แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Hozier แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Hozier แสดงบทความทั้งหมด

22 พฤศจิกายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Movement Hozier Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Movement Hozier Chordza
คอร์ด Movement Hozier | เนื้อเพลง Movement Hozier | Chord Movement Hozier

25 มิถุนายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Better Love Hozier Chordza

คอร์ด Better Love Hozier | คอร์ดกีต้าร์ Better Love Hozier | คอร์ดเพลง Better Love Hozier | เพลง Better Love Hozier | เนื้อเพลง Better Love Hozier | Chord Better Love Hozier
คอร์ด เนื้อเพลง Better Love Hozier Chordza

28 กุมภาพันธ์ 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Cherry Wine Hozier Chordza

คอร์ด Cherry Wine Hozier | คอร์ดกีต้าร์ Cherry Wine Hozier | คอร์ดเพลง Cherry Wine Hozier | เพลง Cherry Wine Hozier | เนื้อเพลง Cherry Wine Hozier | Chord Cherry Wine Hozier
คอร์ด เนื้อเพลง Cherry Wine Hozier Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Cherry Wine Hozier Chordza

คอร์ด Cherry Wine Hozier | คอร์ดกีต้าร์ Cherry Wine Hozier | คอร์ดเพลง Cherry Wine Hozier | เพลง Cherry Wine Hozier | เนื้อเพลง Cherry Wine Hozier | Chord Cherry Wine Hozier
คอร์ด เนื้อเพลง Cherry Wine Hozier Chordza

22 ตุลาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Jackie And Wilson Hozier Chordza

คอร์ด Jackie And Wilson Hozier | คอร์ดกีต้าร์ Jackie And Wilson Hozier | คอร์ดเพลง Jackie And Wilson Hozier | เพลง Jackie And Wilson Hozier | เนื้อเพลง Jackie And Wilson Hozier | Chord Jackie And Wilson Hozier
คอร์ด เนื้อเพลง Jackie And Wilson Hozier Chordza

So tired trying to see from behind the red in my eyes,
No better version of me I could pretend to be tonight.
So deep in this swill with the most familiar of swine
For reasons wretched and divine.

She blows outta nowhere, roman candle of the wild
Laughing away through my feeble disguise
No other version of me I would rather be tonight.
And, Lord, she found me just in time

'Cause with my mid-youth crisis all said and done
I need to be youthfully felt 'cause, God, I never felt young

She's gonna save me,
Call me "baby"
Run her hands through my hair
She'll know me crazy,
Soothe me daily
Better yet she wouldn't care
We'll steal her Lexus,
Be detectives,
Ride 'round picking up clues
We'll name our children
Jackie and Wilson,
Raise 'em on rhythm and blues.

Lord, it'd be great to find a place we could escape sometime
Me and my Isis growing black irises in the sunshine
Every version of me dead and buried in the yard outside.
Sit back and watch the world go by.

Happy to lie back watch it burn and rust
We tried the world, good God, it wasn't for us.

She's gonna save me,
Call me "baby"
Run her hands through my hair
She'll know me crazy,
Soothe me daily
Better yet she wouldn't care
We'll steal her Lexus,
Be detectives,
Ride 'round picking up clues
We'll name our children
Jackie and Wilson,
Raise 'em on rhythm and blues.

Cut clean from the dream at night let my mind reset
Looking up from a cigarette, and she's already left
I start digging up the yard for what's left of me and our little vignette
For whatever poor soul is coming next

She's gonna save me,
Call me "baby"
Run her hands through my hair
She'll know me crazy,
Soothe me daily
Better yet she wouldn't care
We'll steal her Lexus,
Be detectives,
Ride 'round picking up clues
We'll name our children
Jackie and Wilson,
Raise 'em on rhythm and blues.
2 กรกฎาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Work Song Hozier Chordza

คอร์ด Work Song Hozier | คอร์ดกีต้าร์ Work Song Hozier | คอร์ดเพลง Work Song Hozier | เพลง Work Song Hozier | เนื้อเพลง Work Song Hozier | Chord Work Song Hozier
คอร์ด เนื้อเพลง Work Song Hozier Chordza

Boys workin' on empty Is that the kinda way to face the burning heat? I just think about my baby I'm so full of love I could barely eat There's nothing sweeter than my baby I'd never want once from the cherry tree Cause my baby's sweet as can be She'd give me toothaches just from kissin' me [Chorus:] When, my, time comes around Lay me gently in the cold dark earth No grave, can hold my body down I'll crawl home to her Boys, when my baby found me I was three days on a drunken sin I woke with her walls around me Nothin' in her room but an empty crib And I was burnin' up a fever I didn't care much how long I lived But I swear I thought I dreamed her She never asked me once about the wrong I did [Chorus x2:] When, my, time comes around Lay me gently in the cold dark earth No grave, can hold my body down I'll crawl home to her My babe would never fret none About what my hands and my body done If the Lord don't forgive me I'd still have my baby and my babe would have me When I was kissin' on my baby And she put her love down soft and sweet In the low lamp light I was free Heaven and hell were words to me [Chorus x2:] When, my, time comes around Lay me gently in the cold dark earth No grave, can hold my body down I'll crawl home to her


8 พฤษภาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Someone New Hozier Chordza

คอร์ด Someone New Hozier | คอร์ดกีต้าร์ Someone New Hozier | คอร์ดเพลง Someone New Hozier | เพลง Someone New Hozier | เนื้อเพลง Someone New Hozier
คอร์ด เนื้อเพลง Someone New Hozier Chordza

25 กุมภาพันธ์ 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Take Me To Church Hozier Chordza

คอร์ด Take Me To Church Hozier | คอร์ดกีต้าร์ Take Me To Church Hozier | คอร์ดเพลง Take Me To Church Hozier | เพลง Take Me To Church Hozier | เนื้อเพลง Take Me To Church Hozier
คอร์ด เนื้อเพลง Take Me To Church Hozier Chordza


My lover's got humour
She's the giggle at a funeral
Knows everybody's disapproval
I should've worshipped her sooner
If the heavens ever did speak
She's the last true mouthpiece
Every Sunday's getting more bleak
A fresh poison each week
'We were born sick, ' you heard them say it
My Church offers no absolutes
She tells me, 'Worship in the bedroom.'
The only heaven I'll be sent to
Is when I'm alone with you—
I was born sick,
But I love it
Command me to be well
Amen. Amen. Amen. Amen.
[Chorus 2x:]
Take me to church
I'll worship like a dog at the shrine of your lies
I'll tell you my sins and you can sharpen your knife
Offer me that deathless death
Good God, let me give you my life
If I'm a pagan of the good times
My lover's the sunlight
To keep the Goddess on my side
She demands a sacrifice
Drain the whole sea
Get something shiny
Something meaty for the main course
That's a fine looking high horse
What you got in the stable?
We've a lot of starving faithful
That looks tasty
That looks plenty
This is hungry work
[Chorus 2x:]
Take me to church
I'll worship like a dog at the shrine of your lies
I'll tell you my sins so you can sharpen your knife
Offer me my deathless death
Good God, let me give you my life
No Masters or Kings
When the Ritual begins
There is no sweeter innocence than our gentle sin
In the madness and soil of that sad earthly scene
Only then I am Human
Only then I am Clean
Amen. Amen. Amen. Amen.
[Chorus 2x:]
Take me to church
I'll worship like a dog at the shrine of your lies
I'll tell you my sins and you can sharpen your knife
Offer me that deathless death
Good God, let me give you my life