แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ The Wombats แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ The Wombats แสดงบทความทั้งหมด

23 กันยายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Be Your Shadow The Wombats Chordza

คอร์ด Be Your Shadow The Wombats | คอร์ดกีต้าร์ Be Your Shadow The Wombats | คอร์ดเพลง Be Your Shadow The Wombats | เพลง Be Your Shadow The Wombats | เนื้อเพลง Be Your Shadow The Wombats | Chord Be Your Shadow The Wombats
คอร์ด เนื้อเพลง Be Your Shadow The Wombats ChordzaTonight we'll both go M.I.A
In different towns but in similar ways
I've tried my best, best to forget
But I can't, I can't, I can't

Tonight we'll scratch each other's face
If it's in the moment no one complains
I tried my best to move along
But I can't, I can't, I can't

Kiss me with your fist it's all right
Wrap your hands around my throat I won't mind
I'm permanent, now I won't go
I just wanna be your shadow

Just one more uptempo tune
The suits don't care if their feet aren't blue
Are you aware of whats going on
In my heart, my heart, my heart
Those machine gun eyes, fire crystals into me
You're such a violent high
And I'm such a loose cannon can't you see?

Kiss me with your fist it's all right
Wrap your hands around my throat I won't mind
I'm permanent, now I won't go
I just wanna be your shadow

Have a bus drive it over my rib cage
Snap my bank cards and throw them at my face
I'm permanent now I won't go
I just wanna be your shadow

And I just want to be sum of your broken parts
And I just want to be the creature of the dark
And I just want to be sum of your broken parts
And I just want to be your creature of, your creature of the dark

I just wanna be your shadow

Kiss me with your fist it's all right
Wrap your hands around my throat I won't mind
I'm permanent, now I won't go
I just wanna be your shadow
8 มิถุนายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Be your shadow The Wombats Chordza

คอร์ด Be your shadow The Wombats |คอร์ดกีต้าร์ Be your shadow The Wombats | คอร์ดเพลง Be your shadow The Wombats | เพลง Be your shadow The Wombats | เนื้อเพลง Be your shadow The Wombats | Chord Be your shadow The Wombats
คอร์ด เนื้อเพลง Be your shadow The Wombats Chordza


Tonight we'll both go M.I.A
In different towns but in similar ways
I've tried my best, best to forget
But I can't, I can't, I can't

Tonight we'll scratch each other's face
If it's in the moment no one complains
I tried my best to move along
But I can't, I can't, I can't

Kiss me with your fist it's all right
Wrap your hands around my throat I won't mind
I'm permanent, now I won't go
I just wanna be your shadow

Just one more uptempo tune
The suits don't care if their feet aren't blue
Are you aware of whats going on
In my heart, my heart, my heart
Those machine gun eyes, fire crystals into me
You're such a violent high
And I'm such a loose cannon can't you see?

Kiss me with your fist it's all right
Wrap your hands around my throat I won't mind
I'm permanent, now I won't go
I just wanna be your shadow

Have a bus drive it over my rib cage
Snap my bank cards and throw them at my face
I'm permanent now I won't go
I just wanna be your shadow

And I just want to be sum of your broken parts
And I just want to be the creature of the dark
And I just want to be sum of your broken parts
And I just want to be your creature of, your creature of the dark

I just wanna be your shadow

Kiss me with your fist it's all right
Wrap your hands around my throat I won't mind
I'm permanent, now I won't go
I just wanna be your shadow

9 พฤษภาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Greek Tragedy The Wombats Chordza

คอร์ด Greek Tragedy The Wombats | คอร์ดกีต้าร์ Greek Tragedy The Wombats | คอร์ดเพลง Greek Tragedy The Wombats | เพลง Greek Tragedy The Wombats | เนื้อเพลง Greek Tragedy The Wombats
คอร์ด เนื้อเพลง Greek Tragedy The Wombats Chordza