แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ชาติ สุชาติ The Voice แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ชาติ สุชาติ The Voice แสดงบทความทั้งหมด

27 กรกฎาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง ที่เหลือ ชาติ สุชาติ The Voice Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ที่เหลือ ชาติ สุชาติ The Voice Chordza
คอร์ด ที่เหลือ ชาติ สุชาติ The Voice | เนื้อเพลง ที่เหลือ ชาติ สุชาติ The Voice | Chord ที่เหลือ ชาติ สุชาติ The Voice

16 พฤษภาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง บันไดเลื่อน ชาติ สุชาติ The Voice Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง บันไดเลื่อน ชาติ สุชาติ The Voice Chordza
คอร์ด บันไดเลื่อน ชาติ สุชาติ The Voice | เนื้อเพลง บันไดเลื่อน ชาติ สุชาติ The Voice | Chord บันไดเลื่อน ชาติ สุชาติ The Voice

4 เมษายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง ตราบชีวิตจะหาไม่ (Acoustic Version) ชาติ สุชาติ The Voice Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ตราบชีวิตจะหาไม่ (Acoustic Version) ชาติ สุชาติ The Voice Chordza
คอร์ด ตราบชีวิตจะหาไม่ (Acoustic Version) ชาติ สุชาติ The Voice | เนื้อเพลง ตราบชีวิตจะหาไม่ (Acoustic Version) ชาติ สุชาติ The Voice | Chord ตราบชีวิตจะหาไม่ (Acoustic Version) ชาติ สุชาติ The Voice

24 กันยายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง ให้หัวใจพูดกัน ชาติ สุชาติ The Voice Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ให้หัวใจพูดกัน ชาติ สุชาติ The Voice Chordza
คอร์ด ให้หัวใจพูดกัน ชาติ สุชาติ The Voice | เนื้อเพลง ให้หัวใจพูดกัน ชาติ สุชาติ The Voice | Chord ให้หัวใจพูดกัน ชาติ สุชาติ The Voice

23 กันยายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง เพียง ชาติ สุชาติ The Voice Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เพียง ชาติ สุชาติ The Voice Chordza
คอร์ด เพียง ชาติ สุชาติ The Voice | เนื้อเพลง เพียง ชาติ สุชาติ The Voice | Chord เพียง ชาติ สุชาติ The Voice

23 ธันวาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง แสงเดือน ชาติ สุชาติ The Voice Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แสงเดือน ชาติ สุชาติ The Voice Chordza
คอร์ด แสงเดือน ชาติ สุชาติ The Voice | เนื้อเพลง แสงเดือน ชาติ สุชาติ The Voice | Chord แสงเดือน ชาติ สุชาติ The Voice

29 พฤศจิกายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ดีกว่า…ถ้ามีกัน (ของขวัญ) ชาติ สุชาติ The Voice Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ดีกว่า…ถ้ามีกัน (ของขวัญ) ชาติ สุชาติ The Voice Chordza
คอร์ด ดีกว่า…ถ้ามีกัน (ของขวัญ) ชาติ สุชาติ The Voice | เนื้อเพลง ดีกว่า…ถ้ามีกัน (ของขวัญ) ชาติ สุชาติ The Voice | Chord ดีกว่า…ถ้ามีกัน (ของขวัญ) ชาติ สุชาติ The Voice

1 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง วันหนึ่ง ชาติ สุชาติ The Voice Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง วันหนึ่ง ชาติ สุชาติ The Voice Chordza
คอร์ด วันหนึ่ง ชาติ สุชาติ The Voice | คอร์ดกีต้าร์ วันหนึ่ง ชาติ สุชาติ The Voice | คอร์ดเพลง วันหนึ่ง ชาติ สุชาติ The Voice

2 เมษายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ลืมไปแล้ว ชาติ สุชาติ The Voice Chordza

คอร์ด ลืมไปแล้ว ชาติ สุชาติ The Voice | คอร์ดกีต้าร์ ลืมไปแล้ว ชาติ สุชาติ The Voice | คอร์ดเพลง ลืมไปแล้ว ชาติ สุชาติ The Voice | เพลง ลืมไปแล้ว ชาติ สุชาติ The Voice | เนื้อเพลง ลืมไปแล้ว ชาติ สุชาติ The Voice | Chord ลืมไปแล้ว ชาติ สุชาติ The Voice
คอร์ด เนื้อเพลง ลืมไปแล้ว ชาติ สุชาติ The Voice Chordza

5 พฤศจิกายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง แหงน ชาติ สุชาติ The Voice Chordza

คอร์ด แหงน ชาติ สุชาติ The Voice | คอร์ดกีต้าร์ แหงน ชาติ สุชาติ The Voice | คอร์ดเพลง แหงน ชาติ สุชาติ The Voice | เพลง แหงน ชาติ สุชาติ The Voice | เนื้อเพลง แหงน ชาติ สุชาติ The Voice | Chord แหงน ชาติ สุชาติ The Voice
คอร์ด เนื้อเพลง แหงน ชาติ สุชาติ The Voice Chordza

9 กรกฎาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง การเดินทาง ชาติ สุชาติ The Voice Chordza

คอร์ด การเดินทาง ชาติ สุชาติ The Voice | คอร์ดกีต้าร์ การเดินทาง ชาติ สุชาติ The Voice | คอร์ดเพลง การเดินทาง ชาติ สุชาติ The Voice | เพลง การเดินทาง ชาติ สุชาติ The Voice | เนื้อเพลง การเดินทาง ชาติ สุชาติ The Voice | Chord การเดินทาง ชาติ สุชาติ The Voice
คอร์ด เนื้อเพลง การเดินทาง ชาติ สุชาติ The Voice Chordzaบทความที่แํนได้เขียน มาจากบทเรียนที่เธอเคยเรียน วาจาที่ฉันเอ่ยไป มาจากอารมณ์ที่เธอผ่านเจอ เพียงการเดินทาง เพียง 1 สัปดาห์ 1 เดือน 1 ปี มันมีความหมาย ทำให้เติบโตเรียนรู้ เข้าใจได้มากกว่า การเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้ การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจ เธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจ การเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้ การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจ เธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจ ในสิ่งนั้น ทุกสิ่งที่เราเรียนรู้ ส่งเสริมต่อการเก้าเดิน เรื่องราวที่เราเผชิญ อยู่ที่เราเข้าใจมันไหม เพียงการเดินทาง เพียง 1 สัปดาห์ 1 เดือน 1 ปี มันมีความหมาย ทำให้เติบโตเรียนรู้ เข้าใจได้มากกว่า การเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้ การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจ เธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจ การเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้ การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจ เธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจ ในสิ่งนั้น ในความรัก


19 เมษายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง ให้ตายก็ไม่รักกัน ชาติ สุชาติ The Voice Chordza

คอร์ด ให้ตายก็ไม่รักกัน ชาติ สุชาติ The Voice | คอร์ดกีต้าร์ ให้ตายก็ไม่รักกัน ชาติ สุชาติ The Voice | คอร์ดเพลง ให้ตายก็ไม่รักกัน ชาติ สุชาติ The Voice | เพลง ให้ตายก็ไม่รักกัน ชาติ สุชาติ The Voice | เนื้อเพลง ให้ตายก็ไม่รักกัน ชาติ สุชาติ The Voice
คอร์ด เนื้อเพลง ให้ตายก็ไม่รักกัน ชาติ สุชาติ The Voice Chordza


4 กุมภาพันธ์ 2558

คอร์ด เนื้อเพลง ขอโทษที่รักเธอมากเกินไป ชาติ สุชาติ The Voice Feat.เก่ง ธชย The Voice Chordza

คอร์ด ขอโทษที่รักเธอมากเกินไป ชาติ สุชาติ The Voice Feat.เก่ง ธชย The Voice | คอร์ดกีต้าร์ ขอโทษที่รักเธอมากเกินไป ชาติ สุชาติ The Voice Feat.เก่ง ธชย The Voice | คอร์ดเพลง ขอโทษที่รักเธอมากเกินไป ชาติ สุชาติ The Voice Feat.เก่ง ธชย The Voice | เพลง ขอโทษที่รักเธอมากเกินไป ชาติ สุชาติ The Voice Feat.เก่ง ธชย The Voice | เนื้อเพลง ขอโทษที่รักเธอมากเกินไป ชาติ สุชาติ The Voice Feat.เก่ง ธชย The Voice
คอร์ด เนื้อเพลง ขอโทษที่รักเธอมากเกินไป ชาติ สุชาติ The Voice Feat.เก่ง ธชย The Voice Chordza


ถ้ารู้ว่าสิ่งที่ฉันทำลงไป มันทำให้เธอ อึดอัดใจแค่ไหน ถ้ารู้สักนิดว่าเธอลำบากใจ ฉันคงไม่มาวุนวาย ถ้าเพียงเธอบอกสักคำ ว่าให้พอ ถ้าเธอบอกฉันสักคำ ว่าไม่ใช่ วันนี้ฉันเองคงยอมตัดสินใจ เป็นคนที่ถอย ห่างออกไป ไม่ต้องฝืนอย่างวันนี้ ขอโทษ ที่ฉันไม่รู้ว่ามันมากไป รักมาก จนฉันนั้นล้ำเส้นเธอไปไกล ขอโทษ ที่ฉันเองไม่อาจยับยั้งใจ จนรักเธอมากเกินไป ทั้งๆที่รู้ว่าฉันไม่ควรเผลอใจ อาจเป็นฉันที่มันไม่เคยคุมหัวใจ หรือเพราะฉันไม่รู้ ว่าเธอไม่เคยต้องการ ในวันนี้มีเพียงฉันเอง ที่ทรมาณ กับทุกสิ่ง ทุกอย่าง ที่ฉันนั้นทำพลาดไป ขอโทษ ที่ฉันไม่รู้ว่ามันมากไป รักมาก จนฉันนั้นล้ำเส้นเธอไปไกล ขอโทษ ที่ฉันเองไม่อาจยับยั้งใจ จนรักเธอมากเกินไป ทั้งๆที่รู้ว่าฉันไม่ควรเผลอใจ ไปรักเธอ ขอโทษ ที่ฉันไม่รู้ว่ามันมากไป รักมาก จนฉันนั้นล้ำเส้นเธอไปไกล ขอโทษ ที่ฉันเองไม่อาจยับยั้งใจ จนรักเธอมากเกินไป ขอโทษ ที่ฉันไม่รู้ว่ามันมากไป รักมาก จนฉันนั้นล้ำเส้นเธอไปไกล ขอโทษ ที่ฉันเองไม่อาจยับยั้งใจ จนรักเธอมากเกินไป ทั้งๆที่รู้ว่าฉันไม่ควรเผลอใจ ไปรักเธอ