แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Chris Young แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Chris Young แสดงบทความทั้งหมด

21 มิถุนายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Hangin' On Chris Young Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Hangin' On Chris Young Chordza
คอร์ด Hangin' On Chris Young | เนื้อเพลง Hangin' On Chris Young | Chord Hangin' On Chris Young

17 เมษายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง The Man I Want To Be Chris Young Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง The Man I Want To Be Chris Young Chordza
คอร์ด The Man I Want To Be Chris Young | เนื้อเพลง The Man I Want To Be Chris Young | Chord The Man I Want To Be Chris Young

27 ธันวาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Where I Go When I Drink Chris Young Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Where I Go When I Drink Chris Young Chordza
คอร์ด Where I Go When I Drink Chris Young | เนื้อเพลง Where I Go When I Drink Chris Young | Chord Where I Go When I Drink Chris Young

คอร์ด เนื้อเพลง She's Got a Way Chris Young Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง She's Got a Way Chris Young Chordza
คอร์ด She's Got a Way Chris Young | เนื้อเพลง She's Got a Way Chris Young | Chord She's Got a Way Chris Young

คอร์ด เนื้อเพลง Losing Sleep Chris Young Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Losing Sleep Chris Young Chordza
คอร์ด Losing Sleep Chris Young | เนื้อเพลง Losing Sleep Chris Young | Chord Losing Sleep Chris Young

คอร์ด เนื้อเพลง Leave Me Wanting More Chris Young Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Leave Me Wanting More Chris Young Chordza
คอร์ด Leave Me Wanting More Chris Young | เนื้อเพลง Leave Me Wanting More Chris Young | Chord Leave Me Wanting More Chris Young

คอร์ด เนื้อเพลง Blacked Out Chris Young Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Blacked Out Chris Young Chordza
คอร์ด Blacked Out Chris Young | เนื้อเพลง Blacked Out Chris Young | Chord Blacked Out Chris Young

26 ธันวาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง She's Got a Way Chris Young Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง She's Got a Way Chris Young Chordza
คอร์ด She's Got a Way Chris Young | เนื้อเพลง She's Got a Way Chris Young | Chord She's Got a Way Chris Young

29 กรกฎาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง I'm Comin' Over Chris Young Chordza

คอร์ด I'm Comin' Over Chris Young | คอร์ดกีต้าร์ I'm Comin' Over Chris Young | คอร์ดเพลง I'm Comin' Over Chris Young | เพลง I'm Comin' Over Chris Young | เนื้อเพลง I'm Comin' Over Chris Young | Chord I'm Comin' Over Chris Young
คอร์ด เนื้อเพลง I'm Comin' Over Chris Young Chordza

We say "goodbye, see you around" We turn our backs then turn back around We break up, we make up, and we make love We can't seem to let go, girl So I'm comin' over, runnin' every red light To hell with the closure - save it for another time Try not to think about you, but it ain't workin' Why put out a fire when it's still burnin' Just when I think movin' on is getting closer I'm comin' over I'm all alone, but you're on my phone Tellin' me you miss me and that you're at home Who knows what we are in the morning All I know is I want you So I'm comin' over, runnin' every red light To hell with the closure - save it for another time Try not to think about you, but it ain't workin' Why put out a fire when it's still burnin' Just when I think movin' on is getting closer I'm comin' over Ooooh, I'm comin' over Yeah, we said that we're done and I know that it's late But you already know I'm on my way I'm comin' over, runnin' every red light To hell with the closure - save it for another time Try not to think about you, but it ain't workin' Why put out a fire that's burnin' I'm comin' over, runnin' every red light To hell with the closure - save it for another time Try not to think about you, but it ain't workin' Why put out a fire when it's still burnin' Just when I think movin' on is getting closer I'm comin' over Ooooh, I'm comin' over


24 มิถุนายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Who I Am with You Chris Young Chordza

คอร์ด Who I Am with You Chris Young | คอร์ดกีต้าร์ Who I Am with You Chris Young | คอร์ดเพลง Who I Am with You Chris Young | เพลง Who I Am with You Chris Young | เนื้อเพลง Who I Am with You Chris Young | Chord Who I Am with You Chris Young
คอร์ด เนื้อเพลง Who I Am with You Chris Young Chordza

I've been a rolling stone all my life Flying all alone, flying blind I've seen it all, I've been around I've been lost and I've been found but [Chorus:] Who I am with you is who I really want to be You're so good for me And when I'm holdin' you, it feels like I've got the world in my hands Yeah, a better man is who I am with you I've got a ways to go on this ride But I got a hand to hold that fits just right You make me laugh, you make me high, You make me want to hold on tight, 'cause [Repeat Chorus] Who I am with you Because of you I'm a lucky man You're the best part of who I am [Repeat Chorus] Yes, who I am with you

4 มิถุนายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Lonely Eyes Chris Young Chordza

คอร์ด Lonely Eyes Chris Young | คอร์ดกีต้าร์ Lonely Eyes Chris Young | คอร์ดเพลง Lonely Eyes Chris Young | เพลง Lonely Eyes Chris Young | เนื้อเพลง Lonely Eyes Chris Young
คอร์ด เนื้อเพลง Lonely Eyes Chris Young Chordza

Tuesday night crowded bar Some guy lights a cheap cigar Bartender yells at him So he walks out and you walk in Right through that cloud of smoke Catcalls and dirty jokes Scan the room a couple times Find a seat right next to mine [Chorus:] Lonely eyes Well, it sure looks like You just might Be looking for something For something, whoa Look at me And I think You'll see Those Lonely Eyes Don't have to be alone tonight They analyze your glass of wine Roll away a pickup line Now and then they check your phone Catch mine and let 'em go From the little bit I've seen They're the perfect shade of green Next time they come my way, Heaven help me make 'em stay [Chorus] Don't make me pay my tab Catch a cab Go home and kick myself to sleep tonight Gimme a sign Just a smile Baby, I'll be glad to lose myself deep inside Lonely eyes Lonely eyes Sure looks like You just might Be Looking for something For something, whoa Look at me And I'll think you'll see Those lonely eyes They don't have to be alone tonight Lonely Eyes, you don't have to be alone tonight