แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Savage Garden แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Savage Garden แสดงบทความทั้งหมด

12 เมษายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Truly Madly Deeply Savage Garden Chordza

คอร์ด Truly Madly Deeply Savage Garden | คอร์ดกีต้าร์ Truly Madly Deeply Savage Garden | คอร์ดเพลง Truly Madly Deeply Savage Garden | เพลง Truly Madly Deeply Savage Garden | เนื้อเพลง Truly Madly Deeply Savage Garden | Chord Truly Madly Deeply Savage Garden
คอร์ด เนื้อเพลง Truly Madly Deeply Savage Garden Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง I Knew I Loved You Savage Garden Chordza

คอร์ด I Knew I Loved You Savage Garden | คอร์ดกีต้าร์ I Knew I Loved You Savage Garden | คอร์ดเพลง I Knew I Loved You Savage Garden | เพลง I Knew I Loved You Savage Garden | เนื้อเพลง I Knew I Loved You Savage Garden | Chord I Knew I Loved You Savage Garden
คอร์ด เนื้อเพลง I Knew I Loved You Savage Garden Chordza

10 เมษายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Truly Madly Deeply Savage Garden Chordza

คอร์ด Truly Madly Deeply Savage Garden | คอร์ดกีต้าร์ Truly Madly Deeply Savage Garden | คอร์ดเพลง Truly Madly Deeply Savage Garden | เพลง Truly Madly Deeply Savage Garden | เนื้อเพลง Truly Madly Deeply Savage Garden
คอร์ด เนื้อเพลง Truly Madly Deeply Savage Garden Chordza


I'll be your dream I'll be your wish I'll be your fantasy I'll be your hope I'll be your love Be everything that you need I'll love you more with every breath Truly, madly, deeply do I will be strong I will be faithful 'cause I'm counting on A new beginning A reason for living A deeper meaning, yeah [chorus:] I want to stand with you on a mountain I want to bathe with you in the sea I want to lay like this forever Until the sky falls down on me And when the stars are shining brightly in the velvet sky, I'll make a wish send it to heaven Then make you want to cry The tears of joy for all the pleasure and the certainty That we're surrounded by the comfort and protection of The highest powers In lonely hours The tears devour you [chorus] Oh can you see it baby? You don't have to close your eyes 'Cause it's standing right before you All that you need will surely come I'll be your dream I'll be your wish I'll be your fantasy I'll be your hope I'll be your love Be everything that you need I'll love you more with every breath Truly, madly, deeply do [chorus] I want to stand with you on a mountain I want to bathe with you in the sea I want to live like this forever Until the sky falls down on me


คอร์ด เนื้อเพลง I Knew I Loved You Savage Garden Chordza

คอร์ด I Knew I Loved You Savage Garden | คอร์ดกีต้าร์ I Knew I Loved You Savage Garden | คอร์ดเพลง I Knew I Loved You Savage Garden | เพลง I Knew I Loved You Savage Garden | เนื้อเพลง I Knew I Loved You Savage Garden
คอร์ด เนื้อเพลง I Knew I Loved You Savage Garden Chordza


Maybe it's intuition But some things you just don't question Like in your eyes I see my future in an instant and there it goes I think I've found my best friend I know that it might sound more than a little crazy but I believe [chorus:] I knew I loved you before I met you I think I dreamed you into life I knew I loved you before I met you I have been waiting all my life There's just no rhyme or reason only this sense of completion and in your eyes I see the missing pieces I'm searching for I think I found my way home I know that it might sound more than a little crazy but I believe [repeat chorus] A thousand angels dance around you I am complete now that I found you [repeat chorus to fade]