แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Brotherhood Of Man แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Brotherhood Of Man แสดงบทความทั้งหมด

5 สิงหาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง United We Stand Brotherhood Of Man Chordza

คอร์ด United We Stand Brotherhood Of Man | คอร์ดกีต้าร์ United We Stand Brotherhood Of Man | คอร์ดเพลง United We Stand Brotherhood Of Man | เพลง United We Stand Brotherhood Of Man | เนื้อเพลง United We Stand Brotherhood Of Man | Chord United We Stand Brotherhood Of Man
คอร์ด เนื้อเพลง United We Stand Brotherhood Of Man Chordza

There's nowhere in the world that I would rather be Than with you my love And there's nothing in the world that I would rather see Than your smile my love For united we stand Divided we fall And if our backs should ever be against the wall We'll be together, together, you and I For united we stand Divided we fall And if our backs should ever be against the wall We'll be together, together, you and I And if the world about you falls apart my love Then I'll still be here And if the going gets too hard along the way Just you call, I'll hear

คอร์ด เนื้อเพลง Save Your Kisses For Me Brotherhood Of Man Chordza

คอร์ด Save Your Kisses For Me Brotherhood Of Man | คอร์ดกีต้าร์ Save Your Kisses For Me Brotherhood Of Man | คอร์ดเพลง Save Your Kisses For Me Brotherhood Of Man | เพลง Save Your Kisses For Me Brotherhood Of Man | เนื้อเพลง Save Your Kisses For Me Brotherhood Of Man | Chord Save Your Kisses For Me Brotherhood Of Man
คอร์ด เนื้อเพลง Save Your Kisses For Me Brotherhood Of Man Chordza

Although it hurts to go away it's impossible to stay But there's one thing I must say before I go I love you (i love you) you know I'll be thinking of you in most everything I do Now the time is moving on and I really should be gone But you keep me hanging on for one more smile I love you (i love you) all the while With your cute little away will you promise that you'll save * Your kisses for me save all your kisses for me Bye bye baby bye bye don't cry honey don't cry Going to walk out this door but I'll soon be back for more ** Kisses for me save all your kisses for me So long honey so long hang on baby hang on Don't you dare me to stay 'cause you know I'll have to say That I've got to work each day and that's why I go away But I count the seconds till I'm home with you I love you (i love you) it's true You're so cute honey gee won't you save them up for me ( * / ** ) Your kisses for me save all your kisses for me Bye bye baby bye bye don't cry honey don't cry Won't you save them for me even though you're only three

คอร์ด เนื้อเพลง Kiss Me Kiss Your Baby Brotherhood Of Man Chordza

คอร์ด Kiss Me Kiss Your Baby Brotherhood Of Man | คอร์ดกีต้าร์ Kiss Me Kiss Your Baby Brotherhood Of Man | คอร์ดเพลง Kiss Me Kiss Your Baby Brotherhood Of Man | เพลง Kiss Me Kiss Your Baby Brotherhood Of Man | เนื้อเพลง Kiss Me Kiss Your Baby Brotherhood Of Man | Chord Kiss Me Kiss Your Baby Brotherhood Of Man
คอร์ด เนื้อเพลง Kiss Me Kiss Your Baby Brotherhood Of Man Chordza

Come on and kiss me kiss your baby Come on and tell me that it's me you love Come on and kiss me kiss your baby Am I the one that you have been thinking of Now at last I am home And we're all alone Come on and kiss me kiss your baby Come on and kiss me kiss your baby And make it alright Come on and kiss me kiss your baby You know that I've been missing you Come on and kiss me kiss your baby It's so nice to be kissed by you There's so much to say in so many ways Gonna hug and kiss you baby And make it good tonight It's been a long long time since you've been min Now I want to hold you my arms will enfold you Just let me hear you say Come on and kiss me Kiss me Kiss me Kiss your Kiss me Kiss your baby Come on and kiss me kiss your baby

คอร์ด เนื้อเพลง Angelo Brotherhood Of Man Chordza

คอร์ด Angelo Brotherhood Of Man | คอร์ดกีต้าร์ Angelo Brotherhood Of Man | คอร์ดเพลง Angelo Brotherhood Of Man | เพลง Angelo Brotherhood Of Man | เนื้อเพลง Angelo Brotherhood Of Man | Chord Angelo Brotherhood Of Man
คอร์ด เนื้อเพลง Angelo Brotherhood Of Man Chordza

* Long ago, High on a mountain in Mexico Lived a young shepherd boy, Angelo Who met a young girl and he loved her so Rich was she, Came from a very high family, Angelo knew it could never be, They ran away to their destiny ** Running away together Running away forever Angelo Running away from danger Hiding from every stranger Angelo They knew it wasn’t wrong They found a love so strong They took their lives at night And in the morning light They found them on the sand They saw them lying there, hand-in-hand ( * / ** / ** )