แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ บี้ The Star แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ บี้ The Star แสดงบทความทั้งหมด

28 กรกฎาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Missed Call Miss You บี้ The Star Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Missed Call Miss You บี้ The Star Chordza
คอร์ด Missed Call Miss You บี้ The Star | เนื้อเพลง Missed Call Miss You บี้ The Star | Chord Missed Call Miss You บี้ The Star

13 มกราคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง อย่าผิดนัด บี้ The Star Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อย่าผิดนัด บี้ The Star Chordza
คอร์ด อย่าผิดนัด บี้ The Star | เนื้อเพลง อย่าผิดนัด บี้ The Star | Chord อย่าผิดนัด บี้ The Star

คอร์ด เนื้อเพลง ถ้าฉันไม่อยู่แล้วใครจะดูแลเธอ บี้ The Star Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ถ้าฉันไม่อยู่แล้วใครจะดูแลเธอ บี้ The Star Chordza
คอร์ด ถ้าฉันไม่อยู่แล้วใครจะดูแลเธอ บี้ The Star | เนื้อเพลง ถ้าฉันไม่อยู่แล้วใครจะดูแลเธอ บี้ The Star | Chord ถ้าฉันไม่อยู่แล้วใครจะดูแลเธอ บี้ The Star

คอร์ด เนื้อเพลง คิดถึงเหลือเกิน บี้ The Star Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คิดถึงเหลือเกิน บี้ The Star Chordza
คอร์ด คิดถึงเหลือเกิน บี้ The Star | เนื้อเพลง คิดถึงเหลือเกิน บี้ The Star | Chord คิดถึงเหลือเกิน บี้ The Star

12 มกราคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Smile บี้ The Star Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Smile บี้ The Star Chordza
คอร์ด Smile บี้ The Star | เนื้อเพลง Smile บี้ The Star | Chord Smile บี้ The Star

24 ตุลาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง หยุดฉันที บี้ The Star Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หยุดฉันที บี้ The Star Chordza
คอร์ด หยุดฉันที บี้ The Star | เนื้อเพลง หยุดฉันที บี้ The Star | Chord หยุดฉันที บี้ The Star

คอร์ด เนื้อเพลง รหัสรัก บี้ The Star Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รหัสรัก บี้ The Star Chordza
คอร์ด รหัสรัก บี้ The Star | เนื้อเพลง รหัสรัก บี้ The Star | Chord รหัสรัก บี้ The Star

คอร์ด เนื้อเพลง น้องพิเศษ บี้ The Star Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง น้องพิเศษ บี้ The Star Chordza
คอร์ด น้องพิเศษ บี้ The Star | เนื้อเพลง น้องพิเศษ บี้ The Star | Chord น้องพิเศษ บี้ The Star

คอร์ด เนื้อเพลง เอะใจ บี้ The Star Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เอะใจ บี้ The Star Chordza
คอร์ด เอะใจ บี้ The Star | เนื้อเพลง เอะใจ บี้ The Star | Chord เอะใจ บี้ The Star

8 เมษายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง ต่อจากวันนี้ บี้ The Star Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ต่อจากวันนี้ บี้ The Star Chordza
คอร์ด ต่อจากวันนี้ บี้ The Star | เนื้อเพลง ต่อจากวันนี้ บี้ The Star | Chord ต่อจากวันนี้ บี้ The Star

22 ตุลาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง เธอ (ที่ยังไม่เจอกัน) บี้ The Star Chordza

คอร์ด เธอ (ที่ยังไม่เจอกัน) บี้ The Star | คอร์ดกีต้าร์ เธอ (ที่ยังไม่เจอกัน) บี้ The Star | คอร์ดเพลง เธอ (ที่ยังไม่เจอกัน) บี้ The Star | เพลง เธอ (ที่ยังไม่เจอกัน) บี้ The Star | เนื้อเพลง เธอ (ที่ยังไม่เจอกัน) บี้ The Star | Chord เธอ (ที่ยังไม่เจอกัน) บี้ The Star
คอร์ด เนื้อเพลง เธอ (ที่ยังไม่เจอกัน) บี้ The Star Chordza

25 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง สายไปไหม บี้ The Star Chordza

คอร์ด สายไปไหม บี้ The Star | คอร์ดกีต้าร์ สายไปไหม บี้ The Star | คอร์ดเพลง สายไปไหม บี้ The Star | เพลง สายไปไหม บี้ The Star | เนื้อเพลง สายไปไหม บี้ The Star | Chord สายไปไหม บี้ The Star
คอร์ด เนื้อเพลง สายไปไหม บี้ The Star Chordza

23 กุมภาพันธ์ 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ถลำ บี้ The Star Chordza

คอร์ด ถลำ บี้ The Star | คอร์ดกีต้าร์ ถลำ บี้ The Star | คอร์ดเพลง ถลำ บี้ The Star | เพลง ถลำ บี้ The Star | เนื้อเพลง ถลำ บี้ The Star | Chord ถลำ บี้ The Star
คอร์ด เนื้อเพลง ถลำ บี้ The Star Chordza

12 ธันวาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง กินข้าวยัง บี้ The Star Chordza

คอร์ด กินข้าวยัง บี้ The Star | คอร์ดกีต้าร์ กินข้าวยัง บี้ The Star | คอร์ดเพลง กินข้าวยัง บี้ The Star | เพลง กินข้าวยัง บี้ The Star | เนื้อเพลง กินข้าวยัง บี้ The Star | Chord กินข้าวยัง บี้ The Star
คอร์ด เนื้อเพลง กินข้าวยัง บี้ The Star Chordza

5 ธันวาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่ต้องมีคำบรรยาย บี้ The Star Chordza

คอร์ด ไม่ต้องมีคำบรรยาย บี้ The Star | คอร์ดกีต้าร์ ไม่ต้องมีคำบรรยาย บี้ The Star | คอร์ดเพลง ไม่ต้องมีคำบรรยาย บี้ The Star | เพลง ไม่ต้องมีคำบรรยาย บี้ The Star | เนื้อเพลง ไม่ต้องมีคำบรรยาย บี้ The Star | Chord ไม่ต้องมีคำบรรยาย บี้ The Star
คอร์ด เนื้อเพลง ไม่ต้องมีคำบรรยาย บี้ The Star Chordza

18 สิงหาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง แรงบันดาลใจ บี้ The Star Chordza

คอร์ด แรงบันดาลใจ บี้ The Star | คอร์ดกีต้าร์ แรงบันดาลใจ บี้ The Star | คอร์ดเพลง แรงบันดาลใจ บี้ The Star | เพลง แรงบันดาลใจ บี้ The Star | เนื้อเพลง แรงบันดาลใจ บี้ The Star | Chord แรงบันดาลใจ บี้ The Star
คอร์ด เนื้อเพลง แรงบันดาลใจ บี้ The Star Chordza

เนิ่นนานเท่าไร กับชีวิตสีเทา เดินบนความเหงา แบบจุดหมายไม่มี แค่หายใจไปให้หมดวัน ไร้ฝันมานานจนวันนี้ เหมือนโชคยังมี ที่ฉันได้เจอกับเธอ โลกของฉันที่เคยว่างเปล่า ถึงคราวจะเริ่มสดใส ก็เพราะเธอคือแรงบันดาลใจ ให้อยากจะใส่เรื่องราว เธอมาเปลี่ยนชีวิตฉันใหม่ หัวใจมันก็ไม่เหมือนเดิม เมื่อเธอเข้ามาช่วยเติม สิ่งที่ขาดหาย (สิ่งที่ขาดหาย) ชีวิตเริ่มมีฝัน เธอคนเดียวเท่านั้น เหมือนจุดหมาย จะรักเธอไป ขอรักเธอไป จะรักเธอไปแบบนี้... รักเธอ.. แค่หายใจไปให้หมดวัน ไร้ฝันมานานจนวันนี้ เหมือนโชคยังมีที่ฉันได้เจอกับเธอ โลกของฉันที่เคยว่างเปล่า ถึงคราวจะเริ่มสดใส ก็เพราะเธอคือแรงบันดาลใจ ให้อยากจะใส่เรื่องราว เธอมาเปลี่ยนชีวิตฉันใหม่ หัวใจมันก็ไม่เหมือนเดิม เมื่อเธอเข้ามาช่วยเติม สิ่งที่ขาดหาย (สิ่งที่ขาดหาย) ชีวิตเริ่มมีฝัน เธอคนเดียวเท่านั้น เหมือนจุดหมาย จะรักเธอไป ขอรักเธอไป จะรักเธอไปแบบนี้... รักเธอ.. เธอมาเปลี่ยนชีวิตฉันใหม่ หัวใจมันก็ไม่เหมือนเดิม เมื่อเธอเข้ามาช่วยเติม สิ่งที่ขาดหาย (สิ่งที่ขาดหาย) ชีวิตเริ่มมีฝัน เธอคนเดียวเท่านั้น เหมือนจุดหมาย จะรักเธอไป ขอรักเธอไป หมดทั้งหัวใจจากนี้.. มีเพียงแต่เธอ...

2 มิถุนายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง มันแปลว่ารัก บี้ The Star Chordza

คอร์ด มันแปลว่ารัก บี้ The Star | คอร์ดกีต้าร์ มันแปลว่ารัก บี้ The Star | คอร์ดเพลง มันแปลว่ารัก บี้ The Star | เพลง มันแปลว่ารัก บี้ The Star | เนื้อเพลง มันแปลว่ารัก บี้ The Star
คอร์ด เนื้อเพลง มันแปลว่ารัก บี้ The Star Chordzaเจอกันเมื่อไรไม่ค่อยกล้ามองต้องหลบสายตา ยิ่งฝืนก็ยิ่งประหม่า เวลาเธอมาใกล้กัน ใจมันเหม่อลอย มันคอยแต่เพ้อละเมอทั้งวัน ได้แต่ยิ้มคนเดียวอย่างนั้น เมื่อได้นึกถึงเธอ เก็บไปฝันบ่อยบ่อย เจอทีไรใจมันเต้นรัว ก้อนความคิดถึงมันเริ่มก่อตัว ขึ้นทุกวัน ครั้งสุดท้ายที่ใจฉันสั่น มันแปลว่าฉันกำลังรักใคร ยิ่งเกิดอาการห่วงใย ยิ่งมั่นใจได้เลย เมื่อเห็นเธอแล้วหวั่นไหว มันทำให้ฉันแน่ใจว่าฉันรักเธอ..... ความรู้สึกตอนนี้ชัดเจนว่าเธอ คือคนที่ฉันรักหมดหัวใจ เพียงเจอหน้ากันรอบกายของฉันมันหยุดนิ่งไป ไม่อยากจะสนอะไรที่ไหน ที่ไม่ใช่เรื่องเธอ เก็บไปฝันบ่อยบ่อย เจอทีไรใจมันเต้นรัว ก้อนความคิดถึงมันเริ่มก่อตัว ขึ้นทุกวัน ครั้งสุดท้ายที่ใจฉันสั่น มันแปลว่าฉันกำลังรักใคร ยิ่งเกิดอาการห่วงใย ยิ่งมั่นใจได้เลย เมื่อเห็นเธอแล้วหวั่นไหว มันทำให้ฉันแน่ใจว่าฉันรักเธอ... ความรู้สึกตอนนี้ชัดเจนว่าเธอ คือคนที่ฉันรักหมดหัวใจ ฮู้...ฮู ฮู้... ครั้งสุดท้ายที่ใจฉันสั่น มันแปลว่าฉันกำลังรักใคร ยิ่งเกิดอาการห่วงใย ยิ่งมั่นใจได้เลย เมื่อเห็นเธอแล้วหวั่นไหว มันทำให้ฉันแน่ใจว่าฉันรักเธอ... ความรู้สึกตอนนี้ชัดเจนว่าเธอ คือคนที่ฉันรักหมดหัวใจ... รักเธอหมดหัวใจ...


23 มกราคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง หายใจบอกรักเธอ บี้ The Star Chordza

คอร์ด หายใจบอกรักเธอ บี้ The Star | คอร์ดกีต้าร์ หายใจบอกรักเธอ บี้ The Star | คอร์ดเพลง หายใจบอกรักเธอ บี้ The Star | เพลง หายใจบอกรักเธอ บี้ The Star | เนื้อเพลง หายใจบอกรักเธอ บี้ The Star
คอร์ด เนื้อเพลง หายใจบอกรักเธอ บี้ The Star Chordza


เป็นคนนึง มีหนึ่งลมหายใจ ที่ไม่เคยให้ใคร หายใจทิ้งไปวันๆ เธอมาทำให้เกิดความสร้างสรรค์ ให้ฉันทำอะไร แบบที่ใจไม่เคยชิน รู้.. คงรวดเร็วเกินไปถ้าบอกรัก แต่มันล้นเกินเก็บไว้ พูดให้เธอได้ยิน วันนี้เธอคงไม่อินเท่าไร ทำได้เพียง ส่งหัวใจเข้าไปหายใจอยู่ใกล้ๆ เธอ สื่อถึงเธอ ทุกครั้งเมื่อเธอเข้ามาใกล้กัน ไม่รู้ ว่าจะเข้าใจตัวฉัน ที่ชอบเธออยู่บ้างไหม ลมหายใจขอไปทักทายกับเธอไว้ก่อน ก่อนทุกคำค่อยๆ ทะยอยส่งตามให้ไป ชอบเธอ แต่กลัวเธอจะหายไป พอเจอทีไร เลยหายใจบอกรักเธอ เธอเหมือนความอบอุ่นใจเมื่อเจอ ในช่วงฤดูหนาว ที่เงียบเหงาและเศร้าซึม เธอเหมือนฝนที่ให้ความชุ่มชื้น ในช่วงฤดูร้อน อยากบอกรักเธอเหลือเกิน รู้.. คงรวดเร็วเกินไปถ้าบอกรัก แต่มันล้นเกินเก็บไว้ พูดให้เธอได้ยิน วันนี้เธอคงไม่อินเท่าไร ทำได้เพียง ส่งหัวใจเข้าไปหายใจอยู่ใกล้ๆ เธอ สื่อถึงเธอ ทุกครั้งเมื่อเธอเข้ามาใกล้กัน ไม่รู้ ว่าจะเข้าใจตัวฉัน ที่ชอบเธออยู่บ้างไหม ลมหายใจขอไปทักทายกับเธอไว้ก่อน ก่อนทุกคำค่อยๆ ทะยอยส่งตามให้ไป ชอบเธอ แต่กลัวเธอจะหายไป พอเจอทีไร เลยหายใจบอกรักเธอ RAP OH BABY GIRL OH BABY GIRL หัวใจมีแค่เธอ OH BABY GIRL OH BABY GIRL หายใจบอกรักเธอ ส่งหัวใจเข้าไปหายใจอยู่ใกล้ๆ เธอ สื่อถึงเธอ ทุกครั้งเมื่อเธอเข้ามาใกล้กัน ไม่รู้ ว่าจะเข้าใจตัวฉัน ที่ชอบเธออยู่บ้างไหม ลมหายใจขอไปทักทายกับเธอไว้ก่อน ก่อนทุกคำค่อยๆ ทะยอยส่งตามให้ไป ชอบเธอ แต่กลัวเธอจะหายไป พอเจอทีไร เลยหายใจบอกรักเธอ


22 มกราคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง ขอโทษ บี้ The Star Chordza

คอร์ด ขอโทษ บี้ The Star | คอร์ดกีต้าร์ ขอโทษ บี้ The Star | คอร์ดเพลง ขอโทษ บี้ The Star | เพลง ขอโทษ บี้ The Star | เนื้อเพลง ขอโทษ บี้ The Star
คอร์ด เนื้อเพลง ขอโทษ บี้ The Star Chordza


รู้ว่าต่างแค่ไหน ไกลเหมือนดินกับฟ้า จะทำให้เธอหันมาแทบจะไม่มี รู้ว่าผิดแค่ไหน รู้ว่าทำไม่ดี ที่เดินล้ำเส้นที่มีวางกั้นเอาไว้ * ผู้ชายคนนี้…รักเธอ อยากให้รู้ว่ารักทั้งใจ ไม่อาจจะมีชีวิตต่อไป ถ้าแม้วันใดไม่มีเธอ กับสิ่งที่ฉันได้ทำ อยากให้รู้ว่าฉันเสียใจ และอยากจะขอโทษเธอจากใจ และหวังเธอจะให้อภัย ขอได้โปรดรับรู้ ตัวฉันยิ่งปวดใจ ยิ่งห่างเหินกันเท่าไหร่ ปวดใจเท่านั้น เธอแค่เดินหันหลัง เหมือนไม่รู้จักกัน ยิ่งทำให้ทรมาน แทบจะขาดใจ (ซ้ำ *) ผู้ชายคนนี้รักเธอหมดใจ อยากขอโทษเธอทั้งหัวใจ