แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ศิริพร อำไพพงษ์ แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ศิริพร อำไพพงษ์ แสดงบทความทั้งหมด

28 พฤษภาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง คนนี้ผัวเฮา ศิริพร อำไพพงษ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คนนี้ผัวเฮา ศิริพร อำไพพงษ์ Chordza
คอร์ด คนนี้ผัวเฮา ศิริพร อำไพพงษ์ | เนื้อเพลง คนนี้ผัวเฮา ศิริพร อำไพพงษ์ | Chord คนนี้ผัวเฮา ศิริพร อำไพพงษ์

27 พฤษภาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง ให้ตายไปกับใจ ศิริพร อำไพพงษ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ให้ตายไปกับใจ ศิริพร อำไพพงษ์ Chordza
คอร์ด ให้ตายไปกับใจ ศิริพร อำไพพงษ์ | เนื้อเพลง ให้ตายไปกับใจ ศิริพร อำไพพงษ์ | Chord ให้ตายไปกับใจ ศิริพร อำไพพงษ์

31 มกราคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง สาวใหญ่มักม่วน ศิริพร อำไพพงษ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สาวใหญ่มักม่วน ศิริพร อำไพพงษ์ Chordza
คอร์ด สาวใหญ่มักม่วน ศิริพร อำไพพงษ์ | เนื้อเพลง สาวใหญ่มักม่วน ศิริพร อำไพพงษ์ | Chord สาวใหญ่มักม่วน ศิริพร อำไพพงษ์

5 เมษายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง บุญผลา (Ver. แม่ญิง) ศิริพร อำไพพงษ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง บุญผลา (Ver. แม่ญิง) ศิริพร อำไพพงษ์ Chordza
คอร์ด บุญผลา (Ver. แม่ญิง) ศิริพร อำไพพงษ์ | เนื้อเพลง บุญผลา (Ver. แม่ญิง) ศิริพร อำไพพงษ์ | Chord บุญผลา (Ver. แม่ญิง) ศิริพร อำไพพงษ์

20 กรกฎาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง อยากอยู่เงียบๆ สองคน ศิริพร อำไพพงษ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อยากอยู่เงียบๆ สองคน ศิริพร อำไพพงษ์ Chordza
คอร์ด อยากอยู่เงียบๆ สองคน ศิริพร อำไพพงษ์ | เนื้อเพลง อยากอยู่เงียบๆ สองคน ศิริพร อำไพพงษ์ | Chord อยากอยู่เงียบๆ สองคน ศิริพร อำไพพงษ์

16 เมษายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง เห็นอ้ายใน ig ศิริพร อำไพพงษ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เห็นอ้ายใน ig ศิริพร อำไพพงษ์ Chordza
คอร์ด เห็นอ้ายใน ig ศิริพร อำไพพงษ์ | เนื้อเพลง เห็นอ้ายใน ig ศิริพร อำไพพงษ์ | Chord เห็นอ้ายใน ig ศิริพร อำไพพงษ์

คอร์ด เนื้อเพลง เพลงเต้ยฟ้าฝ่า ศิริพร อำไพพงษ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เพลงเต้ยฟ้าฝ่า ศิริพร อำไพพงษ์ Chordza
คอร์ด เพลงเต้ยฟ้าฝ่า ศิริพร อำไพพงษ์ | เนื้อเพลง เพลงเต้ยฟ้าฝ่า ศิริพร อำไพพงษ์ | Chord เพลงเต้ยฟ้าฝ่า ศิริพร อำไพพงษ์

คอร์ด เนื้อเพลง ฮักฮอดมื้อตาย ศิริพร อำไพพงษ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ฮักฮอดมื้อตาย ศิริพร อำไพพงษ์ Chordza
คอร์ด ฮักฮอดมื้อตาย ศิริพร อำไพพงษ์ | เนื้อเพลง ฮักฮอดมื้อตาย ศิริพร อำไพพงษ์ | Chord ฮักฮอดมื้อตาย ศิริพร อำไพพงษ์

คอร์ด เนื้อเพลง อยากได้ยินคำว่าสู้ ศิริพร อำไพพงษ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อยากได้ยินคำว่าสู้ ศิริพร อำไพพงษ์ Chordza
คอร์ด อยากได้ยินคำว่าสู้ ศิริพร อำไพพงษ์ | เนื้อเพลง อยากได้ยินคำว่าสู้ ศิริพร อำไพพงษ์ | Chord อยากได้ยินคำว่าสู้ ศิริพร อำไพพงษ์

คอร์ด เนื้อเพลง หมดสวยหมดสัญญา ศิริพร อำไพพงษ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หมดสวยหมดสัญญา ศิริพร อำไพพงษ์ Chordza
คอร์ด หมดสวยหมดสัญญา ศิริพร อำไพพงษ์ | เนื้อเพลง หมดสวยหมดสัญญา ศิริพร อำไพพงษ์ | Chord หมดสวยหมดสัญญา ศิริพร อำไพพงษ์

15 เมษายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง ลมส่า ลำซิ่ง ศิริพร อำไพพงษ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ลมส่า ลำซิ่ง ศิริพร อำไพพงษ์ Chordza
คอร์ด ลมส่า ลำซิ่ง ศิริพร อำไพพงษ์ | เนื้อเพลง ลมส่า ลำซิ่ง ศิริพร อำไพพงษ์ | Chord ลมส่า ลำซิ่ง ศิริพร อำไพพงษ์

คอร์ด เนื้อเพลง รับของโจร ศิริพร อำไพพงษ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รับของโจร ศิริพร อำไพพงษ์ Chordza
คอร์ด รับของโจร ศิริพร อำไพพงษ์ | เนื้อเพลง รับของโจร ศิริพร อำไพพงษ์ | Chord รับของโจร ศิริพร อำไพพงษ์

คอร์ด เนื้อเพลง จำเสียงน้องได้บ่ ศิริพร อำไพพงษ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง จำเสียงน้องได้บ่ ศิริพร อำไพพงษ์ Chordza
คอร์ด จำเสียงน้องได้บ่ ศิริพร อำไพพงษ์ | เนื้อเพลง จำเสียงน้องได้บ่ ศิริพร อำไพพงษ์ | Chord จำเสียงน้องได้บ่ ศิริพร อำไพพงษ์

1 มีนาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง คนใช่ เกิดช้า ศิริพร อำไพพงษ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คนใช่ เกิดช้า ศิริพร อำไพพงษ์ Chordza
คอร์ด คนใช่ เกิดช้า ศิริพร อำไพพงษ์ | เนื้อเพลง คนใช่ เกิดช้า ศิริพร อำไพพงษ์ | Chord คนใช่ เกิดช้า ศิริพร อำไพพงษ์

30 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง รักนอกหัวใจ ศิริพร อำไพพงษ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รักนอกหัวใจ ศิริพร อำไพพงษ์ Chordza
คอร์ด รักนอกหัวใจ ศิริพร อำไพพงษ์ | คอร์ดกีต้าร์ รักนอกหัวใจ ศิริพร อำไพพงษ์ | คอร์ดเพลง รักนอกหัวใจ ศิริพร อำไพพงษ์ | เพลง รักนอกหัวใจ ศิริพร อำไพพงษ์

1 พฤศจิกายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง ผู้แพ้ขอเเค่เบอร์ ศิริพร อำไพพงษ์ Chordza

คอร์ด ผู้แพ้ขอเเค่เบอร์ ศิริพร อำไพพงษ์ | คอร์ดกีต้าร์ ผู้แพ้ขอเเค่เบอร์ ศิริพร อำไพพงษ์ | คอร์ดเพลง ผู้แพ้ขอเเค่เบอร์ ศิริพร อำไพพงษ์ | เพลง ผู้แพ้ขอเเค่เบอร์ ศิริพร อำไพพงษ์ | เนื้อเพลง ผู้แพ้ขอเเค่เบอร์ ศิริพร อำไพพงษ์ | Chord ผู้แพ้ขอเเค่เบอร์ ศิริพร อำไพพงษ์
คอร์ด เนื้อเพลง ผู้แพ้ขอเเค่เบอร์ ศิริพร อำไพพงษ์ Chordzaเมื่อสิทธิ์ของใจ บ่ ไปถึงฝั่งของแฟน ใจฮักเขามีพรมแดน อ้อมแขนอ้ายมีเจ้าของ
คนฮักบังเอิญ ส่วนเกินหัวใจคือน้อง ถูกความจริงยื่นฟ้องให้เก็บข้าวของออกจากห้องใจ
ทุกอย่างสายไป หากใจฝืนจะคบกัน คนที่เขาจองมานาน ควรได้สิทธิ์เป็นคู่หมาย
ขอเคลียร์เส้นทาง ด้วยการถอยห่างร้างใจ สัญญาที่เผลอพูดไว้ ส่งคืนพร้อมคำเอ่ยลา
* ช่วยบอกแฟนว่า เบอร์ที่โทรหาบ่อยบ่อย เป็นแค่เด็กน้อย ต่อเบอร์ผิดอย่าคิดถือสา
**แฟนอ้ายคนดี เท่าที่น้องสืบทราบมา อย่าให้เพิ่นมีน้ำตา จากการที่เราเผลอไป
***น้องตัดสินใจ ย้ายงานเพื่อห่างอ้ายมา ขอโทษถ้าวันวิวาห์ บ่ ได้มาผูกแขนอวยชัย
****คนเป็นอดีต ขอเพียงสิทธิ์เก็บเบอร์อ้ายไว้
เผื่ออดคิดฮอด บ่ ไหว สิได้โทรไป ร้องไห้สู่ฟัง
(ซ้ำ * , ** , *** , **** )
21 สิงหาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง ไหวบ่ ศิริพร อำไพพงษ์ Chordza

คอร์ด ไหวบ่ ศิริพร อำไพพงษ์ | คอร์ดกีต้าร์ ไหวบ่ ศิริพร อำไพพงษ์ | คอร์ดเพลง ไหวบ่ ศิริพร อำไพพงษ์ | เพลง ไหวบ่ ศิริพร อำไพพงษ์ | เนื้อเพลง ไหวบ่ ศิริพร อำไพพงษ์ | Chord ไหวบ่ ศิริพร อำไพพงษ์
คอร์ด เนื้อเพลง ไหวบ่ ศิริพร อำไพพงษ์ Chordza

ไหวบ่ ไหวบ่(ไหวบ่) ไหวบ่ ไหวบ่(ไหวบ่) สิไหวบ่น้อ ไหวบ่ละอ้าย ไหวบ่ ไหวบ่ ฮักเฮาเป็นตาไหวบ่ ไหวบ่ ไหวบ่ เป็นตารอดบ่เข็นฮักขึ้นมอฝ่ามรสุม ผ่านคนผ่านงาน ผ่านคืนวันปัญหาเร้ารุ้ม บ่อยครั้งเห็นอ้ายนั่งกลุ้ม มีแค่แฮงใจกอดอ้ายแน่นแน่น ในคำว่าแฟน อาจคลอนแคลนบ้างบางจังหวะ บ่ได้พบหน้า ใจยังห่วงหา ยามห่างอ้อมแขน ขาดขาดเกินเกิน ยังร่วมทางเดินเอิ้นกันว่าแฟน บ่เคยคิดมีคนใหม่แทน ยังห่วงยังแคร์แม้เจอทางตัน ในม่านหมอกควัน เป็นแสงหิ่งห้อยที่คอยนำทาง เงาฝันลางลาง ฟ้าคงเปิดทางสักวัน อย่าฟ้าวถอดใจ บ่ทิ้งอ้ายไปกลางทางยืนยัน เอาใจส่อยอยู่ทุกเวียกงาน มื้อบ่หมานก็อดเอาเด้ออ้าย ยังไหวละยังไหวบ่อ้าย ยังไหวละยังไหวบ่อ้าย ลำบากจั่งใด๋หัวใจอ้ายยังหล่อ ไหวบ่ ไหวบ่ ไหวบ่ละไหวบ่ไหวบ่ ถ่าอ้ายบ่ท้อละน้องกะสิบ่ถอย บ่คิดสิหลอยให้ไผต้อยซูนคีง ฮักเฮาแม้บ่แฮปปี้เอนดิ้ง ฝันไกลแนมเห็น ฮูจิ่งปิ่ง อ้ายคือคนจริงที่ควรคู่บูชา ไหวบ่ ไหวบ่ ถามใจอ้ายโอเคบ่ ไหวบ่ ไหวบ่ สิฮักกันต่อยามที่ลำเค็ญย่านเป็นภาระ อ้ายเอาจั่งใด๋ น้องรับได้บ่มีปัญหา บ่จำนนให้โชคชะตา ที่พาใจมาโสหว่างเดิมพัน ในม่านหมอกควัน เป็นแสงหิ่งห้อยที่คอยนำทาง เงาฝันลางลาง ฟ้าคงเปิดทางสักวัน อย่าฟ้าวถอดใจ บ่ทิ้งอ้ายไปกลางทางยืนยัน เอาใจส่อยอยู่ทุกเวียกงาน มื้อบ่หมานกะอดเอาเด้ออ้าย ยังไหวละยังไหวบ่อ้าย ยังไหวละยังไหวบ่อ้าย ลำบากจั่งใด๋หัวใจอ้ายยังหล่อ ไหวบ่ไหวบ่ ไหวบ่ละ ไหวบ่ ไหวบ่ ถ่าอ้ายบ่ท้อละน้องกะสิบ่ถอย บ่คิดสิหลอยให้ไผต้อยซูนคีง ฮักเฮาแม้บ่แฮปปี้เอนดิ้ง ฝันไกลแนมเห็น ฮูจิ่งปิ่ง อ้ายคือคนจริงที่ควรคู่บูชา (อ้ายคือคนจริงที่ควรคู่บูชา) ไหวบ่ ไหวบ่(ไหวบ่) ไหวบ่ ไหวบ่(ไหวบ่) สิไหวบ่น้อไหวบ่ละอ้าย

คอร์ด เนื้อเพลง เมื่อความฮักเก่า น้องสิเหงาบ่ ศิริพร อำไพพงษ์ Chordza

คอร์ด เมื่อความฮักเก่า น้องสิเหงาบ่ ศิริพร อำไพพงษ์ | คอร์ดกีต้าร์ เมื่อความฮักเก่า น้องสิเหงาบ่ ศิริพร อำไพพงษ์ | คอร์ดเพลง เมื่อความฮักเก่า น้องสิเหงาบ่ ศิริพร อำไพพงษ์ | เพลง เมื่อความฮักเก่า น้องสิเหงาบ่ ศิริพร อำไพพงษ์ | เนื้อเพลง เมื่อความฮักเก่า น้องสิเหงาบ่ ศิริพร อำไพพงษ์ | Chord เมื่อความฮักเก่า น้องสิเหงาบ่ ศิริพร อำไพพงษ์
คอร์ด เนื้อเพลง เมื่อความฮักเก่า น้องสิเหงาบ่ ศิริพร อำไพพงษ์ Chordza

ก่อนจะปล่อยหัวใจเดินทาง เคียงข้างกับอ้าย อยากจะบอกด้วยความจริงใจน้องหวั่นใจเด้อ ถูกอ้ายเชิญไปเป็นคู่ชีวิต อ้ายอยากให้เฮามีกันเสมอ น้องฮักอ้ายเด้อ แต่ยังมีเรื่องปรึกษาอ้าย อ้ายเป็นคนดี อันนี้หมดข้อสงสัย แต่ที่น้องย่านหลาย ก็คือเงื่อนไขของวันเวลา เมื่อความฮักเก่า สิปล่อยให้น้องเหงาบ่ สิยังได้ยินบ่น้อ คำว่าฮักกันเมื่อวันนั้นมา ยังจับมือกัน คอยห่วงใยกันบ่หนอมื้อหน้า ก่อนที่อ้ายนั้นจะสัญญาแน่ใจบ่หนา ว่ามาจากใจอ้ายบ่ วันที่ผ่านเฮามีหัวใจ ไว้คิดถึงกัน อ้ายเฝ้ามาเยี่ยมยามสัมพันธ์ เพื่อวันที่รอ แต่ว่าเฮามาอยู่คู่กัน ต้องอยู่ด้วยกันตั้งจั๊ก พ.ศ. สิเบื่อน้องบ่ ในวันนี้อยากจะถามอ้าย อ้ายเป็นคนดี อันนี้หมดข้อสงสัย แต่ที่น้องย่านหลาย ก็คือเงื่อนไขของวันเวลา เมื่อความฮักเก่า สิปล่อยให้น้องเหงาบ่ สิยังได้ยินบ่น้อ คำว่าฮักกันเมื่อวันนั้นมา ยังจับมือกัน คอยห่วงใยกันบ่หนอมื้อหน้า ก่อนที่อ้ายนั้นจะสัญญาแน่ใจบ่หนา ว่ามาจากใจอ้ายบ่ อ้ายเป็นคนดี อันนี้หมดข้อสงสัย แต่ที่น้องย่านหลาย ก็คือเงื่อนไขของวันเวลา เมื่อความฮักเก่า สิปล่อยให้น้องเหงาบ่ สิยังได้ยินบ่น้อ คำว่าฮักกันเมื่อวันนั้นมา ยังจับมือกัน คอยห่วงใยกันบ่หนอมื้อหน้า ก่อนที่อ้ายนั้นจะสัญญาแน่ใจบ่หนา ว่ามาจากใจอ้ายบ่ ยังจับมือกันคอยห่วงใยกันบ่หนอมื้อหน้า ก่อนที่อ้ายนั้นจะสัญญาแน่ใจบ่หนา ว่ามาจากใจอ้ายบ่

คอร์ด เนื้อเพลง เมียบ่ได้แต่ง ศิริพร อำไพพงษ์ Chordza

คอร์ด เมียบ่ได้แต่ง ศิริพร อำไพพงษ์ | คอร์ดกีต้าร์ เมียบ่ได้แต่ง ศิริพร อำไพพงษ์ | คอร์ดเพลง เมียบ่ได้แต่ง ศิริพร อำไพพงษ์ | เพลง เมียบ่ได้แต่ง ศิริพร อำไพพงษ์ | เนื้อเพลง เมียบ่ได้แต่ง ศิริพร อำไพพงษ์ | Chord เมียบ่ได้แต่ง ศิริพร อำไพพงษ์
คอร์ด เนื้อเพลง เมียบ่ได้แต่ง ศิริพร อำไพพงษ์ Chordza

ข่อยเป็นเมียเจ้า ชุดเจ้าสาวกะบ่ได้ใส่ หมั้นด้วยฮักแพง แต่งด้วยหัวใจ ญาติผู้ใหญ่ ก็ยังบ่ฮู้ เรือนหอคือห้องเช่า พยานฮักเฮามีเพียงรูปคู่ ยอมอ้ายเท่าใด อยากให้คิดดู ยามอ้ายเจ้าชู้ อยากให้ฮู้ว่า เมียบ่ได้แต่งคนนี้มันคิดหลาย กลัวบ่มีความหมาย กลัวไร้ค่า เมียบ่ได้แต่งคนนี้ มันเสียใจ ฟังข่าวลืออ้ายมีใคร ก็มีน้ำตา อยู่กินบ่มีสินสอด แต่ยอมให้กอดเรื่อยมา ช่วยเคารพกัน ในการเป็นภรรยา ด้วยการรักษา ฮักเดียวให้น้องแน น้องเซาเป็นโสด ทะเบียนสมรสบ่มีบ่แคร์ เพียงแค่สองเรา เป็นคู่ฮักแท้ เพียงอ้ายดูแล อย่าให้มีน้ำตา เมียบ่ได้แต่งคนนี้ มันคิดหลาย กลัวบ่มีความหมาย กลัวไร้ค่า เมียบ่ได้แต่งคนนี้ มันเสียใจ ฟังข่าวลืออ้ายมีใคร ก็มีน้ำตา อยู่กินบ่มีสินสอด แต่ยอมให้กอดเรื่อยมา ช่วยเคารพกัน ในการเป็นภรรยา ด้วยการรักษา ฮักเดียวให้น้องแน น้องเซาเป็นโสด ทะเบียนสมรสบ่มีบ่แคร์ เพียงแค่สองเรา เป็นคู่ฮักแท้ เพียงอ้ายดูแล อย่าให้มีน้ำตา

คอร์ด เนื้อเพลง เจ็บแค่ไหน..ยังไว้ใจคำว่ารัก ศิริพร อำไพพงษ์ Chordza

คอร์ด เจ็บแค่ไหน..ยังไว้ใจคำว่ารัก ศิริพร อำไพพงษ์ | คอร์ดกีต้าร์ เจ็บแค่ไหน..ยังไว้ใจคำว่ารัก ศิริพร อำไพพงษ์ | คอร์ดเพลง เจ็บแค่ไหน..ยังไว้ใจคำว่ารัก ศิริพร อำไพพงษ์ | เพลง เจ็บแค่ไหน..ยังไว้ใจคำว่ารัก ศิริพร อำไพพงษ์ | เนื้อเพลง เจ็บแค่ไหน..ยังไว้ใจคำว่ารัก ศิริพร อำไพพงษ์ | Chord เจ็บแค่ไหน..ยังไว้ใจคำว่ารัก ศิริพร อำไพพงษ์
คอร์ด เนื้อเพลง เจ็บแค่ไหน..ยังไว้ใจคำว่ารัก ศิริพร อำไพพงษ์ Chordza

อ้ายก็ฮู้ ว่านอกจากฮัก น้องบ่มีหยังให้ อ้ายก็ฮู้ หมดทั้งหัวใจ มีแต่อ้ายเท่านั้น ทั้งยามสู้ ยามสร้าง อยู่เคียงข้างบ่เคยไหวหวั่น ฮักคำเดียวเท่านั้น พาเราก้าวเคียงกันมา จากปัญหา ของอ้ายวันนี้ ถึงเรื่องยังบ่โผล่ อ้ายก็ฮู้ ว่าน้องบ่โง่ ยามแมวย่องกินปลา แอบไปคบเขาเป็นคู่ ได้แต่สู้รอวันหวนมา เฝ้ามองนาฬิกา ที่เข็มชีวิตมันหัก เฮ็ดกันคักน้ออ้าย เฮ็ดกันได้น้อคน ดีแค่ไหนก็โดน ท่องบ่นกับความอกหัก เฮ็ดกันคักน้ออ้าย เฮ็ดกันได้น้อคน ฮักแค่ไหนก็โดน ต้องทนกับความช้ำหนัก แต่เจ็บเพียงไหน ยังไว้ใจคำว่ารัก ทั้งที่รู้อ้ายหลงเขามาก ยังเชื่อว่าฮัก จะพาอ้ายคืนสู่ใจ น้องก็ฮู้ ถ้าอ้ายจะไป คงบ่มีสิทธิ์ห้าม แต่ให้ฮู้ จั่งใด๋ก็ตาม น้องจะยังฮักอ้าย รอข่าวใจอ้ายทุกวัน ปาฏิหาริย์มีจริงแค่ไหน ตัดพ้ออยู่กับหัวใจ ยามใดที่เผลอคิดมาก เฮ็ดกันคักน้ออ้าย เฮ็ดกันได้น้อคน ดีแค่ไหนก็โดน ท่องบ่นกับความอกหัก เฮ็ดกันคักน้ออ้าย เฮ็ดกันได้น้อคน ฮักแค่ไหนก็โดน ต้องทนกับความช้ำหนัก แต่เจ็บเพียงไหน ยังไว้ใจคำว่ารัก ทั้งที่รู้อ้ายหลงเขามาก ยังเชื่อว่าฮัก จะพาอ้ายคืนสู่ใจ