แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ลานนา คัมมินส์ แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ลานนา คัมมินส์ แสดงบทความทั้งหมด

9 เมษายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง เสื้อแห่งความสุข ลานนา คัมมินส์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เสื้อแห่งความสุข ลานนา คัมมินส์ Chordza
คอร์ด เสื้อแห่งความสุข ลานนา คัมมินส์ | เนื้อเพลง เสื้อแห่งความสุข ลานนา คัมมินส์ | Chord เสื้อแห่งความสุข ลานนา คัมมินส์

9 มีนาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง รักฉันนาน ๆ ลานนา คัมมินส์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รักฉันนาน ๆ ลานนา คัมมินส์ Chordza
คอร์ด รักฉันนาน ๆ ลานนา คัมมินส์ | เนื้อเพลง รักฉันนาน ๆ ลานนา คัมมินส์ | Chord รักฉันนาน ๆ ลานนา คัมมินส์

4 มกราคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง สวัสดีเจ้า ลานนา คัมมินส์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สวัสดีเจ้า ลานนา คัมมินส์ Chordza
คอร์ด สวัสดีเจ้า ลานนา คัมมินส์ | เนื้อเพลง สวัสดีเจ้า ลานนา คัมมินส์ | Chord สวัสดีเจ้า ลานนา คัมมินส์

27 ธันวาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่มีทางรู้เลย ลานนา คัมมินส์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่มีทางรู้เลย ลานนา คัมมินส์ Chordza
คอร์ด ไม่มีทางรู้เลย ลานนา คัมมินส์ | เนื้อเพลง ไม่มีทางรู้เลย ลานนา คัมมินส์ | Chord ไม่มีทางรู้เลย ลานนา คัมมินส์

6 มกราคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่มีทางรู้เลย ลานนา คัมมินส์ Chordza

คอร์ด ไม่มีทางรู้เลย ลานนา คัมมินส์ | คอร์ดกีต้าร์ ไม่มีทางรู้เลย ลานนา คัมมินส์ | คอร์ดเพลง ไม่มีทางรู้เลย ลานนา คัมมินส์ | เพลง ไม่มีทางรู้เลย ลานนา คัมมินส์ | เนื้อเพลง ไม่มีทางรู้เลย ลานนา คัมมินส์ | Chord ไม่มีทางรู้เลย ลานนา คัมมินส์
คอร์ด เนื้อเพลง ไม่มีทางรู้เลย ลานนา คัมมินส์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง นะนะ ลานนา คัมมินส์ Chordza

คอร์ด นะนะ ลานนา คัมมินส์ | คอร์ดกีต้าร์ นะนะ ลานนา คัมมินส์ | คอร์ดเพลง นะนะ ลานนา คัมมินส์ | เพลง นะนะ ลานนา คัมมินส์ | เนื้อเพลง นะนะ ลานนา คัมมินส์ | Chord นะนะ ลานนา คัมมินส์
คอร์ด เนื้อเพลง นะนะ ลานนา คัมมินส์ Chordza

18 กรกฎาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง แค่เข้าใจ ลานนา คัมมินส์ Chordza

คอร์ด แค่เข้าใจ ลานนา คัมมินส์ | คอร์ดกีต้าร์ แค่เข้าใจ ลานนา คัมมินส์ | คอร์ดเพลง แค่เข้าใจ ลานนา คัมมินส์ | เพลง แค่เข้าใจ ลานนา คัมมินส์ | เนื้อเพลง แค่เข้าใจ ลานนา คัมมินส์ | Chord แค่เข้าใจ ลานนา คัมมินส์
คอร์ด เนื้อเพลง แค่เข้าใจ ลานนา คัมมินส์ Chordza



ถ้าหากฉันไม่ค่อยเชื่อใคร ถ้ามีใจเป็นของตัวเอง เอาใจใครไม่เก่ง ก็เป็นตัวเองได้ไหม ถ้าความเห็นฉันต่างออกไป ถ้าไม่เป็นเหมือนตุ๊กตา สมองฉันคิดมากกกว่า ไม่คล้อยตามเธอทุกที เธอจะว่ายังไง ถ้าหากฉันเป็นคนอย่างนี้ เธอจะเดินหลีกหนี หรือยินดีเข้าใจ แค่ผู้หญิงคนหนึ่ง ที่ไม่คิดจะเป็นแบบใคร เธอจะถูกใจไหม พอรับไหวหรือเปล่าไม่รู้ ถ้าหากฉันไม่ชอบพระจันทร์ ถ้าหากฉันเป็นคนไม่นับดาว มองทะเลว่างเปล่า ไม่มีอารมณ์ละมัย ถ้าไม่หวานเมื่อตอนสบตา แต่เป็นเพียงแค่คนจริงใจ ถ้าฉันพูดว่ารักเมื่อไหร่ ก็ไว้ใจได้แล้วกัน เธอจะว่ายังไง ถ้าหากฉันเป็นคนอย่างนี้ เธอจะเดินหลีกหนี หรือยินดีเข้าใจ แค่ผู้หญิงคนหนึ่ง ที่ไม่คิดจะเป็นแบบใคร เธอจะถูกใจไหม พอรับไหวหรือเปล่าไม่รู้ ถ้าหากฉันไม่ชอบพระจันทร์ ถ้าหากฉันเป็นคนไม่นับดาว มองทะเลว่างเปล่า ไม่มีอารมณ์ละมัย ถ้าไม่หวานเมื่อตอนสบตา แต่เป็นเพียงแค่คนจริงใจ ถ้าฉันพูดว่ารักเมื่อไหร่ ก็ไว้ใจได้แล้วกัน


13 กรกฎาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง ไว้ใจ๋ได้กา ลานนา คัมมินส์ Chordza

คอร์ด ไว้ใจ๋ได้กา ลานนา คัมมินส์ | คอร์ดกีต้าร์ ไว้ใจ๋ได้กา ลานนา คัมมินส์ | คอร์ดเพลง ไว้ใจ๋ได้กา ลานนา คัมมินส์ | เพลง ไว้ใจ๋ได้กา ลานนา คัมมินส์ | เนื้อเพลง ไว้ใจ๋ได้กา ลานนา คัมมินส์ | Chord ไว้ใจ๋ได้กา ลานนา คัมมินส์
คอร์ด เนื้อเพลง ไว้ใจ๋ได้กา ลานนา คัมมินส์ Chordza


แต่ก่อนแต่ไร ไปแอ่วต่างได๋กัน เฮาก็ไปโตยกัน ตึงวันแสนม่วนใจ๋ พอพบฮู้จักสาวชาวกรุงบ่เต้าใด อ้ายก็ไปเอาอกเอาใจ๋แต่เขา แค่เพียงบ่เมิน เชื่อกำเปิ้นแล้วกา ฮู้จักเพียงหน้าตา ฮู้ใจ๋เปิ้นหรือเปล่า ตึงวันเปิ้นมีป้อจายมาคอยเฝ้า เปิ้นจะอี้แล้วคงบ่ดีไปไว้ใจ๋ เคยกิ๋นผักกาดจอ บ่เคยกิ๋นพิซซ่า หากว่าลงต๊องจะยะจะได เปิ้นบ่ไจ้คนเมือง บ่เมินหากเปิ้นลาไกล อ้ายจะอู้จะได้บ่ออก ก็บ่ได้หวง ทวงอะหยังวุ่นวาย เป็นแต่เพียงเสียดาย ข้ากลัวอ้ายโดนหลอก เปิ้นกึ้ดกับอ้ายจะไดก็บ่บอก เป็นจะอี้แล้วอ้ายจะไว้ใจได้กา ปากแดงๆ จะไว้ใจได้กา หน้าสวยๆ จะไว้ใจได้กา แก้มขาวๆ จะไว้ใจได้กา ตาหวานๆ จะไว้ใจได้กา ใส่เอวลอย จะไว้ใจได้กา นุ่งสั้นๆ จะไว้ใจได้กา อยู่เมืองไกล จะไว้ใจได้กา บ่ไจ้ข้าเจ้า จะไว้ใจได้กา ปากแดงๆ จะไว้ใจได้กา หน้าสวยๆ จะไว้ใจได้กา แก้มขาวๆ จะไว้ใจได้กา ตาหวานๆ จะไว้ใจได้กา ใส่เอวลอย จะไว้ใจได้กา นุ่งสั้นๆ จะไว้ใจได้กา อยู่เมืองไกล จะไว้ใจได้กา บ่ไจ้ข้าเจ้า จะไว้ใจได้กา


คอร์ด เนื้อเพลง รักฉันนานๆ ลานนา คัมมินส์ Chordza

คอร์ด รักฉันนานๆ ลานนา คัมมินส์ | คอร์ดกีต้าร์ รักฉันนานๆ ลานนา คัมมินส์ | คอร์ดเพลง รักฉันนานๆ ลานนา คัมมินส์ | เพลง รักฉันนานๆ ลานนา คัมมินส์ | เนื้อเพลง รักฉันนานๆ ลานนา คัมมินส์ | Chord รักฉันนานๆ ลานนา คัมมินส์
คอร์ด เนื้อเพลง รักฉันนานๆ ลานนา คัมมินส์ Chordza


รักฉันนานๆ อย่าพลันเหินห่าง อย่าจืดจาง อย่างเมินหมาง จะได้ไหม ฝากดวงใจคนๆ นึง ที่รักเธอเต็มดวงใจ ให้เก็บไว้ อย่าทำร้าย ได้ไหมเธอ รักฉันนานๆ บอกกันซักหน่อย อย่าปล่อยฉัน ให้เลื่อนลอย ให้คอยเพ้อ เก็บไปตรองดูดีๆ ฉันยังคอยฟังคำเธอ รอคำนั้น อยู่เสมอ ตลอดไป ขอ ขอเธอเท่านี้ เท่านี้จะพอให้กันได้ไหม ไม่ต้องจำวันเกิดฉัน ไม่ต้องคอยมีดอกไม้ จะเที่ยวเพลิน จะคบใคร ไม่ว่าเลย รักฉันนานๆ บอกกันซักคำ บอกกันแล้ว อย่าคืนคำ อย่าทำเฉย หากว่าใจเราตรงกัน อย่าแกล้งให้ทรมานเลย โปรดจงเผย คำว่ารัก ให้ชื่นใจ ขอ ขอเธอเท่านี้ เท่านี้จะพอให้กันได้ไหม ไม่ต้องจำวันเกิดฉัน ไม่ต้องคอยมีดอกไม้ จะเที่ยวเพลิน จะคบใคร ไม่ว่าเลย รักฉันนานๆ บอกกันซักคำ บอกกันแล้ว อย่าคืนคำ อย่าทำเฉย หากว่าใจเราตรงกัน อย่าแกล้งให้ทรมานเลย โปรดจงเผย คำว่ารัก ให้ชื่นใจ (โปรดจงเผย ว่าจะรัก ให้นานๆ)


คอร์ด เนื้อเพลง บ่เป็นจะได ลานนา คัมมินส์ Chordza

คอร์ด บ่เป็นจะได ลานนา คัมมินส์ | คอร์ดกีต้าร์ บ่เป็นจะได ลานนา คัมมินส์ | คอร์ดเพลง บ่เป็นจะได ลานนา คัมมินส์ | เพลง บ่เป็นจะได ลานนา คัมมินส์ | เนื้อเพลง บ่เป็นจะได ลานนา คัมมินส์ | Chord บ่เป็นจะได ลานนา คัมมินส์
คอร์ด เนื้อเพลง บ่เป็นจะได ลานนา คัมมินส์ Chordza


ก็บ่เป็นจะได เมื่อตัวอ้ายตั้งใจจะลา ก็บ่มีปัญหา ถ้าบ่ฮักก็จะฮือไป ยินดีนัก ตี้อ้ายยังอุตส่าห์เห็นใจ อย่าห่วงใย ข้าเจ้าเป็นจะไดช่างมัน ก็แค่เพียงบนฟ้า บ่มีนกมีกาโบกบิน แค่บ่มีกระถิน คู่น้ำพริกเหมือนอย่างเมื่อวาน แค่คืนนี้ คงมืดมนเหมือนขาดพระจันทร์ แค่จากกัน ก็แค่นั้นข้าเจ้าเข้าใจ บ่มีตางไดไปขัดขวาง ข้าเจ้าทำได้เพียงฝังจำ ว่าเคยโดนใครทำเจ็บช้ำ ใครลืมคำทำลายหัวใจ * ก็บ่เป็นจะได หากว่าอ้ายจะลืมความหลัง ก็บ่เป็นอะหยัง แค่ผิดหวังคงบ่ถึงตาย บ่เมินนัก คงลบเลือนจนหมดหัวใจ อยากเปลี่ยนใจ ก็บ่ว่าจะไดซักคำ (ซ้ำ *) หากว่าทำ กันได้ลง ก็บ่ว่าจะไดซักคำ


คอร์ด เนื้อเพลง จ้องตากับความเหงา ลานนา คัมมินส์ Chordza

คอร์ด จ้องตากับความเหงา ลานนา คัมมินส์ | คอร์ดกีต้าร์ จ้องตากับความเหงา ลานนา คัมมินส์ | คอร์ดเพลง จ้องตากับความเหงา ลานนา คัมมินส์ | เพลง จ้องตากับความเหงา ลานนา คัมมินส์ | เนื้อเพลง จ้องตากับความเหงา ลานนา คัมมินส์ | Chord จ้องตากับความเหงา ลานนา คัมมินส์
คอร์ด เนื้อเพลง จ้องตากับความเหงา ลานนา คัมมินส์ Chordza



ในค่ำคืนที่เหว่ว้า ฉันนั่งจ้องตากับความเหงา ชีวิตว่างเปล่าไม่มีใคร โลกของฉันมันเปลี่ยนสี ตั้งแต่เขาทิ้งฉันไป และฉันก็เหลือแค่ใจร้าว ๆ จะคิดถึงคำว่ารัก ที่เลยผ่านไปให้มันคุ้น ให้ใจที่เคยอุ่น คุ้นความหนาว จะอย่างไรก็ช่างมัน ก็จะคิดถึงวันเก่า ดูซิน้ำตาจะมีเท่าไหร่... เมื่อมันเหงาก็ต้องเหงา ยังไงต้องทน ถนนของความเดียวดายยังอีกไกล เมื่อมันเหงาก็ต้องเหงา ต้องอยู่ให้ได้ ชีวิตดำเนินต่อไป ขาดเขาแล้วมันจะตาย..ให้รู้ไป ในค่ำคืนที่เหว่ว้า ฉันนั่งจ้องตากับความเหงา ยอมรับความเศร้า ไม่ไปไหน บอกตัวเองตั้งแต่นี้ ไม่มีเขาไม่เป็นไร จากนี้ต้องทำหัวใจให้ชิน เมื่อมันเหงาก็ต้องเหงา ยังไงต้องทน ถนนของความเดียวดายยังอีกไกล เมื่อมันเหงาก็ต้องเหงา ต้องอยู่ให้ได้ ชีวิตดำเนินต่อไป ขาดเขาแล้วมันจะตาย..ให้รู้ไป ในค่ำคืนที่เหว่ว้า ฉันนั่งจ้องตากับความเหงา ยอมรับความเศร้า ไม่ไปไหน บอกตัวเองตั้งแต่นี้ ไม่มีเขาไม่เป็นไร จากนี้ต้องทำหัวใจให้ชิน ชีวิตมันเหงาเพียงใด.. ก็ต้องชิน