิ้มสู้ Getsunova | เพลง ยิ้มสู้ Getsunova | เนื้อเพลง ยิ้มสู้ Getsunova | Chord ยิ้มสู้ Getsunova 
คอร์ด เนื้อเพลง ยิ้มสู้ Getsunova Chordza

21 มีนาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Stay Getsunova Chordza

คอร์ด Stay Getsunova | คอร์ดกีต้าร์ Stay Getsunova | คอร์ดเพลง Stay Getsunova | เพลง Stay Getsunova | เนื้อเพลง Stay Getsunova
คอร์ด เนื้อเพลง Stay Getsunova Chordza


อาจมีฝนที่หล่นมาชั่วคราว
และเมฆขาวที่ผ่านมาเพียงชั่วคืน
เจอะกับลมก็ปลิวไป ไม่มีใครรื้อฟื้น
ไม่ได้เป็นความยั่งยืนเสมอไป
แต่กับเธอที่ผ่านมาชั่วคราว
และเรื่องราวที่เปลี่ยนไปชั่วข้ามคืน
กับอะไรที่เป็นไป ก็ยังไม่เคยลืม
เหมือนว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของหัวใจ
เราไม่เคยจะรักกัน มีแต่วันที่อ่อนไหว
ผ่านเลยไปและไม่เคยจะกลับมา
เป็นแค่ความประทับใจ ที่ยังคงแน่นหนา
มีแต่ฝนมีแต่ฟ้าที่เข้าใจ
ใต้ต้นไม้ที่ไม่มีร่มเงา
กิ่งก้านมันไม่ได้สูงสักเท่าไร
แต่รากลึกลงในดิน หยั่งลึกลงในใจ
มีความหมาย ที่มากมายตลอดมา
เราไม่เคยจะรักกัน มีแต่วันที่อ่อนไหว
ผ่านเลยไปและไม่เคยจะกลับมา
เป็นแค่ความประทับใจ ที่ยังคงแน่นหนา
มีแต่ฝนมีแต่ฟ้าที่เข้าใจ
เราไม่เคยจะรักกัน มีแต่วันที่อ่อนไหว
ผ่านเลยไปและไม่เคยจะกลับมา
เป็นแค่ความประทับใจ ที่ยังคงแน่นหนา
มีแต่ฝนมีแต่ฟ้าที่เข้าใจ...ที่เข้าใจ ที่เข้าใจ..
ใต้ต้นไม้ที่ไม่มีร่มเงา
กิ่งก้านมันไม่ได้สูงสักเท่าไร
แต่รากลึกลงในดินหยั่งลึกลงในใจ
มีความหมาย ที่มากมายตลอดมา
แต่รากลึกลงในดินหยั่งลึกลงในใจ
มีความหมาย ที่มากมายตลอดมา