แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Adele แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Adele แสดงบทความทั้งหมด

11 มีนาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Chasing Pavements Adele Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Chasing Pavements Adele Chordza
คอร์ด Chasing Pavements Adele | เนื้อเพลง Chasing Pavements Adele | Chord Chasing Pavements Adele

18 กุมภาพันธ์ 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Water Under the Bridge Adele Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Water Under the Bridge Adele Chordza
คอร์ด Water Under the Bridge Adele | เนื้อเพลง Water Under the Bridge Adele | Chord Water Under the Bridge Adele

7 พฤศจิกายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง All I Ask Adele Chordza

คอร์ด All I Ask Adele | คอร์ดกีต้าร์ All I Ask Adele | คอร์ดเพลง All I Ask Adele | เพลง All I Ask Adele | เนื้อเพลง All I Ask Adele | Chord All I Ask Adele
คอร์ด เนื้อเพลง All I Ask Adele Chordza

4 ธันวาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Send My Love (To Your New Lover) Adele Chordza

คอร์ด Send My Love (To Your New Lover) Adele | คอร์ดกีต้าร์ Send My Love (To Your New Lover) Adele | คอร์ดเพลง Send My Love (To Your New Lover) Adele | เพลง Send My Love (To Your New Lover) Adele | เนื้อเพลง Send My Love (To Your New Lover) Adele | Chord Send My Love (To Your New Lover) Adele
คอร์ด เนื้อเพลง Send My Love (To Your New Lover) Adele Chordza

20 พฤศจิกายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง When We Were Young Adele Chordza

คอร์ด When We Were Young Adele | คอร์ดกีต้าร์ When We Were Young Adele | คอร์ดเพลง When We Were Young Adele | เพลง When We Were Young Adele | เนื้อเพลง When We Were Young Adele | Chord When We Were Young Adele
คอร์ด เนื้อเพลง When We Were Young Adele Chordza

26 ตุลาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Hello Adele Chordza

คอร์ด Hello Adele | คอร์ดกีต้าร์ Hello Adele | คอร์ดเพลง Hello Adele | เพลง Hello Adele | เนื้อเพลง Hello Adele | Chord Hello Adele
คอร์ด เนื้อเพลง Hello Adele ChordzaHello, it’s me I was wondering If after all
these years You’d like to meet
To go over Everything They say that time’s supposed to heal
yeah but I ain’t done much healing

Hello, can you hear me?
I'm in California dreaming about who we used to be
When we were younger and free
I've forgotten how it felt before the world fell at our feet
There's such a difference between us
And a million miles

* Hello from the other side
I must've called a thousand times
to tell you I'm sorry, for everything that I've done
But when I call you never seem to be home

** Hello from the outside
At least I can say that I've tried
to tell you I'm sorry, for breaking your heart
But it don't matter, it clearly doesn't tear you apart anymore


Hello, how are you?
It's so typical of me to talk about myself I'm sorry,
I hope that you're well
Did you ever make it out of that town
Where nothing ever happened?
It's no secret That the both of us are running out of time

(* , ** )
(* , ** )