แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Harold Melvin แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Harold Melvin แสดงบทความทั้งหมด

14 กันยายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง If You Don’t Know Me By Now Harold Melvin Chordza

คอร์ด If You Don’t Know Me By Now Harold Melvin | คอร์ดกีต้าร์ If You Don’t Know Me By Now Harold Melvin | คอร์ดเพลง If You Don’t Know Me By Now Harold Melvin | เพลง If You Don’t Know Me By Now Harold Melvin | เนื้อเพลง If You Don’t Know Me By Now Harold Melvin | Chord If You Don’t Know Me By Now Harold Melvin
คอร์ด เนื้อเพลง If You Don’t Know Me By Now Harold Melvin Chordza

If you don't know me by now You will never never never know me
All the things That we've been through You should understand me Like I understand you
Now girl I know the difference Between right and wrong I ain't gonna do nothing
To break up our happy home Don't get so excited When I come home A little late at night
Cos we only act like children When we argue fuss and fight
If you don't know me by now You will never never never know me We've all got our
Own funny moods I've got mine, Woman you've got yours too Just trust in me like I trust in
you As long as we've been together It should be so easy to do Just get yourself together

Or we might as well say goodbye What good is a love affair When you can't see eye to eye
If you don't know me by now You will never Never never know me