แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ วงกล้วยไม้ พาราฮัท แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ วงกล้วยไม้ พาราฮัท แสดงบทความทั้งหมด

7 กรกฎาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง ยังรักกันไหม วงกล้วยไม้ พาราฮัท Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ยังรักกันไหม วงกล้วยไม้ พาราฮัท Chordza
คอร์ด ยังรักกันไหม วงกล้วยไม้ พาราฮัท | เนื้อเพลง ยังรักกันไหม วงกล้วยไม้ พาราฮัท | Chord ยังรักกันไหม วงกล้วยไม้ พาราฮัท

4 สิงหาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง รักก็บอก ไม่รักก็บอก วงกล้วยไม้ พาราฮัท Chordza

คอร์ด รักก็บอก ไม่รักก็บอก วงกล้วยไม้ พาราฮัท | คอร์ดกีต้าร์ รักก็บอก ไม่รักก็บอก วงกล้วยไม้ พาราฮัท | คอร์ดเพลง รักก็บอก ไม่รักก็บอก วงกล้วยไม้ พาราฮัท | เพลง รักก็บอก ไม่รักก็บอก วงกล้วยไม้ พาราฮัท | เนื้อเพลง รักก็บอก ไม่รักก็บอก วงกล้วยไม้ พาราฮัท | Chord รักก็บอก ไม่รักก็บอก วงกล้วยไม้ พาราฮัท
คอร์ด เนื้อเพลง รักก็บอก ไม่รักก็บอก วงกล้วยไม้ พาราฮัท Chordza

* ไม่รักก็บอก ไม่ชอบอย่าฝืน ถ้ารักคนอื่นให้ฝืนตอบมา ใจเธอมีใคร ที่อยู่ข้างใน ให้รู้เอาไว้ หัวใจฉันมีแต่เธอ แล้วเธอก็หลอกฉัน แล้วเธอก็จากไป แล้วฉันก็เสียใจ เรียกร้องอะไรจากเธอไม่ได้ ผิดที่ฉันนั้นไปรักเธอ คิดว่าเธอนั้นจริงใจ รักเธอทุ่มเททั้งใจ ไม่ได้เผื่อเอาไว้ ไม่ได้เผื่อเอาไว้ จากเธอตัดบัวก็ยังเหลือเยื่อใย จากเธอจากไปก็อยากจับปลาสองมือ

3 กรกฎาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง รักก็บอก ไม่รักก็บอก วงกล้วยไม้ พาราฮัท Chordza

คอร์ด รักก็บอก ไม่รักก็บอก วงกล้วยไม้ พาราฮัท | คอร์ดกีต้าร์ รักก็บอก ไม่รักก็บอก วงกล้วยไม้ พาราฮัท | คอร์ดเพลง รักก็บอก ไม่รักก็บอก วงกล้วยไม้ พาราฮัท | เพลง รักก็บอก ไม่รักก็บอก วงกล้วยไม้ พาราฮัท | เนื้อเพลง รักก็บอก ไม่รักก็บอก วงกล้วยไม้ พาราฮัท | Chord รักก็บอก ไม่รักก็บอก วงกล้วยไม้ พาราฮัท
คอร์ด เนื้อเพลง รักก็บอก ไม่รักก็บอก วงกล้วยไม้ พาราฮัท Chordza

* ไม่รักก็บอก ไม่ชอบอย่าฝืน ถ้ารักคนอื่นให้ฝืนตอบมา ใจเธอมีใคร ที่อยู่ข้างใน ให้รู้เอาไว้ หัวใจฉันมีแต่เธอ แล้วเธอก็หลอกฉัน แล้วเธอก็จากไป แล้วฉันก็เสียใจ เรียกร้องอะไรจากเธอไม่ได้ ผิดที่ฉันนั้นไปรักเธอ คิดว่าเธอนั้นจริงใจ รักเธอทุ่มเททั้งใจ ไม่ได้เผื่อเอาไว้ ไม่ได้เผื่อเอาไว้ จากเธอตัดบัวก็ยังเหลือเยื่อใย จากเธอจากไปก็อยากจับปลาสองมือ

คอร์ด เนื้อเพลง รักก็บอก ไม่รักก็บอก วงกล้วยไม้ พาราฮัท Chordza

คอร์ด รักก็บอก ไม่รักก็บอก วงกล้วยไม้ พาราฮัท | คอร์ดกีต้าร์ รักก็บอก ไม่รักก็บอก วงกล้วยไม้ พาราฮัท | คอร์ดเพลง รักก็บอก ไม่รักก็บอก วงกล้วยไม้ พาราฮัท | เพลง รักก็บอก ไม่รักก็บอก วงกล้วยไม้ พาราฮัท | เนื้อเพลง รักก็บอก ไม่รักก็บอก วงกล้วยไม้ พาราฮัท | Chord รักก็บอก ไม่รักก็บอก วงกล้วยไม้ พาราฮัท
คอร์ด เนื้อเพลง รักก็บอก ไม่รักก็บอก วงกล้วยไม้ พาราฮัท Chordza

* ไม่รักก็บอก ไม่ชอบอย่าฝืน ถ้ารักคนอื่นให้ฝืนตอบมา ใจเธอมีใคร ที่อยู่ข้างใน ให้รู้เอาไว้ หัวใจฉันมีแต่เธอ แล้วเธอก็หลอกฉัน แล้วเธอก็จากไป แล้วฉันก็เสียใจ เรียกร้องอะไรจากเธอไม่ได้ ผิดที่ฉันนั้นไปรักเธอ คิดว่าเธอนั้นจริงใจ รักเธอทุ่มเททั้งใจ ไม่ได้เผื่อเอาไว้ ไม่ได้เผื่อเอาไว้ จากเธอตัดบัวก็ยังเหลือเยื่อใย จากเธอจากไปก็อยากจับปลาสองมือ