แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ฟรีเบิร์ด แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ฟรีเบิร์ด แสดงบทความทั้งหมด

1 เมษายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง สิ่งสุดท้ายคือเธอ ฟรีเบิร์ด Chordza

คอร์ด สิ่งสุดท้ายคือเธอ ฟรีเบิร์ด | คอร์ดกีต้าร์ สิ่งสุดท้ายคือเธอ ฟรีเบิร์ด | คอร์ดเพลง สิ่งสุดท้ายคือเธอ ฟรีเบิร์ด | เพลง สิ่งสุดท้ายคือเธอ ฟรีเบิร์ด | เนื้อเพลง สิ่งสุดท้ายคือเธอ ฟรีเบิร์ด | Chord สิ่งสุดท้ายคือเธอ ฟรีเบิร์ด
คอร์ด เนื้อเพลง สิ่งสุดท้ายคือเธอ ฟรีเบิร์ด Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คอย ฟรีเบิร์ด Chordza

คอร์ด คอย ฟรีเบิร์ด | คอร์ดกีต้าร์ คอย ฟรีเบิร์ด | คอร์ดเพลง คอย ฟรีเบิร์ด | เพลง คอย ฟรีเบิร์ด | เนื้อเพลง คอย ฟรีเบิร์ด | Chord คอย ฟรีเบิร์ด
คอร์ด เนื้อเพลง คอย ฟรีเบิร์ด Chordza

2 สิงหาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง สิ่งสุดท้ายคือเธอ ฟรีเบิร์ด Chordza

คอร์ด สิ่งสุดท้ายคือเธอ ฟรีเบิร์ด | คอร์ดกีต้าร์ สิ่งสุดท้ายคือเธอ ฟรีเบิร์ด | คอร์ดเพลง สิ่งสุดท้ายคือเธอ ฟรีเบิร์ด | เพลง สิ่งสุดท้ายคือเธอ ฟรีเบิร์ด | เนื้อเพลง สิ่งสุดท้ายคือเธอ ฟรีเบิร์ด | Chord สิ่งสุดท้ายคือเธอ ฟรีเบิร์ด
คอร์ด เนื้อเพลง สิ่งสุดท้ายคือเธอ ฟรีเบิร์ด Chordza* บางคืนเหงาเศร้า ตรมฤทัย สุดจะฝืนกล้ำ กลืนน้ำตา เฝ้าแต่คิดถึงเธอเรื่อยมา ปล่อยให้ฉันเฝ้าคอย เธอเคยย้ำว่าจะทำตามสัญญา จะไม่ขอเปลี่ยนแปรผันไป โอ้ที่รักแล้วใยเปลี่ยนไป ในหัวใจฉันเศร้า ** คอยความหวังเฝ้าคอยหลงคอย สุขเสมอเมื่อยามชิดเชย โปรดเถิดหนา โปรดมาพบกัน สิ่งสุดท้ายคือเธอ ( * / ** ) สิ่งสุดท้ายคือเธอ สิ่งสุดท้าย คือเธอ


คอร์ด เนื้อเพลง คอย ฟรีเบิร์ด Chordza

คอร์ด คอย ฟรีเบิร์ด | คอร์ดกีต้าร์ คอย ฟรีเบิร์ด | คอร์ดเพลง คอย ฟรีเบิร์ด | เพลง คอย ฟรีเบิร์ด | เนื้อเพลง คอย ฟรีเบิร์ด | Chord คอย ฟรีเบิร์ด
คอร์ด เนื้อเพลง คอย ฟรีเบิร์ด Chordzaคอยแต่เธอ หลงละเมอเพ้อ คอยแต่เธอ รักแรกเจอเพ้อครวญเรียกหา ขอเธอจงอย่าหน่าย รักไม่คลายจากเธอ คอยแต่เธอ หลงละเมอเพ้อ คอยแต่เธอ รักแรกเจอเพ้อครวญเรียกหา ขอเธอจงอย่าหน่าย รักไม่คลายจากเธอ * ยืนยันด้วยใจภักดิ์ รักแน่นหนัก ไม่แปรผัน รำพันเพลงรัก เป็นสื่อ วอนไมตรีตอบรับ ฉันคงคลายใจเศร้าหมอง ด่วนเถิดคนดี ก่อนจะสายไป ** รักแต่เธอ หลงรักเธอจึงตรมเศร้าหมอง หวังเพียงครองรักเดียวตลอดไป ขอจงเชื่อใจรักจริงแท้แน่นอน ( * / ** ) รักจริงแท้ แน่นอน