31 สิงหาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง เหงา พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เหงา พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด เหงา พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง เหงา พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord เหงา พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง เสือ 11 ตัว พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เสือ 11 ตัว พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด เสือ 11 ตัว พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง เสือ 11 ตัว พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord เสือ 11 ตัว พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง เสมอ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เสมอ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด เสมอ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง เสมอ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord เสมอ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง เรียนและงาน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เรียนและงาน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด เรียนและงาน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง เรียนและงาน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord เรียนและงาน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง เราเท่ากัน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เราเท่ากัน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด เราเท่ากัน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง เราเท่ากัน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord เราเท่ากัน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง เรา พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เรา พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด เรา พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง เรา พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord เรา พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง เพื่อนเอย พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เพื่อนเอย พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด เพื่อนเอย พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง เพื่อนเอย พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord เพื่อนเอย พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง เพื่อนก็ยังคือเพื่อน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เพื่อนก็ยังคือเพื่อน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด เพื่อนก็ยังคือเพื่อน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง เพื่อนก็ยังคือเพื่อน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord เพื่อนก็ยังคือเพื่อน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง เพราะอะไร พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เพราะอะไร พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด เพราะอะไร พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง เพราะอะไร พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord เพราะอะไร พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง เพราะรักเธอรออยู่ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เพราะรักเธอรออยู่ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด เพราะรักเธอรออยู่ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง เพราะรักเธอรออยู่ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord เพราะรักเธอรออยู่ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง เปลือย พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เปลือย พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด เปลือย พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง เปลือย พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord เปลือย พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง เธอผู้เสียสละ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เธอผู้เสียสละ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด เธอผู้เสียสละ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง เธอผู้เสียสละ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord เธอผู้เสียสละ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง เจ้านาย พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เจ้านาย พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด เจ้านาย พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง เจ้านาย พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord เจ้านาย พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง ออนซอน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ออนซอน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด ออนซอน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง ออนซอน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord ออนซอน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง อยู่อย่างสิงห์ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อยู่อย่างสิงห์ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด อยู่อย่างสิงห์ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง อยู่อย่างสิงห์ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord อยู่อย่างสิงห์ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง อยู่ตรงนี้ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อยู่ตรงนี้ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด อยู่ตรงนี้ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง อยู่ตรงนี้ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord อยู่ตรงนี้ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง อยากได้ อยากเป็น พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อยากได้ อยากเป็น พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด อยากได้ อยากเป็น พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง อยากได้ อยากเป็น พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord อยากได้ อยากเป็น พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง หวีดหวิว พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หวีดหวิว พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด หวีดหวิว พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง หวีดหวิว พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord หวีดหวิว พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

30 สิงหาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง หมอกควัน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หมอกควัน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด หมอกควัน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง หมอกควัน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord หมอกควัน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง หนุ่มพเนจร พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หนุ่มพเนจร พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด หนุ่มพเนจร พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง หนุ่มพเนจร พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord หนุ่มพเนจร พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง หนุ่มน้อย พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หนุ่มน้อย พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด หนุ่มน้อย พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง หนุ่มน้อย พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord หนุ่มน้อย พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง สู้ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สู้ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด สู้ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง สู้ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord สู้ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง สุดใจฝัน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สุดใจฝัน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด สุดใจฝัน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง สุดใจฝัน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord สุดใจฝัน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง สุดใจ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สุดใจ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด สุดใจ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง สุดใจ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord สุดใจ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง สาวส่งออก พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สาวส่งออก พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด สาวส่งออก พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง สาวส่งออก พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord สาวส่งออก พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง สัตว์รักสัตว์ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สัตว์รักสัตว์ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด สัตว์รักสัตว์ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง สัตว์รักสัตว์ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord สัตว์รักสัตว์ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง สัญญาจากใจ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สัญญาจากใจ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด สัญญาจากใจ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง สัญญาจากใจ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord สัญญาจากใจ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง สงัด พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สงัด พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด สงัด พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง สงัด พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord สงัด พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง วันใหม่ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง วันใหม่ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด วันใหม่ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง วันใหม่ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord วันใหม่ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง วันต่อวัน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง วันต่อวัน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด วันต่อวัน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง วันต่อวัน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord วันต่อวัน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง ลูกอยากบอก พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ลูกอยากบอก พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด ลูกอยากบอก พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง ลูกอยากบอก พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord ลูกอยากบอก พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง ลิง พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ลิง พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด ลิง พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง ลิง พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord ลิง พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง รักเดียว พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รักเดียว พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด รักเดียว พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง รักเดียว พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord รักเดียว พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง รักเดียว 2558 พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รักเดียว 2558 พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด รักเดียว 2558 พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง รักเดียว 2558 พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord รักเดียว 2558 พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง รักบอด พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รักบอด พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด รักบอด พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง รักบอด พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord รักบอด พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง รักการเมือง พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รักการเมือง พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด รักการเมือง พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง รักการเมือง พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord รักการเมือง พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

29 สิงหาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง รอ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รอ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด รอ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง รอ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord รอ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง ยืนหยัด พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ยืนหยัด พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด ยืนหยัด พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง ยืนหยัด พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord ยืนหยัด พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง ยังคอย พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ยังคอย พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด ยังคอย พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง ยังคอย พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord ยังคอย พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง ยอดชาย พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ยอดชาย พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด ยอดชาย พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง ยอดชาย พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord ยอดชาย พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง มือปืน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง มือปืน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด มือปืน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง มือปืน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord มือปืน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง มาตามสัญญา พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง มาตามสัญญา พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด มาตามสัญญา พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง มาตามสัญญา พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord มาตามสัญญา พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง ภาพจำ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ภาพจำ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด ภาพจำ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง ภาพจำ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord ภาพจำ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง ฟ้าสูงหญ้าต่ำ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ฟ้าสูงหญ้าต่ำ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด ฟ้าสูงหญ้าต่ำ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง ฟ้าสูงหญ้าต่ำ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord ฟ้าสูงหญ้าต่ำ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง พ่อเป็นกรรมกร พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง พ่อเป็นกรรมกร พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด พ่อเป็นกรรมกร พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง พ่อเป็นกรรมกร พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord พ่อเป็นกรรมกร พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง พูดไม่หวาน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง พูดไม่หวาน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด พูดไม่หวาน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง พูดไม่หวาน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord พูดไม่หวาน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง พรุ่งนี้ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง พรุ่งนี้ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด พรุ่งนี้ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง พรุ่งนี้ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord พรุ่งนี้ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง ฝากจดหมาย พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ฝากจดหมาย พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด ฝากจดหมาย พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง ฝากจดหมาย พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord ฝากจดหมาย พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง ผู้เสียสละ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ผู้เสียสละ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด ผู้เสียสละ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง ผู้เสียสละ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord ผู้เสียสละ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง ผีโรงเย็น พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ผีโรงเย็น พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด ผีโรงเย็น พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง ผีโรงเย็น พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord ผีโรงเย็น พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง ปีกหัก พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ปีกหัก พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด ปีกหัก พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง ปีกหัก พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord ปีกหัก พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง ปัญญาชน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ปัญญาชน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด ปัญญาชน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง ปัญญาชน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord ปัญญาชน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง ปราโมทย์ ม่วงไหมทอง พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ปราโมทย์ ม่วงไหมทอง พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด ปราโมทย์ ม่วงไหมทอง พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง ปราโมทย์ ม่วงไหมทอง พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord ปราโมทย์ ม่วงไหมทอง พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง ปรารถนา พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ปรารถนา พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด ปรารถนา พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง ปรารถนา พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord ปรารถนา พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

28 สิงหาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง ปรองดอง พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ปรองดอง พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด ปรองดอง พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง ปรองดอง พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord ปรองดอง พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง บาดเจ็บ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง บาดเจ็บ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด บาดเจ็บ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง บาดเจ็บ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord บาดเจ็บ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง บนทึกคนบนถนน 1 พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง บนทึกคนบนถนน 1 พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด บนทึกคนบนถนน 1 พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง บนทึกคนบนถนน 1 พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord บนทึกคนบนถนน 1 พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง น้องน้ำ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง น้องน้ำ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด น้องน้ำ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง น้องน้ำ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord น้องน้ำ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง นานเหลือเกิน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง นานเหลือเกิน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด นานเหลือเกิน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง นานเหลือเกิน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord นานเหลือเกิน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง นักแสวงหา พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง นักแสวงหา พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด นักแสวงหา พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง นักแสวงหา พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord นักแสวงหา พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง นักเดินทาง พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง นักเดินทาง พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด นักเดินทาง พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง นักเดินทาง พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord นักเดินทาง พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง นครลิง พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง นครลิง พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด นครลิง พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง นครลิง พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord นครลิง พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง นกเสรี พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง นกเสรี พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด นกเสรี พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง นกเสรี พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord นกเสรี พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง นกน้อย พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง นกน้อย พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด นกน้อย พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง นกน้อย พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord นกน้อย พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง ทุกลมหายใจ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ทุกลมหายใจ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด ทุกลมหายใจ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง ทุกลมหายใจ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord ทุกลมหายใจ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง ทุกยาม พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ทุกยาม พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด ทุกยาม พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง ทุกยาม พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord ทุกยาม พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง ทองดีทองเค พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ทองดีทองเค พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด ทองดีทองเค พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง ทองดีทองเค พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord ทองดีทองเค พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง ถึงเพื่อน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ถึงเพื่อน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด ถึงเพื่อน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง ถึงเพื่อน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord ถึงเพื่อน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง ถามยาย พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ถามยาย พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด ถามยาย พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง ถามยาย พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord ถามยาย พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง ตำรวจ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ตำรวจ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด ตำรวจ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง ตำรวจ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord ตำรวจ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง ตะวันชิงพลบ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ตะวันชิงพลบ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด ตะวันชิงพลบ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง ตะวันชิงพลบ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord ตะวันชิงพลบ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

27 สิงหาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง ตลอดเวลา พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ตลอดเวลา พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด ตลอดเวลา พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง ตลอดเวลา พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord ตลอดเวลา พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง ดวงใจพ่อ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ดวงใจพ่อ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด ดวงใจพ่อ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง ดวงใจพ่อ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord ดวงใจพ่อ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง ด.ช. รามี่ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ด.ช. รามี่ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด ด.ช. รามี่ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง ด.ช. รามี่ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord ด.ช. รามี่ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง ช่างมันฉันไม่แคร์ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ช่างมันฉันไม่แคร์ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด ช่างมันฉันไม่แคร์ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง ช่างมันฉันไม่แคร์ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord ช่างมันฉันไม่แคร์ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง ฉันฝัน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ฉันฝัน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด ฉันฝัน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง ฉันฝัน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord ฉันฝัน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง ฉันจะบอกให้รู้ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ฉันจะบอกให้รู้ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด ฉันจะบอกให้รู้ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง ฉันจะบอกให้รู้ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord ฉันจะบอกให้รู้ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง จันทร์เจ้าขา พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง จันทร์เจ้าขา พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด จันทร์เจ้าขา พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง จันทร์เจ้าขา พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord จันทร์เจ้าขา พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง จะไปหา พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง จะไปหา พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด จะไปหา พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง จะไปหา พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord จะไปหา พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง คืนเปลี่ยว พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คืนเปลี่ยว พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด คืนเปลี่ยว พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง คืนเปลี่ยว พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord คืนเปลี่ยว พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง ควาย พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ควาย พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด ควาย พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง ควาย พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord ควาย พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง ความเข้มแข็งสุดท้าย พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ความเข้มแข็งสุดท้าย พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด ความเข้มแข็งสุดท้าย พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง ความเข้มแข็งสุดท้าย พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord ความเข้มแข็งสุดท้าย พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง ความหลัง พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ความหลัง พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด ความหลัง พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง ความหลัง พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord ความหลัง พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง คนคอย พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คนคอย พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด คนคอย พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง คนคอย พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord คนคอย พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง กูเป็นนักศึกษา พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง กูเป็นนักศึกษา พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด กูเป็นนักศึกษา พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง กูเป็นนักศึกษา พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord กูเป็นนักศึกษา พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง กว่าจะรู้ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง กว่าจะรู้ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด กว่าจะรู้ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง กว่าจะรู้ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord กว่าจะรู้ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง กตัญญู พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง กตัญญู พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด กตัญญู พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง กตัญญู พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord กตัญญู พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง 6 ตุลาคม 2519 พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง 6 ตุลาคม 2519 พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด 6 ตุลาคม 2519 พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง 6 ตุลาคม 2519 พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord 6 ตุลาคม 2519 พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

26 สิงหาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง เพราะรัก (จึงถึงบ้า) พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Feat.Lydia Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เพราะรัก (จึงถึงบ้า) พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Feat.Lydia Chordza
คอร์ด เพราะรัก (จึงถึงบ้า) พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Feat.Lydia | เนื้อเพลง เพราะรัก (จึงถึงบ้า) พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Feat.Lydia | Chord เพราะรัก (จึงถึงบ้า) พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Feat.Lydia

คอร์ด เนื้อเพลง ฆ่าอ้ายให้ตายสา ไหมไทย หัวใจศิลป์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ฆ่าอ้ายให้ตายสา ไหมไทย หัวใจศิลป์ Chordza
คอร์ด ฆ่าอ้ายให้ตายสา ไหมไทย หัวใจศิลป์ | เนื้อเพลง ฆ่าอ้ายให้ตายสา ไหมไทย หัวใจศิลป์ | Chord ฆ่าอ้ายให้ตายสา ไหมไทย หัวใจศิลป์

คอร์ด เนื้อเพลง กลับคำเสีย โก้ เศกพล Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง กลับคำเสีย โก้ เศกพล Chordza
คอร์ด กลับคำเสีย โก้ เศกพล | เนื้อเพลง กลับคำเสีย โก้ เศกพล | Chord กลับคำเสีย โก้ เศกพล

คอร์ด เนื้อเพลง จดหมายจากแนวหน้า แอ็ด คาราบาว Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง จดหมายจากแนวหน้า แอ็ด คาราบาว Chordza
คอร์ด จดหมายจากแนวหน้า แอ็ด คาราบาว | เนื้อเพลง จดหมายจากแนวหน้า แอ็ด คาราบาว | Chord จดหมายจากแนวหน้า แอ็ด คาราบาว

คอร์ด เนื้อเพลง เพียงหนึ่งคำ แหนม รณเดช วงศาโรจน์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เพียงหนึ่งคำ แหนม รณเดช วงศาโรจน์ Chordza
คอร์ด เพียงหนึ่งคำ แหนม รณเดช วงศาโรจน์ | เนื้อเพลง เพียงหนึ่งคำ แหนม รณเดช วงศาโรจน์ | Chord เพียงหนึ่งคำ แหนม รณเดช วงศาโรจน์

คอร์ด เนื้อเพลง เสือ เป้ อารักษ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เสือ เป้ อารักษ์ Chordza
คอร์ด เสือ เป้ อารักษ์ | เนื้อเพลง เสือ เป้ อารักษ์ | Chord เสือ เป้ อารักษ์

คอร์ด เนื้อเพลง เจ็บบ่พอตาย เบนซ์ เมืองเลย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เจ็บบ่พอตาย เบนซ์ เมืองเลย Chordza
คอร์ด เจ็บบ่พอตาย เบนซ์ เมืองเลย | เนื้อเพลง เจ็บบ่พอตาย เบนซ์ เมืองเลย | Chord เจ็บบ่พอตาย เบนซ์ เมืองเลย

คอร์ด เนื้อเพลง หื่อ(กะยังว่าหื่อ) เต๊ะ ตะกูลตอ Feat.คะแนน นัจนันท์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หื่อ(กะยังว่าหื่อ) เต๊ะ ตะกูลตอ Feat.คะแนน นัจนันท์ Chordza
คอร์ด หื่อ(กะยังว่าหื่อ) เต๊ะ ตะกูลตอ Feat.คะแนน นัจนันท์ | เนื้อเพลง หื่อ(กะยังว่าหื่อ) เต๊ะ ตะกูลตอ Feat.คะแนน นัจนันท์ | Chord หื่อ(กะยังว่าหื่อ) เต๊ะ ตะกูลตอ Feat.คะแนน นัจนันท์

คอร์ด เนื้อเพลง พี่โดนไล่ออก เต๊ะ ตะกูลตอ Feat.คะแนน นัจนันท์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง พี่โดนไล่ออก เต๊ะ ตะกูลตอ Feat.คะแนน นัจนันท์ Chordza
คอร์ด พี่โดนไล่ออก เต๊ะ ตะกูลตอ Feat.คะแนน นัจนันท์ | เนื้อเพลง พี่โดนไล่ออก เต๊ะ ตะกูลตอ Feat.คะแนน นัจนันท์ | Chord พี่โดนไล่ออก เต๊ะ ตะกูลตอ Feat.คะแนน นัจนันท์

คอร์ด เนื้อเพลง มือกดไลค์ใจกดห่วง เจมส์ เสี่ยวหน้าใหม่ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง มือกดไลค์ใจกดห่วง เจมส์ เสี่ยวหน้าใหม่ Chordza
คอร์ด มือกดไลค์ใจกดห่วง เจมส์ เสี่ยวหน้าใหม่ | เนื้อเพลง มือกดไลค์ใจกดห่วง เจมส์ เสี่ยวหน้าใหม่ | Chord มือกดไลค์ใจกดห่วง เจมส์ เสี่ยวหน้าใหม่

คอร์ด เนื้อเพลง กลับคนสุดท้าย อ่ำ อัมรินทร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง กลับคนสุดท้าย อ่ำ อัมรินทร์ Chordza
คอร์ด กลับคนสุดท้าย อ่ำ อัมรินทร์ | เนื้อเพลง กลับคนสุดท้าย อ่ำ อัมรินทร์ | Chord กลับคนสุดท้าย อ่ำ อัมรินทร์

คอร์ด เนื้อเพลง ดีไม่พอ อานัส บารามี Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ดีไม่พอ อานัส บารามี Chordza
คอร์ด ดีไม่พอ อานัส บารามี | เนื้อเพลง ดีไม่พอ อานัส บารามี | Chord ดีไม่พอ อานัส บารามี

คอร์ด เนื้อเพลง สิได้สมใจอ้าย อัน พิไลพร พิมพ์วงศ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สิได้สมใจอ้าย อัน พิไลพร พิมพ์วงศ์ Chordza
คอร์ด สิได้สมใจอ้าย อัน พิไลพร พิมพ์วงศ์ | เนื้อเพลง สิได้สมใจอ้าย อัน พิไลพร พิมพ์วงศ์ | Chord สิได้สมใจอ้าย อัน พิไลพร พิมพ์วงศ์

คอร์ด เนื้อเพลง พ้อใหม่ลืมเก่า ออย แสงศิลป์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง พ้อใหม่ลืมเก่า ออย แสงศิลป์ Chordza
คอร์ด พ้อใหม่ลืมเก่า ออย แสงศิลป์ | เนื้อเพลง พ้อใหม่ลืมเก่า ออย แสงศิลป์ | Chord พ้อใหม่ลืมเก่า ออย แสงศิลป์

25 สิงหาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง เทศกาลไหน ก็คิดถึง หนวด จิรภัทร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เทศกาลไหน ก็คิดถึง หนวด จิรภัทร Chordza
คอร์ด เทศกาลไหน ก็คิดถึง หนวด จิรภัทร | เนื้อเพลง เทศกาลไหน ก็คิดถึง หนวด จิรภัทร | Chord เทศกาลไหน ก็คิดถึง หนวด จิรภัทร

คอร์ด เนื้อเพลง แอบมอง วงกัปตัน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แอบมอง วงกัปตัน Chordza
คอร์ด แอบมอง วงกัปตัน | เนื้อเพลง แอบมอง วงกัปตัน | Chord แอบมอง วงกัปตัน

คอร์ด เนื้อเพลง UNTITLED ยงบอย Feat.OG-ANIC Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง UNTITLED ยงบอย Feat.OG-ANIC Chordza
คอร์ด UNTITLED ยงบอย Feat.OG-ANIC | เนื้อเพลง UNTITLED ยงบอย Feat.OG-ANIC | Chord UNTITLED ยงบอย Feat.OG-ANIC

คอร์ด เนื้อเพลง จบลงเเล้ว มิน เฉาก๊วย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง จบลงเเล้ว มิน เฉาก๊วย Chordza
คอร์ด จบลงเเล้ว มิน เฉาก๊วย | เนื้อเพลง จบลงเเล้ว มิน เฉาก๊วย | Chord จบลงเเล้ว มิน เฉาก๊วย

คอร์ด เนื้อเพลง ปล่อย มาตัง The Star 11 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ปล่อย มาตัง The Star 11 Chordza
คอร์ด ปล่อย มาตัง The Star 11 | เนื้อเพลง ปล่อย มาตัง The Star 11 | Chord ปล่อย มาตัง The Star 11

คอร์ด เนื้อเพลง ผู้ชายของฉัน ฝน ธนสุนทร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ผู้ชายของฉัน ฝน ธนสุนทร Chordza
คอร์ด ผู้ชายของฉัน ฝน ธนสุนทร | เนื้อเพลง ผู้ชายของฉัน ฝน ธนสุนทร | Chord ผู้ชายของฉัน ฝน ธนสุนทร

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่ลืมแฟนเก่า ปีใหม่ ไหทองคำ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่ลืมแฟนเก่า ปีใหม่ ไหทองคำ Chordza
คอร์ด ไม่ลืมแฟนเก่า ปีใหม่ ไหทองคำ | เนื้อเพลง ไม่ลืมแฟนเก่า ปีใหม่ ไหทองคำ | Chord ไม่ลืมแฟนเก่า ปีใหม่ ไหทองคำ

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่ดีพอ บอย สันติพงศ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่ดีพอ บอย สันติพงศ์ Chordza
คอร์ด ไม่ดีพอ บอย สันติพงศ์ | เนื้อเพลง ไม่ดีพอ บอย สันติพงศ์ | Chord ไม่ดีพอ บอย สันติพงศ์

คอร์ด เนื้อเพลง เฮ็ดทุกวิถีทาง นุช วิลาวัลย์ อาร์สยาม Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เฮ็ดทุกวิถีทาง นุช วิลาวัลย์ อาร์สยาม Chordza
คอร์ด เฮ็ดทุกวิถีทาง นุช วิลาวัลย์ อาร์สยาม | เนื้อเพลง เฮ็ดทุกวิถีทาง นุช วิลาวัลย์ อาร์สยาม | Chord เฮ็ดทุกวิถีทาง นุช วิลาวัลย์ อาร์สยาม

คอร์ด เนื้อเพลง Love You Too Late Cole Swindell Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Love You Too Late Cole Swindell Chordza
คอร์ด Love You Too Late Cole Swindell | เนื้อเพลง Love You Too Late Cole Swindell | Chord Love You Too Late Cole Swindell

คอร์ด เนื้อเพลง ฝังใจ ธันวา ราศีธนู Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ฝังใจ ธันวา ราศีธนู Chordza
คอร์ด ฝังใจ ธันวา ราศีธนู | เนื้อเพลง ฝังใจ ธันวา ราศีธนู | Chord ฝังใจ ธันวา ราศีธนู

คอร์ด เนื้อเพลง กล้วยตานี ต่อภู อาร์สยาม Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง กล้วยตานี ต่อภู อาร์สยาม Chordza
คอร์ด กล้วยตานี ต่อภู อาร์สยาม | เนื้อเพลง กล้วยตานี ต่อภู อาร์สยาม | Chord กล้วยตานี ต่อภู อาร์สยาม

คอร์ด เนื้อเพลง บ่แย่งแฮปปี้ จินตหรา พูนลาภ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง บ่แย่งแฮปปี้ จินตหรา พูนลาภ Chordza
คอร์ด บ่แย่งแฮปปี้ จินตหรา พูนลาภ | เนื้อเพลง บ่แย่งแฮปปี้ จินตหรา พูนลาภ | Chord บ่แย่งแฮปปี้ จินตหรา พูนลาภ

คอร์ด เนื้อเพลง คนไกลใจเจ็บ กฤษ บุญยะเลี้ยง Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คนไกลใจเจ็บ กฤษ บุญยะเลี้ยง Chordza
คอร์ด คนไกลใจเจ็บ กฤษ บุญยะเลี้ยง | เนื้อเพลง คนไกลใจเจ็บ กฤษ บุญยะเลี้ยง | Chord คนไกลใจเจ็บ กฤษ บุญยะเลี้ยง

24 สิงหาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง ชรา (Old Age) Zero Hero Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ชรา (Old Age) Zero Hero Chordza
คอร์ด ชรา (Old Age) Zero Hero | เนื้อเพลง ชรา (Old Age) Zero Hero | Chord ชรา (Old Age) Zero Hero

คอร์ด เนื้อเพลง หมุนเวลา ZELF Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หมุนเวลา ZELF Chordza
คอร์ด หมุนเวลา ZELF | เนื้อเพลง หมุนเวลา ZELF | Chord หมุนเวลา ZELF

คอร์ด เนื้อเพลง สุดเขตแดน The Studio Project Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สุดเขตแดน The Studio Project Chordza
คอร์ด สุดเขตแดน The Studio Project | เนื้อเพลง สุดเขตแดน The Studio Project | Chord สุดเขตแดน The Studio Project

คอร์ด เนื้อเพลง Side Effects The Chainsmokers Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Side Effects The Chainsmokers Chordza
คอร์ด Side Effects The Chainsmokers | เนื้อเพลง Side Effects The Chainsmokers | Chord Side Effects The Chainsmokers

คอร์ด เนื้อเพลง Forget To Forget SHY Martin Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Forget To Forget SHY Martin Chordza
คอร์ด Forget To Forget SHY Martin | เนื้อเพลง Forget To Forget SHY Martin | Chord Forget To Forget SHY Martin

คอร์ด เนื้อเพลง This Is It Scotty McCreery Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง This Is It Scotty McCreery Chordza
คอร์ด This Is It Scotty McCreery | เนื้อเพลง This Is It Scotty McCreery | Chord This Is It Scotty McCreery

คอร์ด เนื้อเพลง Sorry OZEEOOS Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Sorry OZEEOOS Chordza
คอร์ด Sorry OZEEOOS | เนื้อเพลง Sorry OZEEOOS | Chord Sorry OZEEOOS

คอร์ด เนื้อเพลง Ganja Burn Nicki Minaj Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Ganja Burn Nicki Minaj Chordza
คอร์ด Ganja Burn Nicki Minaj | เนื้อเพลง Ganja Burn Nicki Minaj | Chord Ganja Burn Nicki Minaj

คอร์ด เนื้อเพลง ปัดให้พ้น NAZESUS Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ปัดให้พ้น NAZESUS Chordza
คอร์ด ปัดให้พ้น NAZESUS | เนื้อเพลง ปัดให้พ้น NAZESUS | Chord ปัดให้พ้น NAZESUS

คอร์ด เนื้อเพลง สุภาพสตรี MC KING Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สุภาพสตรี MC KING Chordza
คอร์ด สุภาพสตรี MC KING | เนื้อเพลง สุภาพสตรี MC KING | Chord สุภาพสตรี MC KING

คอร์ด เนื้อเพลง คบมาก่อน MC KING Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คบมาก่อน MC KING Chordza
คอร์ด คบมาก่อน MC KING | เนื้อเพลง คบมาก่อน MC KING | Chord คบมาก่อน MC KING

คอร์ด เนื้อเพลง Rich Maren Morris Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Rich Maren Morris Chordza
คอร์ด Rich Maren Morris | เนื้อเพลง Rich Maren Morris | Chord Rich Maren Morris

คอร์ด เนื้อเพลง High Horse Kacey Musgraves Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง High Horse Kacey Musgraves Chordza
คอร์ด High Horse Kacey Musgraves | เนื้อเพลง High Horse Kacey Musgraves | Chord High Horse Kacey Musgraves

คอร์ด เนื้อเพลง In My Feelings Drake Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง In My Feelings Drake Chordza
คอร์ด In My Feelings Drake | เนื้อเพลง In My Feelings Drake | Chord In My Feelings Drake

คอร์ด เนื้อเพลง Suffer Charlie Puth Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Suffer Charlie Puth Chordza
คอร์ด Suffer Charlie Puth | เนื้อเพลง Suffer Charlie Puth | Chord Suffer Charlie Puth

23 สิงหาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Patient Charlie Puth Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Patient Charlie Puth Chordza
คอร์ด Patient Charlie Puth | เนื้อเพลง Patient Charlie Puth | Chord Patient Charlie Puth

คอร์ด เนื้อเพลง LA Girls Charlie Puth Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง LA Girls Charlie Puth Chordza
คอร์ด LA Girls Charlie Puth | เนื้อเพลง LA Girls Charlie Puth | Chord LA Girls Charlie Puth

คอร์ด เนื้อเพลง เธอผู้ห่างไกล ไท ธนาวุฒิ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เธอผู้ห่างไกล ไท ธนาวุฒิ Chordza
คอร์ด เธอผู้ห่างไกล ไท ธนาวุฒิ | เนื้อเพลง เธอผู้ห่างไกล ไท ธนาวุฒิ | Chord เธอผู้ห่างไกล ไท ธนาวุฒิ

คอร์ด เนื้อเพลง เรียกพี่ได้ไหม แอ็ด คาราบาว Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เรียกพี่ได้ไหม แอ็ด คาราบาว Chordza
คอร์ด เรียกพี่ได้ไหม แอ็ด คาราบาว | เนื้อเพลง เรียกพี่ได้ไหม แอ็ด คาราบาว | Chord เรียกพี่ได้ไหม แอ็ด คาราบาว

คอร์ด เนื้อเพลง เทวดาเพลง แอ็ด คาราบาว Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เทวดาเพลง แอ็ด คาราบาว Chordza
คอร์ด เทวดาเพลง แอ็ด คาราบาว | เนื้อเพลง เทวดาเพลง แอ็ด คาราบาว | Chord เทวดาเพลง แอ็ด คาราบาว

คอร์ด เนื้อเพลง เทพธิดาผ้าซิ่น แอ็ด คาราบาว Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เทพธิดาผ้าซิ่น แอ็ด คาราบาว Chordza
คอร์ด เทพธิดาผ้าซิ่น แอ็ด คาราบาว | เนื้อเพลง เทพธิดาผ้าซิ่น แอ็ด คาราบาว | Chord เทพธิดาผ้าซิ่น แอ็ด คาราบาว

คอร์ด เนื้อเพลง เดิมพัน 2,000 กิโล แอ็ด คาราบาว Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เดิมพัน 2,000 กิโล แอ็ด คาราบาว Chordza
คอร์ด เดิมพัน 2,000 กิโล แอ็ด คาราบาว | เนื้อเพลง เดิมพัน 2,000 กิโล แอ็ด คาราบาว | Chord เดิมพัน 2,000 กิโล แอ็ด คาราบาว

คอร์ด เนื้อเพลง เงินสั่งมา แอ็ด คาราบาว Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เงินสั่งมา แอ็ด คาราบาว Chordza
คอร์ด เงินสั่งมา แอ็ด คาราบาว | เนื้อเพลง เงินสั่งมา แอ็ด คาราบาว | Chord เงินสั่งมา แอ็ด คาราบาว

คอร์ด เนื้อเพลง ลูกสาวผู้การ แอ็ด คาราบาว Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ลูกสาวผู้การ แอ็ด คาราบาว Chordza
คอร์ด ลูกสาวผู้การ แอ็ด คาราบาว | เนื้อเพลง ลูกสาวผู้การ แอ็ด คาราบาว | Chord ลูกสาวผู้การ แอ็ด คาราบาว

คอร์ด เนื้อเพลง นางฟ้ายังอาย แอ็ด คาราบาว Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง นางฟ้ายังอาย แอ็ด คาราบาว Chordza
คอร์ด นางฟ้ายังอาย แอ็ด คาราบาว | เนื้อเพลง นางฟ้ายังอาย แอ็ด คาราบาว | Chord นางฟ้ายังอาย แอ็ด คาราบาว

คอร์ด เนื้อเพลง คนกล่อมโลก แอ็ด คาราบาว Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คนกล่อมโลก แอ็ด คาราบาว Chordza
คอร์ด คนกล่อมโลก แอ็ด คาราบาว | เนื้อเพลง คนกล่อมโลก แอ็ด คาราบาว | Chord คนกล่อมโลก แอ็ด คาราบาว

คอร์ด เนื้อเพลง สมดั่งใจ แอมมี่ The Bottom Blues Feat.D-Gerrard Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สมดั่งใจ แอมมี่ The Bottom Blues Feat.D-Gerrard Chordza
คอร์ด สมดั่งใจ แอมมี่ The Bottom Blues Feat.D-Gerrard | เนื้อเพลง สมดั่งใจ แอมมี่ The Bottom Blues Feat.D-Gerrard | Chord สมดั่งใจ แอมมี่ The Bottom Blues Feat.D-Gerrard

คอร์ด เนื้อเพลง ขวัญใจสาวรถแห่ แม็ก ลานนา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ขวัญใจสาวรถแห่ แม็ก ลานนา Chordza
คอร์ด ขวัญใจสาวรถแห่ แม็ก ลานนา | เนื้อเพลง ขวัญใจสาวรถแห่ แม็ก ลานนา | Chord ขวัญใจสาวรถแห่ แม็ก ลานนา

คอร์ด เนื้อเพลง กองไว้ แคทรียา อิงลิช Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง กองไว้ แคทรียา อิงลิช Chordza
คอร์ด กองไว้ แคทรียา อิงลิช | เนื้อเพลง กองไว้ แคทรียา อิงลิช | Chord กองไว้ แคทรียา อิงลิช

คอร์ด เนื้อเพลง สตรีมีคัน เอมมี่ อมลวรรณ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สตรีมีคัน เอมมี่ อมลวรรณ Chordza
คอร์ด สตรีมีคัน เอมมี่ อมลวรรณ | เนื้อเพลง สตรีมีคัน เอมมี่ อมลวรรณ | Chord สตรีมีคัน เอมมี่ อมลวรรณ

คอร์ด เนื้อเพลง เรื่องราวก่อนจากกัน เก่ง ธชย The Voice Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เรื่องราวก่อนจากกัน เก่ง ธชย The Voice Chordza
คอร์ด เรื่องราวก่อนจากกัน เก่ง ธชย The Voice | เนื้อเพลง เรื่องราวก่อนจากกัน เก่ง ธชย The Voice | Chord เรื่องราวก่อนจากกัน เก่ง ธชย The Voice

คอร์ด เนื้อเพลง กรุงเทพธารา เก่ง ธชย The Voice Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง กรุงเทพธารา เก่ง ธชย The Voice Chordza
คอร์ด กรุงเทพธารา เก่ง ธชย The Voice | เนื้อเพลง กรุงเทพธารา เก่ง ธชย The Voice | Chord กรุงเทพธารา เก่ง ธชย The Voice

22 สิงหาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง กลองยาวอันดา อันดา อาร์สยาม Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง กลองยาวอันดา อันดา อาร์สยาม Chordza
คอร์ด กลองยาวอันดา อันดา อาร์สยาม | เนื้อเพลง กลองยาวอันดา อันดา อาร์สยาม | Chord กลองยาวอันดา อันดา อาร์สยาม

21 สิงหาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Good Girl Dustin Lynch Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Good Girl Dustin Lynch Chordza
คอร์ด Good Girl Dustin Lynch | เนื้อเพลง Good Girl Dustin Lynch | Chord Good Girl Dustin Lynch

คอร์ด เนื้อเพลง คนชั่ว 2018 THE PARKINSON Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คนชั่ว 2018 THE PARKINSON Chordza
คอร์ด คนชั่ว 2018 THE PARKINSON | เนื้อเพลง คนชั่ว 2018 THE PARKINSON | Chord คนชั่ว 2018 THE PARKINSON

คอร์ด เนื้อเพลง Winchester Cathedral The New Vaudeville Band Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Winchester Cathedral The New Vaudeville Band Chordza
คอร์ด Winchester Cathedral The New Vaudeville Band | เนื้อเพลง Winchester Cathedral The New Vaudeville Band | Chord Winchester Cathedral The New Vaudeville Band

คอร์ด เนื้อเพลง You won t find another fool like me The New Seekers Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง You won t find another fool like me The New Seekers Chordza
คอร์ด You won t find another fool like me The New Seekers | เนื้อเพลง You won t find another fool like me The New Seekers | Chord You won t find another fool like me The New Seekers

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่กี่นาที Smile Eyes Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่กี่นาที Smile Eyes Chordza
คอร์ด ไม่กี่นาที Smile Eyes | เนื้อเพลง ไม่กี่นาที Smile Eyes | Chord ไม่กี่นาที Smile Eyes

คอร์ด เนื้อเพลง One Last Song Sam Smith Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง One Last Song Sam Smith Chordza
คอร์ด One Last Song Sam Smith | เนื้อเพลง One Last Song Sam Smith | Chord One Last Song Sam Smith

คอร์ด เนื้อเพลง Burning Sam Smith Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Burning Sam Smith Chordza
คอร์ด Burning Sam Smith | เนื้อเพลง Burning Sam Smith | Chord Burning Sam Smith

คอร์ด เนื้อเพลง Baby, You Make Me Crazy (Acoustic) Sam Smith Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Baby, You Make Me Crazy (Acoustic) Sam Smith Chordza
คอร์ด Baby, You Make Me Crazy (Acoustic) Sam Smith | เนื้อเพลง Baby, You Make Me Crazy (Acoustic) Sam Smith | Chord Baby, You Make Me Crazy (Acoustic) Sam Smith

คอร์ด เนื้อเพลง Young World (Mono) Ricky Nelson Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Young World (Mono) Ricky Nelson Chordza
คอร์ด Young World (Mono) Ricky Nelson | เนื้อเพลง Young World (Mono) Ricky Nelson | Chord Young World (Mono) Ricky Nelson

คอร์ด เนื้อเพลง Young Emotions Ricky Nelson Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Young Emotions Ricky Nelson Chordza
คอร์ด Young Emotions Ricky Nelson | เนื้อเพลง Young Emotions Ricky Nelson | Chord Young Emotions Ricky Nelson

คอร์ด เนื้อเพลง Travelin' Man Ricky Nelson Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Travelin' Man Ricky Nelson Chordza
คอร์ด Travelin' Man Ricky Nelson | เนื้อเพลง Travelin' Man Ricky Nelson | Chord Travelin' Man Ricky Nelson

คอร์ด เนื้อเพลง There's Nothing I Can Say Ricky Nelson Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง There's Nothing I Can Say Ricky Nelson Chordza
คอร์ด There's Nothing I Can Say Ricky Nelson | เนื้อเพลง There's Nothing I Can Say Ricky Nelson | Chord There's Nothing I Can Say Ricky Nelson

20 สิงหาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง The Very Thought Of You Ricky Nelson Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง The Very Thought Of You Ricky Nelson Chordza
คอร์ด The Very Thought Of You Ricky Nelson | เนื้อเพลง The Very Thought Of You Ricky Nelson | Chord The Very Thought Of You Ricky Nelson

คอร์ด เนื้อเพลง The Wonder of You Ray Peterson Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง The Wonder of You Ray Peterson Chordza
คอร์ด The Wonder of You Ray Peterson | เนื้อเพลง The Wonder of You Ray Peterson | Chord The Wonder of You Ray Peterson

คอร์ด เนื้อเพลง Tell Laura I Love Her Ray Peterson Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Tell Laura I Love Her Ray Peterson Chordza
คอร์ด Tell Laura I Love Her Ray Peterson | เนื้อเพลง Tell Laura I Love Her Ray Peterson | Chord Tell Laura I Love Her Ray Peterson

คอร์ด เนื้อเพลง You don't know what you've got Ral Donner Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง You don't know what you've got Ral Donner Chordza
คอร์ด You don't know what you've got Ral Donner | เนื้อเพลง You don't know what you've got Ral Donner | Chord You don't know what you've got Ral Donner

คอร์ด เนื้อเพลง You'd Better Come Home Petula Clark Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง You'd Better Come Home Petula Clark Chordza
คอร์ด You'd Better Come Home Petula Clark | เนื้อเพลง You'd Better Come Home Petula Clark | Chord You'd Better Come Home Petula Clark

คอร์ด เนื้อเพลง With All My Heart Petula Clark Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง With All My Heart Petula Clark Chordza
คอร์ด With All My Heart Petula Clark | เนื้อเพลง With All My Heart Petula Clark | Chord With All My Heart Petula Clark

คอร์ด เนื้อเพลง True Love (Never Runs Smooth) Petula Clark Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง True Love (Never Runs Smooth) Petula Clark Chordza
คอร์ด True Love (Never Runs Smooth) Petula Clark | เนื้อเพลง True Love (Never Runs Smooth) Petula Clark | Chord True Love (Never Runs Smooth) Petula Clark

คอร์ด เนื้อเพลง This is Goodbye Petula Clark Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง This is Goodbye Petula Clark Chordza
คอร์ด This is Goodbye Petula Clark | เนื้อเพลง This is Goodbye Petula Clark | Chord This is Goodbye Petula Clark

คอร์ด เนื้อเพลง The Other Man's Grass (Is Always Greener) Petula Clark Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง The Other Man's Grass (Is Always Greener) Petula Clark Chordza
คอร์ด The Other Man's Grass (Is Always Greener) Petula Clark | เนื้อเพลง The Other Man's Grass (Is Always Greener) Petula Clark | Chord The Other Man's Grass (Is Always Greener) Petula Clark

คอร์ด เนื้อเพลง Where Have All The Flowers Peter Paul & Mary Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Where Have All The Flowers Peter Paul & Mary Chordza
คอร์ด Where Have All The Flowers Peter Paul & Mary | เนื้อเพลง Where Have All The Flowers Peter Paul & Mary | Chord Where Have All The Flowers Peter Paul & Mary

คอร์ด เนื้อเพลง Tiny Sparrow Peter Paul & Mary Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Tiny Sparrow Peter Paul & Mary Chordza
คอร์ด Tiny Sparrow Peter Paul & Mary | เนื้อเพลง Tiny Sparrow Peter Paul & Mary | Chord Tiny Sparrow Peter Paul & Mary

คอร์ด เนื้อเพลง This Land Is Your Land Peter Paul & Mary Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง This Land Is Your Land Peter Paul & Mary Chordza
คอร์ด This Land Is Your Land Peter Paul & Mary | เนื้อเพลง This Land Is Your Land Peter Paul & Mary | Chord This Land Is Your Land Peter Paul & Mary

คอร์ด เนื้อเพลง When a Man Loves a Woman Percy sledge Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง When a Man Loves a Woman Percy sledge Chordza
คอร์ด When a Man Loves a Woman Percy sledge | เนื้อเพลง When a Man Loves a Woman Percy sledge | Chord When a Man Loves a Woman Percy sledge

คอร์ด เนื้อเพลง Warm and Tender Love Percy sledge Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Warm and Tender Love Percy sledge Chordza
คอร์ด Warm and Tender Love Percy sledge | เนื้อเพลง Warm and Tender Love Percy sledge | Chord Warm and Tender Love Percy sledge

คอร์ด เนื้อเพลง Burning Sam Smith Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Burning Sam Smith Chordza
คอร์ด Burning Sam Smith | เนื้อเพลง Burning Sam Smith | Chord Burning Sam Smith

คอร์ด เนื้อเพลง Young Lovers Paul & Paula Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Young Lovers Paul & Paula Chordza
คอร์ด Young Lovers Paul & Paula | เนื้อเพลง Young Lovers Paul & Paula | Chord Young Lovers Paul & Paula

คอร์ด เนื้อเพลง MOM OZEEOOS Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง MOM OZEEOOS Chordza
คอร์ด MOM OZEEOOS | เนื้อเพลง MOM OZEEOOS | Chord MOM OZEEOOS

คอร์ด เนื้อเพลง These Arms of Mine Otis Redding Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง These Arms of Mine Otis Redding Chordza
คอร์ด These Arms of Mine Otis Redding | เนื้อเพลง These Arms of Mine Otis Redding | Chord These Arms of Mine Otis Redding

คอร์ด เนื้อเพลง You Mean Everything to Me Neil Sedaka Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง You Mean Everything to Me Neil Sedaka Chordza
คอร์ด You Mean Everything to Me Neil Sedaka | เนื้อเพลง You Mean Everything to Me Neil Sedaka | Chord You Mean Everything to Me Neil Sedaka

19 สิงหาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง The Diary Neil Sedaka Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง The Diary Neil Sedaka Chordza
คอร์ด The Diary Neil Sedaka | เนื้อเพลง The Diary Neil Sedaka | Chord The Diary Neil Sedaka

คอร์ด เนื้อเพลง You Only Live Twice Songtext Nancy Sinatra Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง You Only Live Twice Songtext Nancy Sinatra Chordza
คอร์ด You Only Live Twice Songtext Nancy Sinatra | เนื้อเพลง You Only Live Twice Songtext Nancy Sinatra | Chord You Only Live Twice Songtext Nancy Sinatra

คอร์ด เนื้อเพลง Things Nancy Sinatra Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Things Nancy Sinatra Chordza
คอร์ด Things Nancy Sinatra | เนื้อเพลง Things Nancy Sinatra | Chord Things Nancy Sinatra

คอร์ด เนื้อเพลง These Boots Are Made for Walkin' Nancy Sinatra Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง These Boots Are Made for Walkin' Nancy Sinatra Chordza
คอร์ด These Boots Are Made for Walkin' Nancy Sinatra | เนื้อเพลง These Boots Are Made for Walkin' Nancy Sinatra | Chord These Boots Are Made for Walkin' Nancy Sinatra

คอร์ด เนื้อเพลง Something Human Muse Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Something Human Muse Chordza
คอร์ด Something Human Muse | เนื้อเพลง Something Human Muse | Chord Something Human Muse

คอร์ด เนื้อเพลง เรื่องไม่คาดคิด Middle Lane Feat.BLACKSHEEP Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เรื่องไม่คาดคิด Middle Lane Feat.BLACKSHEEP Chordza
คอร์ด เรื่องไม่คาดคิด Middle Lane Feat.BLACKSHEEP | เนื้อเพลง เรื่องไม่คาดคิด Middle Lane Feat.BLACKSHEEP | Chord เรื่องไม่คาดคิด Middle Lane Feat.BLACKSHEEP

คอร์ด เนื้อเพลง แอเรีย 51 MC KING Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แอเรีย 51 MC KING Chordza
คอร์ด แอเรีย 51 MC KING | เนื้อเพลง แอเรีย 51 MC KING | Chord แอเรีย 51 MC KING

คอร์ด เนื้อเพลง เชย MC KING Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เชย MC KING Chordza
คอร์ด เชย MC KING | เนื้อเพลง เชย MC KING | Chord เชย MC KING

คอร์ด เนื้อเพลง ความลับ MC KING Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ความลับ MC KING Chordza
คอร์ด ความลับ MC KING | เนื้อเพลง ความลับ MC KING | Chord ความลับ MC KING

คอร์ด เนื้อเพลง Goodnight Goodnight Maroon 5 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Goodnight Goodnight Maroon 5 Chordza
คอร์ด Goodnight Goodnight Maroon 5 | เนื้อเพลง Goodnight Goodnight Maroon 5 | Chord Goodnight Goodnight Maroon 5

คอร์ด เนื้อเพลง Overdose Major Seven Feat.มุก ขมคอ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Overdose Major Seven Feat.มุก ขมคอ Chordza
คอร์ด Overdose Major Seven Feat.มุก ขมคอ | เนื้อเพลง Overdose Major Seven Feat.มุก ขมคอ | Chord Overdose Major Seven Feat.มุก ขมคอ

คอร์ด เนื้อเพลง When The Curtain Falls Greta Van Fleet Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง When The Curtain Falls Greta Van Fleet Chordza
คอร์ด When The Curtain Falls Greta Van Fleet | เนื้อเพลง When The Curtain Falls Greta Van Fleet | Chord When The Curtain Falls Greta Van Fleet

คอร์ด เนื้อเพลง ยอม GALATO Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ยอม GALATO Chordza
คอร์ด ยอม GALATO | เนื้อเพลง ยอม GALATO | Chord ยอม GALATO

คอร์ด เนื้อเพลง ของขวัญวันแม่ Flame Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ของขวัญวันแม่ Flame Chordza
คอร์ด ของขวัญวันแม่ Flame | เนื้อเพลง ของขวัญวันแม่ Flame | Chord ของขวัญวันแม่ Flame

คอร์ด เนื้อเพลง เวลาไม่เคยหยุดหมุน Chitswift Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เวลาไม่เคยหยุดหมุน Chitswift Chordza
คอร์ด เวลาไม่เคยหยุดหมุน Chitswift | เนื้อเพลง เวลาไม่เคยหยุดหมุน Chitswift | Chord เวลาไม่เคยหยุดหมุน Chitswift

คอร์ด เนื้อเพลง Empty Cups Charlie Puth Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Empty Cups Charlie Puth Chordza
คอร์ด Empty Cups Charlie Puth | เนื้อเพลง Empty Cups Charlie Puth | Chord Empty Cups Charlie Puth

คอร์ด เนื้อเพลง ทำวันนี้ ทำไวไว Boyd Kosiyapong Feat.พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ & Room 39 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ทำวันนี้ ทำไวไว Boyd Kosiyapong Feat.พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ & Room 39 Chordza
คอร์ด ทำวันนี้ ทำไวไว Boyd Kosiyapong Feat.พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ & Room 39 | เนื้อเพลง ทำวันนี้ ทำไวไว Boyd Kosiyapong Feat.พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ & Room 39 | Chord ทำวันนี้ ทำไวไว Boyd Kosiyapong Feat.พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ & Room 39

คอร์ด เนื้อเพลง The Lost Hour ในคืนที่เราเจอะเจอกันครั้งแรก Boyd Kosiyapong Feat.Win Sirivongse Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง The Lost Hour ในคืนที่เราเจอะเจอกันครั้งแรก Boyd Kosiyapong Feat.Win Sirivongse Chordza
คอร์ด The Lost Hour ในคืนที่เราเจอะเจอกันครั้งแรก Boyd Kosiyapong Feat.Win Sirivongse | เนื้อเพลง The Lost Hour ในคืนที่เราเจอะเจอกันครั้งแรก Boyd Kosiyapong Feat.Win Sirivongse | Chord The Lost Hour ในคืนที่เราเจอะเจอกันครั้งแรก Boyd Kosiyapong Feat.Win Sirivongse

18 สิงหาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง เหตุผล Boyd Kosiyapong Feat.The TOYS Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เหตุผล Boyd Kosiyapong Feat.The TOYS Chordza
คอร์ด เหตุผล Boyd Kosiyapong Feat.The TOYS | เนื้อเพลง เหตุผล Boyd Kosiyapong Feat.The TOYS | Chord เหตุผล Boyd Kosiyapong Feat.The TOYS

คอร์ด เนื้อเพลง Wishful Sinking Blessthefall Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Wishful Sinking Blessthefall Chordza
คอร์ด Wishful Sinking Blessthefall | เนื้อเพลง Wishful Sinking Blessthefall | Chord Wishful Sinking Blessthefall

คอร์ด เนื้อเพลง Welcome Home Blessthefall Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Welcome Home Blessthefall Chordza
คอร์ด Welcome Home Blessthefall | เนื้อเพลง Welcome Home Blessthefall | Chord Welcome Home Blessthefall

คอร์ด เนื้อเพลง Keep Me Close Blessthefall Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Keep Me Close Blessthefall Chordza
คอร์ด Keep Me Close Blessthefall | เนื้อเพลง Keep Me Close Blessthefall | Chord Keep Me Close Blessthefall

คอร์ด เนื้อเพลง ฝันนี้ยังต้องพึ่งเธอ ไมค์ ภูพาน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ฝันนี้ยังต้องพึ่งเธอ ไมค์ ภูพาน Chordza
คอร์ด ฝันนี้ยังต้องพึ่งเธอ ไมค์ ภูพาน | เนื้อเพลง ฝันนี้ยังต้องพึ่งเธอ ไมค์ ภูพาน | Chord ฝันนี้ยังต้องพึ่งเธอ ไมค์ ภูพาน

คอร์ด เนื้อเพลง ผัวเก่าที่เจ้าทิ่ม โอ บุรีรัมย์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ผัวเก่าที่เจ้าทิ่ม โอ บุรีรัมย์ Chordza
คอร์ด ผัวเก่าที่เจ้าทิ่ม โอ บุรีรัมย์ | เนื้อเพลง ผัวเก่าที่เจ้าทิ่ม โอ บุรีรัมย์ | Chord ผัวเก่าที่เจ้าทิ่ม โอ บุรีรัมย์

คอร์ด เนื้อเพลง เพลงของเธอ แนน วาทิยา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เพลงของเธอ แนน วาทิยา Chordza
คอร์ด เพลงของเธอ แนน วาทิยา | เนื้อเพลง เพลงของเธอ แนน วาทิยา | Chord เพลงของเธอ แนน วาทิยา

คอร์ด เนื้อเพลง เพราะรักจึงง้อ เอ็ม ราษีไศล Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เพราะรักจึงง้อ เอ็ม ราษีไศล Chordza
คอร์ด เพราะรักจึงง้อ เอ็ม ราษีไศล | เนื้อเพลง เพราะรักจึงง้อ เอ็ม ราษีไศล | Chord เพราะรักจึงง้อ เอ็ม ราษีไศล

คอร์ด เนื้อเพลง ก็บอกไปแล้ว นี่นา เฟย์ ฟาง แก้ว Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ก็บอกไปแล้ว นี่นา เฟย์ ฟาง แก้ว Chordza
คอร์ด ก็บอกไปแล้ว นี่นา เฟย์ ฟาง แก้ว | เนื้อเพลง ก็บอกไปแล้ว นี่นา เฟย์ ฟาง แก้ว | Chord ก็บอกไปแล้ว นี่นา เฟย์ ฟาง แก้ว

คอร์ด เนื้อเพลง เมือยม่อย (เหนื่อยล้า) เนสลี่ พรอำนาจ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เมือยม่อย (เหนื่อยล้า) เนสลี่ พรอำนาจ Chordza
คอร์ด เมือยม่อย (เหนื่อยล้า) เนสลี่ พรอำนาจ | เนื้อเพลง เมือยม่อย (เหนื่อยล้า) เนสลี่ พรอำนาจ | Chord เมือยม่อย (เหนื่อยล้า) เนสลี่ พรอำนาจ

คอร์ด เนื้อเพลง ฮักกับเขาสาเด้อ( Demo ) เต๊ะ ตะกูลตอ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ฮักกับเขาสาเด้อ( Demo ) เต๊ะ ตะกูลตอ Chordza
คอร์ด ฮักกับเขาสาเด้อ( Demo ) เต๊ะ ตะกูลตอ | เนื้อเพลง ฮักกับเขาสาเด้อ( Demo ) เต๊ะ ตะกูลตอ | Chord ฮักกับเขาสาเด้อ( Demo ) เต๊ะ ตะกูลตอ

คอร์ด เนื้อเพลง รั้งไว้จนซ่งหลุด ( Demo ) เต๊ะ ตะกูลตอ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รั้งไว้จนซ่งหลุด ( Demo ) เต๊ะ ตะกูลตอ Chordza
คอร์ด รั้งไว้จนซ่งหลุด ( Demo ) เต๊ะ ตะกูลตอ | เนื้อเพลง รั้งไว้จนซ่งหลุด ( Demo ) เต๊ะ ตะกูลตอ | Chord รั้งไว้จนซ่งหลุด ( Demo ) เต๊ะ ตะกูลตอ

คอร์ด เนื้อเพลง เพลงของเธอ (Modern Rock Version) เจมส์ มาร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เพลงของเธอ (Modern Rock Version) เจมส์ มาร์ Chordza
คอร์ด เพลงของเธอ (Modern Rock Version) เจมส์ มาร์ | เนื้อเพลง เพลงของเธอ (Modern Rock Version) เจมส์ มาร์ | Chord เพลงของเธอ (Modern Rock Version) เจมส์ มาร์

คอร์ด เนื้อเพลง โลกหมุนให้เราเจอกัน อาร์ม วรท Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง โลกหมุนให้เราเจอกัน อาร์ม วรท Chordza
คอร์ด โลกหมุนให้เราเจอกัน อาร์ม วรท | เนื้อเพลง โลกหมุนให้เราเจอกัน อาร์ม วรท | Chord โลกหมุนให้เราเจอกัน อาร์ม วรท

คอร์ด เนื้อเพลง อยากหอมแก้มแม่ทุกวัน หมามุ่ย นิภาพร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อยากหอมแก้มแม่ทุกวัน หมามุ่ย นิภาพร Chordza
คอร์ด อยากหอมแก้มแม่ทุกวัน หมามุ่ย นิภาพร | เนื้อเพลง อยากหอมแก้มแม่ทุกวัน หมามุ่ย นิภาพร | Chord อยากหอมแก้มแม่ทุกวัน หมามุ่ย นิภาพร

คอร์ด เนื้อเพลง ใจหนึ่งก็รัก ใจหนึ่งก็รู้ ส้ม มารี Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ใจหนึ่งก็รัก ใจหนึ่งก็รู้ ส้ม มารี Chordza
คอร์ด ใจหนึ่งก็รัก ใจหนึ่งก็รู้ ส้ม มารี | เนื้อเพลง ใจหนึ่งก็รัก ใจหนึ่งก็รู้ ส้ม มารี | Chord ใจหนึ่งก็รัก ใจหนึ่งก็รู้ ส้ม มารี

คอร์ด เนื้อเพลง แล้วไงใครสน สไนเปอร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แล้วไงใครสน สไนเปอร์ Chordza
คอร์ด แล้วไงใครสน สไนเปอร์ | เนื้อเพลง แล้วไงใครสน สไนเปอร์ | Chord แล้วไงใครสน สไนเปอร์

คอร์ด เนื้อเพลง รำคาญกะบอกเด้อ ลำเพลิน วงศกร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รำคาญกะบอกเด้อ ลำเพลิน วงศกร Chordza
คอร์ด รำคาญกะบอกเด้อ ลำเพลิน วงศกร | เนื้อเพลง รำคาญกะบอกเด้อ ลำเพลิน วงศกร | Chord รำคาญกะบอกเด้อ ลำเพลิน วงศกร

17 สิงหาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง ก็มันคิดถึง ฟอร์ด สบชัย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ก็มันคิดถึง ฟอร์ด สบชัย Chordza
คอร์ด ก็มันคิดถึง ฟอร์ด สบชัย | เนื้อเพลง ก็มันคิดถึง ฟอร์ด สบชัย | Chord ก็มันคิดถึง ฟอร์ด สบชัย

คอร์ด เนื้อเพลง หอบฝันสู่เมืองใหญ่ ปะแป้งพลอยชมพู Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หอบฝันสู่เมืองใหญ่ ปะแป้งพลอยชมพู Chordza
คอร์ด หอบฝันสู่เมืองใหญ่ ปะแป้งพลอยชมพู | เนื้อเพลง หอบฝันสู่เมืองใหญ่ ปะแป้งพลอยชมพู | Chord หอบฝันสู่เมืองใหญ่ ปะแป้งพลอยชมพู

คอร์ด เนื้อเพลง ฝากลมส่งไลน์ ปะแป้งพลอยชมพู Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ฝากลมส่งไลน์ ปะแป้งพลอยชมพู Chordza
คอร์ด ฝากลมส่งไลน์ ปะแป้งพลอยชมพู | เนื้อเพลง ฝากลมส่งไลน์ ปะแป้งพลอยชมพู | Chord ฝากลมส่งไลน์ ปะแป้งพลอยชมพู

คอร์ด เนื้อเพลง เว้าบ่ได้ ปอ ล้อแม็กซ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เว้าบ่ได้ ปอ ล้อแม็กซ์ Chordza
คอร์ด เว้าบ่ได้ ปอ ล้อแม็กซ์ | เนื้อเพลง เว้าบ่ได้ ปอ ล้อแม็กซ์ | Chord เว้าบ่ได้ ปอ ล้อแม็กซ์

คอร์ด เนื้อเพลง My Partner (ของมันต้องมี) ทศกัณฐ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง My Partner (ของมันต้องมี) ทศกัณฐ์ Chordza
คอร์ด My Partner (ของมันต้องมี) ทศกัณฐ์ | เนื้อเพลง My Partner (ของมันต้องมี) ทศกัณฐ์ | Chord My Partner (ของมันต้องมี) ทศกัณฐ์

คอร์ด เนื้อเพลง ลูกหล่า จุ้ย นพคุณ Feat.ออยเลอร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ลูกหล่า จุ้ย นพคุณ Feat.ออยเลอร์ Chordza
คอร์ด ลูกหล่า จุ้ย นพคุณ Feat.ออยเลอร์ | เนื้อเพลง ลูกหล่า จุ้ย นพคุณ Feat.ออยเลอร์ | Chord ลูกหล่า จุ้ย นพคุณ Feat.ออยเลอร์

คอร์ด เนื้อเพลง กฏแห่งรัก Ztudiotomo Feat.ทราย-พิราพร พรานพนัส Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง กฏแห่งรัก Ztudiotomo Feat.ทราย-พิราพร พรานพนัส Chordza
คอร์ด กฏแห่งรัก Ztudiotomo Feat.ทราย-พิราพร พรานพนัส | เนื้อเพลง กฏแห่งรัก Ztudiotomo Feat.ทราย-พิราพร พรานพนัส | Chord กฏแห่งรัก Ztudiotomo Feat.ทราย-พิราพร พรานพนัส

คอร์ด เนื้อเพลง Moment By Moment Yvonne Elliman Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Moment By Moment Yvonne Elliman Chordza
คอร์ด Moment By Moment Yvonne Elliman | เนื้อเพลง Moment By Moment Yvonne Elliman | Chord Moment By Moment Yvonne Elliman

คอร์ด เนื้อเพลง Love Me Yvonne Elliman Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Love Me Yvonne Elliman Chordza
คอร์ด Love Me Yvonne Elliman | เนื้อเพลง Love Me Yvonne Elliman | Chord Love Me Yvonne Elliman

คอร์ด เนื้อเพลง If I Can't Have You Yvonne Elliman Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง If I Can't Have You Yvonne Elliman Chordza
คอร์ด If I Can't Have You Yvonne Elliman | เนื้อเพลง If I Can't Have You Yvonne Elliman | Chord If I Can't Have You Yvonne Elliman

คอร์ด เนื้อเพลง Hello Stranger Yvonne Elliman Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Hello Stranger Yvonne Elliman Chordza
คอร์ด Hello Stranger Yvonne Elliman | เนื้อเพลง Hello Stranger Yvonne Elliman | Chord Hello Stranger Yvonne Elliman

คอร์ด เนื้อเพลง Always On My Mind Willie Nelson Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Always On My Mind Willie Nelson Chordza
คอร์ด Always On My Mind Willie Nelson | เนื้อเพลง Always On My Mind Willie Nelson | Chord Always On My Mind Willie Nelson

คอร์ด เนื้อเพลง Play That Funky Music Wild Cherry Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Play That Funky Music Wild Cherry Chordza
คอร์ด Play That Funky Music Wild Cherry | เนื้อเพลง Play That Funky Music Wild Cherry | Chord Play That Funky Music Wild Cherry

คอร์ด เนื้อเพลง Macho Man Village People Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Macho Man Village People Chordza
คอร์ด Macho Man Village People | เนื้อเพลง Macho Man Village People | Chord Macho Man Village People

คอร์ด เนื้อเพลง เพราะเธอคู่ควร Jakkayan Avagaz Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เพราะเธอคู่ควร Jakkayan Avagaz Chordza
คอร์ด เพราะเธอคู่ควร Jakkayan Avagaz | เนื้อเพลง เพราะเธอคู่ควร Jakkayan Avagaz | Chord เพราะเธอคู่ควร Jakkayan Avagaz

คอร์ด เนื้อเพลง In The Navy Village People Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง In The Navy Village People Chordza
คอร์ด In The Navy Village People | เนื้อเพลง In The Navy Village People | Chord In The Navy Village People

คอร์ด เนื้อเพลง Hitchin' a Ride Vanity Fare Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Hitchin' a Ride Vanity Fare Chordza
คอร์ด Hitchin' a Ride Vanity Fare | เนื้อเพลง Hitchin' a Ride Vanity Fare | Chord Hitchin' a Ride Vanity Fare

คอร์ด เนื้อเพลง Little Latin Lupe Lu The Righteous Brothers Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Little Latin Lupe Lu The Righteous Brothers Chordza
คอร์ด Little Latin Lupe Lu The Righteous Brothers | เนื้อเพลง Little Latin Lupe Lu The Righteous Brothers | Chord Little Latin Lupe Lu The Righteous Brothers

คอร์ด เนื้อเพลง เหมือนมึงหล่อ Suriya Feat.HIGHHOT , BOMYARB , PERMYARB Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เหมือนมึงหล่อ Suriya Feat.HIGHHOT , BOMYARB , PERMYARB Chordza
คอร์ด เหมือนมึงหล่อ Suriya Feat.HIGHHOT , BOMYARB , PERMYARB | เนื้อเพลง เหมือนมึงหล่อ Suriya Feat.HIGHHOT , BOMYARB , PERMYARB | Chord เหมือนมึงหล่อ Suriya Feat.HIGHHOT , BOMYARB , PERMYARB

16 สิงหาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง ทุกวินาที SPF Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ทุกวินาที SPF Chordza
คอร์ด ทุกวินาที SPF | เนื้อเพลง ทุกวินาที SPF | Chord ทุกวินาที SPF

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่รู้ Sky After Rain Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่รู้ Sky After Rain Chordza
คอร์ด ไม่รู้ Sky After Rain | เนื้อเพลง ไม่รู้ Sky After Rain | Chord ไม่รู้ Sky After Rain

คอร์ด เนื้อเพลง Angel Baby Rosie and the Originals Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Angel Baby Rosie and the Originals Chordza
คอร์ด Angel Baby Rosie and the Originals | เนื้อเพลง Angel Baby Rosie and the Originals | Chord Angel Baby Rosie and the Originals

คอร์ด เนื้อเพลง String Along Ricky Nelson Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง String Along Ricky Nelson Chordza
คอร์ด String Along Ricky Nelson | เนื้อเพลง String Along Ricky Nelson | Chord String Along Ricky Nelson

คอร์ด เนื้อเพลง Stood Up Ricky Nelson Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Stood Up Ricky Nelson Chordza
คอร์ด Stood Up Ricky Nelson | เนื้อเพลง Stood Up Ricky Nelson | Chord Stood Up Ricky Nelson

คอร์ด เนื้อเพลง Since I Don't Have You Ricky Nelson Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Since I Don't Have You Ricky Nelson Chordza
คอร์ด Since I Don't Have You Ricky Nelson | เนื้อเพลง Since I Don't Have You Ricky Nelson | Chord Since I Don't Have You Ricky Nelson

คอร์ด เนื้อเพลง Poor Little Fool Ricky Nelson Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Poor Little Fool Ricky Nelson Chordza
คอร์ด Poor Little Fool Ricky Nelson | เนื้อเพลง Poor Little Fool Ricky Nelson | Chord Poor Little Fool Ricky Nelson

คอร์ด เนื้อเพลง Never Be Anyone Else But You Ricky Nelson Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Never Be Anyone Else But You Ricky Nelson Chordza
คอร์ด Never Be Anyone Else But You Ricky Nelson | เนื้อเพลง Never Be Anyone Else But You Ricky Nelson | Chord Never Be Anyone Else But You Ricky Nelson

คอร์ด เนื้อเพลง Mean Old World Ricky Nelson Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Mean Old World Ricky Nelson Chordza
คอร์ด Mean Old World Ricky Nelson | เนื้อเพลง Mean Old World Ricky Nelson | Chord Mean Old World Ricky Nelson

คอร์ด เนื้อเพลง Lonesome Town Ricky Nelson Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Lonesome Town Ricky Nelson Chordza
คอร์ด Lonesome Town Ricky Nelson | เนื้อเพลง Lonesome Town Ricky Nelson | Chord Lonesome Town Ricky Nelson

คอร์ด เนื้อเพลง Just a Little Too Much Ricky Nelson Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Just a Little Too Much Ricky Nelson Chordza
คอร์ด Just a Little Too Much Ricky Nelson | เนื้อเพลง Just a Little Too Much Ricky Nelson | Chord Just a Little Too Much Ricky Nelson

คอร์ด เนื้อเพลง It's Up to You (Stereo) Ricky Nelson Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง It's Up to You (Stereo) Ricky Nelson Chordza
คอร์ด It's Up to You (Stereo) Ricky Nelson | เนื้อเพลง It's Up to You (Stereo) Ricky Nelson | Chord It's Up to You (Stereo) Ricky Nelson

คอร์ด เนื้อเพลง It's Late Ricky Nelson Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง It's Late Ricky Nelson Chordza
คอร์ด It's Late Ricky Nelson | เนื้อเพลง It's Late Ricky Nelson | Chord It's Late Ricky Nelson

คอร์ด เนื้อเพลง I Will Follow You Ricky Nelson Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง I Will Follow You Ricky Nelson Chordza
คอร์ด I Will Follow You Ricky Nelson | เนื้อเพลง I Will Follow You Ricky Nelson | Chord I Will Follow You Ricky Nelson

คอร์ด เนื้อเพลง I Got a Feeling Ricky Nelson Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง I Got a Feeling Ricky Nelson Chordza
คอร์ด I Got a Feeling Ricky Nelson | เนื้อเพลง I Got a Feeling Ricky Nelson | Chord I Got a Feeling Ricky Nelson

คอร์ด เนื้อเพลง Hello Mary Lou Ricky Nelson Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Hello Mary Lou Ricky Nelson Chordza
คอร์ด Hello Mary Lou Ricky Nelson | เนื้อเพลง Hello Mary Lou Ricky Nelson | Chord Hello Mary Lou Ricky Nelson

คอร์ด เนื้อเพลง Have I Told You Lately That I Love You Ricky Nelson Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Have I Told You Lately That I Love You Ricky Nelson Chordza
คอร์ด Have I Told You Lately That I Love You Ricky Nelson | เนื้อเพลง Have I Told You Lately That I Love You Ricky Nelson | Chord Have I Told You Lately That I Love You Ricky Nelson

คอร์ด เนื้อเพลง Gypsy Woman Ricky Nelson Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Gypsy Woman Ricky Nelson Chordza
คอร์ด Gypsy Woman Ricky Nelson | เนื้อเพลง Gypsy Woman Ricky Nelson | Chord Gypsy Woman Ricky Nelson

15 สิงหาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Garden Party Ricky Nelson Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Garden Party Ricky Nelson Chordza
คอร์ด Garden Party Ricky Nelson | เนื้อเพลง Garden Party Ricky Nelson | Chord Garden Party Ricky Nelson

คอร์ด เนื้อเพลง For Your Sweet Love Ricky Nelson Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง For Your Sweet Love Ricky Nelson Chordza
คอร์ด For Your Sweet Love Ricky Nelson | เนื้อเพลง For Your Sweet Love Ricky Nelson | Chord For Your Sweet Love Ricky Nelson

คอร์ด เนื้อเพลง For You Ricky Nelson Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง For You Ricky Nelson Chordza
คอร์ด For You Ricky Nelson | เนื้อเพลง For You Ricky Nelson | Chord For You Ricky Nelson

คอร์ด เนื้อเพลง Fools Rush In Ricky Nelson Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Fools Rush In Ricky Nelson Chordza
คอร์ด Fools Rush In Ricky Nelson | เนื้อเพลง Fools Rush In Ricky Nelson | Chord Fools Rush In Ricky Nelson

คอร์ด เนื้อเพลง Down Home Ricky Nelson Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Down Home Ricky Nelson Chordza
คอร์ด Down Home Ricky Nelson | เนื้อเพลง Down Home Ricky Nelson | Chord Down Home Ricky Nelson

คอร์ด เนื้อเพลง Believe What You Say Ricky Nelson Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Believe What You Say Ricky Nelson Chordza
คอร์ด Believe What You Say Ricky Nelson | เนื้อเพลง Believe What You Say Ricky Nelson | Chord Believe What You Say Ricky Nelson

คอร์ด เนื้อเพลง Be-Bop Baby Ricky Nelson Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Be-Bop Baby Ricky Nelson Chordza
คอร์ด Be-Bop Baby Ricky Nelson | เนื้อเพลง Be-Bop Baby Ricky Nelson | Chord Be-Bop Baby Ricky Nelson

คอร์ด เนื้อเพลง A Wonder Like You (Mono) Ricky Nelson Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง A Wonder Like You (Mono) Ricky Nelson Chordza
คอร์ด A Wonder Like You (Mono) Ricky Nelson | เนื้อเพลง A Wonder Like You (Mono) Ricky Nelson | Chord A Wonder Like You (Mono) Ricky Nelson

คอร์ด เนื้อเพลง Lo mucho que te quiero Rene rene Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Lo mucho que te quiero Rene rene Chordza
คอร์ด Lo mucho que te quiero Rene rene | เนื้อเพลง Lo mucho que te quiero Rene rene | Chord Lo mucho que te quiero Rene rene

คอร์ด เนื้อเพลง Missing You Ray Peterson Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Missing You Ray Peterson Chordza
คอร์ด Missing You Ray Peterson | เนื้อเพลง Missing You Ray Peterson | Chord Missing You Ray Peterson

คอร์ด เนื้อเพลง Corrina, Corrina Ray Peterson Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Corrina, Corrina Ray Peterson Chordza
คอร์ด Corrina, Corrina Ray Peterson | เนื้อเพลง Corrina, Corrina Ray Peterson | Chord Corrina, Corrina Ray Peterson

คอร์ด เนื้อเพลง Denise Randy & The Rainbows Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Denise Randy & The Rainbows Chordza
คอร์ด Denise Randy & The Rainbows | เนื้อเพลง Denise Randy & The Rainbows | Chord Denise Randy & The Rainbows

คอร์ด เนื้อเพลง Girl Of My Best Friend Ral Donner Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Girl Of My Best Friend Ral Donner Chordza
คอร์ด Girl Of My Best Friend Ral Donner | เนื้อเพลง Girl Of My Best Friend Ral Donner | Chord Girl Of My Best Friend Ral Donner

คอร์ด เนื้อเพลง A Whiter Shade Of Pale Procol Harum Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง A Whiter Shade Of Pale Procol Harum Chordza
คอร์ด A Whiter Shade Of Pale Procol Harum | เนื้อเพลง A Whiter Shade Of Pale Procol Harum | Chord A Whiter Shade Of Pale Procol Harum

คอร์ด เนื้อเพลง อาวรณ์ Polycat Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อาวรณ์ Polycat Chordza
คอร์ด อาวรณ์ Polycat | เนื้อเพลง อาวรณ์ Polycat | Chord อาวรณ์ Polycat

คอร์ด เนื้อเพลง San Francisco (Be Sure to Wear Flowers in Your Hair) Petula Clark Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง San Francisco (Be Sure to Wear Flowers in Your Hair) Petula Clark Chordza
คอร์ด San Francisco (Be Sure to Wear Flowers in Your Hair) Petula Clark | เนื้อเพลง San Francisco (Be Sure to Wear Flowers in Your Hair) Petula Clark | Chord San Francisco (Be Sure to Wear Flowers in Your Hair) Petula Clark

คอร์ด เนื้อเพลง My Love Petula Clark Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง My Love Petula Clark Chordza
คอร์ด My Love Petula Clark | เนื้อเพลง My Love Petula Clark | Chord My Love Petula Clark

คอร์ด เนื้อเพลง Kiss Me Goodbye Petula Clark Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Kiss Me Goodbye Petula Clark Chordza
คอร์ด Kiss Me Goodbye Petula Clark | เนื้อเพลง Kiss Me Goodbye Petula Clark | Chord Kiss Me Goodbye Petula Clark

14 สิงหาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง I Know a Place Petula Clark Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง I Know a Place Petula Clark Chordza
คอร์ด I Know a Place Petula Clark | เนื้อเพลง I Know a Place Petula Clark | Chord I Know a Place Petula Clark

คอร์ด เนื้อเพลง I Couldn't Live Without Your Love Petula Clark Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง I Couldn't Live Without Your Love Petula Clark Chordza
คอร์ด I Couldn't Live Without Your Love Petula Clark | เนื้อเพลง I Couldn't Live Without Your Love Petula Clark | Chord I Couldn't Live Without Your Love Petula Clark

13 สิงหาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง I Go to Pieces Peter & Gordon Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง I Go to Pieces Peter & Gordon Chordza
คอร์ด I Go to Pieces Peter & Gordon | เนื้อเพลง I Go to Pieces Peter & Gordon | Chord I Go to Pieces Peter & Gordon

คอร์ด เนื้อเพลง I Don't Want To See You Again Peter & Gordon Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง I Don't Want To See You Again Peter & Gordon Chordza
คอร์ด I Don't Want To See You Again Peter & Gordon | เนื้อเพลง I Don't Want To See You Again Peter & Gordon | Chord I Don't Want To See You Again Peter & Gordon

คอร์ด เนื้อเพลง A World Without Love Peter & Gordon Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง A World Without Love Peter & Gordon Chordza
คอร์ด A World Without Love Peter & Gordon | เนื้อเพลง A World Without Love Peter & Gordon | Chord A World Without Love Peter & Gordon

คอร์ด เนื้อเพลง Don't Sleep in the Subway Pelula clak Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Don't Sleep in the Subway Pelula clak Chordza
คอร์ด Don't Sleep in the Subway Pelula clak | เนื้อเพลง Don't Sleep in the Subway Pelula clak | Chord Don't Sleep in the Subway Pelula clak

คอร์ด เนื้อเพลง 500 Miles Paul – mary Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง 500 Miles Paul – mary Chordza
คอร์ด 500 Miles Paul – mary | เนื้อเพลง 500 Miles Paul – mary | Chord 500 Miles Paul – mary

คอร์ด เนื้อเพลง Kicks Paul Revere & the Raiders Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Kicks Paul Revere & the Raiders Chordza
คอร์ด Kicks Paul Revere & the Raiders | เนื้อเพลง Kicks Paul Revere & the Raiders | Chord Kicks Paul Revere & the Raiders

คอร์ด เนื้อเพลง Just Like Me Paul Revere & the Raiders Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Just Like Me Paul Revere & the Raiders Chordza
คอร์ด Just Like Me Paul Revere & the Raiders | เนื้อเพลง Just Like Me Paul Revere & the Raiders | Chord Just Like Me Paul Revere & the Raiders

คอร์ด เนื้อเพลง Indian Reservation Paul Revere & the Raiders Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Indian Reservation Paul Revere & the Raiders Chordza
คอร์ด Indian Reservation Paul Revere & the Raiders | เนื้อเพลง Indian Reservation Paul Revere & the Raiders | Chord Indian Reservation Paul Revere & the Raiders

คอร์ด เนื้อเพลง Hungry Paul Revere & the Raiders Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Hungry Paul Revere & the Raiders Chordza
คอร์ด Hungry Paul Revere & the Raiders | เนื้อเพลง Hungry Paul Revere & the Raiders | Chord Hungry Paul Revere & the Raiders

คอร์ด เนื้อเพลง She Can't Find Her Keys Paul Petersen Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง She Can't Find Her Keys Paul Petersen Chordza
คอร์ด She Can't Find Her Keys Paul Petersen | เนื้อเพลง She Can't Find Her Keys Paul Petersen | Chord She Can't Find Her Keys Paul Petersen

คอร์ด เนื้อเพลง Lollipops And Roses Paul Petersen Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Lollipops And Roses Paul Petersen Chordza
คอร์ด Lollipops And Roses Paul Petersen | เนื้อเพลง Lollipops And Roses Paul Petersen | Chord Lollipops And Roses Paul Petersen

คอร์ด เนื้อเพลง Hey Paula Paul Anka Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Hey Paula Paul Anka Chordza
คอร์ด Hey Paula Paul Anka | เนื้อเพลง Hey Paula Paul Anka | Chord Hey Paula Paul Anka

คอร์ด เนื้อเพลง First Quarrel Paul Anka Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง First Quarrel Paul Anka Chordza
คอร์ด First Quarrel Paul Anka | เนื้อเพลง First Quarrel Paul Anka | Chord First Quarrel Paul Anka

12 สิงหาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง First Day Back At School Paul Anka Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง First Day Back At School Paul Anka Chordza
คอร์ด First Day Back At School Paul Anka | เนื้อเพลง First Day Back At School Paul Anka | Chord First Day Back At School Paul Anka

คอร์ด เนื้อเพลง Mixed-Up, Shook-Up Girl Patty & the Emblems Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Mixed-Up, Shook-Up Girl Patty & the Emblems Chordza
คอร์ด Mixed-Up, Shook-Up Girl Patty & the Emblems | เนื้อเพลง Mixed-Up, Shook-Up Girl Patty & the Emblems | Chord Mixed-Up, Shook-Up Girl Patty & the Emblems

คอร์ด เนื้อเพลง South Of The Border (Down Mexico Way) Patsy Cline Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง South Of The Border (Down Mexico Way) Patsy Cline Chordza
คอร์ด South Of The Border (Down Mexico Way) Patsy Cline | เนื้อเพลง South Of The Border (Down Mexico Way) Patsy Cline | Chord South Of The Border (Down Mexico Way) Patsy Cline

คอร์ด เนื้อเพลง San Antonio Rose Patsy Cline Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง San Antonio Rose Patsy Cline Chordza
คอร์ด San Antonio Rose Patsy Cline | เนื้อเพลง San Antonio Rose Patsy Cline | Chord San Antonio Rose Patsy Cline

คอร์ด เนื้อเพลง I Fall to Pieces Patsy Cline Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง I Fall to Pieces Patsy Cline Chordza
คอร์ด I Fall to Pieces Patsy Cline | เนื้อเพลง I Fall to Pieces Patsy Cline | Chord I Fall to Pieces Patsy Cline

คอร์ด เนื้อเพลง Crazy Patsy Cline Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Crazy Patsy Cline Chordza
คอร์ด Crazy Patsy Cline | เนื้อเพลง Crazy Patsy Cline | Chord Crazy Patsy Cline

คอร์ด เนื้อเพลง (Sittin' On) The Dock of the Bay Otis Redding Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง (Sittin' On) The Dock of the Bay Otis Redding Chordza
คอร์ด (Sittin' On) The Dock of the Bay Otis Redding | เนื้อเพลง (Sittin' On) The Dock of the Bay Otis Redding | Chord (Sittin' On) The Dock of the Bay Otis Redding

คอร์ด เนื้อเพลง รักลวงหยอก Ome Sarin (โอม สารินทร์) Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รักลวงหยอก Ome Sarin (โอม สารินทร์) Chordza
คอร์ด รักลวงหยอก Ome Sarin (โอม สารินทร์) | เนื้อเพลง รักลวงหยอก Ome Sarin (โอม สารินทร์) | Chord รักลวงหยอก Ome Sarin (โอม สารินทร์)

คอร์ด เนื้อเพลง Good Morning Starshine Olives Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Good Morning Starshine Olives Chordza
คอร์ด Good Morning Starshine Olives | เนื้อเพลง Good Morning Starshine Olives | Chord Good Morning Starshine Olives

คอร์ด เนื้อเพลง Jean Oliver Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Jean Oliver Chordza
คอร์ด Jean Oliver | เนื้อเพลง Jean Oliver | Chord Jean Oliver

คอร์ด เนื้อเพลง จับต้องไม่ได้ OldCity Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง จับต้องไม่ได้ OldCity Chordza
คอร์ด จับต้องไม่ได้ OldCity | เนื้อเพลง จับต้องไม่ได้ OldCity | Chord จับต้องไม่ได้ OldCity

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่ต้องเข้าใจ OG-ANIC Feat.HIGHHOT Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่ต้องเข้าใจ OG-ANIC Feat.HIGHHOT Chordza
คอร์ด ไม่ต้องเข้าใจ OG-ANIC Feat.HIGHHOT | เนื้อเพลง ไม่ต้องเข้าใจ OG-ANIC Feat.HIGHHOT | Chord ไม่ต้องเข้าใจ OG-ANIC Feat.HIGHHOT

คอร์ด เนื้อเพลง คุกกี้เสี่ยงทาย Nobuna Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คุกกี้เสี่ยงทาย Nobuna Chordza
คอร์ด คุกกี้เสี่ยงทาย Nobuna | เนื้อเพลง คุกกี้เสี่ยงทาย Nobuna | Chord คุกกี้เสี่ยงทาย Nobuna

คอร์ด เนื้อเพลง Deep Purple Nino Tempo & April Stevens Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Deep Purple Nino Tempo & April Stevens Chordza
คอร์ด Deep Purple Nino Tempo & April Stevens | เนื้อเพลง Deep Purple Nino Tempo & April Stevens | Chord Deep Purple Nino Tempo & April Stevens

คอร์ด เนื้อเพลง Superbird Neil Sedaka Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Superbird Neil Sedaka Chordza
คอร์ด Superbird Neil Sedaka | เนื้อเพลง Superbird Neil Sedaka | Chord Superbird Neil Sedaka

คอร์ด เนื้อเพลง Stairway To Heaven Neil Sedaka Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Stairway To Heaven Neil Sedaka Chordza
คอร์ด Stairway To Heaven Neil Sedaka | เนื้อเพลง Stairway To Heaven Neil Sedaka | Chord Stairway To Heaven Neil Sedaka

คอร์ด เนื้อเพลง Run Samson Run Neil Sedaka Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Run Samson Run Neil Sedaka Chordza
คอร์ด Run Samson Run Neil Sedaka | เนื้อเพลง Run Samson Run Neil Sedaka | Chord Run Samson Run Neil Sedaka

คอร์ด เนื้อเพลง One Way Ticket Neil Sedaka Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง One Way Ticket Neil Sedaka Chordza
คอร์ด One Way Ticket Neil Sedaka | เนื้อเพลง One Way Ticket Neil Sedaka | Chord One Way Ticket Neil Sedaka

11 สิงหาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Oh Carol (Takes 2, 3 & 4) Neil Sedaka Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Oh Carol (Takes 2, 3 & 4) Neil Sedaka Chordza
คอร์ด Oh Carol (Takes 2, 3 & 4) Neil Sedaka | เนื้อเพลง Oh Carol (Takes 2, 3 & 4) Neil Sedaka | Chord Oh Carol (Takes 2, 3 & 4) Neil Sedaka

คอร์ด เนื้อเพลง Next Door To An Angel Neil Sedaka Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Next Door To An Angel Neil Sedaka Chordza
คอร์ด Next Door To An Angel Neil Sedaka | เนื้อเพลง Next Door To An Angel Neil Sedaka | Chord Next Door To An Angel Neil Sedaka

คอร์ด เนื้อเพลง Little Devil Neil Sedaka Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Little Devil Neil Sedaka Chordza
คอร์ด Little Devil Neil Sedaka | เนื้อเพลง Little Devil Neil Sedaka | Chord Little Devil Neil Sedaka

คอร์ด เนื้อเพลง Laughter in the Rain Neil Sedaka Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Laughter in the Rain Neil Sedaka Chordza
คอร์ด Laughter in the Rain Neil Sedaka | เนื้อเพลง Laughter in the Rain Neil Sedaka | Chord Laughter in the Rain Neil Sedaka

คอร์ด เนื้อเพลง King of Clowns Neil Sedaka Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง King of Clowns Neil Sedaka Chordza
คอร์ด King of Clowns Neil Sedaka | เนื้อเพลง King of Clowns Neil Sedaka | Chord King of Clowns Neil Sedaka

คอร์ด เนื้อเพลง I Must Be Dreaming Neil Sedaka Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง I Must Be Dreaming Neil Sedaka Chordza
คอร์ด I Must Be Dreaming Neil Sedaka | เนื้อเพลง I Must Be Dreaming Neil Sedaka | Chord I Must Be Dreaming Neil Sedaka

คอร์ด เนื้อเพลง I Go Ape Neil Sedaka Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง I Go Ape Neil Sedaka Chordza
คอร์ด I Go Ape Neil Sedaka | เนื้อเพลง I Go Ape Neil Sedaka | Chord I Go Ape Neil Sedaka

คอร์ด เนื้อเพลง Fallin Neil Sedaka Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Fallin Neil Sedaka Chordza
คอร์ด Fallin Neil Sedaka | เนื้อเพลง Fallin Neil Sedaka | Chord Fallin Neil Sedaka

คอร์ด เนื้อเพลง Calendar Girl Neil Sedaka Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Calendar Girl Neil Sedaka Chordza
คอร์ด Calendar Girl Neil Sedaka | เนื้อเพลง Calendar Girl Neil Sedaka | Chord Calendar Girl Neil Sedaka

คอร์ด เนื้อเพลง Breaking Up Is Hard To Do (Slow Version) Neil Sedaka Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Breaking Up Is Hard To Do (Slow Version) Neil Sedaka Chordza
คอร์ด Breaking Up Is Hard To Do (Slow Version) Neil Sedaka | เนื้อเพลง Breaking Up Is Hard To Do (Slow Version) Neil Sedaka | Chord Breaking Up Is Hard To Do (Slow Version) Neil Sedaka

คอร์ด เนื้อเพลง Bad Blood Neil Sedaka Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Bad Blood Neil Sedaka Chordza
คอร์ด Bad Blood Neil Sedaka | เนื้อเพลง Bad Blood Neil Sedaka | Chord Bad Blood Neil Sedaka

คอร์ด เนื้อเพลง From a Jack to a King Ned Miller Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง From a Jack to a King Ned Miller Chordza
คอร์ด From a Jack to a King Ned Miller | เนื้อเพลง From a Jack to a King Ned Miller | Chord From a Jack to a King Ned Miller

คอร์ด เนื้อเพลง ไปต่อกันไหม KS OGME Feat.CONFUSE Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไปต่อกันไหม KS OGME Feat.CONFUSE Chordza
คอร์ด ไปต่อกันไหม KS OGME Feat.CONFUSE | เนื้อเพลง ไปต่อกันไหม KS OGME Feat.CONFUSE | Chord ไปต่อกันไหม KS OGME Feat.CONFUSE

คอร์ด เนื้อเพลง วาดฝัน Jan Chan Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง วาดฝัน Jan Chan Chordza
คอร์ด วาดฝัน Jan Chan | เนื้อเพลง วาดฝัน Jan Chan | Chord วาดฝัน Jan Chan

คอร์ด เนื้อเพลง Early In The Morning Fare Vanity Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Early In The Morning Fare Vanity Chordza
คอร์ด Early In The Morning Fare Vanity | เนื้อเพลง Early In The Morning Fare Vanity | Chord Early In The Morning Fare Vanity

คอร์ด เนื้อเพลง สตั๊น Emptyeye Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สตั๊น Emptyeye Chordza
คอร์ด สตั๊น Emptyeye | เนื้อเพลง สตั๊น Emptyeye | Chord สตั๊น Emptyeye

คอร์ด เนื้อเพลง บางครั้งแค่บางครั้ง Electric Neon Lamp Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง บางครั้งแค่บางครั้ง Electric Neon Lamp Chordza
คอร์ด บางครั้งแค่บางครั้ง Electric Neon Lamp | เนื้อเพลง บางครั้งแค่บางครั้ง Electric Neon Lamp | Chord บางครั้งแค่บางครั้ง Electric Neon Lamp

คอร์ด เนื้อเพลง ใจเย็นเย็น Clash Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ใจเย็นเย็น Clash Chordza
คอร์ด ใจเย็นเย็น Clash | เนื้อเพลง ใจเย็นเย็น Clash | Chord ใจเย็นเย็น Clash

10 สิงหาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง นางสาวปรารถนา Chanudom Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง นางสาวปรารถนา Chanudom Chordza
คอร์ด นางสาวปรารถนา Chanudom | เนื้อเพลง นางสาวปรารถนา Chanudom | Chord นางสาวปรารถนา Chanudom

คอร์ด เนื้อเพลง Sleepwalking Bring Me The Horizon Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Sleepwalking Bring Me The Horizon Chordza
คอร์ด Sleepwalking Bring Me The Horizon | เนื้อเพลง Sleepwalking Bring Me The Horizon | Chord Sleepwalking Bring Me The Horizon

คอร์ด เนื้อเพลง Someday I ll Meet You On The Other Side Boyd Kosiyapong Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Someday I ll Meet You On The Other Side Boyd Kosiyapong Chordza
คอร์ด Someday I ll Meet You On The Other Side Boyd Kosiyapong | เนื้อเพลง Someday I ll Meet You On The Other Side Boyd Kosiyapong | Chord Someday I ll Meet You On The Other Side Boyd Kosiyapong

คอร์ด เนื้อเพลง บีบมือ B5 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง บีบมือ B5 Chordza
คอร์ด บีบมือ B5 | เนื้อเพลง บีบมือ B5 | Chord บีบมือ B5

คอร์ด เนื้อเพลง เรื่องค้างใจ Affogato Band Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เรื่องค้างใจ Affogato Band Chordza
คอร์ด เรื่องค้างใจ Affogato Band | เนื้อเพลง เรื่องค้างใจ Affogato Band | Chord เรื่องค้างใจ Affogato Band

คอร์ด เนื้อเพลง น้ำขี้สีก ส้มโอ พัชรินทร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง น้ำขี้สีก ส้มโอ พัชรินทร์ Chordza
คอร์ด น้ำขี้สีก ส้มโอ พัชรินทร์ | เนื้อเพลง น้ำขี้สีก ส้มโอ พัชรินทร์ | Chord น้ำขี้สีก ส้มโอ พัชรินทร์

คอร์ด เนื้อเพลง อยากบอกรักดังๆแต่ยังหาคนฟังไม่ได้ หนุ่ม บางขุนพรหม Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อยากบอกรักดังๆแต่ยังหาคนฟังไม่ได้ หนุ่ม บางขุนพรหม Chordza
คอร์ด อยากบอกรักดังๆแต่ยังหาคนฟังไม่ได้ หนุ่ม บางขุนพรหม | เนื้อเพลง อยากบอกรักดังๆแต่ยังหาคนฟังไม่ได้ หนุ่ม บางขุนพรหม | Chord อยากบอกรักดังๆแต่ยังหาคนฟังไม่ได้ หนุ่ม บางขุนพรหม

คอร์ด เนื้อเพลง เกิดเป็นผู้ชาย อู๋ ธรรพ์ณธร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เกิดเป็นผู้ชาย อู๋ ธรรพ์ณธร Chordza
คอร์ด เกิดเป็นผู้ชาย อู๋ ธรรพ์ณธร | เนื้อเพลง เกิดเป็นผู้ชาย อู๋ ธรรพ์ณธร | Chord เกิดเป็นผู้ชาย อู๋ ธรรพ์ณธร

คอร์ด เนื้อเพลง ในเมื่อมันคือรัก อ้น กรกฎ Feat.เกรท สพล Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ในเมื่อมันคือรัก อ้น กรกฎ Feat.เกรท สพล Chordza
คอร์ด ในเมื่อมันคือรัก อ้น กรกฎ Feat.เกรท สพล | เนื้อเพลง ในเมื่อมันคือรัก อ้น กรกฎ Feat.เกรท สพล | Chord ในเมื่อมันคือรัก อ้น กรกฎ Feat.เกรท สพล

คอร์ด เนื้อเพลง เจ้าตั๋วว่าฮักอ้าย เบียร์ พร้อมพงษ์ วงษ์อินตา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เจ้าตั๋วว่าฮักอ้าย เบียร์ พร้อมพงษ์ วงษ์อินตา Chordza
คอร์ด เจ้าตั๋วว่าฮักอ้าย เบียร์ พร้อมพงษ์ วงษ์อินตา | เนื้อเพลง เจ้าตั๋วว่าฮักอ้าย เบียร์ พร้อมพงษ์ วงษ์อินตา | Chord เจ้าตั๋วว่าฮักอ้าย เบียร์ พร้อมพงษ์ วงษ์อินตา

คอร์ด เนื้อเพลง อ้ายเสียเจ้าไปหรือยัง ไผ่ พงศธร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อ้ายเสียเจ้าไปหรือยัง ไผ่ พงศธร Chordza
คอร์ด อ้ายเสียเจ้าไปหรือยัง ไผ่ พงศธร | เนื้อเพลง อ้ายเสียเจ้าไปหรือยัง ไผ่ พงศธร | Chord อ้ายเสียเจ้าไปหรือยัง ไผ่ พงศธร

คอร์ด เนื้อเพลง แด่ศาลที่เคารพ น้อย วงพรู Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แด่ศาลที่เคารพ น้อย วงพรู Chordza
คอร์ด แด่ศาลที่เคารพ น้อย วงพรู | เนื้อเพลง แด่ศาลที่เคารพ น้อย วงพรู | Chord แด่ศาลที่เคารพ น้อย วงพรู

คอร์ด เนื้อเพลง หลบมุม น้องเจนนี่ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หลบมุม น้องเจนนี่ Chordza
คอร์ด หลบมุม น้องเจนนี่ | เนื้อเพลง หลบมุม น้องเจนนี่ | Chord หลบมุม น้องเจนนี่

คอร์ด เนื้อเพลง Time machine ต้อล AF4 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Time machine ต้อล AF4 Chordza
คอร์ด Time machine ต้อล AF4 | เนื้อเพลง Time machine ต้อล AF4 | Chord Time machine ต้อล AF4

คอร์ด เนื้อเพลง ตราบชีวิตฉัน ต้น ธนษิต AF8 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ตราบชีวิตฉัน ต้น ธนษิต AF8 Chordza
คอร์ด ตราบชีวิตฉัน ต้น ธนษิต AF8 | เนื้อเพลง ตราบชีวิตฉัน ต้น ธนษิต AF8 | Chord ตราบชีวิตฉัน ต้น ธนษิต AF8

9 สิงหาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง เจ้าตั๋วว่าฮักอ้าย ตรี ชัยณรงค์ ฟ้าหงส์เหิร Feat.เบียร์ พร้อมพงษ์ วงษ์อินตา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เจ้าตั๋วว่าฮักอ้าย ตรี ชัยณรงค์ ฟ้าหงส์เหิร Feat.เบียร์ พร้อมพงษ์ วงษ์อินตา Chordza
คอร์ด เจ้าตั๋วว่าฮักอ้าย ตรี ชัยณรงค์ ฟ้าหงส์เหิร Feat.เบียร์ พร้อมพงษ์ วงษ์อินตา | เนื้อเพลง เจ้าตั๋วว่าฮักอ้าย ตรี ชัยณรงค์ ฟ้าหงส์เหิร Feat.เบียร์ พร้อมพงษ์ วงษ์อินตา | Chord เจ้าตั๋วว่าฮักอ้าย ตรี ชัยณรงค์ ฟ้าหงส์เหิร Feat.เบียร์ พร้อมพงษ์ วงษ์อินตา

คอร์ด เนื้อเพลง ทาสเสพติด ดง แดนดาบ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ทาสเสพติด ดง แดนดาบ Chordza
คอร์ด ทาสเสพติด ดง แดนดาบ | เนื้อเพลง ทาสเสพติด ดง แดนดาบ | Chord ทาสเสพติด ดง แดนดาบ

คอร์ด เนื้อเพลง สามช่าลาเมีย จ่าโอ ภูตะวัน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สามช่าลาเมีย จ่าโอ ภูตะวัน Chordza
คอร์ด สามช่าลาเมีย จ่าโอ ภูตะวัน | เนื้อเพลง สามช่าลาเมีย จ่าโอ ภูตะวัน | Chord สามช่าลาเมีย จ่าโอ ภูตะวัน

คอร์ด เนื้อเพลง แปลกดีนะ จิ๊บ ปิยธิดา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แปลกดีนะ จิ๊บ ปิยธิดา Chordza
คอร์ด แปลกดีนะ จิ๊บ ปิยธิดา | เนื้อเพลง แปลกดีนะ จิ๊บ ปิยธิดา | Chord แปลกดีนะ จิ๊บ ปิยธิดา

คอร์ด เนื้อเพลง หลุดพ้น คิว วง Flure สุวีระ บุญรอด Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หลุดพ้น คิว วง Flure สุวีระ บุญรอด Chordza
คอร์ด หลุดพ้น คิว วง Flure สุวีระ บุญรอด | เนื้อเพลง หลุดพ้น คิว วง Flure สุวีระ บุญรอด | Chord หลุดพ้น คิว วง Flure สุวีระ บุญรอด

คอร์ด เนื้อเพลง เธอกับฉันและมันอีกคน กล้วย แสตมป์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เธอกับฉันและมันอีกคน กล้วย แสตมป์ Chordza
คอร์ด เธอกับฉันและมันอีกคน กล้วย แสตมป์ | เนื้อเพลง เธอกับฉันและมันอีกคน กล้วย แสตมป์ | Chord เธอกับฉันและมันอีกคน กล้วย แสตมป์

คอร์ด เนื้อเพลง หวานเบาๆ เก่ง อธิป Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หวานเบาๆ เก่ง อธิป Chordza
คอร์ด หวานเบาๆ เก่ง อธิป | เนื้อเพลง หวานเบาๆ เก่ง อธิป | Chord หวานเบาๆ เก่ง อธิป

คอร์ด เนื้อเพลง เธอกับฉัน...และมันอีกคน อู๋ ธรรพ์ณธร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เธอกับฉัน...และมันอีกคน อู๋ ธรรพ์ณธร Chordza
คอร์ด เธอกับฉัน...และมันอีกคน อู๋ ธรรพ์ณธร | เนื้อเพลง เธอกับฉัน...และมันอีกคน อู๋ ธรรพ์ณธร | Chord เธอกับฉัน...และมันอีกคน อู๋ ธรรพ์ณธร

คอร์ด เนื้อเพลง รักมหาศาล Zero Hero Feat.เป้ อารักษ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รักมหาศาล Zero Hero Feat.เป้ อารักษ์ Chordza
คอร์ด รักมหาศาล Zero Hero Feat.เป้ อารักษ์ | เนื้อเพลง รักมหาศาล Zero Hero Feat.เป้ อารักษ์ | Chord รักมหาศาล Zero Hero Feat.เป้ อารักษ์

คอร์ด เนื้อเพลง ยิ้ม (Your Curve) Whal & Dolph Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ยิ้ม (Your Curve) Whal & Dolph Chordza
คอร์ด ยิ้ม (Your Curve) Whal & Dolph | เนื้อเพลง ยิ้ม (Your Curve) Whal & Dolph | Chord ยิ้ม (Your Curve) Whal & Dolph

คอร์ด เนื้อเพลง เมาแล้ว The Studio Project Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เมาแล้ว The Studio Project Chordza
คอร์ด เมาแล้ว The Studio Project | เนื้อเพลง เมาแล้ว The Studio Project | Chord เมาแล้ว The Studio Project

คอร์ด เนื้อเพลง MICROPHONE (ไมโครโฟน) THE OLD i$E Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง MICROPHONE (ไมโครโฟน) THE OLD i$E Chordza
คอร์ด MICROPHONE (ไมโครโฟน) THE OLD i$E | เนื้อเพลง MICROPHONE (ไมโครโฟน) THE OLD i$E | Chord MICROPHONE (ไมโครโฟน) THE OLD i$E

คอร์ด เนื้อเพลง เธอหมดใจ..หรือเธอไม่เคยรักกัน TAEW PAKDIPORN Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เธอหมดใจ..หรือเธอไม่เคยรักกัน TAEW PAKDIPORN Chordza
คอร์ด เธอหมดใจ..หรือเธอไม่เคยรักกัน TAEW PAKDIPORN | เนื้อเพลง เธอหมดใจ..หรือเธอไม่เคยรักกัน TAEW PAKDIPORN | Chord เธอหมดใจ..หรือเธอไม่เคยรักกัน TAEW PAKDIPORN

คอร์ด เนื้อเพลง สวยพี่สวย Suriya Feat.DIAMOND , G-BEAR Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สวยพี่สวย Suriya Feat.DIAMOND , G-BEAR Chordza
คอร์ด สวยพี่สวย Suriya Feat.DIAMOND , G-BEAR | เนื้อเพลง สวยพี่สวย Suriya Feat.DIAMOND , G-BEAR | Chord สวยพี่สวย Suriya Feat.DIAMOND , G-BEAR

คอร์ด เนื้อเพลง Wait For You Stone Broken Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Wait For You Stone Broken Chordza
คอร์ด Wait For You Stone Broken | เนื้อเพลง Wait For You Stone Broken | Chord Wait For You Stone Broken

คอร์ด เนื้อเพลง Stay All Night Stone Broken Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Stay All Night Stone Broken Chordza
คอร์ด Stay All Night Stone Broken | เนื้อเพลง Stay All Night Stone Broken | Chord Stay All Night Stone Broken

คอร์ด เนื้อเพลง Let Me Go Stone Broken Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Let Me Go Stone Broken Chordza
คอร์ด Let Me Go Stone Broken | เนื้อเพลง Let Me Go Stone Broken | Chord Let Me Go Stone Broken

คอร์ด เนื้อเพลง Heartbeat Away Stone Broken Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Heartbeat Away Stone Broken Chordza
คอร์ด Heartbeat Away Stone Broken | เนื้อเพลง Heartbeat Away Stone Broken | Chord Heartbeat Away Stone Broken

คอร์ด เนื้อเพลง เธอ ฉัน และมันอีกคน Smile Rock Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เธอ ฉัน และมันอีกคน Smile Rock Chordza
คอร์ด เธอ ฉัน และมันอีกคน Smile Rock | เนื้อเพลง เธอ ฉัน และมันอีกคน Smile Rock | Chord เธอ ฉัน และมันอีกคน Smile Rock

คอร์ด เนื้อเพลง ตาหวาน Smile Rock Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ตาหวาน Smile Rock Chordza
คอร์ด ตาหวาน Smile Rock | เนื้อเพลง ตาหวาน Smile Rock | Chord ตาหวาน Smile Rock

8 สิงหาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง เรื่องของสองเรา Slow Feat.PRE NUT Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เรื่องของสองเรา Slow Feat.PRE NUT Chordza
คอร์ด เรื่องของสองเรา Slow Feat.PRE NUT | เนื้อเพลง เรื่องของสองเรา Slow Feat.PRE NUT | Chord เรื่องของสองเรา Slow Feat.PRE NUT

คอร์ด เนื้อเพลง หาใหม่..ไม่แคร์ SeaTwo Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หาใหม่..ไม่แคร์ SeaTwo Chordza
คอร์ด หาใหม่..ไม่แคร์ SeaTwo | เนื้อเพลง หาใหม่..ไม่แคร์ SeaTwo | Chord หาใหม่..ไม่แคร์ SeaTwo

คอร์ด เนื้อเพลง ถึงแม่ Rapper Tery Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ถึงแม่ Rapper Tery Chordza
คอร์ด ถึงแม่ Rapper Tery | เนื้อเพลง ถึงแม่ Rapper Tery | Chord ถึงแม่ Rapper Tery

คอร์ด เนื้อเพลง ความเชื่อ (Bodyslam cover) Paper Planes Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ความเชื่อ (Bodyslam cover) Paper Planes Chordza
คอร์ด ความเชื่อ (Bodyslam cover) Paper Planes | เนื้อเพลง ความเชื่อ (Bodyslam cover) Paper Planes | Chord ความเชื่อ (Bodyslam cover) Paper Planes

คอร์ด เนื้อเพลง Up OUT Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Up OUT Chordza
คอร์ด Up OUT | เนื้อเพลง Up OUT | Chord Up OUT

คอร์ด เนื้อเพลง ปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊ง ORNLY YOU Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊ง ORNLY YOU Chordza
คอร์ด ปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊ง ORNLY YOU | เนื้อเพลง ปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊ง ORNLY YOU | Chord ปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊ง ORNLY YOU

คอร์ด เนื้อเพลง What Should I Do พลอย ณัฐชา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง What Should I Do พลอย ณัฐชา Chordza
คอร์ด What Should I Do พลอย ณัฐชา | เนื้อเพลง What Should I Do พลอย ณัฐชา | Chord What Should I Do พลอย ณัฐชา

คอร์ด เนื้อเพลง คำอ้อนวอน ต้าร์ อรุโณทัย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คำอ้อนวอน ต้าร์ อรุโณทัย Chordza
คอร์ด คำอ้อนวอน ต้าร์ อรุโณทัย | เนื้อเพลง คำอ้อนวอน ต้าร์ อรุโณทัย | Chord คำอ้อนวอน ต้าร์ อรุโณทัย

คอร์ด เนื้อเพลง ร้องไห้คนเดียว Muzu Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ร้องไห้คนเดียว Muzu Chordza
คอร์ด ร้องไห้คนเดียว Muzu | เนื้อเพลง ร้องไห้คนเดียว Muzu | Chord ร้องไห้คนเดียว Muzu

คอร์ด เนื้อเพลง จ๊าก Mr.Deen X Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง จ๊าก Mr.Deen X Chordza
คอร์ด จ๊าก Mr.Deen X | เนื้อเพลง จ๊าก Mr.Deen X | Chord จ๊าก Mr.Deen X

คอร์ด เนื้อเพลง เอาไว้ค่อยคุย GLISS Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เอาไว้ค่อยคุย GLISS Chordza
คอร์ด เอาไว้ค่อยคุย GLISS | เนื้อเพลง เอาไว้ค่อยคุย GLISS | Chord เอาไว้ค่อยคุย GLISS

คอร์ด เนื้อเพลง Say It To Me Now Glen Hansard Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Say It To Me Now Glen Hansard Chordza
คอร์ด Say It To Me Now Glen Hansard | เนื้อเพลง Say It To Me Now Glen Hansard | Chord Say It To Me Now Glen Hansard

คอร์ด เนื้อเพลง ชั่งใจ Full Fat Man Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ชั่งใจ Full Fat Man Chordza
คอร์ด ชั่งใจ Full Fat Man | เนื้อเพลง ชั่งใจ Full Fat Man | Chord ชั่งใจ Full Fat Man

คอร์ด เนื้อเพลง แค่เพียง Fin Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แค่เพียง Fin Chordza
คอร์ด แค่เพียง Fin | เนื้อเพลง แค่เพียง Fin | Chord แค่เพียง Fin

คอร์ด เนื้อเพลง NO MONEY DREAMHIGH (JSPKK) Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง NO MONEY DREAMHIGH (JSPKK) Chordza
คอร์ด NO MONEY DREAMHIGH (JSPKK) | เนื้อเพลง NO MONEY DREAMHIGH (JSPKK) | Chord NO MONEY DREAMHIGH (JSPKK)

คอร์ด เนื้อเพลง Unforgiven Blood on the Dance Floor Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Unforgiven Blood on the Dance Floor Chordza
คอร์ด Unforgiven Blood on the Dance Floor | เนื้อเพลง Unforgiven Blood on the Dance Floor | Chord Unforgiven Blood on the Dance Floor

คอร์ด เนื้อเพลง Rise and Shine Blood on the Dance Floor Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Rise and Shine Blood on the Dance Floor Chordza
คอร์ด Rise and Shine Blood on the Dance Floor | เนื้อเพลง Rise and Shine Blood on the Dance Floor | Chord Rise and Shine Blood on the Dance Floor

คอร์ด เนื้อเพลง Don t Want To Be Like You Blood on the Dance Floor Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Don t Want To Be Like You Blood on the Dance Floor Chordza
คอร์ด Don t Want To Be Like You Blood on the Dance Floor | เนื้อเพลง Don t Want To Be Like You Blood on the Dance Floor | Chord Don t Want To Be Like You Blood on the Dance Floor

คอร์ด เนื้อเพลง BEWITCHED Blood on the Dance Floor Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง BEWITCHED Blood on the Dance Floor Chordza
คอร์ด BEWITCHED Blood on the Dance Floor | เนื้อเพลง BEWITCHED Blood on the Dance Floor | Chord BEWITCHED Blood on the Dance Floor

คอร์ด เนื้อเพลง ใช่ไหม 2Pcs. Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ใช่ไหม 2Pcs. Chordza
คอร์ด ใช่ไหม 2Pcs. | เนื้อเพลง ใช่ไหม 2Pcs. | Chord ใช่ไหม 2Pcs.

7 สิงหาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง เธอคือทุกอย่าง มาร์ค ธัชพล Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เธอคือทุกอย่าง มาร์ค ธัชพล Chordza
คอร์ด เธอคือทุกอย่าง มาร์ค ธัชพล | เนื้อเพลง เธอคือทุกอย่าง มาร์ค ธัชพล | Chord เธอคือทุกอย่าง มาร์ค ธัชพล

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่ให้เธอหายไป เอิ๊ต ภัทรวี Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่ให้เธอหายไป เอิ๊ต ภัทรวี Chordza
คอร์ด ไม่ให้เธอหายไป เอิ๊ต ภัทรวี | เนื้อเพลง ไม่ให้เธอหายไป เอิ๊ต ภัทรวี | Chord ไม่ให้เธอหายไป เอิ๊ต ภัทรวี

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่ว่าอะไร ดิว อรุณพงศ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่ว่าอะไร ดิว อรุณพงศ์ Chordza
คอร์ด ไม่ว่าอะไร ดิว อรุณพงศ์ | เนื้อเพลง ไม่ว่าอะไร ดิว อรุณพงศ์ | Chord ไม่ว่าอะไร ดิว อรุณพงศ์

คอร์ด เนื้อเพลง พยานปากเอก กิ๊ฟ สิตา Chordza


คอร์ด เนื้อเพลง พยานปากเอก กิ๊ฟ สิตา Chordza
คอร์ด พยานปากเอก กิ๊ฟ สิตา | เนื้อเพลง พยานปากเอก กิ๊ฟ สิตา | Chord พยานปากเอก กิ๊ฟ สิตา

คอร์ด เนื้อเพลง หลุดพ้น คิว สุวีระ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หลุดพ้น คิว สุวีระ Chordza
คอร์ด หลุดพ้น คิว สุวีระ | เนื้อเพลง หลุดพ้น คิว สุวีระ | Chord หลุดพ้น คิว สุวีระ

คอร์ด เนื้อเพลง รักมหาศาล Zero Hero feat เป้ อารักษ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รักมหาศาล Zero Hero feat เป้ อารักษ์ Chordza
คอร์ด รักมหาศาล Zero Hero feat เป้ อารักษ์ | เนื้อเพลง รักมหาศาล Zero Hero feat เป้ อารักษ์ | Chord รักมหาศาล Zero Hero feat เป้ อารักษ์

คอร์ด เนื้อเพลง ตราบชีวิตฉัน ต้น ธนษิต Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ตราบชีวิตฉัน ต้น ธนษิต Chordza
คอร์ด ตราบชีวิตฉัน ต้น ธนษิต | เนื้อเพลง ตราบชีวิตฉัน ต้น ธนษิต | Chord ตราบชีวิตฉัน ต้น ธนษิต

คอร์ด เนื้อเพลง รำคาญกะบอกกันเด้อ ลำเพลิน วงศกร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รำคาญกะบอกกันเด้อ ลำเพลิน วงศกร Chordza
คอร์ด รำคาญกะบอกกันเด้อ ลำเพลิน วงศกร | เนื้อเพลง รำคาญกะบอกกันเด้อ ลำเพลิน วงศกร | Chord รำคาญกะบอกกันเด้อ ลำเพลิน วงศกร

คอร์ด เนื้อเพลง แปลกดีนะ จิ๊บ ปิยธิดา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แปลกดีนะ จิ๊บ ปิยธิดา Chordza
คอร์ด แปลกดีนะ จิ๊บ ปิยธิดา | เนื้อเพลง แปลกดีนะ จิ๊บ ปิยธิดา | Chord แปลกดีนะ จิ๊บ ปิยธิดา

คอร์ด เนื้อเพลง ฤดูใหม่ BNK48 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ฤดูใหม่ BNK48 Chordza
คอร์ด ฤดูใหม่ BNK48 | เนื้อเพลง ฤดูใหม่ BNK48 | Chord ฤดูใหม่ BNK48

คอร์ด เนื้อเพลง Anywhere Rita Ora Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Anywhere Rita Ora Chordza
คอร์ด Anywhere Rita Ora | เนื้อเพลง Anywhere Rita Ora | Chord Anywhere Rita Ora

คอร์ด เนื้อเพลง กลิ่นฝน แพท สุธาสินี Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง กลิ่นฝน แพท สุธาสินี Chordza
คอร์ด กลิ่นฝน แพท สุธาสินี | เนื้อเพลง กลิ่นฝน แพท สุธาสินี | Chord กลิ่นฝน แพท สุธาสินี

คอร์ด เนื้อเพลง เอาไง LILICE Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เอาไง LILICE Chordza
คอร์ด เอาไง LILICE | เนื้อเพลง เอาไง LILICE | Chord เอาไง LILICE

คอร์ด เนื้อเพลง ไปสาหล่า ลิขิต เรืองโหน่ง Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไปสาหล่า ลิขิต เรืองโหน่ง Chordza
คอร์ด ไปสาหล่า ลิขิต เรืองโหน่ง | เนื้อเพลง ไปสาหล่า ลิขิต เรืองโหน่ง | Chord ไปสาหล่า ลิขิต เรืองโหน่ง

คอร์ด เนื้อเพลง เจ็บนิดเดียว หน้ากากเป็ดน้อย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เจ็บนิดเดียว หน้ากากเป็ดน้อย Chordza
คอร์ด เจ็บนิดเดียว หน้ากากเป็ดน้อย | เนื้อเพลง เจ็บนิดเดียว หน้ากากเป็ดน้อย | Chord เจ็บนิดเดียว หน้ากากเป็ดน้อย

คอร์ด เนื้อเพลง ใจไม่ปล่อย ตัวไม่ไป แนน วาทิยา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ใจไม่ปล่อย ตัวไม่ไป แนน วาทิยา Chordza
คอร์ด ใจไม่ปล่อย ตัวไม่ไป แนน วาทิยา | เนื้อเพลง ใจไม่ปล่อย ตัวไม่ไป แนน วาทิยา | Chord ใจไม่ปล่อย ตัวไม่ไป แนน วาทิยา

คอร์ด เนื้อเพลง เก็บไว้ แคท ซอนญ่า สิงหะ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เก็บไว้ แคท ซอนญ่า สิงหะ Chordza
คอร์ด เก็บไว้ แคท ซอนญ่า สิงหะ | เนื้อเพลง เก็บไว้ แคท ซอนญ่า สิงหะ | Chord เก็บไว้ แคท ซอนญ่า สิงหะ

6 สิงหาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่ให้เธอหายไป เอิ๊ต ภัทรวี Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่ให้เธอหายไป เอิ๊ต ภัทรวี Chordza
คอร์ด ไม่ให้เธอหายไป เอิ๊ต ภัทรวี | เนื้อเพลง ไม่ให้เธอหายไป เอิ๊ต ภัทรวี | Chord ไม่ให้เธอหายไป เอิ๊ต ภัทรวี

คอร์ด เนื้อเพลง ยังจำ เอก เอกลักษณ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ยังจำ เอก เอกลักษณ์ Chordza
คอร์ด ยังจำ เอก เอกลักษณ์ | เนื้อเพลง ยังจำ เอก เอกลักษณ์ | Chord ยังจำ เอก เอกลักษณ์

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่มีหู เอ ดินนา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่มีหู เอ ดินนา Chordza
คอร์ด ไม่มีหู เอ ดินนา | เนื้อเพลง ไม่มีหู เอ ดินนา | Chord ไม่มีหู เอ ดินนา

คอร์ด เนื้อเพลง เซเปียน (เขื่อนน้ำตา) เพชร สหรัตน์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เซเปียน (เขื่อนน้ำตา) เพชร สหรัตน์ Chordza
คอร์ด เซเปียน (เขื่อนน้ำตา) เพชร สหรัตน์ | เนื้อเพลง เซเปียน (เขื่อนน้ำตา) เพชร สหรัตน์ | Chord เซเปียน (เขื่อนน้ำตา) เพชร สหรัตน์

คอร์ด เนื้อเพลง สามีน้อยคอยรัก เคนน้อย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สามีน้อยคอยรัก เคนน้อย Chordza
คอร์ด สามีน้อยคอยรัก เคนน้อย | เนื้อเพลง สามีน้อยคอยรัก เคนน้อย | Chord สามีน้อยคอยรัก เคนน้อย

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่มี วงเกลอ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่มี วงเกลอ Chordza
คอร์ด ไม่มี วงเกลอ | เนื้อเพลง ไม่มี วงเกลอ | Chord ไม่มี วงเกลอ

คอร์ด เนื้อเพลง Where Are You Now ลานนา Gelato Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Where Are You Now ลานนา Gelato Chordza
คอร์ด Where Are You Now ลานนา Gelato | เนื้อเพลง Where Are You Now ลานนา Gelato | Chord Where Are You Now ลานนา Gelato

คอร์ด เนื้อเพลง น้อยเกินไป มะเหมี่ยว Feat.อั๋น Feeble heart Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง น้อยเกินไป มะเหมี่ยว Feat.อั๋น Feeble heart Chordza
คอร์ด น้อยเกินไป มะเหมี่ยว Feat.อั๋น Feeble heart | เนื้อเพลง น้อยเกินไป มะเหมี่ยว Feat.อั๋น Feeble heart | Chord น้อยเกินไป มะเหมี่ยว Feat.อั๋น Feeble heart

คอร์ด เนื้อเพลง แค่เสียใจ ปุ๊บปั๊บ Feat.หมวดแวน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แค่เสียใจ ปุ๊บปั๊บ Feat.หมวดแวน Chordza
คอร์ด แค่เสียใจ ปุ๊บปั๊บ Feat.หมวดแวน | เนื้อเพลง แค่เสียใจ ปุ๊บปั๊บ Feat.หมวดแวน | Chord แค่เสียใจ ปุ๊บปั๊บ Feat.หมวดแวน

คอร์ด เนื้อเพลง ตายทั้งเป็น บ็อบบี้ 3.50 บาท Feat.หนุ่ม หนุมาน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ตายทั้งเป็น บ็อบบี้ 3.50 บาท Feat.หนุ่ม หนุมาน Chordza
คอร์ด ตายทั้งเป็น บ็อบบี้ 3.50 บาท Feat.หนุ่ม หนุมาน | เนื้อเพลง ตายทั้งเป็น บ็อบบี้ 3.50 บาท Feat.หนุ่ม หนุมาน | Chord ตายทั้งเป็น บ็อบบี้ 3.50 บาท Feat.หนุ่ม หนุมาน

คอร์ด เนื้อเพลง บ่ฮักอย่าฝืน บุ๊ค ศุภกาญจน์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง บ่ฮักอย่าฝืน บุ๊ค ศุภกาญจน์ Chordza
คอร์ด บ่ฮักอย่าฝืน บุ๊ค ศุภกาญจน์ | เนื้อเพลง บ่ฮักอย่าฝืน บุ๊ค ศุภกาญจน์ | Chord บ่ฮักอย่าฝืน บุ๊ค ศุภกาญจน์

คอร์ด เนื้อเพลง ตกลงเราเป็นอะไรกัน บิว พงค์พิพัฒน์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ตกลงเราเป็นอะไรกัน บิว พงค์พิพัฒน์ Chordza
คอร์ด ตกลงเราเป็นอะไรกัน บิว พงค์พิพัฒน์ | เนื้อเพลง ตกลงเราเป็นอะไรกัน บิว พงค์พิพัฒน์ | Chord ตกลงเราเป็นอะไรกัน บิว พงค์พิพัฒน์

คอร์ด เนื้อเพลง บล็อคอ้ายออกจากใจ น้ำอ้อย สมใจรักษ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง บล็อคอ้ายออกจากใจ น้ำอ้อย สมใจรักษ์ Chordza
คอร์ด บล็อคอ้ายออกจากใจ น้ำอ้อย สมใจรักษ์ | เนื้อเพลง บล็อคอ้ายออกจากใจ น้ำอ้อย สมใจรักษ์ | Chord บล็อคอ้ายออกจากใจ น้ำอ้อย สมใจรักษ์

คอร์ด เนื้อเพลง เมาเพื่อลืมเฌอ ตุ๊กตา วาไรตี้ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เมาเพื่อลืมเฌอ ตุ๊กตา วาไรตี้ Chordza
คอร์ด เมาเพื่อลืมเฌอ ตุ๊กตา วาไรตี้ | เนื้อเพลง เมาเพื่อลืมเฌอ ตุ๊กตา วาไรตี้ | Chord เมาเพื่อลืมเฌอ ตุ๊กตา วาไรตี้