แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Billy Joel แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Billy Joel แสดงบทความทั้งหมด

7 กรกฎาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง She’s Always A Women Billy Joel Chordza

คอร์ด She’s Always A Women Billy Joel | คอร์ดกีต้าร์ She’s Always A Women Billy Joel | คอร์ดเพลง She’s Always A Women Billy Joel | เพลง She’s Always A Women Billy Joel | เนื้อเพลง She’s Always A Women Billy Joel | Chord She’s Always A Women Billy Joel
คอร์ด เนื้อเพลง She’s Always A Women Billy Joel Chordza

She can kill with a smile She can wound with her eyes She can ruin your faith with her casual lies And she only reveals what she wants you to see She hides like a child But she's always a woman to me She can lead you to live She can take your or leave you She can ask for the truth But she'll never believe you And she'll take what you give her as long as it's free She steals like a thief But she's always a woman to me * Oh-she takes care of herself She can wait if she wants She's ahead of her time Oh-and she never gives out And she never gives in She just changes her mind She will promise you more Than the Garden of Eden Then she'll carelessly cut you And laugh while you're bleedin' But she'll bring out the best And the worst you can be Blame it all on yourself Cause she's always a woman to me Mhmm ( * ) She is frequently kind And she's suddenly cruel She can do as she pleases She's nobody's fool But she can't be convicted She's earned her degree And the most she will do Is throw shadows at you But she's always a woman to meMhmm


คอร์ด เนื้อเพลง Just The Way You Are Billy Joel Chordza

คอร์ด Just The Way You Are Billy Joel | คอร์ดกีต้าร์ Just The Way You Are Billy Joel | คอร์ดเพลง Just The Way You Are Billy Joel | เพลง Just The Way You Are Billy Joel | เนื้อเพลง Just The Way You Are Billy Joel | Chord Just The Way You Are Billy Joel
คอร์ด เนื้อเพลง Just The Way You Are Billy Joel Chordza

Don't go changing, to try and please me You never let me down before Don't imagine you're too familiar And I don't see you anymore I wouldn't leave you in times of trouble We never could have come this far I took the good times, I'll take the bad times I'll take you just the way you are Don't go trying some new fashion Don't change the color of your hair You always have my unspoken passion Although I might not seem to care * I don't want clever conversation I never want to work that hard I just want someone that I can talk to I want you just the way you are I need to know that you will always be The same old someone that I knew What will it take till you believe in me The way that I believe in you. ( * )


6 กรกฎาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง You Maybe Right Billy Joel Chordza

คอร์ด You Maybe Right Billy Joel | คอร์ดกีต้าร์ You Maybe Right Billy Joel | คอร์ดเพลง You Maybe Right Billy Joel | เพลง You Maybe Right Billy Joel | เนื้อเพลง You Maybe Right Billy Joel | Chord You Maybe Right Billy Joel
คอร์ด เนื้อเพลง You Maybe Right Billy Joel Chordza

Friday night I crashed your party Saturday I said I'm sorry Sunday came and trashed me out again I was only having fun Wasn't hurting anyone And we all enjoyed the weekend for a change I've been stranded in the combat zone I walked through Bedford Stuy alone Even rode my motorcycle in the rain And you told me not to drive But I made it home alive So you said that only proves that I'm insane * You may be right I may be crazy But it just may be a lunatic you're looking for Turn out the light Don't try to save me You may be wrong for all I know But you may be right Remember how I found you there Alone in your electric chair I told you dirty jokes until you smiled You were lonely for a man I said take me as I am 'Cause you might enjoy some madness for a while Now think of all the years you tried to Find someone to satisfy you I might be as crazy as you say If I'm crazy then it's true That it's all because of you And you wouldn't want me any other wayBut it just may be a lunatic you're looking for It's too late to fight It's too late to change me But you may be right You may be right I may be crazy But it just may be a lunatic you're looking for Turn out the light it’s too late to chang me You may be right ( * )

คอร์ด เนื้อเพลง Honesty Billy Joel Chordza

คอร์ด Honesty Billy Joel | คอร์ดกีต้าร์ Honesty Billy Joel | คอร์ดเพลง Honesty Billy Joel | เพลง Honesty Billy Joel | เนื้อเพลง Honesty Billy Joel | Chord Honesty Billy Joel
คอร์ด เนื้อเพลง Honesty Billy Joel Chordza

If you search for tenderness It isn't hard to find You can have the love you need to live But if you look for truthfulness You might just as well be blind It always seems to be so hard to give * Honesty is such a lonely word Everyone is so untrue Honest is hardly ever heard And mostly what I need from you I can always find someone To say they sympathize If I wear my heart out on my sleeve But I don't want some pretty face To tell me party lies All I want is someone to believe ( * ) I can find a lover I can find a friend I can have security Until the bitter end Anyone can comfort me With promises again I know, I know When I'm deep inside of me Don't be too concerned I won't as for nothin' while I'm gone But when I want sincerity Tell me where else can I turn Because you're the one I depend upon